ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Lyžiarsky výcvik - 8. A, 8. D - 4. 2. - 8. 2. 2019Aktivity zamerané na rovesnícke násilie a budovanie dobrých vzťahov v triede

2. A, 2. B, 2. C, 2. D - 7. 2. 2019IX. žiacky ples - 31. 1. 2019Okresné kolo vo volejbale - 29. 1. 2019XXII. rodičovská zábava - MsKS - 25. 1. 2019Okresné kolo v stolnom tenise - 2. miesto - 24. 1. 2019    Naši chlapci Róbert Judiak, Matej Sloboda (obaja 9. B), Tomáš Jadroň (4. D) a Marek Grobarčík (3. D) dosiahli krásny úspech - obsadili 2. miesto v okresnom kole stolného tenisu! Blahoželáme!


Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ - 1. miesto - 22. 1. 2019Biológia v školskom arboréte, prikrmovanie spevavcov - 22. 1. 2019Učíme sa pomáhať V. - 21. 1. 2019    Zástupcovia žiackeho parlamentu dňa 21. januára 2019 odovzdali pani primárke detského oddelenia dolnokubínskej nemocnice MUDr. Dudášikovej a jej kolegyniam výťažok z vianočného bazára, ktorý sa konal v našej škole pred Vianocami. Išlo opäť o krásnu sumu - 330 eur. Dostali sme prísľub, že podobne ako po minulé štyri roky, aj tentoraz budú zakúpené užitočné veci pre detských pacientov. Naposledy to boli dva kvalitné ihalátory, ktoré, ako sme sa presvedčili na vlastné oči, slúžia na oddelení neustále. Tento rok sme priniesli aj hračky a knihy, ktoré sa síce nepredali, ale snáď urobia radosť detským pacientom...


Predvianočná atmosféra na Kukučínke - 21. 12. 2018Vianočná pošta - 2. C - december 2018Vianočná pošta - 3. B - december 2018    Žiaci 3. B sa dobrovoľne zapojili s pomocou ich pani triednej učiteľky D. Lakoštíkovej do projektu nazývaného Vianočná pošta. Cieľom tohto projektu je vytvoriť a odoslať vianočnú pohľadnicu náhodne vybraným seniorom, ktorí sa nachádzajú v domove dôchodcov. Takýmto milým prekvapením im spríjemňujú vianočné sviatky, ktoré pre mnohých z nich začínali práve doručením vianočnej pohľadnice.

Link na projekt: https://pohodovo.sk/projekty/vianocna-posta/


Pytagoriáda - 3. a 4. ročník - vyhodnotenie - 21. 12. 2018Vianočný bazár - 18. 12. a 19. 12. 2018Ľudové zvyky na Luciu - 13. 12. 2018    Dňa 13. 12. 2018 Lucie vymetali kúty od zlých neduhov a chorôb. Sme radi, že sa nám darí uchovávať tento ľudový zvyk.


Vianočná akedémia - VIANOČNÁ NÁDIELKA - 12. 12. 2018Mikulášku, dobrý strýčku... - 6. 12. a 7. 12. 2018    Takýto dobrý strýčko k nám, do našej školy, zavítal 6.decembra 2018. Mikuláš, anjel, a vianoční škriatkovia navštívili triedy našej školy, kde si pre nich pripravili žiaci nádielku piesní, tancov, vinšovačiek a básničiek. Mikuláš so svojou družinou ich zato odmenili sladkosťami

    7.decembra 2018 Mikuláš so svojou družinou už tretí rok, v rámci spolupráce našej školy  so Špeciálnou základnou školou na Matúškovej ulici, prišiel pozdraviť aj deti tohto zariadenia. V ich očkách bolo vidieť záblesky radosti a očakávania, čo Mikuláš pre nich má.

    Žiaci ZŠ M. Kukučína si pre tieto deti pripravili darček v podobe programu s mikulášskou a vianočnou tematikou. Radosť detičiek bola veľká a aj oni si pre Mikuláša pripravili pestrý program. Odmenou pre nich boli balíčky plné sladkostí. 

"Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle,

za darčeky od Teba, za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás."


Výtvarná súťaž Škola očami detí, škola mysľou detí - vyhodnotenie - 5. 12. 2018    V stredu 5. 12. 2018 sa v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne konala Spomienková slávnosť ZŠ Janka Matúšku pri príležitosti 40. výročia prepožičania čestného názvu škole, spojená s odovzdávaním cien za výtvarnú  súťaž "Škola očami detí, škola mysľou detí". Ocenenie v III. kategórii žiaci 1.-4. ročníka si prevzali aj naši  žiaci z I. B, Tomáško Zelenák - za I. miesto a Barborka Šabasevičius - za II. miesto.

Srdečne gratulujeme!


Škola v minulosti - 5. B, 5. C - 29. 11. 2018    Piataci sa aktuálne na hodinách dejepisu venujú regionálnemu bloku kapitoly Od blízkeho k vzdialenému. Jeho súčasťou bolo aj rozprávanie o histórii našej školy, ktorá si v roku 2017 pripomenula 50. výročie vzniku. Využili sme informačné klipy a dozvedeli sa viac o tom, ako vyzerala (nielen naša) škola v čase, keď do nej chodili staršie generácie. Deti priniesli rôzne staré školské fotografie, učebnice, zošity, školské atlasy či vysvedčenia zo svojich rodín. Unikátna bola griflíková tabuľka, stará školská taška či drevený peračník aj s kalamárom. Vypočuli sme si aj mnohé rozprávania zo školských lavíc, ktoré vyrozprávali svojim vnúčatám či už pravnúčatám ich starí a prastarí rodičia. Na domácich úlohách z dejepisu tak spolupracuje celá rodina...


Ako predchádzať šikanovaniu a ako sa mu brániť? - 4. B - 29. 11. 2018    Žiaci 4. B sa 29. 11. 2018 zúčastnili v tvorivej atmosfére besedy, kde sa s pracovníčkami knižnice a psychologickej poradne porozprávali, ako šikanovaniu možno predchádzať.


Pasovanie prvákov - 27. 11. 2018    V utorok 27. novembra 2018 sa za účasti RŠ Mgr. Kataríny Števonkovej, ZRŠ PaedDr. Anny Horákovej i členov žiackeho parlamentu uskutočnilo Pasovanie prváčikov. Po príhovore pani riaditeľky sa žiaci predstavili veselým programom. Že si naozaj zaslúžia byť prijatí medzi starších žiakov, dokázali svojimi znalosťami v recitovaní a speve a zručnosťami v súťažiach. Na záver zaznela školská hymna a želanie, nech naši prváci zažijú na Kukučínke veľa úspešných a šťastných chvíľ.


Zdravý chrbátik - 4. B - 23. 11. 2018    Cvičenie s lektorkou na FIT-loptách 23. 11. 2018 bolo veľmi zaujímané pre žiakov 4. B, ktorí s projektom Zdravý chrbátik spolupracujú už tretí rok. Žiakom sa zlepšuje koordinácia, cvičenie tiež prispieva ku správnemu držaniu tela a čo je podstatné - deti cvičenie baví.


Florbalový turnaj "O pohár Cirkevnej spojenej školy" - 1. miesto - 23. 11. 2018Okresné kolo v streľbe zo VZPu žiakov a žiačok ZŠ - 22. 11. 2018         Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa v priestoroch malej telocvične našej školy uskutočnilo okresné kolo v streľbe zo Vzpu mladších a starších žiakov ZŠ. Viac si môžete prečítať TU.


Činnosť záujmových útvarov v CVČ - november 2018    Školský rok je už v plnom prúde, žiaci pracujú s nasadením, niektorí viac, iní menej, učitelia zadávajú úlohy a oboznamujú s novým učivom, atmosféra školského vyučovania je dobrá. Ale okrem vyučovania sa na našej škole venujeme aj mimoškolskej činnosti. Deťom bola v mesiaci september ponúknutá možnosť prihlásiť sa a pracovať aj v krúžkoch, ktoré spadajú do kompetencií CVČ pri našej škole. V tomto školskom roku máme vytvorených 17 záujmových útvarov s počtom členov 261. Krúžky sú zamerané na všetky oblasti rozvoja osobnosti človeka: športovú, kultúrnu, spoločenskú a iné.

    Venujú sa im vedúci z radov našich učiteľov, ktorí sa snažia obohatiť záujmy detí aj o mimoškolské aktivity. Teraz Vám ponúkame niekoľko fotografií z činnosti krúžkov Malí kuchtíci, Malí muzikanti – hra na flaute a Maliarik. V budúcnosti si budete môcť pozrieť fotografie vo Fotogalérii CVČ (v menu CVČ, ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ).


Beseda so spisovateľkou P. Džerengovou v Oravskej knižnici - 4. A, 4. B

13. 11. 2018


 Beseda plná zážitkov, spontánnych reakcií, spätnej reflexie o prečítanom diele, rozhovoroch o „budúcnosti“ a životných túžbach, cieľoch a snoch. To všetko zažili deti zo 4. B a 4. A. Ďakujeme!


Okresné kolo - vybíjaná najmladších žiakov - 3. miesto - 7. 11. 2018Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice - 7. 11. 2018Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - 1. B - október 2018    Náš prváčik Tomáš Zelenák (1. B) zvíťazil v I. kategórii výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ (téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky) v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE. Pri  jeho tvorbe ho viedla pani učiteľka Mária Tomášová. Víťazovi a pani učiteľke srdečne gratulujeme!

Viac o víťazoch súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE si môžete prečítať TU.


Vyhodnotenie zberu papiera - 25. 10. 2018    Opäť sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci 1. stupňa vyzbierali spolu 5 337 kg a žiaci 2. stupňa

3 040 kg. Najusilovnejšie triedy boli vo štvrtok 25. 10. odmenené sladkými koláčikmi.

Umiestnenie tried 1. stupňa:  1. miesto - 4. D - 1 613 kg (89,6 kg na žiaka)

                                         2. miesto - 3. C - 529 kg (27,8 kg na žiaka)

                                         3. miesto - 4. C - 441 kg (27,5 kg na žiaka)

Umiestnenie tried 2. stupňa:  1. miesto - 8. C - 647 kg (25,8 kg na žiaka)

                                         2. miesto - 7. A - 333 kg (18,5 kg na žiaka)

                                         3. miesto - 5. C - 357 kg (14,2 kg na žiaka)

Všetkým "zberačom" ďakujeme a teší nás, že si uvedomujú význam recyklácie papiera.


Dejepis vo Florinovom dome - 100. výročie vzniku ČSR a ukončenia 1. svetovej vojny

9. A  - 24. 10. 2018    Deviataci sa aktuálne učia o období, keď do osudov ľudí zasiahla 1. svetová vojna, ktorá býva označovaná aj ako VEĽKÁ VOJNA. Preto nám padla vhod nová expozícia, ktorá je venovaná konfliktu dovtedy nevídanému. Keďže si čoskoro pripomenieme okrúhle 100. výročie jej ukončenia, učili sme sa v týchto priestoroch. Čakalo nás zaujímavé rozprávanie  pani Chmelíkovej - bývalej učiteľky dejepisu, ktorá si pripravila aj pútavé no smutné ukážky z dobovej literatúry. Neobišli sme účasť Oravcov na bojiskách vojny a na informačných paneloch sme pátrali po ich menách. Nezabudli sme ani na fakt, že pred sto rokmi 28. 10. 1918 vznikla aj Česko - slovenská republika. Dozvedeli sme sa, že už dva dni pred jej vyhlásením v Prahe jeden odvážny občan Dolného Kubína vyvesil na svoj dom vlajku s nápisom "Nech žije československá dŕžava!"...


Okresné kolo v bedmintone žiakov - 23. 10. 2018    23. 10. 2018 sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne okresné kolo v bedmintone žiakov ŽŠ a SŠ. Zúčastnili sa ho aj dvaja žiaci našej školy - Viktor Poláček a Simon Kubašek, ktorí podali výborný výkona a obsadili 2. miesto. Blahoželáme!

Viac si môžete prečítať TU.


Svetový deň knižníc - Ako psíček a mačička slávili 28. október - 22. 10. 2018Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov I. ročníkov - 1. B

18. 10. 2018


    Vo štvrtok 18. 10. 2018 žiaci 1. B absolvovali celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov I. ročníkov ZŠ. Cieľom testovania je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, ktoré ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Prvákov čakalo 10 disciplín, z ktorých niektoré neboli vôbec ľahké. Ale žiaci sa nezľakli a húževnato bojovali. Veď práve húževnatosť, nadšenie a pevná vôľa sú základom pre rozvíjanie športového talentu. Veríme, že rodičia sa rozhodnú správne a budú svoje deti podporovať v akýchkoľvek pohybových aktivitách.


Európsky týždeň programovania v spolupráci so Špeciálnou školou

pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne - 17. 10. 2018O tejto peknej akcii si môžete prečítať v článku "Deti učili kamarátov...".


Cesta do praveku Oravy - 6. C - 16. 10. 2018    Jeden z krásnych jesenných dní babieho leta sme využili na vyučovanie dejepisu v priestoroch archeologickej expozície Oravského hradu. Keďže sa práve učíme o praveku, ktorý zanechal stopy aj v našom regióne, rozhodli sme sa pozrieť a "poťažkať" si naživo niektoré vzácne nálezy. Sprievodné slovo expozíciou nám dala archeologička múzea - Mgr. Barbora Danielová. Umožnila nám nazrieť nielen do vitrín či rekonštruovaného príbytku z dávnych čias, ale dostali sa nám do rúk aj najnovšie prírastky ich zbierky - sekeromlat a medená čepeľ spred  3500 rokov. Najväčší úspech ale zožala podprsenka z doby bronzovej... :)


Farebný týždeň - hnedý a zelený deň v 4. B - 15. 10. a 16. 10. 2018    Deti zo 4. B triedy boli počas "hnedého" dňa pri príprave chlebíkov a hlavne ich konzumácii úspešné Chlebíky boli chutné a zdravé. Počas "zeleného" dňa si zase vyskúšali svoje zručnosti, preverili svoje chuťové poháriky a so svojimi šalátmi a ovocnými ihlami sa podelili aj so svojimi kamarátmi. Zhodli sa na tom, že aj ovocie a zelenina sú dôležité pre naše zdravie.


Fyzika v praxi - 7. C - 10. 10. 2018    Na hodine fyziky 10. 10. 2018 si žiaci 7. C triedy mohli vyskúšať meranie teploty v praxi a prácu s termovíznou kamerou, pomocou ktorej videli aj veci, ktoré bežne očami nevidíme. Zaujímavé merania im predviedol p. Ing. Briestenský a deti sa presvedčili, že fyzika je všade okolo nás a vie byť plná prekvapení.


Škola korčuľovania - 4. B - október 2018    Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok, sa žiaci zo 4.B triedy aktívne zúčastňujú na korčuliarskom výcviku. Žiaci sa neustále zlepšujú, napredujú, dokážu odhadnúť svoje sily. Panuje tu vždy dobrá nálada.


Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu - Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš

12. 9. a 9. 10. 2018    Dňa 12. 9. 2018 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu a následne sa žiaci našej školy 9. 10. 2018 zúčastnili krajského kola v Liptovskom Mikuláši, kde Martina Mesárošová s veľkým náskokom zvíťazila a postúpila na majstrovstvá Slovenska. Družstvo chlapcov skončilo na 6. mieste.


Letná čitáreň má za sebou prvú sezónu - 5. 10. 2018    Letná čitáreň má za sebou prvú sezónu a naša škola bola pri tom! Viac si môžete pozrieť v správach TVDK a na stránke teraz.sk .


Naši atlétiBeseda so spisovateľkou Renátou Bočkayovou - 2. B, 2. C - 29. 9. 2018Európsky deň jazykov - 1. stupeň - 26. 9. 2018Európsky týždeň mobility - 2. ročníkV rámci Európskeho týždňa mobility sa naši druháci zúčastnili v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka rôznych tvorivých aktivít a hier s dopravnou tématikou. V zábavnom kvíze o doprave si otestovali svoje vedomosti  o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky. Najlepší jednotlivci boli odmenení sladkou odmenou.


Športový deň 1. ročníka - Týždeň mobility - 19. 9. 2018Cvičme v rytme - Týždeň mobility - 19. 9. 2018A opäť sme v škole - 1. B, 3. A