ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


Základné informácie o našej škole nájdete TU.Elektronické prihlasovanie momentálne nie je funkčné.

 

Rozhodli sme sa okrem tohto spôsobu a pre tých, ktorí majú akýkoľvek problém s elektronickým vypĺňaním prihlášky, umožniť zapísať svoje dieťa aj klasickou -  papierovou formou.

 

Papierovú prihlášku po vyplnení a podpísaní ( obidvaja rodičia ) môžete doručiť do našej školy v stanovenom termíne t. j. od 15. 4. – 24. 4. 2020.

Spôsob doručenia a ďalšie informácie nájdete TU.

 

Papierovú prihlášku si môžete stiahnuť TU.

 


Informácie o spôsobe zabezpečenia prijímania žiakov do našej ZŠ budú priebežne dopĺňané:


Informácie aktuálne k 9. 4. 2020: TU