ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Dokumenty


         9. ročník

        1.ročnik  

        2. ročník

        3. ročnik

        4. ročník - ANJ, ENV, ETV, HUV, INF, KNV, MAT, PDA, PVC, SJL, TSV, VLA, VYV

        5. ročník

        6. ročník

        7. ročník

        8. ročník - ANJ, BIO, DEJ, ENV, ETV, FYZ, GEO, HUV, CHEM, INF, KNV, MAT, NEJ, OBN, PRZ, RUJ,

                       SJL, ŠPP-A, ŠPP-H, ŠPP-V, TECH, VYVTlačivá