ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 

Letná škola - 5. deň - 13. 8. 2021Záverečný deň priniesol bohatý program vychádzajúci z témy Z každého rožku trošku. Žiaci si zopakovali učivo a pripravili vlastnoručne vyrobené  pomôcky na hodiny slovenského jazyka. Tieto „ťaháčiky“ môžu využiť v ozajstnej škole, ktorá ich od septembra čaká. Do bohato ilustrovaného zápisníka z prázdnin si zaznačili zážitky, na ktoré nechcú zabudnúť. Zopakovali si aj matematiku, prváci počítanie do 20 a druháci riešili slovné úlohy. Nechýbala ani hravá angličtina a výtvarné aktivity.

Letnú školu ukončili návštevou Oravskej knižnice Antona Habovštiaka, kde ich čakali pekné nové knihy, čitateľská dielňa a koleso šťastia plné otázok o hradoch, zámkoch, princeznách a rytieroch. Na záver sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celého týždňa a odovzdanie absolventských diplomov spolu s pamätnými medailami. Budú im pripomínať spoločne strávené chvíle v letnej škole.

Po návrate do tried ešte vyplnili anketu, v ktorej zhodnotili program letnej školy aj to, či boli spokojní s pani učiteľkami a hurá domov pokračovať v prázdninovom oddychovaní.

Dovidenia v septembri.


Letná škola - 4. deň - 12. 8. 2021Dnes žiaci letnej školy zažili cestu do minulosti. Najskôr na  vyučovaní prostredníctvom paní učiteliek a ich rozprávania o živote našich predkov i kreatívnych a zábavných úloh. Po vyučovaní sa autobusom odviezli do Zuberca a ich deň pokračoval zážitkovým učením v Múzeu oravskej dediny. Tu ich čakala nielen zaujímavá prehliadka venovaná histórii ľudovej architektúry, remesiel, poľnohospodárstva, ale aj hľadanie odpovedí na hádanky a práca v skupinách. Porovnávali svoj súčasný život so životom v minulosti, zaujali ich domáce zvieratká, ukážky pestovania úžitkových rastlín a byliniek na malých políčkach i historická škola so zaujímavými a nezvyčajnými učebnými pomôckami.


Letná škola - 3. deň - 11. 8. 2021Šport k našej základnej škole neodmysliteľne patrí, a tak sme ho nemohli vynechať ani v škole letnej. Streda sa niesla v jeho znamení. Všetky vzdelávacie aktivity na slovenskom a anglickom jazyku i matematike boli tematicky zamerané na olympijské hry – ich históriu, olympijské športy, vlajku a ďalšie symboly, dôležitosť zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu. Po obede začala na školskom dvore Olympiáda Letnej školy, na ktorú deti nastúpili s vlastnoručne vyrobenými vlajkami. Po jej slávnostnom otvorení a kolektívnom prednese olympijskej básne súťažili všetci žiaci v duchu olympijských hodnôt a princípov, ako sú priateľstvo, solidarita a fair-play. Svoje sily si zmerali v netradičných športových disciplínach, napr. v chôdzi s pohárom vody na hlave, kolobežkovej štafete, skladaní olympijských kruhov, triafaní loptičiek do cieľa na strome, stavaní veží z kociek. V súlade s myšlienkou "nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa" bol ocenený každý z malých športovcov, ktorých od športových hier neodradil  ani nečakaný dážď.


O našej Letnej škole 2021 píše aj TASR.


Letná škola - 2. deň - 10. 8. 2021Ranný kruh venovali žiaci letnej školy rozprávaniu zážitkov z predošlého dňa. Top zážitkom pre všetkých chlapcov bola prehliadka policajného auta a pre dievčatá kamerový systém mestskej polície. Dopoludnie venovali opakovaniu a upevňovaniu učiva zo slovenského jazyka, matematiky a prvouky. Na hodine slovenčiny si pripomenuli dôležitosť rozlišovacích znamienok v písaní, čítali si básničky, hádanky, ľudové rozprávky. Na matematike trénovali orientáciu v číselnom rade, určovali čas, hodnotili výroky, rozvíjali matematické myslenie. Na prvouke spoznávali rastliny a živočíchy nášho regiónu. Nechýbal ani aktívny pohyb na školskom dvore, kde si na hodine hudobnej výchovy zatancovali a zaspievali.

Popoludnie deti strávili na vychádzke. Cestou na Gäceľ si všímali rastliny a živočíchy, určovali ich názvy, porozprávali, čo o nich vedia. V cieli vychádzky sa občerstvili na malom pikniku v tieni vysokých stromov, zahrali sa hry a pozorovali rieku Oravu. Napriek únave statočne zvládli aj spiatočnú cestu do školy.


Letná škola - 1. deň - 9. 8. 2021Hoci sú prázdniny, niektorí prváci a druháci z našej školy opäť zasadli do školských lavíc. Tešia sa, že v letnej škole, ktorá sa dnes začala, ich okrem zábavného učenia čaká aj veľa nových zážitkov.

Prvý deň začal rozprávaním o prázdninách v rannom kruhu. Neskôr si zopakovali písmená a hlásky, číslice, prečítali si peknú rozprávku z knižiek zo školskej knižnice a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o našom meste.

Po obede v školskej jedálni podnikli poznávaciu cestu do centra mesta, kde sa v Parku dejateľov zoznámili s významnými oravskými osobnosťami. Nasledovala návšteva Mestského úradu Dolný Kubín. Tu im pani Salvová ochotne priblížila funkcie mestského úradu, jeho význam pre občanov mesta, prezreli si kanceláriu primátora mesta a sídlo mestskej polície. Veľmi zaujal monitorovací kamerový systém a najmä prehliadka služobného policajného auta. Neplánované, ale o to milšie bolo stretnutie s pánom primátorom Jánom Prílepkom a jeho malým synčekom.

Plní dojmov sa vrátili do školy a o svoje hodnotenie dnešného dňa sa podelili aj s televíznymi reportérmi.

Účastníci Letnej školy Kukučínky ďakujú všetkým, ktorí obohatili ich dnešný deň o pekné zážitky.


Letný denný tábor - 6. deň - 9. 7. 2021    Zazvonil zvonec a táboru je koniec. Posledný deň sa deti previezli na našej lokálke do Párnice, niektoré z nich išli Oravkou prvý raz. V Párnici navštívili Izbu starých materí, kde videli veľa zaujímavých vecí z minulosti. Potom sa prešli po náučnom chodníku okolo Párnických jazier. Nesmeli chýbať ani hry na ihrisku, kde sa deti do sýtosti vyšantili. Bolo super! A tak, ako všetko raz skončí, skončili aj nezabudnuteľné dni v prázdninovom tábore. Opálení a plní zážitkov sa všetci v piatok rozlúčili a odniesli si pamätné medaily, diplomy a krásne vecné ceny. Tešíme na stretnutie o rok! :-)


Letný denný tábor - 5. deň - 8. 7. 2021    Misia Liptov - krásny deň v Stašinovskej jaskyni v Liptovskom Jáne, len škoda, že sa neprišli ukázať aj netopiere. :-) Cestou naspäť deti pobudli v múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. No a nakoniec - hor sa na nákup darčekov ... Ďalší super deň za nami!


Letný denný tábor - 4. deň - 7. 7. 2021    Streda – Misia Orava – deti navštívili čistiareň  odpadových vôd. Boli prekvapené, koľko námahy treba vynaložiť na to, aby bola voda čistá. Dnes budú milo prekvapené aj mamičky, deti pre ne vyrobili takéto krásne varešky. Poobede sa deti ešte všeličo dozvedeli o separovaní odpadu. Skrátka - dnes to bol ten pravý EKO deň!


Letný denný tábor - 3. deň - 6. 7. 2021    Opäť deň s veľkým „Ď“. Utorkové predpoludnie si deti spestrili návštevou koníkov v Beňovej Lehote. Deti sa najskôr trošku  báli, ale potom sa zmenili na malých kovbojov. Po návrate načerpali sily a hurá na netradičnú olympiádu. Každý zvládol všetky disciplíny a za odmenu si domov odniesol sladkú dobrôtku. K tomu všetkému dnes deti stihli vyrobiť aj krásne bábky z oblasti Oravy a Liptova. Hurá na ďalší prázdninový deň!


Letný denný tábor - 2. deň - 2. 7. 2021    Dnes bol naozaj super deň! Niektoré deti sa prvýkrát vyšplhali na Vyšnokubínsku skalku a boli prekvapené nádhernými výhľadmi na okolie. Pri zostupe sa zastavili na Medzihradnom, kde videli rôzne cudzokrajné zvieratká a cestou späť do školy ich čakalo stretnutie s pánom premiérom E. Hegerom, ktorému porozprávali o výlete, čo všetko videli a zažili. Na záver dňa deti našli poklad, ktorý si dnes skutočne zaslúžili!


Letný denný tábor - 1. deň - 1. 7. 2021    Letný denný tábor sa 1. deň začal privítaním všetkých našich účastníkov. Nasledovala beseda s etnologičkou – p. Beňušovou. Ďalšiu časť dňa deti pobudli na nábreží Oravy, kde si prezreli rozprávkovú dedinku, domčeky z tŕstia a deň ukončili tvorivou dielňou, kde si vyskúšali techniku zdobenia - decoupage. Krásne a veselé dni prajeme!


Pobyt v prírode - 5. B - 29. 6. 2021    Posledný deň pred odovzdávaním vysvedčení si deti z 5. B užili pobyt v prírode, vybrali sa smerom na Belez. Najviac bolo slniečka, ale popri tom bolo aj veľa krokov, zábavy, zvieratiek, vyhladnutí si pochutili na výbornej pizzi a unavení sa "dovliekli" domov, aby sa mohli prichystať na posledný deň v škole v tomto školskom roku. Dovidenia 2. septembra 2021!


Dopravné ihrisko - 2. A - 28. 6. 2021Majstrovstvá školy v skoku do výšky - 25. 6. 2021Umiestnenia:

prípravka:        1. Viktória Zajacová 114 cm,         2. Matej Ďaďo 108 cm,

mladšie žiačky: 1. Tatiana Palugová 117 cm,         2. Lea Kriváňová 111 cm,

mladší žiaci:     1. Matej Marcinek 158 cm,            2. Róbert Macek 131 cm, 3. Michal Škulec 123 cm,

staršie žiačky:  1. Petra Škulcová 129 cm,            2. Nina Nuttová 129 cm,  3. Lesia Baloghová 126 cm,

starší žiaci:      1. Juraj Jaroslav Lešňovský 151 cm 2. Peter Hrúzik 143 cm,   3. Matias Trnkócy 140 cm


O najkrajšiu knižnú záložku - 1. B - jún 2021    Gratulujeme žiakom I.B triedy, ktorých kamarát Čitko z vydavateľstva Slovart odmenil peknými knihami za zapojenie sa do súťaže "O najkrajšiu knižnú záložku". Prváčikovia sa veľmi potešili a knihy využijú pri zdokonaľovaní sa v čítaní. Ďakujeme za reprezentáciu školy!


Nocovanie v škole – 8. C – 25. 6. 2021    NOCOVANIE V ŠKOLE sa vydarilo! Predchádzalo mu úvodné posedenie s rôznymi dobrotami, športové a zábavné hry v átriu, súťaže medzi družstvami 8. C triedy a neskôr aj výborná pizza. Taká večerná schovávačka v areáli školy je tiež zážitok - aj keď úplne potichu, aj tak podozrivá pre obyvateľov okolitých bytoviek! Samotné nocovanie (ako už tradične pri takýchto akciách) sprevádzali vtipné poznámky, smiechy a iné zvuky. Po spoločných raňajkách v triede sa všetci vybrali domov dospávať...


Prvá pomoc – 25. 6. 2021    Nikdy nie je neskoro naučiť sa správne poskytnúť laickú prvú pomoc. Naši piataci si dnes pod vedením odborníkov z OZ Oravská pomoc vyskúšali na figuríne KPR, pomoc pri dusení a krvácaní. A išlo im to naozaj výborne! Ďakujeme dobrovoľníkom za užitočne strávený čas a cenné rady, ktoré si deti odnášajú do života a v budúcnosti možno niekomu zachránia život.


Bodka za deviatackým dejepisom – 9. A – 23. 6. 2021    Symbolickou bodkou za vyučovaním dejepisu v 9. ročníku bola návšteva MÚZEA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY v našom kultúrnom stredisku, kde našich najstarších žiakov zaujal najmä tragický zoznam deportovaných spoluobčanov počas druhej svetovej vojny. Následne sa presunuli na miestny židovský cintorín a vykonali kus dobrej práce pri čistení pomníkov, centrálneho pamätníka i schodov...


Exkurzia - Liptovský Mikuláš - 7. C - 23. 6. 2021    Siedmaci počas exkurzie do Liptovského Mikuláša navštívili Múzeum jaskyniarstva a prírody a tiež archeologickú lokalitu nad priehradným múrom Liptovskej Mary a múzeum v prírode Havránok.


Exkurzia – Zuberec – 5. A – 22. 6. 2021    Naši PIATACI z ÁČKY sa tiež vybrali na koncoročný výlet. Necestovali ďaleko - len do Roháčov, ale práve tam ich čakal náučný aj dobrodružno-športový program. Zavítali do MÚZEA ORAVSKEJ DEDINY, kde si prezreli aj miestnu školu, absolvovali LEZECKÚ DRÁHU a ochladili sa v BRESTOVSKEJ JASKYNI...

    Domov prichádzali s perfektnými zážitkami...


Beh olympijského dňa – 23. 6. 2021    Založenie Medzinárodného olympijského výboru sa po celom svete oslavuje dňa 23. júna. Aj mesto Dolný Kubín sa každoročne zapája do týchto osláv. V poradí už 7. ročník Behu olympijského dňa sa konal práve v tento dátum za Zimným štadiónom a do behu sa zapojili aj žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy. Akcia sa začala slávnostným nástupom za zvuku olympijskej hymny, potom vybraní žiaci niesli po okruhu bežeckej trate vlajku. Mestský hokejový klub pripravil pre žiakov aj zaujímavé športové aktivity vo vnútri štadióna. Všetci účastníci dostali od Slovenského olympijského výboru aj vecné ceny a medaily. Veľké ĎAKUJEME patrí organizátorom.


Pasovanie prvákov za čitateľov - 1. B - 22. 6. 2021    V utorok 22. júna sa žiaci 1.B zúčastnili pasovania za čitateľov v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka, kde im boli slávnostne odovzdané čitateľské preukazy. Po oboznámení sa s priestormi a pravidlami knižnice sa so záujmom pustili do hľadania a čítania kníh, ktoré si potom mohli vypožičať. Všetci sa tešia na slnečné dni plné oddychu strávené pri vode aj s dobrou knihou. Želáme veselé čítanie prváci!


J. Matúška - 200. rokov od narodenia - 8. A, 8. B - 20. 6. a 21. 6. 2021    Hoci naša škola nesie meno po Martinovi Kukučínovi, nezabúdame ani na iných slávnych rodákov. Naši ôsmaci sa preto na poslednom dejepise vybrali do MsKS pozrieť si pútavé informačné panely s unikátnymi dobovými dokumentami a fotografiami o Jankovi Matúškovi. V tomto roku si pripomíname 200. rokov od jeho narodenia...


Moja obec, moje mesto - 6. C - 18. 6. 2021    Od kapitol MOJA RODINA a MOJA ŠKOLA prešli šiestaci na občianskej náuke (po nástupe do školy) k rozprávaniu na tému MOJA OBEC, MOJE MESTO. Poslednú hodinu sme venovali vychádzke ku známej veži neďaleko našej školy, ktorá je jedinou zachovalou pôvodnou stavbou v lokalite Veľký Bysterec. Deti sa dozvedeli, že istý čas bola mestom, prešla si zaujímavými dejinami. Preskúmali sme aj starú studňu a v tieni stromov sme si prečítali zopár legiend o Kubíne z pera Antona Habovštiaka. Príjemne strávený čas...


Výtvarná súťaž Pre lepšiu budúcnosť - jún 2021    Gratulujeme Tomáškovi Zelenákovi z III.B triedy, ktorý pod vedením tr. učiteľa M. Tomáša získal v celoslovenskej výtvarnej súťaži v projekte Pre lepšiu budúcnosť krásne 3. miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!


Dejepisná exkurzia - Martin - 8. C - 17. 6. 2021    17. júna sa naši ôsmaci (8.C) vybrali na poznávaciu dejepisnú exkurziu do neďalekého Martina. V rámci nej nemohli vynechať ani náš národný cintorín, kde je pochovaný aj lekár a spisovateľ Martin Kukučín, ktorého meno nesie hrdo naša škola od roku 1978.

Keďže (nielen) jeho hrob bol v neutešenom stave (miestne školy majú asi iné záujmy), naši žiaci sa dali do práce...

    Súčasťou tejto exkurzie boli aj prechádzky historickým Martinom, v ktorom sa písali dejiny moderného slovenského národa v 19. storočí. Nevynechali SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, MATICU SLOVENSKÚ či budovu jedného z troch slovenských reálnych gymnázií vtedajšieho Uhorska. Prešli sa MEMORANDOVÝM NÁMESTÍM a pristavili sa aj pri pamätnej tabuli, ktorá oznamovala vznik ČSR v roku 1918. V Tulipe ich prekvapila malá výstava k 160. výročiu prijatia MEMORANDA SLOVENSKÉHO NÁRODA. Brožúry určite využijeme v škole...


Zber papiera - vyhodnotenie - 11. 6. 2021Zas sme niečo urobili pre krajšie a zdravšie životné prostredie a posnažili sme sa všetci, spolu sme nazbierali 17657 kg papiera! Nádherný výsledok!

Toto sú najlepší zberači papiera podľa kolektívov tried:

1. stupeň:

1. miesto - 3.A

2. miesto - 2.A

3. miesto - 4.B

2. stupeň:

1. miesto - 6.C

2. miesto - 6.A

3. miesto - 9.A

Ďakujeme za Vašu aktivitu.


Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - poézia - 3. miesto - 10. 6. 2021    Srdečne blahoželáme Terézii Gočalovej zo 6. C triedy za krásne umiestnenie - 3. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína , v prednese poézie - 2. kategória.

   O to viac sme radi, že tento rok bola súťaž online a bolo treba urobiť videozáznam. Ďakujeme za reprezentáciu!


Úspechy v atletike - 30. 5., 6. 6. 2021    Vďaka uvoľneniu opatrení sa konečne rozbehla aj športová činnosť a naši atléti už zaznamenali pekné úspechy na súťažiach.

    Dňa 30.5. sa konali majstrovstvá stredoslovenskej oblasti jednotlivcov v Nitre, kde naši žiaci získali mnohé medaily: Juraj Lešňovský získal zlato vo všetkých disciplínach a to v behu na 100m prekážok, v hode diskom a oštepom, Petra Škulcová získala tiež iba zlaté medaily, a to v hode kladivom a diskom, Lesia Baloghová bola hneď za ňou v hode kladivom získala striebro, Matej Marcinek získal bronzovú medailu v hode oštepom, v behu na 100m prekážok mu tesne ušla medaila, skončil štvrtý.

    Preteky pokračovali aj tento víkend v Martine a Petra Škulcová aj Juraj Lešňovský potvrdili víťazstvo v hode kladivom. Juraj opäť vyhral aj v hode oštepom. Petra bola druhá v hode diskom, Lesia Baloghová sa zranila na behu cez prekážky ale aj napriek tomu skončila tretia v hode kladivom. Aj ostatné pretekárky sa veľmi snažili, ale také výborné výsledky na ne ešte čakajú.

    Gratulujeme!


160. výročie Memoranda slovenského národa - 6. 6. 2021    Už v nedeľu 6. júna si pripomenieme 160. výročie vyhlásenia MEMORANDA SLOVENSKÉHO NÁRODA z roku 1861. Tomuto zásadnému dokumentu v našich dejinách, ktorý sa pokúsil po druhý krát nastoliť naše národné požiadavky v čase stupňujúcej sa maďarizácie, sme sa venovali na dejepise s ôsmakmi. Pripomenuli sme si aj ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA z roku 1848, za ktoré si Štúr "vyslúžil" zatykač. Snažíme sa tak u žiakov budovať zdravé historické povedomie...


MDD - 4.A - 1. 6. 2021Na MDD si štvrtáci zo 4.A užili deň plný zábavy, spoločenských hier a súťaží.


MDD - 1. B, 3. B - 1. 6. 2021    Žiaci I.B a III.B triedy prežili MDD v krásnej prírode na Gäceli. Užívali si slnečný deň pri rôznych športových a zábavných aktivitách. Srdečne želáme všetkým deťom nekonečne veľa veselých dní plných zážitkov.


MDD - 2. C - 1. 6. 2021V každom z nás je krásne dieťa,

a to dieťa povedie ťa,

do krajiny snov,

kde je život hrou.

Darujme si v tento deň,

s láskou aspoň jeden sen ...

A ten sa možno splnil aj deťom v II.C, ktoré tento slávnostný deň strávili v Oravskej galérii. Zoznámili sa s umením, v tvorivej dielni popustili uzdu svojej fantázii, spravili si „piknik“ na nádvorí v Župnom dome, vychutnali si sladkú zmrzlinu a na záver si pozreli rozprávku Pavla Dobšinského – Mechúrik Koščúrik.


MDD - 3. C - 1. 6. 2021    Žiaci 3.C sa počas MDD vybrali na túru na Trniny. Poniektorí mali problémy ísť peši hore kopcom, ale nakoniec to zvládli všetci.


Zápis prváčikov - 25. 5. - 26. 5. 2021    Prišli k nám naši budúci prváčikovia a ich rodičia. Deti nám ukázali, čo všetko už vedia, aké sú šikovné.

... osobné stretnutia sú nenahraditeľné. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, deťom želáme krásne, ešte predškolské dni a tešíme sa na stretnutie v septembri.


"Sladké" a "zdravé" pracovné vyučovanie v 3. C    Žiaci 3.C  si takto vedia spríjemniť pracovné vyučovanie - nepečená piškótová torta. Rýchle a jednoduché, zvládli to sami žiaci. Na ďalšej hodine vyskúšali mrkvový šalát, vitamínov nikdy nie je dosť Čo si pripravili, to si aj zjedli.


Zážitkové učenie v 2. C - 12. 5. 2021    Za stále sprísnených hygienických podmienok čakalo na druhákov množstvo úloh, pri ktorých využili svoje vedomosti získané v škole. Spoznávali flóru a faunu Oravy, zoznámili sa s históriou, zacvičili si v prírode, priložili ruky k dielu a vyčistili okolie rieky Oravy. Na záver tematického vyučovania predstavili svoje projekty. Deti dokázali svoje teoretické vedomosti uplatniť v praxi, úlohy plnili a pracovali usilovne, za čo si zaslúžia pochvalu.

    Určite si podobné zážitkové učenie v prírode zopakujeme aj v budúcnosti.


Výsadba stromčekov – 5. 5. 2021V našom školskom areáli sme vysadili stromčeky namiesto spílených stromov. Nech len pekne rastú.


Máj, máj, máj zelený... - 30. 4. 2021Jarné upratovanie a skrášlenie mesta - 30. 4. 2021    Žiaci 9.B sa zapojili do prospešnej akcie Jarné upratovanie a skrášlenie mesta. Svojou šikovnosťou priložili ruku k dielu a skrášlili okolie MsKS. Svoj vzťah k prírode ukázali aj žiaci 8.B, ktorí sa zamerali na okolie školy a rieky Orava. A deti z 2.A, 3.A a 4.D sa pri upratovaní Kuzminova mohli pokochať aj výhľadom na slnkom zaliaty Kubín.


Dejepis v teréne - 28. 4. 2021    Krásne slnečné počasie využili naši ôsmaci na dejepis v teréne. Pri príležitosti výročia vyhlásenia Gäceľských žiadostí oravského ľudu z 26. apríla 1848 si pripomenuli túto udalosť priamo na mieste - pri Bajčiovskej veži. Tá prechádza aj v súčasnosti postupnou rekonštrukciou, o ktorej im viac porozprávala pani Milada Antalová. Bol to vecne a príjemne strávený čas...


22. apríl - DEŇ ZEME    Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4. 2021 sa žiaci piateho a šiesteho ročníka našej školy zúčastnili zoomkonferencie s Michaelou Brchnelovou, medzinárodne uznávanou slovenskou vedkyňou, laureátkou rôznych európskych a svetových cien, momentálne pracujúcou na belgickej univerzite KU Leuven. Ďakujeme!

     Aj žiaci 4.B tvorivo pracovali a cez rôzne skupinové i individuálne aktivity si ešte viac uvedomovali dôležitosť ochrany našej celej planéty Zem.

     Zaujímavý bol aj prvácky "Deň Zeme". Najmladší žiaci našej školy  si totiž tiež uvedomujú potrebu chrániť našu planétu a spolu s pani učiteľkou sa učili žiť a rozmýšľať ekologicky.

      A ruku k dielu priložili aj deti zo 4.D.

      Žiaci 3.C sa pustili do upratovania 27.4., upratovali okolie školy  smerom na Gäcel, smetí bolo neúrekom, 4 plné vrecia!


Okresné kolo Pytagoriády - tento rok netradične   Dňa 13.04.2021 prebehla v našej škole Pytagoriáda P3 a P4 online formou. S takouto formou práce sa žiaci našej školy na 1. stupni stretli prvýkrát. Žiaci sa popasovali nielen s príkladmi, ale aj s iným počítačom, na aký boli počas dištančnej výučby zvyknutí.

    Veríme, že žiaci všetky úskalia matematiky bravúrne zvládli a tešíme sa na skvelé výsledky.


Veľká noc môže prísť...    V našom arboréte vyrástli takéto "kraslicové stromy"! A v škole sa objavili aj veľkonočné dekorácie... Veľká noc môže prísť...


Prišla vzácna návšteva - Mikuláš - 4. 12. 2020Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.

Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí.

Ďakujeme, Mikuláš, za tie krásne chvíle,

za darčeky od teba, za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás...


    Deti boli na Mikuláša veľmi dobre pripravené a odmeny si zaslúžili. Poďakovali sa básničkami, vinšmi i peknou scénkou.... a Mikuláš so svojou družinou navštívil aj vedenie školy a kolegov.


Voda pre život - život pre vodu - november 2020    Prváčky Sabinka Kubačková a Romanka Briestenská (I.B) sa pod vedením p. učiteľky M. Tomášovej v októbri zapojili do celoslovenskej súťaže v literárnej tvorbe žiakov I. stupňa a špeciálnych škôl pod názvom Voda pre život - život pre vodu. Obidve súťažili v 4. osobitnej kategórii - žiaci I. ročníka ZŠ, kde skladali rýmy o vode a prírode doplnené kresbou.

    Veľmi sa tešíme, že Sabinka Kubačková sa stala vo svojej kategórii VÍŤAZKOU a Romanka Briestenská získala cenu za účasť! Viac informácií TU.

    Srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy!


Úspechy Sabinky vo výtvarných súťažiach - november 2020    Máme krásne umiestnenia vo výtvarných súťažiach CHUTNÉ MAĽOVANIE a OCHRANÁRIK 2020. Naša prváčka Sabinka KUBAČKOVÁ z I.B triedy zvíťazila v 1. kategórii v VII. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE v tejto výtvarnej súťaži (téma: Cukry, tuky, soľ) a v súťaži Ochranárik 2020 v kategórii ZŠ - I. stupeň sa jej práca umiestnila na 2. mieste (Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany). Krásnu cenu a diplom za toto 2. miesto jej prišiel odovzdať prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne Mgr. Pavol Ľorko.

    Pri jej tvorbe ju viedla p. učiteľka Mária Tomášová. Tešíme sa z úspechu!


Oravský záchranný systém v akcii - 28. 10. 2020    V stredu 28.10.2020 podvečer sa v našej škole pracovalo aj takto... Veľká VĎAKA Oravskému záchrannému systému za obrovskú pomoc - bezplatné vydezinfikovanie všetkých priestorov našej školy aj školskej jedálne.


Úspech vo výtvarnej súťaži Namaľuj ľudového muzikanta - september 2020    V rámci 21. medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka 2020 sa uskutočnila regionálna výtvarná súťaž Namaľuj ľudového muzikanta, v ktorej Tadeáško Kostroš z III.B sa umiestnil na 2. mieste v I. kategórii.Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!


Atleické súťaže - jeseň 2020    Nakoľko na jar prišla karanténa a atletické súťaže (tak ako aj ostatné športové aktivity) dostali červenú, presunuli sa na koniec leta a jeseň. Preto naši atléti dobrovoľne trénovali cez leto a posledné dva mesiace trávia takmer každý víkend na pretekoch. Absolvovali preteky v Dubnici, Martine, Michalovciach a dokonca aj majstrovstvá Slovenska v Trnave. O ich šikovnosti svedčí aj to, že nám atletický zväz poskytol pomôcky v hodnote 1000 eur.       

     Najúspešnejší sú: Petra Škulcová a Lesia Baloghová, ktoré sa opakovanými víťazstvami na majstrovstvách stredného Slovenska dostali aj na spomínané majstrovstvá Slovenska, kde získali striebro a bronz v hode kladivom.

     Ďalej je to z chlapcov Juraj Lešňovský, ktorý je obrovský talent a opakovane víťazí vo viacerých disciplínach ako sú hod kriketkou, skok do výšky, beh cez prekážky kde nemá na strednom Slovensku premožiteľa. Na majstrovstvá Slovenska sa dostal v  hode oštepom, kde súťaží v staršej kategórii a skončil na 4. mieste. Má aj veľmi šikovného kolegu Mateja Marcineka, ktorý je v jeho tesnom závese a zúčastnili sa spolu na viacboji v Michalovciach. Veľmi pekné výkony opakovane dosahuje aj Peter Jančo v kategórii prípraviek a tiež má viaceré popredné umiestnenia.

    Na posledných pretekoch v Martine tento víkend sme mali takisto skvelé výsledky so spomínanými žiakmi ale aj napr. Michal Škulec mal 3 osobné rekordy a bol raz na 1. mieste a dva krát na 4. mieste, Soňa Rosinská si dala osobný rekord v chôdzi na 1 km a Bibiána Pétryová v behu na 600m. Lukáš Závoďančík iba začal s atletikou a skončil na 2. mieste v hode kriketkou a 4. miesto v behu na 600m.

Aj ostatní atléti určite zapracujú a budeme sa tešiť aj   na ich  úspechy.

    Ďakujeme za reprezentáciu!


Európsky deň jazykov - 25. 9. 2020    V piatok 25. septembra 2020 si siedmaci hravými aktivitami na hodine nemeckého jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov.


Deti nechcú smeti - 4.  ročník - od 11.9. do 19.9.2020    Svetový čistiaci deň - najväčšia upratovacia akcia opäť aj na Slovensku - 19. 9. 2020 - pre čisté a príjemné okolie vyzvali žiaci 4. A, 4. B a 4. C, ktorí sa do upratovania pustili ako prví. Ďakujeme.


Účelové cvičenie – 6. A, 6. C – 4. 9. 2020    4. 9. 2020 boli žiaci 5. až 9. ročníka na účelovom cvičení. Cieľom 6. A a 6.C bol Brezovec - vysielač. Hmla im skomplikovala výstup, takže si precvičili orientáciu v teréne, pričom k dispozícii mali mapu a buzolu. Výškové metre zase overili ich kondíciu. Po náročnom výstupe ich na Brezovci obklopovala hmla, takže si dopriali aj trocha zábavy. Zrazu behom pár minút hmla zmizla a ... odmenou bol krásny výhľad na mesto a okolité pohoria. Ten výhľad stál za tú námahu, posúďte sami..


Prvý deň v škole - 2. 9. 2019    2. septembra 2020 sa deti opäť vrátili do školských lavíc, prvýkrát si do nich sadli aj naši prváčikovia. Všetkým želáme veľa úspechov a radosti z nových vedomostí, ktoré načerpajú počas nasledujúcich mesiacov. Na myorava.sme.sk si môžete prečítať článok "Vitajte v škole prváčikovia".