ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Zvonenie - časový rozvrh vyučovacích hodín


0. hodina

7.00 - 7.45

1.hodina

7.50 - 8.35

2.hodina

8.45 - 9.30

3.hodina

9.45 - 10.30

4.hodina

10.40 -11.25

5.hodina

11.30 -12.15

6.hodina

12.20 - 13.05

7.hodina

13.35 - 14. 20

8.hodina

14.25 - 15.10

9.hodina

15.15 - 16.00Prázdniny v školskom roku 2023/2024Začiatok

Koniec

Začiatok vyučovania

Jesenné

30. október

31. október

2. november - štvrtok

Vianočné

23. december

5. január

8. január - pondelok

Jarné

19. február

23. február

26. február - pondelok

Veľkonočné

28. marec

2. apríl

3. apríl - streda

Letné

1. júl

30. august

2. september -pondelok
Environmentálny kalendár svetových dní:22.3.

Svetový deň vody

23.3.

Svetový meteorologický deň

1.4.

Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov

7.4.

Svetový deň zdravia

18.4.

Medzinárodný deň pamiatok a sídiel

22.4.

Deň Zeme

5.6.

Svetový deň životného prostredia

8.6.

Svetový deň oceánov

17.6.

Svetový deň zamedzenia dezertifikácie a sucha

6.8.

Deň Hirošimy

16.9..

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

3.10.

Svetový deň zvierat

14.10.

Medzinárodný deň redukcie katastrof

16.10.

Svetový deň výživy

17.10.

Medzinárodný deň odstraňovania chudoby

29.12.

Medzinárodný deň biodiverzity


Odporúčané stránky


http://slovniky.korpus.sk/