ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Potulky do sveta dospelákov - 2. turnus - 10. 7. - 14. 7. 2017Potulky do sveta dospelákov - 1. turnus - 3. 7. - 7. 7. 2017Rozlúčka s deviatakmi - 30. 6. 2017V piatok 30. 6. 2017 sa naši deviataci prišli poďakovať a rozlúčiť so svojimi vyučujúcimi. Pri tejto príležitosti pani riaditeľka niekoľkých z nich odmenila hlavne za výborný prospech a reprezentáciu školy. Malú odmenu si odniesli: Adriana Košarišťanová, Nikola Ganobčíková, Katarína Mjartanová, Soňa Kvietková, Zuzana Retišáková, Zuzana Sedliaková, Nina Olexová, Jakub Šagát, Katarína Hucková, Jakub Hablák, Peter Ruml, Simona Kereškényiová, Marcela Šuvadová, Lucia Vrábová, Patrik Bečka, Pavol Trnkócy, Jakub Janček, René Goldschmied a Rebeka Pšenáková. Všetkým deviatakom želáme veľa úspechov v ďalšom živote.


Didaktické hry - 1. A, 3. A - 28. 6. 2017V stredu 28. 6. 2017 sa v rámci didaktických hier žiaci III. A a I. A zúčastnili zdravotnej prípravy s pani Holkovou (mamičkou žiačky z III. A), kde sa veku primeraným spôsobom dozvedeli o vybavení lekárničky aj o poskytovaní prvej pomoci. V názorných ukážkach mohli vidieť, ako o ľudskom živote môžu rozhodovať aj minúty. Veľmi pekne ďakujeme za prospešné informácie, ktoré by sa častým opakovaním a trénovaním mali stať samozrejmosťou v rôznych záchranných situáciách.


Turnaj O pohár primátora mesta - 1. miesto - 26. 6. 2017Pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaného ihriska s umelou trávou za Zimným štadiónom v Dolnom Kubíne sa 26. 6. 2017 konal turnaj v malom futbale mladších žiakov ZŠ "O pohár primátora mesta". Naši zabojovali a zvíťazili. Gratulujeme.


Majstrovstvá Slovenskej republiky - atletika - mladšie žiactvo, juniori

Trenčín, Bratislava - 24. 6. 2017Dňa 24. 6. 2017 sa konali majstrovstvá Slovenska mladšieho žiactva v Trenčíne, kde uspeli naše žiačky - Lea Juráková získala striebornú medailu v hode kriketkou a Ema Smolková získala bronzovú medailu v behu na 60 m. V ten istý deň sa podarilo Nikole Ganobčíkovej získať zlatú medailu v hode kladivom na majstrovstvách Slovenska v juniorskej kategórii v Bratislave. Tak na záver školského roka máme peknú zbierku úspechov.


Volejbalový zápas deviataci - učitelia - 23. 6. 2017Rozhovor do rozhlasu Devín - 1. A - 23. 6. 201723. 6. 2017 žiaci I. A poskytli rozhovor do rozhlasu Devín o svojich zážitkoch zo súťaže "Čítame s Osmijankom". Odvysielaný bude 14. 7. 2017.


Slávnostné zasadnutie rodičovskej rady a rady školy - 22. 6. 2017Záverečné zasadnutie žiackeho parlamentu so sladkou odmenou za aktívnu činnosť -

poslanci 5. až 9. ročníka - 22. 6. 2017Výlet  - Baňa Cigeľ v Prievidzi, Rozprávkový príbeh v Bojniciach - 4. ročník

22. 6. 2017


Exkurzia - Liptovský Mikuláš a okolie - 6. B, 6. D - 21. 6. 2017V Liptovskom Mikuláši a okolí zažili deti slnečný deň plný zážitkov - v ZOO KONTAKT videli a pohladkali množstvo zvieratiek, v TATRAPOLIS-e sa do sýtosti vyšantili, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa čo-to naučili a v LASERS LIPTOV zažili adrenalínové súboje pri streľbe z laserových pištolí, kalčete, v miestnosti plnej laserových lúčov, ktorých sa nesmeli dotknúť a pri triafaní sa do rytmu hudby na tanečnej podložke.


Exkurzia - fyzika v Martine, letisko Sliač - 7. ročník - 21. 6. 2017Žiaci 7. ročníka boli 21.6.2017 na exkurzii v Martine, kde im na Gymnáziu V. P. Tótha pripravili hodinu zaujímavej fyziky so zaujímavými pokusmi a experimentami. Ďakujeme Jurajovi Vasekovi, nášmu bývalému žiakovi, ktorý je študentom tohto gymnázia, za sprostredkovanie akcie a za zážitky z hodiny fyziky.

Exkurzia pokračovala na letisku Sliač, kde zamestnanci letiska pripravili zaujímavé ukážky cvičenia so služobným psom, oboznámili deti s prácou s vtákmi - dravcami na letisku, mali možnosť sedieť v kabíne lietadla Albatros a na záver hasiči letiska prezentovali svoju prácu. Ďakujeme p. Lörinčíkovi a zamestnancom letiska za to, že sa žiakom venovali a za pekné zážitky.


Dotyky s literatúrou - 4. B - 21. 6. 2017Žiaci zo 4. B sa 21. 6. 2017 zúčastnili sprievodného programu 63. Hviezdoslavovho Kubína – Dotyky s literatúrou – čítania a recitovania v Parku dejateľov.


Výlet s Osmijankom v Bojniciach - 1. A - 20. 6. 2017V utorok 20. júna 2017 sa žiaci I. A zúčastnili výletu v Bojniciach, ktorý získali ako odmenu za víťazstvo v celoslovenskej čitateľskej súťaži "Čítame s Osmijankom". Po príchode do Bojníc sme sa v mestskej knižnici stretli s Osmijankom a s riaditeľkou súťaže pani M. Biznárovou, ktorá sa s deťmi porozprávala o zážitkoch zo súťaže. Z jej rúk sme si prevzali ešte jedno prekvapenie - knihu s venovaním od spisovateľa Dušana Dušeka, ktorému sa páčilo spracovanie úlohy z jeho knihy - Babka na rebríku. Potom sme spoločne navštívili zámok a ZOO, kúpili malý suvenír a príjemne unavení sme sa vrátili domov. Ďakujeme, Osmijanko, za krásny výlet plný veselých zážitkov.


Vyhodnotenie zberu papiera - 20. 6. 2017Zážitkové učenie na prvouke - 1. A - 16. 6. 2017V piatok 16. júna 2017 sa žiaci I. A triedy stali malými prírodovedcami. Sadili, skúmali, pozorovali, vystrihovali, tvorili projekty o rastlinách a živočíchoch. Takto sme sa rozlúčili s prváckou prvoukou. Zasadené rastliny nám budú skrášľovať školskú chodbu.


Družobný výmenný a relaxačný pobyt v Chorvátsku - Zadar - Privlaka

10. 6. - 17. 6. 2017Školská MINI ZOO - 1. A, 3. A - 9. 6. 2017V piatok 9. 6. 2017 sa školský dvor premenil na MINI ZOO. Žiaci III.A a I.A si doniesli v rámci prírodovedy svoje domáce zvieratká, aby ich odprezentovali všetkým spolužiakom. Privítali sme aj hostí - vlčiaka Arona s majiteľom (dedkom Miška Zdražilu) pánom Rudolfom Zdražilom a výcvikára pána Jágra, ktorý predviedol psíkovu poslušnosť. Za ukážky všetkých čakala odmena. V slnečnom počasí žiaci aj zvieratká strávili pekné a veselé dopoludnie.


Vesmír očami detí - ocenenie - Terezka Škutová - 1. A - 9. 6. 2017V piatok 9. 6. 2017 si Terezka Škutová z I. A prevzala v Oravskom osvetovom stredisku na vernisáži výstavy "Vesmír očami detí" ocenenie za 3. miesto. Terezka, srdečne Ti gratulujeme a želáme veľa výtvarných úspechov!


Celé Slovensko číta deťom II - 1. A , 3. A - 7. 6. 2017Krajské kolo základných škôl v atletike - 3. miesto - 7. 6. 2017Dňa 7. 6. 2017 sa družstvo žiačok našej školy v zložení  Nikola Ganobčíková, Lea Juráková, Zuzana Katreniaková, Barbara Kováčiková, Martina Mesárošová, Katarína Mjartanová,  Viviána Pajdučáková, Karolína Salcerová, Ema Smolková  a Martina Sopúchová zúčastnilo krajského kola  základných škôl v atletike, kde v silnej konkurencii získali skvelé 3. miesto. Všetky podali výborné výkony a  najlepšie z nich sú:

1. miesto – Lea Juráková v hode kriketkou (s výkonom 55,19m postúpila na majstrovstvá SR),

2. miesto – Nikola Ganobčíková vo vrhu guľou,

                 Lea Juráková, Barbara Kováčiková, Karolína Salcerová a Ema Smolková v štafete,

3. miesto -  Martina Mesárošová v behu na 800m.


OBN v teréne II. - Reálne súdne pojednávanie - 8. C - 6. 6. 2017Ôsmaci sa v rámci vyučovania základov práva na občianskej náuke zúčastnili reálneho súdneho pojednávania v budove Okresného súdu v Dolnom Kubíne. Pojednávanie, ktoré viedol sudca JUDr. Radoslav Stieranka, bolo ukážkovým príkladom nezodpovedného správania sa mladého človeka. Nielenže spôsobil pod vplyvom alkoholu ublíženie na zdraví, ale aj poškodil cudzie zariadenie. V mene republiky bol odsúdený aj pred našimi očami na podmienečný trest odňatia slobody so zákazom návštev reštauračných zariadení a pohostinstiev, požívania alkoholických nápojov, hrania hazardných hier, šoférovania a so záväzkom hľadať si zamestnanie.


Osmijankova literárna záhrada - víťazstvo - 1. A - jún 2017Naši žiaci z 1. A pod vedením p. uč. M. Tomášovej a p. knihovníčky A. Javorkovej zvíťazili v 13. ročníku celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada.


Beseda so spisovateľkou a ilustrátorkou Evkou Plamienkou - 1. A, 3. A - 5. 6. 2017V pondelok 5.júna sa žiaci I.A a III.A zúčastnili besedy v rámci projektu "Celé Slovensko číta deťom", so spisovateľkou a ilustrátorkou z Oravy, Evkou Plamienkou. Okrem pútavého čítania nám porozprávala svoje zážitky z ekocentra Záchranná stanica pre zranené živočíchy v Zázrivej, pre ktoré ilustrovala pracovný zošit. Žiaci si vyskúšali podľa malého návodu nakresliť sovu či orla. Ďakujeme knihovníčke Alenke Javorkovej z Okresnej knižnice A. Habovštiaka za ďalšie pekné stretnutie s knihou a významným človekom z nášho regiónu.


Návšteva družobných škôl Pakracu a Lipiku - 1. 6. - 3. 6. 2017MDD - námestie pred MsKS - 1. 6. 2017Naša škola a Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína  v spolupráci s Mestom Dolný Kubín a MsKS Dolný Kubín zorganizovali pre všetky deti 1. júna 2017 na námestí pred MsKS oslavu DŇA DETÍ. Počasie bolo krásne a všetci sa výborne zabavili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie.


Exkurzia do Liptovského Mikuláša a okolia - 5. B, 5. C - 1. 6. 2017Triedy 5. B a 5. C sa 1. júna 2017 zúčastnili exkurzie do Liptovského Mikuláša a okolia - ZOO KONTAKT, TATRAPOLIS, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, LASERS LIPTOV.


Školský výlet na "Rozprávkový hrad" - 1. A, 3. A - 1. 6. 2017Vo štvrtok 1. júna sa  žiaci I.A a III.A  zúčastnili  školského výletu na "Rozprávkovom hrade" v Oravskom Podzámku. Po zaujímavej ceste vláčikom sme sa presunuli na hrad, ktorý bol zahalený do tajomného sveta klasických ľudových rozprávok. Po vylúštení  piatich z nich sme pomohli získať pre Polepetka princeznú. Za to nás čakala odmena u samotného pána kráľa. Pod hradom sme si kúpili na pamiatku pekný suvenír.

Dlho budeme spomínať na náš spoločný rozprávkový deň.


MDD - opekanie v Revišnom - 6. D - 1. 6. 2017MDD v Oraviciach - 7. D, 8. B - 1. 6. 2017Nám, žiakom 8.B a 7.D triedy, p.Ballová a zamestnanci OVS pripravili akciu pri príležitosti MDD. Navštívili sme zdroj pitnej vody v Oraviciach. Tento prameň zásobuje vodou 100 000 domácností. A aj my v Dolnom Kubíne pijeme vodu z vodovodu z Oravíc. Po návšteve zdroja vody nám pripravili "opekačku" v ich zariadení.

Ďakujeme za pekný deň.


OBN v teréne - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny / klientské centrum - 9. C

1. 6. 2017Deviataci sa v rámci vyučovania občianskej náuky zúčastnili zaujímavej dvojhodinovky v priestoroch ÚPSVaR a klientského centra Obvodného úradu v Dolnom Kubíne. Dostali množstvo rád do života ohľadom hľadania si práce doma i v zahraničí, varovania pred možnými rizikami a v kvíze s cenami ukázali, že si veľa zapamätali. V klientskom centre sa dozvedeli, čo všetko sa tam dá  v dospelosti vybaviť pod jednou strechou.


Vystúpenie ku Dňu matiek a Dňu otcov - Denné centrum - 2. A - 30. 5. 2017Dňa 30. 5. 2017 boli žiaci 2. A triedy vystupovať s programom ku Dňu matiek a Dňu otcov v Dennom centre (bývalom Klube dôchodcov) v Dolnom Kubíne.


Škola v prírode - Tatranská kotlina - 5. deň - 2. B, 3. C - 2. 6. 2017


Tak teda, naši milí, máme za sebou posledný deň v Tatrách. Od rána sme sa usilovne balili a poniektorí sa čudovali, ako sa im mohol zmenšiť kufor, keď sa doňho veci zrazu nechceli vpratať. Posledné pozdravy a cesta do Demänovskej doliny. 913 schodov v Jaskyni Slobody, ešte nejaké darčeky a smer DOMOV!!!!!!!Škola v prírode - Tatranská kotlina - 4. deň - 2. B, 3. C - 1. 6. 2017


Dnešný deň mali všetky deťúrence sviatok, preto ich čakali milé prekvapenia. Navštívili sme múzeum v Lendaku, popoludnie patrilo športu, súťažiam a hrám. Sladké odmeny, diplomy, jazda na konskom záprahu, opekačka a dnešný deň končil diskotékou na terase.Škola v prírode - Tatranská kotlina - 3. deň - 2. B, 3. C - 31. 5. 2017


A máme za sebou aj tretí deň nášho pobytu v Tatranskej kotline. Rozcvička, poldenný výlet do Belianskej jaskyne, vynikajúci obed, vlastivedný kvíz, hry, rozprávka a stihli sme napísať aj pozdravy pre našich doma. Zavítali k nám hostia z Lendaku a ukázali nám svoje krásne kroje. Takže super deň, presvedčte sa sami ....Škola v prírode - Tatranská kotlina - 2. deň - 2. B, 3. C - 30. 5. 2017


Dnešný deň bol opäť plný hier, smiechu, zábavy a dobrej nálady. Počasie nám prialo a tak sa nám náš výlet na Štrbské Pleso vydaril . Tatry nás očarili svojou krásnou prírodou. O vlások sme unikli búrke a dažďu a po večeri sme sa zabavili na pyžamovej párty. Takže krásny deň za nami, posielame ďalšie fotečky a pozdravy domov .Škola v prírode - Tatranská kotlina - 1. deň - 2. B, 3. C - 29. 5. 2017


Milí naši doma, tak sme teda šťastlivo dorazili na miesto určenia - Tatranská kotlina, Penzión Harmónia. Cesta bola pokojná, počasie výborné, všetci sme živí a zdraví a máme sa fajn. Ako dôkaz posielame fotografie z našich dnešných aktivít:"Povedz mi, čo čítaš..." - dejepis netradične - 5. A - 29. 5. 2017Piataci absolvovali netradičnú dvojhodinovku dejepisu v priestoroch Florinovho domu, kam prišla za nimi odborná pracovníčka Čaplovičovej knižnice. Porozprávala im o zaujímavej ceste, ktorú prekonali knihy od rukopisov, cez prvotlače až po tlačené knihy. Tri unikátne kúsky zo zbierok videli na vlastné oči. Čakali ich aj zábavné aktivity - práca s textom, vyhľadávanie informácií o oravských literátoch, maľovanie iniciálok mien a pečiatkovanie.


Pobyt pre úspešných - Liptovská Teplá - 25. 5. - 26. 5. 2017Neobyčajné stretnutia s literatúrou - beseda so spisovateľom Ľubošom Bohunickým

1. A, 3. A - 26. 5. 2017V piatok 26. 5. 2017 sa žiaci I.A a III.A zúčastnili besedy v Okresnej knižnici A. Habovštiaka so spisovateľom Ľubošom Bohunickým. Spisovateľ porozprával zážitky zo svojho spisovateľského i súkromného života. Žiaci ho prekvapili krátkym programom, v ktorom zhudobnili dej jeho knihy O strašiakovi Fešákovi, a podarovali vlastnoručne zhotovené leporelo s obrázkami jeho knižných hrdinov. Ďakujeme za pekné podujatie organizované knihovníčkou A. Javorkovou.


Vyhodnotenie a odovzdávanie diplomov - Matematický klokan 2017 - 26. 5. 2017Beseda o Orave a M. Kukučínovi s p. M. Kazimírovou a p. R. Večerekom - 4.A, 4.B, 4.C

25. 5. 2017Spoznávame Poľsko - Krakov, Osvienčim - 9. ročník - 19. 5. 2017Majstrovstvá Stredoslovenskej atletickej oblasti - dorast, staršie žiactvo - 13. 5. 2017Dňa 13. mája 2017 sa naši atléti zúčastnili majstrovstiev jednotlivcov Stredoslovenskej atletickej oblasti, ktoré sa konali v Banskej Bystrici. V  kategórii staršie žiactvo a dorast bola  naša výprava v skromnom zložení 4 pretekárov, ale aj napriek tomu získala 6 medailí.

Nikola Ganobčíková v kategórii dorasteniek dve: zlatú v hode diskom a bronzovú v hode kladivom. Ostatní pretekári v kategórii staršieho žiactva po jednej: Simona Kerškényiová zlatú v hode kladivom, Lea Juráková striebornú v hode oštepom a v hode kladivom, Denis Babic striebornú v hode kladivom. Tešíme sa zo skvelých úspechov a držíme palce v ďalšom tréningu aj v súťažiach.


Na bicykli bezpečne - okresné kolo - 1. miesto - 12. 5. 2017Dejiskom súťaže Na bicykli bezpečne 2017 bolo dňa 12. mája 2017 Detské dopravné ihrisko v areáli ZŠ Petra Škrabáka. Súťažilo 8 zmiešaných družstiev. Súťaž pozostávala z troch disciplín: vedomostného testu, jazdy zručnosti a jazdy na dopravnom ihrisku podľa pravidiel cestnej premávky. Naše družstvo v zložení Dalibor Havko, Lucia Kupčuláková, Fabián Šálka a Veronika Užeková zvíťazilo a bude reprezentovať okres Dolný Kubín v krajskom kole. Blahoželáme.


Beseda s príslušníkom polície npor. Mgr. F. Mariňákom - 1. A, 1. D - 11. 5. 201711. 5. 2017 sa žiaci 1. A a 1. D triedy zúčastnili besedy s príslušníkom polície npor. Mgr. Františkom Mariňákom. Veľmi pútavou a veku primeranou formou žiakom priblížil prácu polície. Najväčší záujem, okrem zvedavých otázok, bol o praktické ukážky pomôcok, ktoré používa policajt. Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé informácie. Sľubujeme, že si ich zapamätáme a keď bude treba, tak si na ne aj spomenieme.  


Pozorovanie života termovíziou, Beseda o náučnom chodníku - 1. C, 2. A

10. a 11. 5. 2017V dňoch 10. a 11. 5. 2017 deti z 1. C a 2. A triedy zažili dve zaujímavé akcie. V stredu 10. 5. 2017 to bola aktivita na tému Rastliny a živočíchy – pozorovanie ich života pomocou termovízie. Aktivitu uskutočnil p. Briestenský. Vo štvrtok 11. 5. 2017 zase beseda o náučnom chodníku – Párnické jazerá - spojená s videoprojekciou. Besedu uskutočnila p. Prílepková.


Vyčistime si svoje mesto - 10. 5. 2017Po cvičení nasledovala ďalšia pekná akcia, ktorú sme mali mať pri príležitosti Dňa Zeme, ale vzhľadom na nepriaznivé počasie sme ju odložili. Žiaci po rozohriatí pri cvičení zobrali vrecia a rukavice a išli čistiť naše mesto. Tak sme urobili v jeden deň niečo pre svoje zdravie aj pre naše okolie.


Pozrite si o tom zaujímavú reportáž TVDK - Žiaci ZŠ M. Kukučína skrášlili naše mesto.


Svetový deň pohybu - pohybom ku zdraviu - II. stupeň - 10. 5. 201710. máj zaradila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) do svojho kalendára ako nový svetový deň pod názvom Pohybom k zdraviu. Pohyb je najlacnejší a najjednoduchší preventívny prostriedok na zachovanie zdravia. Aj na Základnej škole Martina Kukučína súhlasíme s touto myšlienkou. Na našej škole fungujú športové triedy a mnoho žiakov pravidelne športuje, ale chceli sme si byť istí, že v si tento deň naozaj každý žiak našej školy aspoň chvíľu zacvičí. Preto sme sa rozhodli zorganizovať spoločnú akciu a zacvičiť si so žiakmi druhého stupňa našej školy všetci naraz na ihrisku. Telocvikári pripravili  zostavu jednoduchých cvikov, ktoré   žiaci v pohode zvládli. Niektorým sa to tak zapáčilo, že si ju precvičili dvakrát.


Svetový deň pohybu - pohybom ku zdraviu - I. stupeň - 10. 5. 2017Pohybom ku zdraviu! S týmto heslom sme strávili 10. máj - Svetový deň pohybu. Malí či veľkí, žiaci, rodičia aj učitelia si s radosťou  preskákali a prebehli  pripravenú dráhu pred vstupom do školy. Dobre naladení a rozcvičení sme mohli začať pracovný deň. Doprajme si takýchto dní čo najviac!


Projekt Arwancovo bez predsudkov - 9. 5. 2017, 18. 5. 2017, jún 2017Poslanci žiackeho parlamentu našej školy sa zapojili do projektu ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV, v ktorom ide o vytvorenie fiktívneho mestečka zloženého z obyvateľov Kukučínova, Amosova, Matúškova a Škrabákova. Mladí ľudia budú v tomto projekte poukazovať na porušovanie ľudských práv, stanú sa z nich novinári, projektanti a budú sa navzájom spoznávať na workshopoch. V utorok 9. 5. 2017 sa stretli na aktivitách pod názvom "Budujeme Arwancovo", kde získali preukaz občana Arwancova, vzájomne sa spoznali a stanovili si pravidlá, ktoré chcú, aby platili v ich novovzniknutom meste.

Ďalšie stretnutie prebehlo 18. 5. 2017, workshop bol zameraný na ochranu ľudských práv a slobôd. Jednotlivé aktivity (Ľudské bingo, Práca s informáciami, Mediálna komunikácia) pripravil lektor p. Martin Sýkora z organizácie Amnesty International.

Začiatkom júna naši ôsmaci na hodinách OBN v našej knižnici vyrobili tri nové klipy na témy - KYBERŠIKANOVANIE, DISKRIMINÁCIA a NEHEJTUJ.


Medzinárodné atletické hry - Hodonín - 6. 5. 2017Dňa 6. mája 2017 sa dve žiačky 9. ročníka našej školy zúčastnili Medzinárodných atletických hier v Hodoníne a skvelo reprezentovali nielen našu školu, ale aj Slovensko. Priniesli 3 medaily:

Nikola Ganobčíková získala zlatú v hode diskom a striebornú v hode kladivom a Simona Kereškényiová, ktorá pretekala so staršími konkurentkami získala bronzovú medailu. Gratulujeme!


Dejepis v Čaplovičovej knižnici - Stretnutie s Tiborom Spitzom, ktorý prežil

ako chlapec holokaust - prednáška a debata - 9. C - 5. 5. 2017Naši deviataci sa v období, keď si pripomíname 72. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, stretli s výnimočným človekom. Je ním TIBOR SPITZ, ktorý sa ako 12 ročný židovský chlapec ukrýval v Srňacom a potom v okolitých lesoch so svojou rodinou pred nacistami. Súčasťou jeho pútavého rozprávania bola aj prezentácia, ktorá obsahovala nielen súkromné fotografie a historické fakty ale tiež ukážky jeho umeleckej tvorby, v ktorej sa venuje problematike vojny a holokaustu.


Celoslovenská spevácka súťaž DILONGSTAR - Trstená - 5. 5. 20175. mája 2017 sa p. učiteľ Michal Šnapko so žiačkami Lenkou Ratulovskou (5. A), Petrou Škulcovou a Anetou Záchelovou (obe 5. B) zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže DILONGSTAR v Trstenej. Naše dievčatá boli zaradené do II. kategórie sólo a II. kategórie duet. V silnej celoslovenskej konkurencii sa žiačky Petra Škulcová a Aneta Záchelová so svojim duetom neumiestnili, ale Lenku Ratulovskú posunula odborná porota medzi štyroch najlepších spevákov a nakoniec vybojovala v tejto celoštátnej speváckej súťaži prvé miesto.


Deň otvorených dverí u hasičov - 1. A, 1. C, 2. A, 3. C - 5. 5. 2017Počas Dňa otvorených dverí hasiči v Dolnom Kubíne v zaujímavom rozprávaní a názorných ukážkach deťom priblížili svoju prácu aj techniku, s ktorou pracujú. Povolanie, v ktorom nasadzujú často aj svoje životy, si vážime a želáme im čo najmenej  ťažkých zásahov!


Okresné kolo mladých záchranárov civilnej ochrany - 3. miesto - 5. 5. 2017Dňa 5. mája 2017 sa družstvo žiakov našej školy v zložení Katarína Sedliaková, Lea Juráková, Adam Adamec a Michal Kurhajec zúčastnilo na súťaži mladých záchranárov v Malatinej. Predviedli skvelú streľbu, napísali testy, ošetrili popáleninu aj použili improvizované prostriedky na ochranu v nebezpečných situáciách, orientovali sa podľa mapy a splnili ďalšie úlohy, čím si vybojovali 3. miesto.


Územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov - 4. miesto - 4. 5. 2017Naše družstvo v zložení Sedliaková Katarína, Bednárová Viktória, Štriflerová Soňa, Žáčiková Dominika a Bednárová Alexandra sa umiestnilo na krásnom 4. mieste z 20 zúčastnených družstiev v našej kategórii.


Dejepis v dolnokubínskej knižnici - Neznámi hrdinovia - 9. C - 3. 5. 2017... prehliadka klipov a aktivity o amerických letcoch, ktorí pristáli na Slovensku počas druhej svetovej vojny a stretli sa s obyčajnými ľuďmi, ktorí im pomáhali a ukrývali ich i napriek tomu, že všade bol kopec Nemcov, ktorí neváhali strieľať...


Tréning jazdy na bicykli - dopravné ihrisko na Brezovci, Žihadielko - 4. A - 3. 5. 2017Stavanie "mája" - 2. 5. 2017V utorok 2. 5. 2017 pred našou školou vyrástol "máj". A komu patrí? No predsa všetkým pekným dievčatám! Tento slovenský ľudový zvyk sme si pripomenuli veselými pesničkami doprevádzanými hudobnými nástrojmi a tancom v krojoch. Veríme, že chlapci na nás nezabudnú ani o rok.


Majstrovstvá Stredoslovenskej atletickej oblasti - dorastenky, mladšie žiačky - 1. 5. 2017  Dňa 1. 5. 2017 sa konalo 2. kolo súťaže družstiev mladšieho žiactva a dorastu, kde naše žiačky znova podali skvelé výkony a zlepšili svoje osobné rekordy.

  Dievčatám sa podarilo získať 2. miesto v štafete 4x60 m kde ich delili od víťazstva len stotiny. Štafeta mala zloženie: Lea Juráková, Eliška Čillíková, Vanesa Jurenová a Ema Smolková.

  Lea Juráková podala skvelý výkon (54,30 m) v hode kriketkou a suverénne vyhrala. V behu cez prekážky obsadila 4. miesto.

  Ema okrem štafety vybojovala ešte dve umiestnenia a to 2. miesto v behu na 60 m, kde mala veľmi početnú konkurenciu a v skoku do diaľky zlepšila svoj výkon na 481 cm, čo jej zabezpečilo 3. miesto.

  Skvele nás reprezentovali aj dievčatá v chôdzi. Nina Nuttová sa umiestnila na 3. mieste a Alexandra Bakošová na 5. mieste. Bodovali aj Petra Škulcová vo vrhu guľou, kde pretekala mimo svojej kategórie a Romana Štajerová v skoku do diaľky.


  Môžete si prečítať aj ako sa darilo športovcom v 1. kole - mladšie žiačky a dorastenky 22. 4. 2017, staršie žiactvo a prípravka 29. 4. 2017.


Finančná gramotnosť s Kozmixom - 4. AŽiaci 4. A sa zapojili do projektu Finančná gramotnosť s Kozmixom. Počas dvoch mesiacov plnili rôzne úlohy na matematike, v slovenskom a anglickom jazyku, za ktoré dostávali fiktívne peniaze. Za ne si nakupovali budovy a stavali vlastné mestečko.


Beseda - Život detí v Afrike - 2. D, 3. A - 26. 4. 2017V stredu  26. 4. 2017 sa žiaci 2. D a 3. A zúčastnili besedy s pani L. Kubisovou, ktorá  s charitatívnym zámerom navštívila Afriku. Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé a pútavé  rozprávanie a prezentáciu  zo svojich zážitkov o živote afrických detí.


Ocenenie vo výtvarnej súťaži - Viktória Mešková - 3. AViktorka Mešková z 3. A triedy získala ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži "Všetko najlepšie pán Janovic". Ocenenia boli odovzdávané na výstave prác v Piešťanoch, pri príležitosti spisovateľovho životného jubilea. Viktorke ďakujeme za reprezentáciu a želáme mnoho ďalších výtvarných úspechov!  


Čítame s Osmijankom - 13. ročník - 1. AV tomto školskom roku sa žiaci I. A triedy v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti zapojili  do celoslovenskej čitateľskej súťaže „Čítame s Osmijankom“. Súťaž prebiehala v spolupráci s pani A. Javorkovou z Okresnej knižnice A. Habovštiaka.  Počas niekoľkých mesiacov sme spoločne vypracovávali 8 Osmijankových úloh. Pri každej úlohe prváci ukazovali svoju šikovnosť a fantáziu. Všetky práce poputujú v balíku k Osmijankovi do Bratislavy. Veríme, že sa mu budú páčiť. Držte nám palce!


Deň Zeme - aktivity pre 1. stupeň - 21. 4. 2017V piatok 21. 4. 2017 sa uskutočnili sprievodné aktivity ku Dňu Zeme. Jednou z nich bola aj prezentácia v učebni fyziky a vyhodnotenie prebiehajúcej súťaže v zbere hliníkového odpadu ALINO. Žiaci si pripomenuli, aká je naša planéta krásna a rozmanitá a prečo je dôležité sa o ňu starať!


Projekt Alino - vyhodnotenie - 21. 4. 2017O tom, ako deti kŕmia návštevníka z inej galaxie hliníkovými haluškami, guľkami a pagáčikmi, si môžete prečítať TU.


Beseda s poľovníkom Marekom Melekom - 2. D - 21. 4. 2017Zápis do 1. ročníka - 19. 4. a 20. 4. 2017Múzeum holokaustu v Seredi - dejepis v expozícii a prednáška na tému

"Deti a holokaust" - 8. C, 9. C - 11. 4. 2017Návšteva predškolákov z V. a VII. MŠ - 4. 4. a 5. 4. 2017V utorok 4. 4. a vstredu 5. 4. 2017 zavítali medzi prváčikov predškoláci z V. a VII. MŠ, aby sa pred zápisom bližšie oboznámili s priestormi našej školy a pozreli svojich starších kamarátov ako sa im darí v učení. Svoju šikovnosť ukázali spoločným recitovaním a spievaním. Rozlúčili sme sa vo veselej nálade. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.


Slávik Slovenska - školské kolo - 4. 4. 2017Dňa 4. 4. 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo obľúbenej speváckej súťaže Slávik Slovenska. Ide o súťaž v speve ľudových piesní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. - 3. ročníka, druhú kategóriu žiaci 4. - 6. ročníka. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 25 detí. V 1. kategórii postupuje na okresné kolo Tamara Červeňová /žiačka 3. ročníka/, 2. miesto patrí Samkovi Jančekovi /3. ročník/, 3. miesto si vybojovala Diana Bírová /2.ročník/. V 2. kategórii bude našu školu reprezentovať Lenka Ratulovská /5. ročník/, 2. miesto patrí Adamovi Michalicovi /5. ročník/, 3. priečka patrí Dominike Pažítkovej /6. ročník/. Úspešným "slávikom" blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii školy.


Kurz korčuľovania - 1. A, 2. B, 3. A - január až marec 2017V priebehu mesiacov január až marec sa žiaci 1. stupňa zúčastňovali korčuliarskeho výcviku pod vedením trénerov Tomáša Luptáka a Mareka Hubu. Žiaci sa zdokonalili v technike korčuľovania, naučili sa navzájom si pomáhať a veriť si, zažili hodiny plné zdravého pohybu. Tešíme sa na budúci školský rok!


Pálenie Moreny - 1. a 3. ročník so VII. MŠ - 30. 3. 2017Vo štvrtok 30. 3. 2017 sa žiaci 1. a 3. ročníka v spolupráci so VII. MŠ rozlúčili so zimou pekným ľudovým zvykom "pálením Moreny".


Včelie kráľovstvo - zážitkové učenie - 2. B - 29. 3. 2017Pútavú a zároveň poučnú besedu o včelom kráľovstve zažili žiaci s manželmi Kubáňovcami  z Párnice. Spoznávali život včiel, včeliu kráľovnú, robotnice i trúdov.


Poznávacia exkurzia - Bratislava - 6. A, 6. D - 28. 3. 2017Deň otvorených dverí - 28. 3. 2017Jarná cena vo vrhu guľou - 23 . 3. 2017EKO hračka - 1. stupeň - marec 2017V mesiaci marec žiaci prvého stupňa ukázali svoju kreativitu pri práci s odpadovým materiálom. Nádherné ekohračky zdobia chodbu 1. stupňa. Srdečne pozývame všetkých na prehliadku. Ďakujeme deťom a pedagógom za zanietenosť pri práci.


Hviezdoslavov Kubín - I. kategória - školské kolo - 20. 3. 2017Matematický klokan - Klokanko (1.-4. ročník), Školák (5.-6. ročník) - 20. 3. 2017Dejepis v expozícii židovskej kultúry v MsKS - 9. C - 15. 3. 2017

Tragédia dolnokubínskych Židov s PhDr. Albínou PánikovouZážitkové vyučovanie v Oravskej knižnici - Marec - mesiac knihy - 2. B - 13. 3. 2017Beseda s včelárom p. Jaroslavom Plichtom - 2. D - 10. 3. 2017XX. rodičovská zábava - 17. 2. 2017Tvorivé dielne - výroba keramiky na hrnčiarskom kruhu - 4. B - 10. 2. 2017Kocúr v čižmách - Banská Bystrica - 5. ročník - 2. 2. 2017Na scéne Štátnej opery v Banskej Bystrici mohli žiaci 5. ročníka sledovať fantazijnú podobu príbehu rozprávky Kocúr v čižmách. Očarili ich jedinečné veľkolepé kostýmy, živý orchester, spev, ale aj výprava,

v ktorej boli  interaktívne vtiahnutí do deja. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.


Navštívil nás snehuliak OlafVII. žiacky ples - 27. 1. 2017Florbal žiakov ZŠ - okresné kolo - chlapci - 1. miesto - 12. 1. 2017Učíme sa pomáhať - odovzdanie výťažku z vianočného bazára - 12. 1. 2017Tesne pred vianočnými prázdninami sa v priestoroch našej školy konal ďalší vianočný bazár. Vyzbieranú sumu 136,- € spolu s darovacím listom odovzdali zástupcovia žiackeho parlamentu 12. 1. 2016 DETSKÉMU ODDELENIU našej nemocnice.


Fašiangy, Turíce ... - Oravská knižnica - 2. B - 9. 1. 2017Fašiangy sa začali aj v 2. B triede. Na netradičnej hodine v Oravskej knižnici A. Habovštiaka pani Mirka Kazimírová deťom priblížila staré zvyky a tradície, žiaci súťažili, čítali a spievali ľudové piesne.


Dokáž, čo vydržíš! - Korčulka - 4. ročník - 23. 12. 2016Žiaci 4.A, 4.B a 4.C triedy sa pravidelne každý týždeň zúčastňovali korčuliarskeho výcviku počas celých 3 mesiacov. Vyvrcholilo to 23. 12. 2016, kedy p.učiteľka Zvadová spolu s trénermi "KORČULKY" Marekom a Tomášom zorganizovali vytrvalostnú súťaž "Dokáž, čo vydržíš!". Zúčastnilo sa jej 32 žiakov. Medzi najúspešnejších patrili Zuzka Kumová, Vaneska Dúhová, Bianka Lacková. Zvláštnu kategóriu tvorili hokejové nádeje - Samo a Oliver Hojo a Ján Katreniak. Žiaci si vyskúšali svoje sily a dokázali, že v zdravom tele je zdravý duch. Aj takto sa dajú tráviť vianočné prázdniny. Všetko najlepšie v roku 2017!  


Za chlebom do sveta - dejepis vo Florinovom dome - 9. C - 22. 12. 2016Vianočná akadémia - Plavba vianočnou Európou - 14. 12. 2016Školské majstrovstvá SR vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ - Trnava - 13.12. a 14.12.2016V mesiacoch október  -  december sa 17 žiakov z 1. stupňa  venovalo intenzívnej príprave na súťaž vo vybíjanej najmladších žiakov. Na Okresnom kole, ktoré sa konalo 16.11.2016 v Žaškove sme získali 1. miesto. Ďalej nasledovala regionálna súťaž 1.12.2016. Porazili sme okres Tvrdošín a naši žiaci postúpili do Krajského kola, ktoré sa konalo v Martine  6.12.2016. V každom zápase porazili súpera a ich cesta smerovala do Trnavy na Majstrovstvá Slovenska (13. – 14.12.2016). Z 8 krajov sme sa po veľmi náročných zápasoch umiestnili na krásnom 5. mieste. Celkovo sa do súťaže vo vybíjanej mladších žiakov zapojilo 602 škôl z celého Slovenska.


Lucia - ľudové zvyky a tradície - 12. 12. 2016V predvečer Lucie chodili po našej škole biele Lucky, aby husacími krídlami povymetali všetky kúty tried, chodieb, telocvične, ale aj riaditeľne a zástupcovne, čím symbolicky vyháňali zlo a chorobu. V duchu dobrých tradícií cesnakom ochránili všetkých pred chorobami a zlými silami.

Týmto spôsobom sme si na našej škole  pripomenuli ľudové zvyky a tradície predvianočného obdobia.  


Pytagoriáda - školské kolo - 3. a 4. ročník - 7. 12. 2016Mikuláš pre deti zo Špeciálnej základnej školy v Dolnom Kubíne - 7. 12. 2016MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, POĎ UŽ MEDZI NÁS, CHCEME TI UKÁZAŤ PROGRAM NÁŠ. TEŠÍME SA NA DARČEKY, KTORÉ PRE NÁS PRINÁŠAŠ.

Týmito slovami sa ozývala Knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 7. novembra 2016.

V tento deň sa tu konalo stretnutie Mikuláša  a  detí zo Špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých v Dolnom Kubíne.  Žiaci zo ZŠ M. Kukučína sem „priviedli“ Mikuláša aj s jeho pomocníkmi anjelikmi a pripravili pre ostatných návštevníkov aj krátky kultúrny program. Po ich vystúpení  sa so svojimi číslami predstavili aj deti a žiaci s určitými handicapmi a Mikulášovi s družinou ukázali, čo všetko dokážu. Spievali, tancovali, recitovali a všetko predvádzali v skvelej atmosfére. Pritom im pomáhali aj ich pedagógovia. Za odmenu dal Mikuláš každému sladký balíček, z ktorého mali veľkú radosť.  Deti ho potom vyprevadili hlasným pozdravom a so želaním šťastnej cesty.


Vitaj Mikuláš! - 6. 12. 2016Celé Slovensko číta deťom - 1. A - 5. 12. 2016Výtvarná súťaž Ekoposter - 1. miesto - odovzdávanie cien - 2. 12. 2016Nezisková organizácia Kvapka hodnotila a odovzdávala ocenenia víťazom celoslovenskej výtvarnej súťaže Ekoposter už po štvrtýkrát. Cieľom súťaže je podnietiť žiakov, aby konali a mysleli ekologicky. Kolektív našich žiakov vytvoril plagát s názvom Chráňte prírodu a zvieratá a netrpezlivo sme očakávali reakciu poroty. A výsledky nenechali na seba dlho čakať. Prišla pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien a vyhlasovanie výsledkov, na ktorom sme sa zúčastnili 2.12. s úspešnými autormi 5. C triedy (Nina Murgašová, Lea Dziewiczová, Ema Klocháňová, Kamil Kvasňovský, Marek Vicáň, Lucia Chládeková, Klára Krakovská). S napätím sme očakávali vyhlásenie jednotlivých miest a nemohli sme uveriť, sme prví! Gratulujeme víťazom!


Radosť z prvého snehu - 5. C - 1. 12. 2016Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky - 24. 11. 2016Dňa 24. 11. 2016 sa v našej škole konalo OK v streľbe zo vzduchovky. V kategórii mladších žiakov nás reprezentoval Juraj Sagan, ktorý obsadil 4. miesto, v kategórii starších žiakov Jakub Šagát (4. miesto), Peter Ruml (5. miesto) a Barbara Kováčiková (11. miesto) ako družstvo získali 2. miesto.


Beseda so spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou v Okr. knižnici - 2.D, 3.D - 18. 11. 2016Vyhodnotenie zberu papiera - 18. 11. 2016Aj túto jeseň naša škola zorganizovala zber papiera. Vyzbierali sme spolu 12 257 kg.

Žiaci 1. - 4. ročníka vyzbierali 6 947 kg.

Medailové pozície:

1. miesto - 2. D

2. miesto - 2. C

3. miesto - 4. A

Žiaci 5. - 9. ročníka vyzbierali 5 310 kg.

Medailové pozície:

1. miesto - 6. C

2. miesto - 8. C

3. miesto - 5. B

Ďakujeme, že pomáhate našej prírode.


Čítame s Osmijankom - 1. A - 18. 11. 2016V rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti sa žiaci z 1. A zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže "Čítame s Osmijankom". Tento rok nás Osmijanko spolu s tetou Alenkou Javorkovou z okresnej knižnice zavedie do tajomnej záhrady. Tešíme sa na objavovanie zaujímavých i veselých príbehov.


Slávnostné vyhodnotenie - Chutné maľovanie - Bratislava - 16. 11. 2016Dňa 16. 11. 2016 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania cien víťazom súťažných aktivít IV. ročníka  týždňa Hovorme o jedle, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch hotela Carlton v Bratislave, na ktoré sme boli pozvaní Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Najprv dovoľte predstaviť oceneného víťaza, žiaka 5. C triedy Jakuba Pánika. V rámci výtvarnej súťaže Chutné maľovanie v dennej téme Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek v konkurencii 1250 prác sa odbornej porote páčila najviac práca nášho žiaka. Vypočuli sme si príhovor predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milana Semančíka, taktiež jednotlivé víťazné literárne práce žiakov, pokochali sme sa výstavou súťažných výtvarných výherných prác. Z rúk jednotlivých členov odbornej poroty si všetci výhercovia prebrali hodnotné ceny a nakoniec sme prijali pozvanie na slávnostnú recepciu.


Okresné kolo vo vybíjanej - mladší žiaci - Žaškov - 16. 11. 201616. 11. 2016 sa v ZŠ s MŠ Žaškov konalo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiakov. Zúčastnilo sa ho 5 škôl a naši žiaci skončili na krásnom 1. mieste.


Beseda - Dentálna hygiena - 1. ročník - 15. 11. 2016V utorok 15. 11. 2016 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili zdravotnovýchovnej besedy s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva p. Kratochvílovou na tému "Dentálna hygiena". Prváci si názorne ukázali ako si osvojiť správnu techniku čistenia zúbkov a tak predchádzať zubnému kazu.


Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom v Okr. knižnici - 4.A, 4.B - 15. 11. 2016Štafetový minimaratón - žiaci 4. ročníka - 9. 11. 2016Žiaci štvrtého ročníka si svoje sily vyskúšali v štafetovom minimaratóne v telocvični ZŠ.  Dokázali, že sú súdržní, vedia sa vzájomne podporiť a spolupracovať, behajú dostatočne rýchlo a radi. Pohyb majú jednoducho v krvi.

Podujatie sme poňali ako súčasť prevencie proti obezite. Všetci sa snažili vydať zo seba všetko. Bežalo sa s veľkou vervou, každý sa cítil byť víťazom. V priemere odbehol každý 600 metrov a spolu sme odbehli 4,2 km. Tu nešlo o víťazstvo jednotlivca, alebo triedneho kolektívu. Každý z účastníkov urobil niečo málo pre svoje zdravie a o to práve šlo.


Jeseň v 2. B - november 2016Zážitkové vyučovanie v Oravskej galérii - 1. A - 2. 11. 2016V stredu 2. 11. 2016 sa žiaci z 1. A zúčastnili zážitkového vyučovania v Oravskej galérii, ktorého hlavným cieľom, okrem estetického zážitku z výstavy, je naučiť sa „čítať  obrazy". A že sa to prváčikom darilo vidíme na ich výsledných obrázkoch zhotovených priamo v priestoroch galérie.


Za umelcami, poslancami a nakoniec do kozmu v Bratislave - 7. ročník - 27. 10. 2016Vyrezávanie tekvíc - 26. 10. 2016Jesenné práce v školskom sade - 4. C - 25. 10. 2016Spoločné čítanie rozprávky - 24. 10. 2016Zaujímavú reportáž nájdete aj v spravodajstve TVDK - Čítame spolu na ZŠ M. Kukučína.


Jesenné tvorivé dielne - 1. B, 4. C - 19. 10. 2016Dňa 19. 10. 2016 sa v priestoroch 1. B uskutočnili už tradičné jesenné tvorivé dielne. Tento rok kreativite popustili uzdu žiaci 1. B v spolupráci so žiakmi 4. C. Pod vedením pani učiteľky Lakoštíkovej, pani zástupkyne Horákovej a ochotných rodičov deti vytvorili dekoratívne predmety, venčeky z dielne bohatej „Pani Jesene“.


Hodina etickej výchov v Oravskej galérii - 19. 10. 2016S radosťou sme prijali ponuku programov Oravskej galérie s cieľom obohatiť vyučovanie etickej výchovy.

A tak 19. októbra 2016 žiaci etickej výchovy  5. a 9. ročníka prišli do Župného domu. Pozreli si výstavu Petra Pollága a Petra Kršáka, ktorú im priblížil pán Milan Mudroň. "Etikári" pocítili prepojenie vybraných umeleckých diel s vyučovacím predmetom etickej výchovy. Oslovila ich hlavne výstava Petra Pollága, ktorý vo svojich obrazoch komentuje prežité i odpozorované medziľudské vzťahy, tematizuje rodinu, lásku a vzájomné rodinné väzby.


Pasovanie prvákov - 18. 10. 2016Beseda s americkými sledge hokejistami - 14. 10. 2016Beseda s hokejistami Martinom Rewayom a Ivanom Hrickom - 13. 10. 2016Beseda s ilustrátorom Ľuboslavom Paľom v Or. knižnici - 2.B, 4.B - 12. 10. 2016Hodina čítania  v knižnici - 2. B - 30. 9. 2016Po stopách SNP: Telgárt - Nemecká - Kremnička - B. Bystrica - 8.C, 9.C - 29. 9. 2016(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2016) - čitateľská dielňa v 2.B - 28. 9. 2016Európsky deň jazykov - 26. 9. 2016Európsky týždeň mobility - súťaž v jazde zručnosti na horských bicykloch - 23.9.2016Otvorenie zrekonštruovanej telocvične - 19. 9. 2016Účelové cvičene - Kuzmínovo - 7. A, 7. B, 7. C, 7. D - 16. 9. 2016Účelové cvičene - z Belezu cez Trniny - 9. A, 9. B, 9. C - 16. 9. 2016Deň obetí holokaustu a rasového násilia s PhDr. A. Pánikovou - 9.B, 9.C - 9. 9. 2016Pozrite si aj zaujímavý príspevok spravodajstva TVDK - Prednáška o židovských sviatkoch, tradíciách a zvykoch


Prvý deň v škole - naši prváci - 5. 9. 2016