ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"
 • Vitajte v KUKUČÍNKE, prváčikovia!
 • Spolupráca s vydavateľstvom ARES
 • Prváci prvýkrát v knižnici
 • Účelové cvičenie v prírode
 • Nezabudnutí susedia
 • Upracme si Slovensko
 • Plody jesene
 • Atletika
 • Stretnutie s D. Vojtasovou
 • Tréneri v školách
 • Projekt Domestos
 • Jazda zručnosti
 • Telesná výchova inak
 • Vyhodnotenie "knihomoľov"
 • Vyhodnotenie "gajdošov"
 • Oceňovanie úspechov
 • Zážitkové tvorivé dielne
 • Európsky deň jazykov
 • Dedičstvo, ži!
 • V škole jeme zdravo
 • Šikovní štvrtáci
 • Gaštankovia
 • Testovanie pohybových predpokladov
 • Žiacky parlament- úvodné stretnutie
 • Beseda s R. Bratom
 • Jesenná výzdoba školy
 • HOJ - Farebný týždeň
 • Dejepis v galérii
 • Z prvákov sú už čitatelia
 • Každý z nás je výnimočný
 • Súťaženie s Enviráčikom
 • Zážitkové učenie u prváčikov
 • Exkurzia v Poprade
 • Spomienka na blízkych
 • Zážitok na bicykli
 • Hokejová reprezentácia žien
 • iBobor 2023
 • Týždeň vedy a techniky
 • Osmijankova literárna záhrada
 • Korčuliarsky výcvik
 • Martin na bielom koni
 • INŠPIRÁCIE
 • Lego na matematike
 • Olympiáda slovenského jazyka - OK
 • Bubnovačka
 • Bedminton - OK
 • Záložka do knihy
 • Vianočná akedémia
 • Super florbal pohár žiaov a žiačok ZŠ - OK
 • Zimno-vianočná atmosféra
 • EKO Vianoce
 • Mikulášska zbierka sladkostí
 • Návšteva Florinovho domu
 • Prišiel Mikuláš!
 • Povzbudzovanie parahokejistov
 • Milé predvianočné stretnutie
 • Školský korčuliarsky program
 • Viem, čo zjem
 • DOD v SOŠP Kňažia
 • Prevencia na Okresnom súde
 • Adventné čítanie v OK
 • Zvyky na Luciu
 • Adventné čítanie
 • Škola v galérii
 • Predvianočný čas
 • V knižnici a galérii
 • Vzdelávanie s KUBOM
 • Zdravý chrbátik
 • Korčuliarsky výcvik
 • Dentálna hygiena
 • Výťažok z vianočného bazára
 • Tréneri v škole
 • Osmijanko
 • Geografická olympiáda - školské kolo
 • Začiatok halovej atletickej sezóny
 • Projektanti na technike
 • Pracovné  vyučovanie s vareškami
 • Olympijský odznak všestrannosti
 • Stolný tenis - OK
 • 12. žiacky ples
 • Pyramída zdravej výživy
 • Odmenenie stolných tenistov
 • Moduly - gymnastika
 • Meluzína v Slniečku
 • Korčuliarsky výcvik
 • 25. rodičovská zábava
 • Zdravý chrbátik pokračuje
 • Nehejtujem, dávam lajk
 • Prírodoveda zábavne a hravo
 • Lyžiarsky výcvik
 • Karneval
 • Zdravý chrbátik - ukončenie
 • Triedne knižničky
 • Zveľaďovanie našej školičky
 • MS v atletickom päťboji
 • Tvorivé dielne v OKS - plstenie
 • Korčulka cup
 • Návšteva výstavy obrazov
 • Hviezdoslavov Kubín - 2. st. - školské kolo
 • 3x3 basketbal - OK
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Tvorivé dielne v OKS - práca s hlinou
 • Návšteva z Írska
 • Chemická olympiáda - OK
 • Stolný tenis - žiaci - KK
 • Noc s Andersenom - nocovačka
 • Jar prichádza
 • Vítanie jari
 • Týždeň otvorených dverí
 • Návšteva Oravskej galérie
 • Týždeň finančnej gramotnosti
 • Veľkonočný strom
 • Deň otvorených dverí
 • Občianska náuka v praxi
 • Zveľaďovanie zborovne
 • Odmeny za úspechy
 • Upracme si Slovensko
 • Oslavy oslobodenia mesta
 • Technická výchova v altánku
 • Knihy v marci
 • Odmeny za úspechy
 • Dejepis netradične
 • Zápis do 1. ročníka
 • Vybíjaná mladších žiakov - OK
 • Dejepisná olympiáda - KK
 • FAST Heroes - projekt
 • Upracme si Slovensko 2
 • Vzdelávanie v knižnici a galérii
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Pohostenie na technike
 • Biologická olympiáda - OK
 • Prečítaj a nakresli
 • Deň Zeme na 1. stupni
 • McDonald's cup
 • Hokejistky v reprezentácii
 • Volejbal
 • Atletika - starší žiaci
 • Netradičná prírodoveda
 • Odmeňovanie za úspechy
 • Slávik Slovenska - šk. kolo
 • Literárna súťaž Osmijanko
 • Gymnastika na hodine TSV
 • Stavanie mája
 • Atletika - mladší žiaci
 • Žiacka latka
 • Školský futbal SFZ dievčat - okresné kolo
 • Pasovanie za čitateľov OK
 • Slávik Slovenska - okr. kolo
 • Teambuilding - Zvolen
 • Deň matiek
 • Víkendová atletika
 • Vesmír očami detí
 • Školský futbal SFZ dievčat - regionálne kolo
 • Hokejoví fanúšikovia na pracovnom
 • Netradičná geografia
 • Mladí záchranári civilnej ochrany
 • Divadelné predstavenie
 • Školský futbal SFZ dievčat - krajské kolo
 • Exkurzia - Osvienčim
 • Škola v prírode - Donovaly
 • Deň matiek, Deň rodiny
 • Vysoké Tatry - výlet
 • Oravský Podzámok - výlet
 • Oslavy MDD
 • Atletický trojboj
 • Vlkolínec - výlet
 • Skanzen Martin - výlet
 • O pohár CSŠ - futbal 1. st.
 • Balíček od vydavateľstva
 • Odmeňovanie za úspechy
 • Mladí zdravotníci
 • Rovesnícke vzdelávanie
 • Exkurzia - Bratislava
 • Plavecký výcvik
 • Spoznávaj čítaním
 • Deň otcov
 • Les ukrytý v knihe - vyhodnotenie
 • Vyšnokubínske prviesenky
 • Rovesnícke vzdelávanie pokračuje
 • Výlet - Donovaly
 • Plavecký výcvik - 2. turnus
 • Exkurzia - Praha
 • Svätojánska vatra
 • Úspešný nový školský rok!
 • Jesenné upratovanie židovského cintorína
 • Nezabudnutí susedia
 • Majstrovstvá Slovenska v atletike
 • Stretnutie seniorov a detí
 • Úspechy atlétov
 • Ilustrátori v knižnici
 • Európsky deň jazykov
 • Deti nechcú smeti
 • Divadelné predstavenie
 • Učíme sa objavovaním
 • Ochrana človeka a prírody
 • Svet okolo nás
 • Jazda zručnosti
 • Žiacky parlament
 • Zúbky online
 • Je vesmír naozaj čierny?
 • Volejbalistky v akcii
 • Aj na duševnom zdraví záleží
 • Pozerajte NAJ ŠKOLU!
 • Burza stredných škôl
 • Botanická a hubárska poradňa
 • Florbal žiakov - okresné kolo
 • Učenie zážitkami
 • Mozaikový chodník
 • Knižnica nám dáva krídla
 • Pasovanie prvákov
 • Florbal žiačok - okresné kolo
 • Testovanie pohybových predpokladov
 • Zber papiera - vyhodnotenie
 • Inšpirácie
 • Záložka do knihy
 • Tvorivá dielňa
 • Martin na bielom koni
 • Týždeň vedy a techniky
 • iBobor 2022
 • Kultúrno-historická exkurzia
 • Vesmír
 • Tvorivá občianska náuka
 • Tvorivý dejepis
 • Exkurzia v Literárnej expozícii
 • Stolný tenis - okresné kolo
 • Kurz korčuľovania
 • Geografická olympiáda - školské kolo
 • Otvorenie regionálnej učebne
 • Prvá hodina v regionálnej učebni
 • Divadelné predstavenie
 • Prváci čitateľmi
 • Kurz korčuľovania
 • Oslavy 55. výročia školy
 • EKO Vianoce
 • Prišiel k nám Mikuláš
 • Listy Ježiškovi
 • Vianočné plagáty v nemčine
 • Medovníčky
 • Betlehem
 • Pytagoriáda - školské kolo
 • Lucia - tradície
 • Zoznámenie so psychologičkou
 • Šťastný piatok 13. januára
 • Literatúra netradične
 • Zdobenie medovníkov
 • Atletika
 • Škola v galérii
 • 24. rodičovská zábava
 • XVI. zimný olympijský festival mládeže - hokej
 • Oceňovanie úspešných
 • Čo čítajú druháci?
 • Lyžiarsky výcvik
 • 11. žiacky ples
 • Olympiáda ANJ - krajské kolo
 • V prezidentskom paláci
 • Vyhraj knihy do školskej knižnice
 • Zdravý chrbátik
 • Deň materinského jazyka
 • Žilinská župná paralympiáda
 • Majstrovstvá SR v biatlone
 • Pasovanie prvákov za čitateľov Oravskej knižnice
 • Technický šikula
 • Pasovanie prvákov za čitateľov
 • Exkurzia v Mibe
 • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo
 • Športovec roka 2022
 • Zdravá výživa v škole
 • Zvládanie stresu
 • Prevencia nenávisti na internete
 • Ekoolympiáda
 • Ponožková výzva
 • Projekt Moje mesto
 • Vynášanie Moreny
 • Exkurzia - technické služby
 • Príchod jari
 • Európsky kvíz o peniazoch
 • Projekt MODULY pokračuje
 • Upracme Slovensko
 • Thurzo na Orave
 • Škola v galérii 2
 • Štafetové čítanie
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Návšteva Oravskej knižnice
 • Farebný týždeň
 • Deň otvorených dverí
 • Týždeň otvorených dverí
 • Čítanie v marci
 • Učíme sa pre život
 • Chemická olympiáda - OK
 • Rozprávková súťaž
 • Kukučínkovský veľkonočný strom
 • Odmeňovanie v riaditeľni
 • Školská literárna súťaž
 • Učíme sa pre život 2
 • Florbal - regionálne kolo
 • Svetový deň zdravia
 • Úspech v literárnej súťaži
 • Hokejové úspechy
 • Zápis do 1. ročníka
 • Projekt FAST Heroes
 • Deň Zeme
 • Les ukrytý v knihe
 • Slávik 2023
 • Žiarivá hodina fyziky
 • Beseda o knihách
 • Stavanie mája
 • Škola v prírode Donovaly
 • Jarné atletické súťaže
 • Bábkové divadielko v knižnici
 • Najkraslica
 • Malý futbal žiačok - OK
 • Ako funguje chrbtica
 • Slávik 2023 - OK
 • Učíme sa pre život
 • Malý futbal žiakov - OK
 • Ocenenia vo výtvarných súťažiach
 • Starostlivosť o zúbky
 • Malý futbal žiakov - kvalifikácia do KK
 • Výlet v Zuberci
 • Výtvarná výchova s knihou
 • Zdravá výživa v našej škole
 • Dejepis v teréne
 • Stretnutie s ilustrátorkou
 • Medzinárodný deň rodiny
 • Atletika - OK starších žiakov
 • Atletický trojboj
 • Čítanie s porozumením
 • Oceňovanie atlétov
 • Oslavy MDD
 • Opekačka
 • Exkurzia - tlačiareň, Čaplovičova knižnica
 • Exkurzia na Liptove
 • Beseda so spisovateľkou
 • Deviataci v hlavnom meste
 • Plavecký výcvik - 1. turnus
 • Festival mládeže - volejbal
 • Atletika - úspechy v kategórii dorastencov - MSR
 • Beseda so spisovateľom
 • Ako sa žilo kedysi
 • Detská P-T-S
 • Futbalový turnaj o pohár CSŠ
 • Osvienčim
 • Súťaž mladých zdravotníkov
 • Lásky našich dejateľov
 • Školský šport SUPERfinále
 • Exkurzia - Liptov
 • Exkurzia - Inwald Park
 • Rovesnícke vzdelávanie
 • Plavecký výcvik - 2. turnus
 • Exkurzia - Martin
 • Zber papiera - vyhodnotenie
 • Dejepis netradične
 • Na dopravnom ihrisku a pošte
 • Tvorivo v Oravskej galérii
 • Číta celé Slovensko
 • Výlet do Veličnej
 • Turnaj vo vybíjanej
 • Stretnutie s literatúrou
 • Vyšnokubínske prviesenky
 • Rovesnícke vzdelávanie pokračuje
 • Najlepší prvácky čitateľ
 • Potulky náučným chodníkom
 • Turnaj v Subway Surfers
 • Poľovníci a policajti deťom
 • Svätojánska vatra
 • Predstavenie Via Historica
 • Les ukrytý v knihe - ocenenie
 • Škola v galérii
 • Volejbal učitelia vs. deviataci
 • Exkurzia Moravský kras
 • Madiálny krúžok na natáčaní
 • Tvorivé aktivity v OKS
 • Letné účelové cvičenie
 • Deviataci, dovidenia!
 • Letná prázdninová činnosť
 • Úžasný deň v Bojniciach
 • Opäť sme v škole
 • Plody jesene
 • Jazda zručnosti
 • Poďakovanie úspešným
 • Zo škôlkárov školáci
 • Atletické súťaže
 • Európsky deň jazykov
 • Za dverami prváckych tried
 • Návšteva Oravskej knižnice
 • Brigáda na židovskom cintoríne
 • Starostlivosť o hrob T.H.F.
 • Rozhovory s Hviezdoslavom
 • Naj podujatie škol. knižnice
 • Orava číta Hviezdoslava
 • Mesiac úcty k starším v ŠKD
 • Školský ovocný sad
 • Úprava okolia CSS na Brezovci
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Aj učitelia sa vzdelávajú
 • Turnaj "Človeče, nehnevaj sa!"
 • Zábavný chodník
 • Modernejšia škola
 • Rekonštrukcia plotu
 • Tréning pamäti
 • Enviromentálny workshop
 • Geografická olympiáda - školské kolo
 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
 • Pasovanie prvákov
 • Mikulášske vzdelávanie
 • Hry v snehu
 • Dúha na tanieri
 • Karnevalová zábava
 • Úspechy v atletike
 • Úspechy v olympiádach
 • Lyžiarsky výcvik - I. turnus
 • Karneval
 • Remeselné dielne
 • Lyžiarsky výcvik - II. turnus
 • Rozlúčka s fašiangami
 • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo
 • Marec - mesiac knihy
 • Moduly
 • Kino v knižnici
 • Hviezdoslavov Kubín -2. stupeň
 • Športovec mesta D. Kubín
 • Jarná cena vo vrhu guľou
 • Návšteva Or. knižnice
 • Európsky kvíz o peniazoch
 • Vítanie jari
 • Na tej našej Oravienke...
 • Biblická olympiáda z ENV
 • Chemická olympiáda
 • Ako poskytnúť prvú pomoc?
 • Čitateľská gramotnosť
 • Týž(deň) otvorených dverí
 • Potulky Kukučínkovom
 • Hviezdoslavov Kubín - OK
 • Zdravý chrbátik
 • Parahokej
 • Svetový deň vtáctva
 • Pizza párty
 • Technické služby
 • Spoznávame Gäceľ
 • Naše volejbalistky
 • Práce v skleníku, v areáli školy
 • Veľkonočné tvorenie
 • Krížová cesta
 • My a les
 • Príde RTVS!
 • Netradičný dejepis
 • Upracme si mesto
 • Štáb RTVS v našej škole
 • Zápis do 1. ročníka
 • Deň Zeme
 • Malý futbal žiačok OK
 • Hokejový turnaj
 • Rovesnícke vzdelávanie ANJ
 • Beseda s mestským policajtom
 • Beseda so včelárom
 • Vybíjaná žiačok OK
 • Rovesnícke vzdelávanie LES
 • Kurz slovenského jazyka
 • Knižné hádanky
 • Máj, máj, máj, zelený, ...
 • Výsadba stromčekov
 • Hokejový turnaj
 • Slávik Slovenska
 • Atletika
 • Odmena za kraslice
 • Dentálna hygiena
 • Stolný tenis žiakov OK
 • Fyzika cez zážitky
 • Beseda so včelárom II
 • Malý futbal žiakov OK
 • Odmeňovanie za súťaže
 • Modrotlač v Oravskej galérii
 • McDonalds Cup
 • Deň matiek
 • Volejbalistky ukončili sezónu
 • Čitateľská súťaž na 1. stupni
 • Európsky kvíz o peniazoch - ocenenie
 • Pasovanie prvákov za čitateľov
 • Atletický štvorboj
 • Beseda so spisovateľkou
 • Slávik Slovenska OK
 • Dentálna hygiena II
 • Malý futbal žiačok klasifikácia do KK
 • Atletické preteky
 • Besiedka pre rodiny
 • Potulky mestom
 • Naša malá záhradka
 • Bedminton OK
 • Beseda s mestským policajtom
 • Angličtina netradične
 • Priateľský volejbalový zápas
 • NAJ ŠKOLA - nakrúcanie
 • Návšteva ministra školstva
 • Odmeňovanie úspešných
 • Rozprávkový Oravský hrad
 • MDD
 • Prvá úroda v skleníku
 • Levanduľový piknik
 • Atletika
 • Učíme sa plávať
 • Beseda so spisovateľkou
 • Exkurzia Bratislava, Viedeň
 • Medzníky II. svetovej vojny
 • Výlet do Leštín
 • Otvorenie atletickej dráhy
 • Plavecký výcvik
 • Exkurzia Viedeň
 • Výlet do Banskej Bystrice
 • Exkurzia Oravský Podzámok
 • Odhalenie pamätníka
 • Dopravné ihrisko
 • Letná čitáreň
 • Športovci na výlete
 • Vyšnokubíbske prviesenky
 • Hasiči
 • Beh olympijského dňa
 • Koncoročný výlet
 • Juniáles
 • Svätojánska vatra
 • FAST HEROES
 • Didaktické hry
 • Rozlúčka deviatakov
 • Letná prázdninová činnosť
 • Letná škola