ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Výtvarná súťaž Takto vidím svoje mesto o 50 rokov - 1. B, 3. A - máj 2019Práce žiakov: 1. B - Tomáško Zelenák, Samko Beňuš, Andrejka Púčiková, Patrik Pecho, Nelka Serdelová, Janko Remko, Tadeáško Kostroš, 3. A - Terezka Škutová, Stelka Kubašková


Výtvarná súťaž Povesti Dunajskej kráľovnej - 3. A - máj 2019Práce žiakov: 3. A - Terezka Škutová, Adriánka Chylová


Výtvarná súťaž Vesmír očami detí - 1. B, 4. C, 3. A - marec 2019Práce žiakov: 1. B- Nelka Serdelová, Paťko Pecho, Andrejka Púčiková, Tomáško Zelenák, Tadeáško Kostroš, Barborka Šabasevičius, Viktorka Baleková, 4. C- Ninka Mikulajová, Lea Kriváňová, 3. A- Simonka Andrisová, Stelka Kubašková


Výtvarná súťaž Školské brány bez šikany - 1. B - marec 2019Práce žiakov 1. B - Barborka Šabasevičius, Tomáško Zelenák, Paťko Pecho, Viktorka Baleková, Tadeáško Kostroš, Andrejka Púčiková, Nelka Serdelová, Samko Beňuš, Romanko Michalica


Výtvarná súťaž Alkohol a jeho riziká - 9. C - december 2018


   


Práce žiakov 9. C - Marián Hollý, Samuel Hrkel


Výtvarná súťaž EKOPOSTER - 9. A, 9. D - november 2018


                                     

 

                9. A Sophia Kočalková, Simona Kržková            9. D Róbert Butko, Oliver Prílepok,

                 Martina Mesárošová, Petra Zagatová                             Anton Strežo


      Vo výtvarnej súťaži kolektívov Ekoposter v konkurencii  približne 500 plagátov získali naši žiaci krásne 3. miesto v kategórii žiakov 9. ročníka ZŠ.


Výtvarná súťaž Škola očami detí, škola mysľou detí - 1. B - november 2018Práce žiakov 1. B - Barborka Šabasevičius, Nelka Serdelová, Tadeáško Kostroš, Tomáško Zelenák


Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - október 2018Práce žiakov - Andrejka Púčiková (1.B), Ninka Mikulajová (4.C), Tomáško Zelenák (1.B).

Tomáško Zelenák zvíťazil v I. kategórii výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie" (téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky) v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE. Pri  jeho tvorbe ho viedla pani učiteľka Mária Tomášová.


Výtvarné práce - Portrét Martina Kukučína - 18. 5. 2018


Ocenení žiaci 1. stupňa: Miloš Kubáň - 1. C, Adriána Chylová - 2. A, Jaroslav Vicáň - 2. A, Jakub Prílepok - ŠKD - 5. odd., Jakub Koreň - ŠKD - 9. odd. 

Ocenení žiaci 2. stupňa: Aneta Kušnírová - 7. D, Samuel Veselský - 8. C, Viktória Žatkuľáková - 8. A, Sophia Kočalková - 8. A, Ema Chlebovcová - 7. A.

Mimoriadne ocenenie získali Michal Mordel z 9. C a náš pán školník Vladimír Pažítka.Ďalšie práce zapojených žiakov:Výtvarná súťaž "Naše mesto" - 2. A - apríl 2018Práce žiakov II. A - S. Andrisová, L. Papšo, A. Chylová, T. Reguliová, T. Škutová, S. Kubašková, J. Vicáň,

J. Bielka


Súťaž vydavateľstva Albatros: Moje obľúbené zvieratko, o ktorom by som chcel čítať -

2. A - apríl 2018


Práce žiakov II. A - S. Kubašková, O Kushpel, L. Papšo, S. Andrisová, V. Mariňáková, V. Maceková,

A. Chylová, J. Bielka, T. Škutová, O. Bencúr


Výtvarná súťaž P. Dobšinský: Ľudové rozprávky - 2. A - marec 2018II. A - A. Chylová, J. Mitašík, J. Vicáň, L. Papšo, S. Kubašková, T. Škutová


Výtvarná súťaž ALINO - 2. A - marec 2018II. A - A. Chylová, J. Vicáň, S. Andrisová, S. Kubašková, T. Reguliová, T. Škutová, V. Maceková


Výtvarné práce na súťaž Chutné maľovanie - október 2017II. A - A. Chylová, J. Vicáň, T. Reguliová, T. Škutová, V. Mariňáková


Výtvarná práca na súťaž Týždeň mobility - autobus budúcnosti - kolektív 2. A -

október 2017Inšpirované A. Modiglianim - 5. ročník, 7. ročník - jún 2017Inšpirované Čičmanmi - 5. ročník, 7. ročník - jún 2017Súťaž "Rozprávkové postavy a zvykoslovie" - 1. A, 3. AI. A - S. Andrisová, T. Lorinčík, A. Chylová, J. Vicáň, T. Škutová, III. A - N. Kvietková, I. A - V. Mariňáková, III. A - J. Červeň, I. A - L. Papšo, III. A - D. Hrúziková, V. Mešková, I. A - A. Kushpel, III. A - K. Kutešová


Zátišia - 7. ročník - máj 2017Krajská súťaž "Na bicykli bezpečne", doprava očami detí - 1. A, 3. AA. Kušpel - I. A, D. Hrúziková - III. A, J. Červeň - III. A, J. Vicáň - I. A, K. Kutešová - III. A, L. Papšo - I.A, N. Kvietková - III. A, R. Kliačik - III. A, S. Kubašková - I. A, T. Škutová - I. A, V. Mešková - III. A


Inšpirované austrálskym ľudovým umením - 7. ročníkVýtvarná súťaž Marťankovia – Škola z Marsu - poznáme víťazov!Poznáme víťazov výtvarnej súťaže Marťankovia – Škola z Marsu! Naši piataci namaľovali druhý najkrajší a najvtipnejší obrázok na tému marťanskej školy: "Zo školy nám neutečú" vo svojej kategórii – kolektívne práce ZŠ. Pre celú školu vybojovali hvezdársky teleskop. Na štvrtom mieste sa v tej istej kategórii so svojou "Selfie school" umiestnili šiestaci, ktorí získali dvd prehrávač. Srdečne gratulujeme.


Surrealizmus očami piatakovSúťaž v časopise ZIPS "O najkrajšiu kresbu a maľbu vodníka" - 1. A, 3. AI. A - A. Kushpel, T. Škutová, J. Vicáň, S. Kubašková, S. Andrisová, T. Reguliová, A. Chylová, L. Papšo, V. Mariňáková, J. Mitašík, O. Bencúr, III. A - N. Hrdličková, V. Mešková, M. Škulec, N. Kvietková, S. Povalová, V. Távora, T. Zaťko, S. Nemčeková, D. Hrúziková, P. Sabová, M. Haluška, J. Mučka, J. Červeň, R. Kliačik


5. ročník výtvarnej súťaže - Maľujeme s Primalexom - II. stupeň


1. súťažná téma Vtáky Slovenska


2. téma Môj najlepší kamarát


3. téma Dom mojich snov


Výtvarná súťaž - Maľujeme s Primalexom - 1. A, 3. AI. A - A. Kushpel, S. Kubašková, T. Reguliová, III.A - N. Hrdličková, J. Červeň, V. Mešková, P. Sabová, T. Zaťko, I.A - V. Mariňáková, III.A - V. Távora


Výtvarná súťaž - Škola z Marsu - 1. a 3. ročníkPráce do výtvarnej súťaže "Škola z Marsu": I. A - S. Andrisová, L. Papšo, S. Kubašková, T. Škutová, III. A - M. Škulec, I. A - T. Škutová, A. Chylová, III. A - V. Távora, I. A - J. Vicáň


Výtvarná súťaž - Všetko najlepšie pán Janovic - 1. a 3. ročníkPráce do výtvarnej súťaže "Všetko najlepšie pán  Janovic" v spolupráci s pani A. Javorkovou z Okresnej knižnice A. Habovštiaka: I. A - A. Chylová, T. Škutová, J. Bielka, L. Papšo, V. Mariňáková, S. Andrisová, O. Kushpel, T. Lorinčík, III. A - P. Sabová, S. Kubašek, J. Červeň, M. Zdražila, S. Nemčeková, R. Kliačik, L. Horn, M. Škulec, E. Holková, K. Kutešová, N. Kvietková, V. Távora, V. Mešková.


Zimné výkresy - 7. ročník - február 2017Zimné výkresy - 5. A - február 2017Výtvarná výchova - 7. ročník - november 2016Práce žiakov 7. A, 7. B, 7. C a 7. D triedy, jednotlivé práce - Bednárová Viktória, Hartiník Jakub, Kormaňáková Viktória, Zagatová Petra (všetci 7. A), Borový Jaroslav, Čaplovič Jakub, Jurenová Vanesa, Meško Nikolas (všetci 7. B), Smoleňová Martina (7. C), Gerátová Sára, Hojová Simona, Kaučárik Adam, Kobelová Sarah (všetci 7. D).


HOJ - Chutné maľovanie: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiekVíťazstvo v celoslovenskej súťaži Chutné maľovanie - denná téma Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek (v rámci súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle), do ktorej sa zapojilo 340 škôl z celého Slovenska, získal náš Jakubko Pánik z 5. C triedy.


Výtvarná výchova - 5. ročník - október 2016Že ste ani vy nevedeli, čo je to negatív a pozitív vo výtvarnom umení? Nevadí, naši piataci to už vedia a pozrite sa, akú krásu z toho vytvorili (Alex Šablatúra - 5.C, Bibka Magová - 5.B, Jakubko Lábik - 5.B, Klárka Kušnírová - 5.C, Lucka Chládeková - 5.C, Lukáško Žúbor - 5.C, Marek Vicáň - 5.C, Alexandra Povalová - 5.C, Kristínka Dubovcová - 5.C).