ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Zvonenie - časový rozvrh vyučovacích hodín


0. hodina

6.50 - 7.35

1.hodina

7.45 - 8.30

2.hodina

8.40 - 9.25

3.hodina

9.40 - 10.25

4.hodina

10.35 -11.20

5.hodina

11.30 -12.15

6.hodina

12.25 - 13.10

7.hodina

13.40 - 14. 25

8.hodina

14.30 - 15.15

9.hodina

15.20 - 16.05Prázdniny v školskom roku 2018/2019Začiatok

Koniec

Začiatok vyučovania

Jesenné

31. október

2. november

5. november - pondelok

Vianočné

24. december

7. január

8. január - utorok

Polročné

1. február

1. február

4. február - pondelok

Jarné

4. marec

8. marec

11. marec - pondelok

Veľkonočné

18. apríl

23. apríl

24. apríl - streda

Letné

1. júl

31. august

2. september -pondelok
Environmentálny kalendár svetových dní:22.3.

Svetový deň vody

23.3.

Svetový meteorologický deň

1.4.

Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov

7.4.

Svetový deň zdravia

18.4.

Medzinárodný deň pamiatok a sídiel

22.4.

Deň Zeme

5.6.

Svetový deň životného prostredia

8.6.

Svetový deň oceánov

17.6.

Svetový deň zamedzenia dezertifikácie a sucha

6.8.

Deň Hirošimy

16.9..

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

3.10.

Svetový deň zvierat

14.10.

Medzinárodný deň redukcie katastrof

16.10.

Svetový deň výživy

17.10.

Medzinárodný deň odstraňovania chudoby

29.12.

Medzinárodný deň biodiverzity


Odporúčané stránky


http://slovniky.korpus.sk/