ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Literatúra netradične – 4.B – 16.1.202316. januára netradičné vyučovanie literatúry so zameraním na divadlo v 4.B. Divadelné hry vytvorené priamo skupinami žiakov. Režiséri, dramaturgovia, herci, scénickí výtvarníci a príprava hudby - to všetko v podaní žiakov. Samostatne, bez zásahu pedagógov si vytvorili a naštudovali počas týždňa a napokon pred očami divákov predviedli krásne 4 divadelné hry.

Chválime ich snahu, výrobu scén, originalitu a tvorivosť.

Môžete si pozrieť aj VIDEO.


Šťastný piatok 13. januára – 2.A – 13.1.2023Žiaci 2. A v piatok 13. januára ráno privítali vo svojej triede neuveriteľne šikovnú pani Anku Matlákovú, ktorá sa venuje zdobeniu medovníkov. Deťom predviedla rôzne techniky a spolu s nimi zdobila medovníky pre rodičov. Po skončení aktivity radosť detí pokračovala na zimnom štadióne, kde po slávnostnom ukončení korčuliarskeho výcviku boli všetci, vrátane trénerov, odmenení sladkými medovníkovými medailami od pani Matlákovej. Srdečne ĎAKUJEME.


Zoznámenie so školskou psychologičkou – 2.B – 15.12.2022Žiaci 2.B sa zoznámili s našou školskou psychologičkou. Dozvedeli sa, čo u nás v škole robí. Už vedia, kde v škole ju nájdu, a aj to, že za ňou môžu kedykoľvek prísť, ak ich niečo trápi.

Spoločne sa porozprávali o pocitoch a spoločnosť im robila chobotnička Klárka. Zahrali sa hru Emocionálna záhrada, pri ktorej sa rozprávali o rôznych pocitoch, napríklad o radosti, súcite, či zvedavosti.

Skonštatovali, že každý z nás prežíva rôzne pocity a je to tak v poriadku.

Na hodine sa žiaci o sebe veľa dozvedeli nového. A už sa tešia na ďalšiu hodinu s pani psychologičkou.


Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc – 13.12.2022Stridží deň - aj takto sa volal 13. december, ktorý je sviatkom Lucie...

Dnes sme si v škole pripomenuli tradície našich predkov na Luciu. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Je opradený viacerými legendami, ktoré dnes už možno ani nepoznáme.

Tieto zvyky a obyčaje môžeme oživiť aj v dnešnej dobe.

Určite by sme si mali pripraviť dostatok cesnaku a zjesť v predvečer Lucie, aby ochraňoval všetkých členov rodiny pred zlými silami.

V tento deň sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu, tiež sa nesmelo nič dávať ani požičiavať. Najznámejším zvykom na sviatok svätej Lucie je chodenie bosoriek zahalených v bielych plachtách po chalupách, ktorých úlohou bolo vyhnať z gazdovských domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia.

Cesnak, vymetanie kútov, Luciin stolček, zvuk zvoncov a bičov pastierov, hľadanie si muža….to všetko bolo 13.12. v našej škole. Triedy vymetené, všetko vyčistené - aj riaditeľňa...


Pytagoriáda – školské kolo – 3. až 8. ročník - 7.12. a 8.12.2022Pytagoriáda je matematická súťaž, na ktorej sa každoročne zúčastňuje množstvo žiakov z celého Slovenska. A tak aj tento rok 131 našich detí od 3. do 8. ročníka v školskom kole riešilo po 15 neľahkých úloh v čo najkratšom čase.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a želáme veľa úspechov v okresnom kole.


Vianočný betlehem – 7.12.2022Máme v škole vianočný betlehem. Slávnostne sme ho nainštalovali spolu s vianočnými vinšami. Môžete ho vidieť, keď pôjdete okolo našej školy. Potešte sa aj vy, Vianoce sa blížia.

video - https://www.facebook.com/zsmkdk/videos/1235288670389609


Medovníčky v 9.C – december 20229.C si v škole napiekla medovníčky a na výtvarnej ich aj krásne vyzdobili. Zdá sa, že im to ide od ruky, krásne sú. Tak, pre nich Vianoce môžu začať.


Vianočné plagáty v nemčine – december 2022Naši nemčinári v škole privítali Mikuláša a veľmi sa tešia na Vianoce. Radostné predvianočné dni si spríjemňujú tvorivou činnosťou a vyrobili vianočné plagáty. Zdobia naše triedy.


Listy Ježiškovi – 5.C – 6.12.2022Kým Mikuláš chodil po našej škole, my už sme mysleli aj na Vianoce. Hoci sme už piataci a piatačky, písali sme LIST JEŽIŠKOVI. I keď sú reklamy na vianočné darčeky všade okolo nás, my sme v našich želaniach nezabudli ani na tie vzácnosti, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú...


Prišiel k nám Mikuláš – 6.12.20226. december je pre všetky deti dňom radosti a túžobného očakávania Mikuláša. Určite počul o našich šikovných žiakoch, lebo si od neho vyslúžili sladké balíčky. Ďakujeme Mikuláš, aj o rok príď medzi nás!


EKO Vianoce – 2.12.20222.12.2022 krátko po 16-tej hodine boli slávnostne rozsvietené vianočné stromčeky kubínskych ZŠ a MŠ, medzi nimi i ten "náš modrý". Akciu zorganizovala opäť ZŠ s MŠ Kňažia s podporou mesta Dolný Kubín.

A tak sa Park Martina Kukučína rozžiaril rôznofarebnými stromčekmi i šťastnými detskými očami...

Reportáž TVDK - TU.


Kukučínka oslávila 55. výročie – 30.11., 1.12.2022
Na slávnostnej akadémii pre rodičov 30.11. a pre pozvaných hostí 1.12. sme oslávili 55. výročie školy. Veľká vďaka našim skvelým deťom, pedagógom, zamestnancom školy a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto nádhernom podujatí. Opäť sme ukázali, že to dávame na veľkú jednotku!

KUKUČÍNKARI, sme na vás všetkých hrdí!

Pozrite si aj pár videí na našej facebookovej stránke (video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7) a reportáž TVDK.


Kurz korčuľovania – 3.C, 4.C – 21.11. až 25.11.2022Žiaci 3.C a 4.C v dňoch 21.11. - 25.11.2022 absolvovali korčuliarsky kurz. Pod vedením skvelých trénerov sa mnohí naučili korčuľovať alebo sa v korčuľovaní zdokonalili Okrem pohybu zažili veľa zábavy a v piatok kurz zakončili slávnostným pochodom s olympijským ohňom, vlajkami a vlastnou hymnou na melódiu piesne Na Orave dobre:

Na klzisku dobre, na klzisku zdravo.

Ale na klzisku, ale na klzisku,

hej korčuliarov málo.

Preto sme tu prišli, učiť sa nám nechce,

a tu na klzisku a tu na klzisku,

hej tu nám je najlepšie.

Nevieme sa viazať, padať sa učíme,

ako rýchle strely, ako rýchle strely,

hej po ľade brúsime.


Pozrite si aj videá.


Prváci čitateľmi – 23.11., 24.11.202223. a 24. novembra sa prváci zo ŠKD stali čitateľmi školskej knižnice. V miestnosti plnej kníh sa stretli nielen s usmiatymi pedagógmi, ale aj s veselými rozprávkovými hrdinami.

Tom a Jerry sprevádzali pani riaditeľku školy, ktorá prváčikov slávnostne pasovala na čitateľov.

Najskôr však museli splniť tri úlohy. So všetkými si ľahko poradili. Vyriešili rozprávkové hádanky, pomenovali známe i menej známe rozprávkové bytosti a dokázali, že aj keď sú v škole iba tretí mesiac, poznajú veľa písmeniek. Niektorí dokonca už pekne čítajú, čo všetkým prítomným aj predviedli.

Všetci prváčikovia sľúbili, že sa budú vždy správať ako dobrí čitatelia, knihy budú často čítať, opatrovať ako vzácne poklady a budú ich mať radi.

Potom ich už mohla pani riaditeľka pasovať na skutočných čitateľov s vlastnými čitateľskými preukazmi.

Viacerí ich hneď využili a domov odišli s požičanou peknou knižkou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na organizovaní tejto akcie podieľali.

Pozrite si aj videá: video 1, video 2.


Divadelné predstavenie – 1. stupeň – 24.11.202224.11.2022 žiaci 1.stupňa zhliadli predstavenie divadla ACTORES z Rožňavy. Herci im predstavili slovenskú ľudovú rozprávku na motívy diela Pavla Dobšinského PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH - okorenenú vtipom a humorom, popretkávanú piesňami, prísloviami, porekadlami a ľudovými obyčajmi.

Odvážny kocúr rozumie všetkému. Nielen ľudskej reči, lež i tomu, čo sa ukrýva v srdci človeka.


Prvá hodina v regionálnej učebni – 2.C – 23.11.2022V deň slávnostného otvorenia regionálnej učebne v nej už bola aj prvá hodina: 2.C trieda - hodina prvouky – "Ľudové remeslá".


Otvorenie regionálnej učebne – 23.11.2022Dňa 23. novembra sme otvorili v našej Kukučínke regionálnu učebňu.

Privítali sme vzácnych hostí a za sprievodu ľudovej hudby a piesní sme sa trochu vrátili v čase, do dávnejších dôb.

Naším cieľom je zachovať, uctiť si tradície, ľudové zvyky a všetko to, od čoho sa odvíjal spôsob života našich predkov.

Nechceme z učebne vytvoriť múzeum, ale chceme, aby bola živá a aktívna. Chceme si v tejto učebni pravidelne rôznymi akciami pripomínať regionálnu ľudovú kultúru, jedinečné zvyklosti našich predkov, ľudovú tvorbu, remeslá...

Dnes sme si aj napiekli vianočné oplátky , porozprávali sme o tradícii pečenia oplátok a ako to bolo v minulosti. Hostí sme pohostili buchtami a šípkovým čajom, na ľudovú nôtu nám zahrali a zaspievali naše deti v ľudovom odeve.

Tešíme sa, že na sídliskovej mestskej škole máme kúsok histórie a budeme sa ju snažiť uchovávať, ctiť, podporovať.

Prečítajte si "V dolnokubínskej základnej škole zriadili regionálnu učebňu".

Pozrite si správy TVDK.


Geografická olympiáda – školské kolo – 23.11.202223. novembra 2022 aj žiaci našej Kukučínky súťažili v geografickej olympiáde. Zapojilo sa 42 žiakov v troch kategóriách. Z každej kategórie traja najlepší postúpia na okresné kolo. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov.


Kurz korčuľovania – 3.A, 3.B – 14.11. až 18.11.2022V piatok 18. novembra žiaci 3.A a 3.B triedy ukončili týždenný kurz korčuľovania.

Posledný deň na ľade bol olympijský, s prezentáciou všetkých olympijských symbolov. Po zapálení olympijského ohňa a nastúpení vlajkonosičov, nasledoval sprievodný pochod všetkých korčuliarov okolo klziska. Po prehliadke sa športovanie mohlo začať! Žiaci sa rozpŕchli po ľadovej ploche, aby si za sprievodu hudby na prekážkových dráhach zmerali svoje sily.

Na záver si každá trieda zaspievala svoju vlastnú korčuliarsku hymnu a prevzala pohár za prevedené výkony. Ďakujeme trénerom Tomášovi a Miňovi za úspešne zvládnuté vedenie kurzu. Žiaci sa na hodiny tešili a celý týždeň si naplno užili. Bolo to skvelé spestrenie hodín telesnej a športovej výchovy a inšpirácia pre žiakov aj rodičov ako zdravo tráviť voľný čas.

Tešíme sa o rok zas!


Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ – okresné kolo – 16.11.2022V stredu 16.11.2022 sa dievčatá a chlapci zúčastnili OK v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ. Podali skvelé výkony a získali krásne umiestnenia - dievčatá 1. miesto, chlapci 2. miesto. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.


Exkurzia v Literárnej expozícii Čaplovičovej knižnice – 9.A – 16.11.2022Dňa 16.11.2022 sa žiaci 9. A zúčastnili exkurzie v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne.

Rozšírili si svoje vedomosti o živote a diele nášho najvýznamnejšieho autora slovenského realizmu. Žiakov najviac zaujal dobový nábytok a osobné predmety z jeho pracovne. Získané poznatky využijú aj pri písaní školskej slohovej práce - výkladu.


Tvorivý dejepis v 5. ročníku – november 2022Začiatkom novembra sme si pripomenuli tých členov našich rodín, ktorí už nie sú medzi nami. Celý mesiac je vhodným časom na spomínanie...

Aj naše piatačky a naši piataci na dejepise usilovne pracovali na svojich projektoch so starými rodinnými fotografiami. Pri ich vzniku pomáhali celé rodiny, celé generácie... čím sa zároveň naskytali príležitosti oprášiť staré historky, zážitky a spomienky. Tie so záujmom porozprávali svojim spolužiakom pri prezentáciách prác... a aj sme sa zasmiali!


Tvorivá občianska náuka v 9. ročníku – november 2022Hodiny občianskej náuky už dávno nie sú tým, čím bývali pred pádom komunizmu v roku 1989. Venujeme sa na nich nielen témam SLOBODY A DEMOKRACIE, ale v deviatom ročníku aj ZÁKLADOM EKONÓMIE a SPOTREBITEĽSKEJ VÝCHOVE.

Tak vznikali aj projekty na tému POTREBY, STATKY A SLUŽBY V MOJEJ RODINE. Žiaci uznali, že v dnešnej materiálnej dobe sú stále najdôležitejšie tie "veci", ktoré si za peniaze nekúpime...


Vesmír v 4.C – november 2022Vesmír - galaxie, kométy, mesiac, slnko, planéty - to všetko zaujalo žiakov zo IV.C a svoje vedomosti zúročili pri tvorbe takýchto krásnych projektov.


Kultúrno-historická exkurzia v Martine – 9.B, 9.C – 11.11.2022Dňa 11.11.2022 sa žiaci 9. B a 9. C zúčastnili kultúrno - historickej exkurzie v Martine.

V úvode si pozreli divadelnú hru od najznámejšieho anglického dramatika W. Shakespeara - Sen noci svätojánskej v jej modernejšom spracovaní.

Žiakov zaujali výborné herecké výkony martinského súboru na doskách, ktoré znamenajú svet. Videli a odfotili sa aj s niektorými známymi hercami.

Po predstavení si prehliadli mesto, ktoré zohralo významnú úlohu v histórii nášho národa. Videli Maticu slovenskú i jedno z prvých gymnázií na Slovensku.


iBobor 2022 – 4. až 9. ročník – 7.11., 9.11., 11.11.2022Symbolom súťaže iBobor (po slovensky Informatický bobor) sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V pondelok 7. novembra v našej škole súťažilo 38 Kadetov (žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ), na Slovensku ich bolo 22 385.

Úspešnými riešiteľmi boli 9 naši žiaci:

Adela PRÍLEPKOVÁ (8.A), Samuel MIKULA (8.B), Adam DOBIAS (8.B), Matej GERÁT (9.B), Jakub PAPŠO (8.C), Martin SVORADA (8.A), Andrej VALKO (9.B), Dávid VOZATÁR (8.A), Benjamín BEČKA (8.A).

V stredu 9. novembra v našej škole súťažilo 30 Benjamínov (žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ), na Slovensku ich bolo 27 676.

Úspešnými riešiteľmi boli 2 naši žiaci:

Martina LAŠŚÁKOVÁ (7.C), Adam JURIGA (7.C).

V piatok 11. novembra v našej škole súťažilo 34 Bobríkov (žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ), na Slovensku ich bolo 32 369.

Úspešnými riešiteľmi boli 8 naši žiaci:

Lucia TOMAGOVÁ (5.A), Andrea Sofia JANIGOVÁ (5.C), Radko MATELKA (5.B), Miroslav LAŠŠÁK (5.B), Lenka BOHÁČIKOVÁ (4.C), Tomáš VALKO (4.B), Michael ŠKOLA (5.C), Nina RUŽIČKOVÁ (5.A).

Úspešným riešiteľom gratulujeme a veríme, že všetci zúčastnení sa o rok opäť úspešne popasujú s náročnými logickými úlohami.


Týždeň vedy a techniky – 8.C – 11.11.2022Tento týždeň bol u nás v znamení TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY....

Napríklad so žiakmi z 8.C triedy sme na hodine fyziky pozorovali svetlo a jeho vlastnosti - odraz a lom. Na svoje pozorovanie využívali laser a optickú sústavu.

Žiaci zistili, že nie všetky predmety, ktoré vidíme a myslíme si, že vieme kde sú, sa tam aj naozaj nachádzajú. Napríklad plávajúca ryba vo vode. My ju vidíme plávať, ale keby sme ju chceli chytiť, zistíme, že nie je na tom mieste, kde sme ju videli.

Žiaci si vyskúšali podobné optické klamy, ktoré vznikajú práve kvôli odrazu a lomu svetla.


Martin na bielom koni – 11.11.2022Dnes sme privítali MARTINA NA BIELOM KONI. Tak už hádam zanedlho bude snežiť.

A takto bolo veselo – video.

Ďalšie fotografie nájdete na facebookovej stránke p. primátora, videoreportáž na stránke TVDK.


Tvorivá dielňa v Okresnom kultúrnom stredisku – 1.A – 11.11.2022Žiaci 1.A triedy si z odpadového materiálu - zaváraninových fliaš a drôtu vytvorili krásne sklenené lampášiky. Za odmenu každé dieťa dostalo  vianočnú pohľadnicu.

Ďalšie fotografie nájdete aj na facebookovej stránke OKS v D. Kubíne.


Záložka do knihy, ktorá spája školy – 2.A, 2.B, 3.D, 4.C – november 2022Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou J. Mahena v Brne a Ministerstvom školstva SR 13. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy, ktorá spája školy“, do ktorého sa zapojili i naši žiaci.

Deti z 2.A, 2.B, 3.D a 4.C (pod vedením p. učiteliek B. Juríkovej, J. Kevešovej a E. Zvadovej) čítali, prečítané rozoberali a ilustrovali.

Druhou časťou projektu bolo vytvorenie 100 kusov záložiek. Každá v sebe ukrývala odkaz na zaujímavú knihu. Tieto sme poslali pridelenej škole. Bola ňou ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša zo Šale.

A už o pár dní i nás potešila zásielka so záložkami a pozdravom od kamarátov zo Šale.


Po inšpiráciu na "Inšpirácie" - 2.B – 8.11.2022Druháci navštívili výstavnú sieň v MsKS Dolný Kubín. Zhliadli výstavu Inšpirácie oravských výtvarníkov, ktorí vystavujú v týchto priestoroch každoročne v jeseni, a to už 25 rokov.

Zároveň prejavili záujem i o stálu výstavu venovanú dolnokubínskej židovskej komunite.


Vyhodnotenie jesenného zberu papiera – 4.11.2022Spoločne sme nazbierali 6790 kg papiera! Najlepší:

I. stupeň:

1. miesto - 4.B

2. miesto - 3.C

3. miesto - 4.A

II. stupeň:

1. miesto - 5.C

2. miesto - 8.C

3. miesto - 6.A

Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli čo len 1 kg papiera! Ukázali sme, že nám nie je ľahostajná ochrana životného prostredia.

Odmenili sme koláčikom najlepších, ale chvála patrí všetkým.


Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka – 26.10.2022Aj v našej škole sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov prvákov a tretiakov.

Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR.

Zároveň poradiť, nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

Testovacia batéria pre identifikáciu pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ pozostáva z disciplín:

- telesná výška a telesná hmotnosť

- predklon v sede s dosahovaním

- opakovaná zostava s tyčou

- výdrž v zhybe nadhmatom

- skok do diaľky z miesta

- ľah-sed

- kotúľanie 3 lôpt

- člnkový beh 4 x 10 m

- vlajková naháňačka

- viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov

Naše deti sú veľmi šikovné, takže uvidíme, na aké športy na základe testu budú nasmerované.


Florbal žiačok ZŠ – OK – 1. miesto – 25.10.2022V utorok 25.10.2022 naše dievčatá zopakovali úspech chlapcov spred týždňa a v okresnom kole vo florbale žiačok ZŠ prestrieľali všetky družstvá.

Získali vynikajúce 1. miesto a postup do ďalšieho kola. Gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších bojoch!


Pasovanie prvákov – 25.10.2022Veľa šťastia a radosti, prváčikovia naši! Nech sa vám všetkým darí na kľukatej školskej ceste za vzdelaním!

V škole máme veľmi šikovné deti - video.

Sľub prváčikov - video.


Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2022 – 24.10.2022Dňa 24.10. sa v našej školskej knižnici konalo podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc s názvom Knižnica nám dáva krídla.

Pre žiakov 5.A a 5.B triedy boli pripravené zaujímavé aktivity, ktorých cieľom bolo podporiť u detí pozitívny vzťah ku knihe, ku školskej knižnici a k čítaniu. Žiaci uvažovali o tom, kam až môžeme pomocou knihy doletieť na krídlach fantázie, tvorivo a podľa vlastných predstáv dokončovali príbeh, ktorý si pre nich pripravili starší žiaci (8. a 9. ročníka) a títo starší žiaci im potom skutočný koniec príbehu aj zahrali. Potom žiaci vytvorili aj 3D ilustráciu k príbehu - čiapky a lastovičky z novín.

Aj takýmto spôsobom sa dá podporiť rozvoj verbálnej tvorivosti a obrazotvornosti u detí a zároveň ich motivovať zábavnou formou k čítaniu kníh.


Mozaikový chodník – 21.10.2022Skrášľujeme náš školský areál svojpomocne. Okolie skleníkov a bylinkovej záhradky bude za chvíľu ozvláštnené takýmto krásnym mozaikovým chodníkom. Využívame odpadový materiál a najdôležitejšie je to, že túto prácu robia naši šikovní žiaci - deviataci!

Veľká vďaka, chlapci !Robíte záslužnú prácu a ste príkladom pre iných.


Učíme sa cez zážitky! – 6.C – 20.10.2022Zažili sme hodinu "Diskusie" v 6. ročníku. Žiaci si posvietili na zaujímavú tému: STOP CIRKUSOM SO ZVIERATAMI! Každý sa svojej role zhostil s plnou zodpovednosťou a výmena názorov bola bezkonkurenčná.


Florbal žiakov ZŠ – OK – 1. miesto – 19.10.2022V stredu 19.10.2022 naši chlapci zabojovali v okresnom kole vo florbale žiakov ZŠ, dali do toho celé srdce, množstvo energie a získali fantastické 1. miesto! Gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole!


Botanická a hubárska poradňa – 8.B, 8.C – 19.10.2022Dňa 19.10.2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili vzdelávacej aktivity zameranej na poznávanie húb a inváznych rastlín s názvom. „Mykologická a botanická poradňa v Čaplovičovej knižnici“.  Pán Ing. Tomáň im porozprával o živote húb, o ich liečivých účinkoch a naučili sa mnoho nových druhov, ktoré rastú aj v našom regióne a sú veľmi vzácne. Pani RNDr. Removčíková zas žiakom porozprávala o inváznych rastlinách v našom okolí, ako ohrozujú naše pôvodné druhy a môžu spôsobovať zdravotné problémy hlavne alergikom.


Burza stredných škôl – 18.10.2022Keďže našich deviatakov čaká tento rok neľahká úloha a budú si vyberať strednú školu, podľa hesla "radšej raz vidieť ako stokrát počuť" sa zúčastnili Burzy stredných škôl v MsKS v Dolnom Kubíne.

Na burze sa prezentovali rozličné školy z celého Žilinského kraja. Prostredníctvom rôznych propagačných materiálov a hlavne svojich študentov prezentovali štúdium na ich školách.

Chlapcov zaujali hlavne technické smery a dievčatá zase zdravotná, pedagogická škola i gymnázium.

Veríme, že táto burza pomohla žiakom zorientovať sa v širokej ponuke stredných škôl a keď príde čas rozhodnúť sa, tak si vyberú to "pravé orechové".


Pozerajte NAJ ŠKOLU! - 18.10.2022V utorok 18.10. zástupcovia žiackeho parlamentu propagovali našu účasť v súťaži NAJ ŠKOLA. Vysielanie v sobotu 29.10.2022 na Jednotke RTVS o 9:30.


Aj na duševnom zdraví záleží – október 2022Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (10.10.) absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka hodiny s našou školskou psychologičkou, na ktorých sa dozvedeli, čo to duševné zdravie je a ako sa oň môžeme starať.

Diskutovali spoločne o tom, ako si na sebe či niekom blízkom môžeme všimnúť, že ho niečo trápi, a aj o tom, s akými problémami sa môžu obrátiť na našu školskú psychologičku.

Každý si vytvoril aj svoju "mapu pomoci", pričom sa žiaci naučili aj to, aké linky dôvery na Slovensku máme a kde všade môžu vyhľadať pomoc, ak ich niečo trápi.


Volejbalistky v akcii – 15.10.2022Cez víkend odohrali naše volejbalistky ďalšie kolo dlhodobej súťaže starších žiačok. Na domácej palubovke privítali rovesníčky z Čadce. Naše dievčatá dominovali v obidvoch zápasoch, súperky predčili vo všetkých herných činnostiach a zahrali si všetky dievčatá.

Svoje prvé zápasy v kategórii starších žiačok má za sebou vekom len mladšia žiačka Sofia Jurášková a v sobotu si zahrala svoj prvý zápas aj Soňa Kobelová.

VK ORAVA DOLNÝ KUBÍN -TJ LOKOMOTÍVA ČADCA 3:0, 3:0

Ďalší domáci zápas nás čaká 5.11. v našej telocvični.


Je vesmír naozaj čierny? – 1.A – 14.10.2022Deti z 1. A navštívili Oravské kultúrne stredisko, kde ich čakala beseda na tému „Je vesmír naozaj čierny?“. Pozreli si zaujímavú prezentáciu, vypočuli neobyčajné rozprávanie o vesmíre a nakoniec s nadšením absolvovali aj tvorivú dielňu, kde si každý vyrobil svoju jedinečnú planétu.


Žiacky parlament – 1. stretnutie – október 2022Aj v tomto školskom roku bude pravidelne zasadať náš žiacky parlament. Zástupcovia jednotlivých tried majú pred sebou veľa práce aj nové výzvy. A my učitelia dúfame, že nám budú nápomocní...


Zúbky online – 2.B, 3.C, 4.B, 4.C – 14.10.2022Ako sa starať o zúbky? Prečo sa nemusíš báť zubára?

I na tieto otázky dostali odpoveď žiaci 2.B, 3.C, 4.B a 4.C priamo od budúcich zubných lekárov. Študenti medicíny im pri príležitosti Týždňa pre budúcnosť bez zubného kazu vysvetlili, prečo a ako sa starať o zuby. Priblížili im s akými nástrojmi sa môžu stretnúť pacienti v zubárskom kresle. Nezabudli zdôrazniť nutnosť prevencie - dôležitá je vhodná strava, zubná hygiena a pravidelné prehliadky (u detí 2x ročne). Online hodiny usporiadala Slovenská komora zubných lekárov.


Jazda zručnosti – 12.10.2022Dňa 12.10. sa uskutočnila na námestí P. O. Hviezdoslava v D. Kubíne súťaž Jazda zručnosti na bicykli.

O konečnom poradí rozhodoval čo najnižší počet trestných bodov a v prípade ich rovnosti lepší výsledný čas.

Vybrali sme naozaj tých najlepších, ktorí na nástrahy prekážkovej trate reagovali s rozvahou a šikovnosťou.

Z našej školy sa zúčastnili žiaci 4. A s výbornými výsledkami. Dievčatá: 2 .miesto Sára Jánošíková, 3. miesto Adela Luptáková, chlapci: 1. miesto David Zajac, 2. miesto Filip Lehotský.

Snáď aj vďaka týmto šikovným deťom bude premávka na našich cestách o niečo bezpečnejšia.

Srdečne blahoželáme.


Svet okolo nás – 6. a 7. ročník – 11.10.2022Naši šiestaci a siedmaci sa 11.10.2022 zúčastnili na zaujímavom projekte: SVET OKOLO NÁS .

Je to celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných škôl priblížil zaujímavé kúty našej planéty.

V programe sme sa sústredili nielen na zemepisné, biologické a geologické aspekty ČÍNY, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a bežný život.

V projekte Svet okolo nás sa naši žiaci ocitli v rozľahlej, historickej a mystickej Číne. Prešli sa po Veľkom čínskom múre, pokochali sa pohľadom na jedinečné Pandy veľké, tajil sa dych pri prastarom rituáli nebeského pohrebu, vydali sa na samotný západ krajiny, kde Čína už nie je Čínou.

Žiaci sa pozreli sa do podhoria Himalájí na Tibetskú náhornú plošinu, kde miestni nomádi pasú svoje stáda divých jakov.

Počas putovania sa zoznámili s miestnymi menšinami, ich zvykmi a tradíciami, pozreli sa na pokojný odľahlý vidiek aj do hektických moderných miest. Ochutnali lahôdky čínskej kuchyne a zistili, ako sa pije čaj v Číne.

Hlavným cieľom projektu bolo spojiť teoretické znalosti žiakov s praktickými skúsenosťami a prehĺbiť tak záujem o štúdium prírodovedných predmetov, pomocou kreatívnej edukácie.

https://www.youtube.com/watch?v=UV-bAh_7Rms


Ochrana života, zdravia, človeka, prírody... – 7.10.2022Táto prierezová tematika sa realizuje na 2. stupni prostredníctvom rôznych predmetov a je aj obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení.

Ochrana života a zdravia / ochrana človeka a prírody integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.

Tiež sa žiaci majú naučiť orientovať sa v prírode, preskúšať si svoju telesnú zdatnosť a formovať svoj vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.

Žiaci 2. stupňa boli na účelovom cvičení v piatok 7.10.2022 ... za krásneho jesenného počasia plnili rôzne úlohy...

Naši ôsmaci si overili vedomosti, svoju šikovnosť, ale aj športové zručnosti v súťaži družstiev. Na víťazov čakala sladká odmena.

Siedmaci si zopakovali zdravotnú prípravu a prvú pomoc.


Učíme sa objavovaním a cez zážitky – 8.C – 4.10.2022V utorok 4.10. sme na hodine fyziky skúmali svetlo. Podobne, ako kedysi v roku 1666 Isaac Newton rozložil pomocou skleneného hranola biele svetlo na farebné zložky, takisto sa snažili žiaci 8.C zachytiť farebné spektrum na tienidle a vytvoriť tak svoju dúhu.

Žiaci sa tiež dozvedeli, aké musia byť podmienky na to, aby dúha vznikla, aké rôzne dúhy poznáme, prečo má tvar oblúka alebo kruhu a iné zaujímavosti.

Žiaci si mohli vyskúšať pomocou laserov a rôznych sklenených šošoviek a zrkadiel, aké vlastnosti má svetlo - ako sa láme, ako sa odráža, ako prechádza rôznymi optickými prostrediami.

Tak keď nabudúce budú vidieť žiaci 8.C na oblohe dúhu, už budú vedieť, prečo a ako vznikla.


Divadelné predstavenie – 2. – 4. ročník – 3.10.20223.10.2022 sa žiaci 2. - 4. ročníkov zúčastnili činoherného predstavenia Divadelného centra Martin.

Anglicko-slovenská humorná (miestami až groteskná) rozprávka Lenivá koža (Lazy goat) s pesničkami, inscenovaná ako učebná pomôcka pre začiatočníkov, bola veselým, príjemným a hlavne edukatívnym zážitkom.


Deti nechcú smeti – 2.A, 2.B a 4.C – september 2022Žiaci 2.A, 2.B a 4.C sa v septembri zapojili do akcie UPRACME SLOVENSKO. Pod názvom DETI NECHCÚ SMETI vyzbierali odpadky v okolí školy a následne obdržali poďakovanie a certifikát. Blahoželáme.


Európsky deň jazykov – 4.C, 5.B, 5.C, 8.B – september 202226. september je každoročne “Európskym dňom jazykov". Aj v našej škole sme sa v priebehu týždňa venovali s triedami 4.C, 5. B , 5. C a 8. B rozličným aktivitám, v ktorých deti prepojili svoju kreativitu s jazykovými znalosťami. Takto sme si pripomenuli tento deň a rovnako aj potrebu znalosti cudzích jazykov, keďže okolitý svet je nám otvorený.


Ilustrátori v knižnici - 2.A a 2.B – 25.9.2022Vieš, kto je ilustrátor?

A vieš, čo je ilustrácia?

Dievčatá a chlapci z 2.A a 2.B to už vedia. A dokonca jedného skutočného ilustrátora poznajú - pána Martina Kellemberga.

25. septembra 2022 im v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne porozprával o svojich ilustráciách. Potom spoločne tvorili. Rozprávkové bytosti - drakov, čertov, rytierov, či princezné. Krásne kreslili a maľovali. :-)

Ďalšie fotografie nájdete aj na facebookovej stránke Oravskej knižnice.


Úspechy atlétov – 24.9.2022Dňa 24.09.2022 bol pre atlétov našej školy veľmi úspešný deň.

Naši dvaja deviataci nás reprezentovali v Znojme na medzištátnom stretnutí piatich krajín do 16 rokov. Súťažili s pretekármi z Čiech, z Maďarska, Chorvátska a Slovinska.

JURAJ LEŠŇOVSKÝ podal skvelé výkony , v hode diskom si dokonca urobil osobný rekord s výkonom 47,15 m. V hode kladivom síce nehodil svoje maximum, ale ani za výkon 46,59 m sa nemusí hanbiť.

MICHAL ŠKULEC hodil kladivom 36,30 m, ale bol na tomto podujatí nováčik, tak zbiera skúsenosti.

V tento deň sa konali aj preteky najmladšieho a mladšieho žiactva v Banskej Bystrici, kde úžasne reprezentovala VIKTÓRIA ZAJACOVÁ a v troch súťažných disciplínach vo veľmi početnej konkurencii získala 3 medaily: striebro v behu na 150m a bronz v skoku do výšky a behu na 60m.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.


Medzigeneračné prepojenie seniorov a detí – 3.C – 19.9.2022Žiaci 3.C majú za sebou prvé stretnutie s našimi seniormi z Centra sociálnych služieb Brezovec. Celoročný projekt s názvom Ruka v ruke organizuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka v spolupráci s centrom sociálnych služieb. Deti sa so seniormi zoznámili, porozprávali a dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí. Najlepšie boli rôzne spoločenské hry, ktoré sme si spolu zahrali. Láskou a energiou nabité dopoludnie nás všetkých povzbudilo a potešilo. Veľmi sa tešíme na ďalšie stretnutia a aktivity s našimi novými staršími kamarátmi.

Video Oravskej knižnice A. Habovštiaka – TU.


Majstrovstvá Slovenska v atletike – Košice – 17.9. a 18.9.2022V dňoch 17. a 18. septembra sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska v atletike a náš žiak Juraj Lešňovský bol opäť superstar. Nastúpil v štyroch disciplínach a odniesol si 4 medaily aj napriek tomu, že 6 týždňov nemohol poriadne trénovať kvôli zlomenine na nohe. Získal 2 zlaté medaily a to v hode diskom a v hode kladivom a 2 strieborné v hode oštepom a vrhu guľou. Zároveň dostal nominačný list na reprezentáciu Slovenska na medzinárodnom stretnutí 5 krajín v Znojme. Držíme mu tam palce.

Jeho spolužiak Michal Škulec sa umiestni na 4. mieste v hode kladivom, čo je na majstrovstvách Slovenska veľmi pekný výsledok.


Beseda „Nezabudnutí susedia“ – 9.B – 9.9.2022Žiaci 9. B sa 9.9.2022 zúčastnili besedy "Nezabudnutí susedia", ktorá sa konala symbolicky na Deň obetí holokaustu.

Vypočuli si príbeh pána Spitza a Kleina, rodákov z Dolného Kubína na pôde dolnokubínskeho gymnázia.

Pri pietnej spomienke pri bývalej synagóge si po príhovoroch k tejto téme vypočuli mená ľudí deportovaných z Dolného Kubína do koncentračného tábora v Osvienčime.

Na záver navštívili zrenovovaný židovský cintorín, kde boli symbolicky zapálené sviečky za všetky obete holokaustu a položené srdce z kameňov, aby spomienka na týchto ľudí nevybledla.


Jesenné upratovanie židovského cintorína – 9.C – 7.9.2022Pred spomienkovým podujatím k 80. výročiu začiatku deportácií židovských spoluobčanov z Dolného Kubína sa naši deviataci vybrali na jesenné upratovanie židovského cintorína. Aj týmto spôsobom sa dá uctiť pamiatka obetí holokaustu...


Úspešný nový školský rok! - 5.9.2022Takto sme začali prvý školský deň, aj návštevu v riaditeľni sme mali. Prváčikovia, nech sa vám darí, nech ste spokojní, šťastní a usmievaví po celý rok. A tento rok nik z prváčikov neplakal!