ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


Naša škola má dobré vzťahy s družobnou školou


ZŠ Krásovy domky Pelhřimov

Dňa 7.11.2013 nás navštívili pedagógovia z tejto školy.


Fotografie z tejto návštevy si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII


a o tejto škole sa viac dozviete na adrese

www.krasovy-domky.czV dňoch 15.-17.mája 2014 navštívili mesto Pelhřimov a družobnú školu Krásovy domky


aj žiaci našej školy (6.C trieda a zástupcovia žiackeho parlamentu).


Ako to prebiehalo si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII.Šiestaci z Pelhřimova nás navštívili v dňoch 11.-14.júna 2014.


Pripravili sme pre nich zaujímavý program v škole, v meste (Florinov dom, Čaplovičova


knižnica, dopravné ihrisko, Aquarelax ...) a aj v blízkosti mesta (Vyšnokubínske skalky


a archeoskanzen, Oravský hrad).


Ako to prebiehalo si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII a VIDEOGALÉRII.