ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Ako poukázať 2%


Dôležité termíny: do 31. marca 2018

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2018

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2% z dane


Ak ste zamestnaní:


 • Do 15. februára 2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:


  • Uviesť priamo v daňovom priznaní (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania), že podiel dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi.
  • KUKUČÍNKA – občianske združenie

                 SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín

                 IČO: 37900005Ak ste právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:


  • Uviesť priamo v daňovom priznaní (IV. Časť priznania ), že podiel dane do výšky 2 % sa má poukázať prijímateľovi.
  • KUKUČÍNKA - občianske združenie

                 SNP 1199/36, 026 01 Dolný Kubín

                 IČO: 37900005