ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Kukučinkovský veľkonočný strom - 15. 4. 2019    Pred veľkonočnými sviatkami naše šikovné deti v areáli školy vyzdobili vlastnoručne vyrobenými kraslicami strom a predviedli krásny program, za čo si zaslúžili výslužku. Pre najlepšie kolektívy bola sľúbená odmena, je však ťažké určiť, kto by mal byť víťazom. Preto každý, kto sa zapojil a odovzdal kraslicu, dostal odmenu v rámci svojho kolektívu a žrebovaním sme vybrali vlastníka torty - IV. oddelenie ŠKD. Gratulujeme a ďakujeme.


Mliečna hliadka  - 2. ročník - 12. 4. 2019    Dňa 12. apríla 2019 sa niekoľko žiakov 2. ročníka zúčastnilo výchovno-vzdelávacej aktivity - MLIEČNA HLIADKA, počas ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o kravičkách a spracovaní kravského mlieka a za odmenu dostali krásne desiatové boxy s mliečnymi výrobkami. Zároveň sa zapojili do projektu Mliečneho fondu financovaného slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka s názvom ADOPTUJ KRAVIČKU. Zaregistrovali sa aj ako kolektív a niektorí žiaci aj ako jednotlivci. Fiktívne si adoptovali kravičky reálne žijúce na farme. O kravičky sa budú starať formou hry pri opakovanom nákupe slovenských mliečnych výrobkov a budú nformovať o tom ako sa ich kravičkám darí.

Aplikácia beží na webe: www.adoptujkravicku.sk


Míľniky 2. svetovej vojny a SNP - 1. miesto - 11. 4. 2019    Naše deviatačky Petra ZAGATOVÁ a Simona KRŽKOVÁ sa 11. 4. 2019 zúčastnili vedomostnej súťaže MÍĽNIKY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY A SNP, ktorej súčasťou bola aj prezentácia zo stretnutia s Pavlom Janigom, ktorý prežil tie časy. V konkurencii iných škôl z Dolného Kubína, Oravského Podzámku a Nižnej získali krásne 1. miesto!


Galéria talentov - Banská Bystrica - 10. 4. 2019    V stredu 10. 4. 2019 sa 3 naše žiačky zúčastnili celoslovenskej súťaže GALÉRIA TALENTOV v Banskej Bystrici. Súťaž bola zameraná na literárne, výtvarné diela a tiež na spev. V speve sa súťažilo v 2-och kategóriách: ľudová a populárna hudba.

    Naše dievčatá dosiahli krásne umiestnenia: V kategórii mladších žiakov spevu ľudových piesní sa Tamara Červeňová (5. A) umiestnila na 1. mieste. V kategórii starších žiakov spevu populárnych piesní sa Emma Martinéz Majdišová (9. A) umiestnila na 1. mieste a Lenka Ratulovská (7.A) umiestnila na 3. mieste. GRATULUJEME!


Konferencia projektu záHRAda - 1. miesto - 10. 4. 2019    Zúčastnili sme sa na konferencii projektu záHRAda, ktorý realizovala ZŠ s MŠ Kňažia. Kolektív našich žiakov si pripravil prezentáciu, pomocou ktorej demonštrovali využitie našej školskej záhrady žiakmi aj širokou verejnosťou. Po úspešnom riešení úloh si naše družstvo odnieslo prvé miesto.

    Na konferencii sa oboznámili s námetmi, inšpiráciami a skúsenosťami z iných škôl a odišli domov s dobrým pocitom a ďalšími nápadmi pre budovanie našej školskej záhrady.


Hračky z odpadového materiálu - 4. B - apríl 2019    Odpadový materiál, to je pre nás hračka, keď sa trochu chce, vznikne z toho nová hračka.


Návšteva divadla v Martine - 7. B, 7. C - 11. 4. 2019    Siedmaci 11. 4. 2019 cestovali za kultúrou do divadla v Martine, kde navštívili krásne predstavenie Traja veteráni. Veľká vďaka za skvelý umelecký zážitok a veľa smiechu!


Malí reštaurátori - Oravská galéria - 2. A, 3. B - 9. 4. 2019    Dňa 9. 4. 2019 navštívili deti z 2. A a 3. B triedy v rámci výtvarnej výchovy Oravskú galériu v Župnom dome v Dolnom Kubíne, kde mali možnosť vidieť originálnu a jedinečnú výstavu venovanú pamiatke Leonarda da Vinci. Pod vedením galerijného pedagóga „čítali“ obraz Leonardovej Poslednej večere, v rámci tvorivých dielní sa zahrali na reštaurátorov. Od pani Kazimírovej z Oravskej knižnice A. Habovštiaka sa zas dozvedeli o zvykoch a obyčajoch našich predkov v období veľkonočných sviatkov.


Reštaurátori v Oravskej galérii - 4. B - 9. 4. 2019    Originálna a jedinečná bola výstava v OG venovaná pamiatke osobnosti svetového významu Leonardovi da Vinci, pri príležitosti 500. výročia jeho úmrtia. Na zmenšenej rekonštrukcii, dnes z prevažnej časti zničenej Leonardovej Poslednej večere, pracoval akademický maliar Stano Lajda vyše 10 rokov. Žiaci 4. B mali možnosť výstavu navštíviť 9. apríla 2019 a pri tejto príležitosti si vyskúšať náročnú prácu reštaurátora v tvorivej dielni. Ďakujeme za nádherný zážitok.


Volejbal - kvalifikácia do krajského kola - 2. miesto - 8. 4. 2019Slávik Slovenska 2019 - 8. 4. 2019    Dňa 8. 4. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik. V troch kategóriách súťažilo 35 spevákov v speve ľudových piesní.

1. kategória /1. - 3. ročník/:

1. Mathias Hojo, 2. ročník, pripravovala p. uč. Jurčová

2. Lukáš Zavoďančík, 2. ročník, pripravovala p. uč. Lakoštíková

3. Veronika Michalicová, 2. ročník, pripravovala p. uč. Lakoštíková

2. kategória /4. - 6. ročník/:

1. Tamara Červeňová, 5. ročník, pripravoval p. uč. Šnapko

2. Samuel Janček, 5. ročník, pripravoval p. uč. Šnapko

3. Danka Mikulášová, 5. ročník, pripravoval p. uč. Šnapko

3. kategória /7. - 9. ročník/:

1. Lenka Ratulovská, 7. ročník

2. Alexandra Bednárová, 7. ročník


Pálenie Moreny v spolupráci so VII. MŠ - 5. 4. 2019Deň otvorených dverí - 4. 4. 2019    4. 4. 2019 sa na našej Kukučínke uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Milé podujatie ponúklo na úvod zaujímavé vystúpenia našich žiakov prvého aj druhého stupňa a potom niekoľko stanovíšť, kde deti čakali pani učiteľky s rôznymi zábavnými, náučnými aj športovými aktivitami. Tešíme sa na opätovné stretnutie na zápise dňa 15. 4. a 16. 4. 2019. VŠETCI STE BOLI SUPER!


Modrotlač a izba starých materí v Párnici - 6. C - 2. 4. 2019    2. 4. 2019 sa naši šiestaci v rámci posilnenej regionálnej výchovy zúčastnili sľúbenej exkurzie do dielne Mateja Rabadu v Párnici, v ktorej sa venuje oživenej technike kedysi rozšírenej modrotlače. Kadečo nám ukázal, no všetky tajomstvá neprezradil... Tešíme sa, že náš bývalý žiak sa dal na ušľachtilé podnikanie.

Na skok z dielne Mateja Rabadu je v Párnici aj izba starých materí s množstvom starých predmetov, ktoré boli v minulosti súčasťou vybavenia bežnej dedinskej domácnosti. Vtipne sme sa ich zhostili a napodobnili čo - to odpozerané zo starých filmov...


Deň učiteľov v 4. B - 28. 3. 2019. . . a takto si rolu učiteľa vyskúšali v 4.B triede. Vyrastá nám nová generácia učiteľov?


Európsky kvíz finančnej gramotnosti - 8. A, 8. C, 8. D - 28. 3. 2019    28. 3. 2019 sa prostredníctvom internetu uskutočnilo slovenské národné kolo Európskeho kvízu finančnej gramotnosti, ktoré organizuje Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Z našej školy sa zapojili 3 triedy - 8.A, 8.C a 8.D. Najúspešnejšia bola 8. A, ktorá v konkurencii 150-tich zúčastnených obsadila krásne 19. miesto.


...Kdeže ty vtáčik hniezdo máš?... - 25. 3. 2019            25. marca 2019 sme prežili krásny pracovný deň s návštevou zo Špeciálnej základnej školy. Spolu s našimi šiestakmi sme sa spoločne naučili veľa o prírode, o spevavcoch, o hniezdení a kŕmení vtákov. Po prestávke s občerstvením pre všetkých sme tvrdo pracovali na výrobe vtáčích búdok. Spoločne (vďaka aj p. školníkom) sme ich urobili 10 kusov. Na záver sme ich zavesili (niektoré v našom školskom areáli, 5 sme darovali deťom zo špeciálnej školy). Žiaci boli za hviezdy, filmovali nás z TV Markíza i z TV DK.


Reportáž "Pomáhajú sebe aj vtákom" - TV Markíza - Prvé televízne noviny - 26.3.2019.

Správa TASR "Tvorivá výučba v Dolnom Kubíne...".


Chemická olympiáda - okresné kolo - 1. miesto - 22. 3. 2019    22. 3. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, kde našu školu v kategórii D reprezentovala Alexandra Sahuľová z 9. C triedy pod vedením p. uč. Bednárovej. Dosiahla na najvyšší stupienok a ziskom 1. miesta postúpila do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce v KK ChO!


Kurz korčuľovania - 1. B, 1. C - január až marec 2019Matematický klokan - 21. 3. 2019    Matematický KLOKAN opäť pritiahol niekoľko nadšených detí. V príjemnej a tvorivej atmosfére sa uskutočnil 21. marca 2019 už 22. ročník aj v našej škole. „Matematika nás baví, preto sme sa prihlásili“, povedali deti. Veríme, že toto nadšenie im vydrží aj v budúcnosti.


Ponožková výzva - Svetový deň Downovho syndrómu - 21. 3. 2019     Aj naša škola sa zapojila do tejto výzvy. V niektorých triedach v odlišných ponožkách prišli všetci, v iných len niektorí. Dúfame, že o rok nás bude ešte viac.


Hókus - pókus pre predškolákov - 19. 3., 21. 3., 26. 3. a 29. 3. 2019       V našej škole sme 19. 3. privítali detičky z Materskej školy VII. (Námestie slobody), 21. 3. detičky z MŠ V. (Na Sihoti), 26. 3. detičky z MŠ Veličná, 29. 3. detičky z MŠ Oravská Poruba a spolu si niečo povedali o vode, o prírodných zaujímavostiach, o tom, ako funguje svet, urobili zopár pokusov - pod názvom "HÓÓKUS - PÓÓKUS...Pokus v Kukučínke". Sme radi, že môžeme realizovať rovesnícke vzdelávanie "Starší učia mladších" a tešíme sa na ďalšie stretnutia.


Biblická olympiáda - okresné kolo - 3. miesto - 20. 3. 2019    Dňa 20. 3. 2019 sa v ZŠ Zázrivá uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády a družstvo z našej školy obsadilo pekné 3. miesto.


Jarná cena vo vrhu guľou - 19. 3. 2019    Dňa 19. 3. 2019 sa na našej škole konal už 4. ročník Jarnej ceny vo vrhu guľou. Súťaže sa zúčastnilo 61 žiakov z 3 základných škôl a podali výborné výkony. Táto disciplína sa teší čoraz väčšej obľube, o čom svedčí hojná účasť a hladký priebeh. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili ako súťažiaci, aj rozhodcom za ich nezištnú pomoc. Tešíme sa 5. ročník!


Výsledky našich žiakov v Jarnej cene vo vrhu guľou 2019:

Prípravka dievčatá: 3. miesto - Linda Urbanová

Prípravka chlapci: 1. miesto - Rastislav Bruncko

Mladší žiaci: 2. miesto - Juraj Lešňovský, 3. miesto - Peter Hrúzik

Mladšie dievčatá: 2. miesto - Darina Kliačiková, 3. miesto - Petra Škulcová

Starší žiaci: 1. miesto - Peter Mrocek, 2. miesto - Martin Tomáň

Staršie žiačky: 1. miesto - Lea Juráková, 2. miesto - Ema Smolková, 3. miesto - Aneta Záchelová

Dorast chlapci: 2. miesto - Matej Janček, 3. miesto - Jakub Čaplovič

Gratulujeme!


Tradícia výroby plátna a modrotlače v našom regióne - 6. C, 7. C - 19. 3. 2019     Naši šiestaci a siedmaci sa v utorok 19. marca 2019 zúčastnili zaujímavej dvojhodinovky regionálneho dejepisu v Oravskej knižnici A. Habovštiaka. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o tradícii výroby plátna v našom regióne a o modrotlači, ktorá aj vďaka nášmu bývalému žiakovi Matejovi Rabadovi opäť ožíva. Pracovali s tabletmi aj s knihami. Tešia sa na reálnu dielňu v Párnici, kde čoskoro všetko uvidia aj naživo...


Vzácna návšteva - spomienky na minulosť - 19. 3. 2019    Prišla k nám vzácna návšteva - p. Pavol Janiga, pamätník protifašistického odboja, nekonečná studnica spomienok na starý Dolný Kubín, na ľudí, ktorí sa podieľali na formovaní histórie. Tento neuveriteľne energický človek má 93 rokov a dokáže pútavo a krásne rozprávať. Pozvanie prijal, aby naše žiačky pripravil na súťaž Míľniky 2. svetovej vojny a Ozveny SNP v regiónoch. Ďakujeme mu za pútavé a miestami veľmi smutné rozprávanie o jeho osudoch a osudoch obyvateľov Dolného Kubína počas druhej svetovej vojny, počas obdobia slovenského štátu a SNP.


Bezpečne do cieľa s kpt. Mgr. Tiborom Šándorom - 1. stupeň - 11. 3. - 15. 3. 2019     V dňoch 11. 3. - 15. 3. 2019 sa žiaci I. stupňa zúčastnili prednáškovej aktivity spojenej s prezentáciou a s premietaním rozprávok s dopravnou tematikou pod názvom "Bezpečne do cieľa". Prednášajúcim bol kpt. Mgr. Tibor Šándor, ktorý primerane veku, hravou formou žiakom vysvetľoval dôležitosť dodržiavania dopravných predpisov na cestách i chodníkoch. Prednášková aktivita bola  ukončená výchovným koncertom na tému: Maj rád druhého ako hudbu.


Výtvarná súťaž Školské brány bez šikany - vyhodnotenie - 13. 3. 2019    Pekný úspech! V stredu 13. marca 2019 si prevzali ocenenia od zástupcov mesta Dolný Kubín a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Tomáško Zelenák z I.B za I. miesto a Anička Páltiková z III.C za II. miesto v I. kategórii vo výtvarnej súťaži "Školské brány bez šikany". Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších maliarskych úspechov.


Zimná KALOKAGATIA - 2. miesto - Štrbské pleso 12. 3. - 13. 3. 2019    Simona HOJOVÁ, žiačka 9.D triedy sa umiestnila v celoslovenskej súťaži 9. ročníka ZIMNÁ KALOKAGATIA na krásnom 2. mieste (alpské disciplíny - zjazdové lyžovanie-obrovský slalom). Súťaž sa uskutočnila v dňoch 12.a 13. marca 2019 v športovom areáli FIS na Štrbskom plese (svah Interski). Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.


Basketbal diečat - krajské kolo - 13. 3. 2019    Naše dievčatá získali 3. miesto v krajskom kole - basketbal dievčat. Ďakujeme za reprezentáciu našej KUKUČÍNKY!


Výtvarná súťaž ALINO - marec 2019    Výborný nápad! Organizátori zberu hliníkového odpadu ALINO v tomto školskom roku vydali "Alinovu maľovanku" zostavenú výberom prác žiakov z minuloročnej výtvarnej súťaže ALINO, za prítomnosti mentora a spisovateľa Daniela Heviera. Veľmi sme sa potešili, že sa do "Maľovanky" dostali, a to jeden aj na titulku, obrázky Terezky Škutovej a Timky Reguliovej, žiačok z III.A triedy. Myslíme, že je to pekná odmena pre všetkých zúčastnených výtvarníkov, ale aj usilovných zberateľov a záchrancov našej planéty.


Marec - mesiac knihy - Oravská galéria - 4. B - 12. 3. 2019    Žiaci 4. B triedy sa 12. 3. 2019 zúčastnili zaujímavého podujatia v spolupráci s Oravskou knižnicou a Oravskou galériou. Učili sa "čítať" obrazy, stretli sa s krásnou literatúrou a nakoniec pracovali v tvorivej dielni na vlastnej ilustrácii.

    Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Hviezdoslavov Kubín - 1. kategória - 27. 2. 2019Regionálne kolo v basketbale žiačok ZŠ - 1. miesto - 22. 1. 2019Plávam, plávaš, plávame - plavecký výcvik - 4. ročník - 25. 2. - 1. 3. 2019Lyžiarsky výcvik - 8. B, 8. C - 11. 2. - 15. 2. 2019Lyžiarsky výcvik - 8. A, 8. D - 4. 2. - 8. 2. 2019Aktivity zamerané na rovesnícke násilie a budovanie dobrých vzťahov v triede

2. A, 2. B, 2. C, 2. D - 7. 2. 2019IX. žiacky ples - 31. 1. 2019Okresné kolo vo volejbale - 29. 1. 2019XXII. rodičovská zábava - MsKS - 25. 1. 2019Okresné kolo v stolnom tenise - 2. miesto - 24. 1. 2019    Naši chlapci Róbert Judiak, Matej Sloboda (obaja 9. B), Tomáš Jadroň (4. D) a Marek Grobarčík (3. D) dosiahli krásny úspech - obsadili 2. miesto v okresnom kole stolného tenisu! Blahoželáme!


Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ - 1. miesto - 22. 1. 2019Biológia v školskom arboréte, prikrmovanie spevavcov - 22. 1. 2019Učíme sa pomáhať V. - 21. 1. 2019    Zástupcovia žiackeho parlamentu dňa 21. januára 2019 odovzdali pani primárke detského oddelenia dolnokubínskej nemocnice MUDr. Dudášikovej a jej kolegyniam výťažok z vianočného bazára, ktorý sa konal v našej škole pred Vianocami. Išlo opäť o krásnu sumu - 330 eur. Dostali sme prísľub, že podobne ako po minulé štyri roky, aj tentoraz budú zakúpené užitočné veci pre detských pacientov. Naposledy to boli dva kvalitné ihalátory, ktoré, ako sme sa presvedčili na vlastné oči, slúžia na oddelení neustále. Tento rok sme priniesli aj hračky a knihy, ktoré sa síce nepredali, ale snáď urobia radosť detským pacientom...


Predvianočná atmosféra na Kukučínke - 21. 12. 2018Vianočná pošta - 2. C - december 2018Vianočná pošta - 3. B - december 2018    Žiaci 3. B sa dobrovoľne zapojili s pomocou ich pani triednej učiteľky D. Lakoštíkovej do projektu nazývaného Vianočná pošta. Cieľom tohto projektu je vytvoriť a odoslať vianočnú pohľadnicu náhodne vybraným seniorom, ktorí sa nachádzajú v domove dôchodcov. Takýmto milým prekvapením im spríjemňujú vianočné sviatky, ktoré pre mnohých z nich začínali práve doručením vianočnej pohľadnice.

Link na projekt: https://pohodovo.sk/projekty/vianocna-posta/


Pytagoriáda - 3. a 4. ročník - vyhodnotenie - 21. 12. 2018Vianočný bazár - 18. 12. a 19. 12. 2018Ľudové zvyky na Luciu - 13. 12. 2018    Dňa 13. 12. 2018 Lucie vymetali kúty od zlých neduhov a chorôb. Sme radi, že sa nám darí uchovávať tento ľudový zvyk.


Vianočná akadémia - VIANOČNÁ NÁDIELKA - 12. 12. 2018Mikulášku, dobrý strýčku... - 6. 12. a 7. 12. 2018    Takýto dobrý strýčko k nám, do našej školy, zavítal 6.decembra 2018. Mikuláš, anjel, a vianoční škriatkovia navštívili triedy našej školy, kde si pre nich pripravili žiaci nádielku piesní, tancov, vinšovačiek a básničiek. Mikuláš so svojou družinou ich zato odmenili sladkosťami

    7.decembra 2018 Mikuláš so svojou družinou už tretí rok, v rámci spolupráce našej školy  so Špeciálnou základnou školou na Matúškovej ulici, prišiel pozdraviť aj deti tohto zariadenia. V ich očkách bolo vidieť záblesky radosti a očakávania, čo Mikuláš pre nich má.

    Žiaci ZŠ M. Kukučína si pre tieto deti pripravili darček v podobe programu s mikulášskou a vianočnou tematikou. Radosť detičiek bola veľká a aj oni si pre Mikuláša pripravili pestrý program. Odmenou pre nich boli balíčky plné sladkostí. 

"Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle,

za darčeky od Teba, za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás."


Výtvarná súťaž Škola očami detí, škola mysľou detí - vyhodnotenie - 5. 12. 2018    V stredu 5. 12. 2018 sa v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne konala Spomienková slávnosť ZŠ Janka Matúšku pri príležitosti 40. výročia prepožičania čestného názvu škole, spojená s odovzdávaním cien za výtvarnú  súťaž "Škola očami detí, škola mysľou detí". Ocenenie v III. kategórii žiaci 1.-4. ročníka si prevzali aj naši  žiaci z I. B, Tomáško Zelenák - za I. miesto a Barborka Šabasevičius - za II. miesto.

Srdečne gratulujeme!


Škola v minulosti - 5. B, 5. C - 29. 11. 2018    Piataci sa aktuálne na hodinách dejepisu venujú regionálnemu bloku kapitoly Od blízkeho k vzdialenému. Jeho súčasťou bolo aj rozprávanie o histórii našej školy, ktorá si v roku 2017 pripomenula 50. výročie vzniku. Využili sme informačné klipy a dozvedeli sa viac o tom, ako vyzerala (nielen naša) škola v čase, keď do nej chodili staršie generácie. Deti priniesli rôzne staré školské fotografie, učebnice, zošity, školské atlasy či vysvedčenia zo svojich rodín. Unikátna bola griflíková tabuľka, stará školská taška či drevený peračník aj s kalamárom. Vypočuli sme si aj mnohé rozprávania zo školských lavíc, ktoré vyrozprávali svojim vnúčatám či už pravnúčatám ich starí a prastarí rodičia. Na domácich úlohách z dejepisu tak spolupracuje celá rodina...


Ako predchádzať šikanovaniu a ako sa mu brániť? - 4. B - 29. 11. 2018    Žiaci 4. B sa 29. 11. 2018 zúčastnili v tvorivej atmosfére besedy, kde sa s pracovníčkami knižnice a psychologickej poradne porozprávali, ako šikanovaniu možno predchádzať.


Pasovanie prvákov - 27. 11. 2018    V utorok 27. novembra 2018 sa za účasti RŠ Mgr. Kataríny Števonkovej, ZRŠ PaedDr. Anny Horákovej i členov žiackeho parlamentu uskutočnilo Pasovanie prváčikov. Po príhovore pani riaditeľky sa žiaci predstavili veselým programom. Že si naozaj zaslúžia byť prijatí medzi starších žiakov, dokázali svojimi znalosťami v recitovaní a speve a zručnosťami v súťažiach. Na záver zaznela školská hymna a želanie, nech naši prváci zažijú na Kukučínke veľa úspešných a šťastných chvíľ.


Zdravý chrbátik - 4. B - 23. 11. 2018    Cvičenie s lektorkou na FIT-loptách 23. 11. 2018 bolo veľmi zaujímané pre žiakov 4. B, ktorí s projektom Zdravý chrbátik spolupracujú už tretí rok. Žiakom sa zlepšuje koordinácia, cvičenie tiež prispieva ku správnemu držaniu tela a čo je podstatné - deti cvičenie baví.


Florbalový turnaj "O pohár Cirkevnej spojenej školy" - 1. miesto - 23. 11. 2018Okresné kolo v streľbe zo VZPu žiakov a žiačok ZŠ - 22. 11. 2018         Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa v priestoroch malej telocvične našej školy uskutočnilo okresné kolo v streľbe zo Vzpu mladších a starších žiakov ZŠ. Viac si môžete prečítať TU.


Činnosť záujmových útvarov v CVČ - november 2018    Školský rok je už v plnom prúde, žiaci pracujú s nasadením, niektorí viac, iní menej, učitelia zadávajú úlohy a oboznamujú s novým učivom, atmosféra školského vyučovania je dobrá. Ale okrem vyučovania sa na našej škole venujeme aj mimoškolskej činnosti. Deťom bola v mesiaci september ponúknutá možnosť prihlásiť sa a pracovať aj v krúžkoch, ktoré spadajú do kompetencií CVČ pri našej škole. V tomto školskom roku máme vytvorených 17 záujmových útvarov s počtom členov 261. Krúžky sú zamerané na všetky oblasti rozvoja osobnosti človeka: športovú, kultúrnu, spoločenskú a iné.

    Venujú sa im vedúci z radov našich učiteľov, ktorí sa snažia obohatiť záujmy detí aj o mimoškolské aktivity. Teraz Vám ponúkame niekoľko fotografií z činnosti krúžkov Malí kuchtíci, Malí muzikanti – hra na flaute a Maliarik. V budúcnosti si budete môcť pozrieť fotografie vo Fotogalérii CVČ (v menu CVČ, ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ).


Beseda so spisovateľkou P. Džerengovou v Oravskej knižnici - 4. A, 4. B

13. 11. 2018


 Beseda plná zážitkov, spontánnych reakcií, spätnej reflexie o prečítanom diele, rozhovoroch o „budúcnosti“ a životných túžbach, cieľoch a snoch. To všetko zažili deti zo 4. B a 4. A. Ďakujeme!


Okresné kolo - vybíjaná najmladších žiakov - 3. miesto - 7. 11. 2018Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice - 7. 11. 2018Výtvarná súťaž Chutné maľovanie - 1. B - október 2018    Náš prváčik Tomáš Zelenák (1. B) zvíťazil v I. kategórii výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ (téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky) v VI. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE. Pri  jeho tvorbe ho viedla pani učiteľka Mária Tomášová. Víťazovi a pani učiteľke srdečne gratulujeme!

Viac o víťazoch súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE si môžete prečítať TU.


Vyhodnotenie zberu papiera - 25. 10. 2018    Opäť sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Žiaci 1. stupňa vyzbierali spolu 5 337 kg a žiaci 2. stupňa

3 040 kg. Najusilovnejšie triedy boli vo štvrtok 25. 10. odmenené sladkými koláčikmi.

Umiestnenie tried 1. stupňa:  1. miesto - 4. D - 1 613 kg (89,6 kg na žiaka)

                                         2. miesto - 3. C - 529 kg (27,8 kg na žiaka)

                                         3. miesto - 4. C - 441 kg (27,5 kg na žiaka)

Umiestnenie tried 2. stupňa:  1. miesto - 8. C - 647 kg (25,8 kg na žiaka)

                                         2. miesto - 7. A - 333 kg (18,5 kg na žiaka)

                                         3. miesto - 5. C - 357 kg (14,2 kg na žiaka)

Všetkým "zberačom" ďakujeme a teší nás, že si uvedomujú význam recyklácie papiera.


Dejepis vo Florinovom dome - 100. výročie vzniku ČSR a ukončenia 1. svetovej vojny

9. A  - 24. 10. 2018    Deviataci sa aktuálne učia o období, keď do osudov ľudí zasiahla 1. svetová vojna, ktorá býva označovaná aj ako VEĽKÁ VOJNA. Preto nám padla vhod nová expozícia, ktorá je venovaná konfliktu dovtedy nevídanému. Keďže si čoskoro pripomenieme okrúhle 100. výročie jej ukončenia, učili sme sa v týchto priestoroch. Čakalo nás zaujímavé rozprávanie  pani Chmelíkovej - bývalej učiteľky dejepisu, ktorá si pripravila aj pútavé no smutné ukážky z dobovej literatúry. Neobišli sme účasť Oravcov na bojiskách vojny a na informačných paneloch sme pátrali po ich menách. Nezabudli sme ani na fakt, že pred sto rokmi 28. 10. 1918 vznikla aj Česko - slovenská republika. Dozvedeli sme sa, že už dva dni pred jej vyhlásením v Prahe jeden odvážny občan Dolného Kubína vyvesil na svoj dom vlajku s nápisom "Nech žije československá dŕžava!"...


Okresné kolo v bedmintone žiakov - 23. 10. 2018    23. 10. 2018 sa uskutočnilo v telocvični ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne okresné kolo v bedmintone žiakov ŽŠ a SŠ. Zúčastnili sa ho aj dvaja žiaci našej školy - Viktor Poláček a Simon Kubašek, ktorí podali výborný výkona a obsadili 2. miesto. Blahoželáme!

Viac si môžete prečítať TU.


Svetový deň knižníc - Ako psíček a mačička slávili 28. október - 22. 10. 2018Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov I. ročníkov - 1. B

18. 10. 2018


    Vo štvrtok 18. 10. 2018 žiaci 1. B absolvovali celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov I. ročníkov ZŠ. Cieľom testovania je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, ktoré ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Prvákov čakalo 10 disciplín, z ktorých niektoré neboli vôbec ľahké. Ale žiaci sa nezľakli a húževnato bojovali. Veď práve húževnatosť, nadšenie a pevná vôľa sú základom pre rozvíjanie športového talentu. Veríme, že rodičia sa rozhodnú správne a budú svoje deti podporovať v akýchkoľvek pohybových aktivitách.


Európsky týždeň programovania v spolupráci so Špeciálnou školou

pre žiakov s telesným postihnutím v Dolnom Kubíne - 17. 10. 2018O tejto peknej akcii si môžete prečítať v článku "Deti učili kamarátov...".


Cesta do praveku Oravy - 6. C - 16. 10. 2018    Jeden z krásnych jesenných dní babieho leta sme využili na vyučovanie dejepisu v priestoroch archeologickej expozície Oravského hradu. Keďže sa práve učíme o praveku, ktorý zanechal stopy aj v našom regióne, rozhodli sme sa pozrieť a "poťažkať" si naživo niektoré vzácne nálezy. Sprievodné slovo expozíciou nám dala archeologička múzea - Mgr. Barbora Danielová. Umožnila nám nazrieť nielen do vitrín či rekonštruovaného príbytku z dávnych čias, ale dostali sa nám do rúk aj najnovšie prírastky ich zbierky - sekeromlat a medená čepeľ spred  3500 rokov. Najväčší úspech ale zožala podprsenka z doby bronzovej... :)


Farebný týždeň - hnedý a zelený deň v 4. B - 15. 10. a 16. 10. 2018    Deti zo 4. B triedy boli počas "hnedého" dňa pri príprave chlebíkov a hlavne ich konzumácii úspešné Chlebíky boli chutné a zdravé. Počas "zeleného" dňa si zase vyskúšali svoje zručnosti, preverili svoje chuťové poháriky a so svojimi šalátmi a ovocnými ihlami sa podelili aj so svojimi kamarátmi. Zhodli sa na tom, že aj ovocie a zelenina sú dôležité pre naše zdravie.


Fyzika v praxi - 7. C - 10. 10. 2018    Na hodine fyziky 10. 10. 2018 si žiaci 7. C triedy mohli vyskúšať meranie teploty v praxi a prácu s termovíznou kamerou, pomocou ktorej videli aj veci, ktoré bežne očami nevidíme. Zaujímavé merania im predviedol p. Ing. Briestenský a deti sa presvedčili, že fyzika je všade okolo nás a vie byť plná prekvapení.


Škola korčuľovania - 4. B - október 2018    Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok, sa žiaci zo 4.B triedy aktívne zúčastňujú na korčuliarskom výcviku. Žiaci sa neustále zlepšujú, napredujú, dokážu odhadnúť svoje sily. Panuje tu vždy dobrá nálada.


Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu - Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš

12. 9. a 9. 10. 2018    Dňa 12. 9. 2018 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu a následne sa žiaci našej školy 9. 10. 2018 zúčastnili krajského kola v Liptovskom Mikuláši, kde Martina Mesárošová s veľkým náskokom zvíťazila a postúpila na majstrovstvá Slovenska. Družstvo chlapcov skončilo na 6. mieste.


Letná čitáreň má za sebou prvú sezónu - 5. 10. 2018    Letná čitáreň má za sebou prvú sezónu a naša škola bola pri tom! Viac si môžete pozrieť v správach TVDK a na stránke teraz.sk .


Naši atlétiBeseda so spisovateľkou Renátou Bočkayovou - 2. B, 2. C - 29. 9. 2018Európsky deň jazykov - 1. stupeň - 26. 9. 2018Európsky týždeň mobility - 2. ročníkV rámci Európskeho týždňa mobility sa naši druháci zúčastnili v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka rôznych tvorivých aktivít a hier s dopravnou tématikou. V zábavnom kvíze o doprave si otestovali svoje vedomosti  o dopravných značkách a pravidlách cestnej premávky. Najlepší jednotlivci boli odmenení sladkou odmenou.


Športový deň 1. ročníka - Týždeň mobility - 19. 9. 2018Cvičme v rytme - Týždeň mobility - 19. 9. 2018A opäť sme v škole - 1. B, 3. A