ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Rekonštrukcia telocvične - júl, august 2016Sústredenie atlétok - príprava na majstrovstvá Slovenska počas letných prázdnin - LučivnáPrímestský letný tábor - Čarovné chodníčky smelých výletníkov

júl 2016Rozlúčka s deviatakmi - 30. 6. 2016Výlet 9. D - Zuberec - 26. 6. - 28. 6. 2016Didaktické hry - 1. B - 28. 6. 2016Výlet na Oravský hrad - 5. D - 28. 6. 2016Vystúpenie HANDS UP CREW - 27. 6. 2016Volejbal učitelia vs. deviataci - 27. 6. 2016Pobyt pre najúspešnejších - Terchová

22. 6. - 23. 6. 2016Aktivity v prírode - 1. B - 23. 6. 2016Vyhodnotenie zberu papiera - 17. 6. 2016Slávnostné zasadnutie Rodičovskej rady - 16. 6. 2016Zdravý chrbátik - 1. B - 15. 6. 2016Pekárne Rusina - exkurzia - 1. D - 14. 6. 2016Habakuky - 2. C - 8. 6. 2016KOBIT - exkurzia - 1. D - 8. 6. 2016Spoznávame Prahu - 8. C - 2. 6. - 4. 6. 20161. B a hasiči z Oravskej Poruby - 3. 6. 2016Oslavy MDD - 1. 6. 2016Prechádzka rozprávkovým hradom - 1. A, 1. B

30. 5. 2016Vystúpenie v Klube dôchodcov - 1. A - 24. 5. 2016Deň matiek - 2. C - 24. 5. 2016Škola v prírode Rajecké Teplice - 3. ročník

16. 5. - 20. 5. 2016Exkurzia v elektrárni - Piešťany - 9. D - 19. 5. 2016Dopravná výchova - 1. B - 17. 5. 2016Deň matiek - 1. A - 11. 5. 2016Pasovanie za čitateľov - 1. A - Okresná knižnica

5. 5. 2016Beseda "O zdravých zúbkoch" v 1. ročníkoch - 3. 5. 2016Stavanie mája - 29. 4. 2016Jazda zručnosti - 4. ročník - 28. 4. 2016Deň Zeme - Cesta odpadu - Technické služby na Mokradi - zberný dvor - 8. C - 22. 4. 2016Zápis prvákov - 18. a 19. 4. 2016Dejepisná poznávacia exkurzia - Osvienčim - Poľsko

9. ročník - 14. 4. 2016Pozrite si pútavý dokument o úteku dvoch Slovákov z Osvienčimu:

https://www.youtube.com/watch?v=hnfbnlD4sio


Slávik Slovenska - 7. 4. 2016Šiestaci na návšteve u hasičov - 6. 4. 2016Deň otvorených dverí - Z rozprávky do rozprávky

5. 4. 2016Okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ (1. miesto)

a žiakov ZŠ (2. miesto) - 23. 3. 2016Jarné halové majstrovstvá vo vrhu guľou - 21. 3. 2016Občianska náuka v teréne - Reálne súdne pojednávania

a debata s mestskými policajtmi - 22. 3. 2016Matematický klokan - 21. 3. 2016Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 1. kategória

17. 3. 2016Za tajomstvami starých kníh v Čaplovičovej knižnici

dejepis 8.B - 16. 3. 2016Vynášanie Moreny - 11. 3. 2016Naši úspešní riešitelia OK Chemickej olympiády z 9.D

10. 3. 2016Pasovanie prvákov za čitateľov - Okresná knižnica

9. 3. 2016Projekt Zdravý chrbátik - edukačné stretnutie učiteľov

8. 3. 2016Bude zo mňa šampión - korčuliarsky výcvik - 1. BNaše volejbalistky opäť úspešné

20. 2. 2016 a 9. 4. 2016VI. žiacky ples - 5. 2. 201619. rodičovská zábava - 29. 1. 2016Lyžiarsky výcvik na Kubínskej holi - 8. ročník

26. 1. - 5. 2. 2016Finančná gramotnosť vo vyučovaní - 4. B - január 2016Učíme sa pomáhať III. - odovzdanie výťažku z Vianočného bazára - 18. 1. 2016Zimné sústredenie atlétov - Liptovský Ján

4. 1. - 7. 1. 2016Ľudovít Štúr na návšteve u prvákov - 21. 12. 2015Vianočné posedenie s bývalými zamestnancami našej školy

16. 12. 2015Vianočný bazár - výťažok pre detské oddelenie NsP Dolný Kubín - 15. 12. - 17. 12. 2015Môj dom snov - finančná gramotnosť - 9. ročník - december 2015Beseda s Petrom Hubom o jeho novej knihe pre deti

10. 12. 2015Navštívil nás Mikuláš - 4. 12. 2015Vianočná akadémia - "Štedrá Perinbaba" - 2. 12. 2015Bedminton - krajské majstrovstvá žiakov ZŠ - 1. miesto

24. 11. 2015Beseda v Oravskej knižnici - 3. C, 3. A - november 2015Život a dielo Ľ. Štúra na hodinách slovenského jazyka a výtvarnej výchovy - 4.B - november 2015Finančná gramotnosť - tvorivé rozpravy v priestoroch

Slovenskej sporiteľne a v našej škole s Mgr. Borisom Šamíkom

10. 11. a 12. 11. 2015Bedminton - okresné kolo - 1. a 3. miesto - 4. 11. 2015Vybíjaná 1. stupeň - okresné kolo - 3. miesto - 28. 10. 2015EDRaŠ - beseda s p. Badinom - test dopravných vedomostí, hra na cestnú križovatku - 5.A - 28. 10. 2015EDRaŠ - Školské cechy - vandrovka, diskusia s Jozefom Badinom 9.B - 28. 10. 2015EDRaŠ - úprava hrobu T. H Florina - 8.A - 28. 10. 2015EDRaŠ - výroba rozprávkových postavičiek - 5.D - 28. 10. 2015200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

dejepis v škole a v Čaplovičovej knižnici - 28. 10. 1815/2015Návšteva Čaplovičovej knižnice a historického cintorína - 3.A

26. 10. 2015Vyhodnotenie zberu papiera - 26. 10. 2015Noc v knižnici - čítanie, hry, súťaže, diskotéka, hľadanie strašidiel, maškrtenie - 3.A - 23. 10. 2015Majstrovstvá SsAZ jednotlivcov mladšieho žiactva a prípraviek - Banská Bystrica - 11. 10. 2015Úprava areálu Domova dôchodcov v Dolnom Kubíne -

žiaci 8. ročníka - 6. 10. 2015Cezpoľný beh - žiačky - Liptovský Mikuláš - 6. 10. 2015

krajské kolo - 1. miesto, postup na celoslovenské koloŠkolské cechy - založenie Záhradníckeho cechu - nová forma prípravy žiakov na povolanie - 1. 10. 2015Pasovanie prvákov - 1. 10. 2015Podpora polytechnickej výchovy na školách - otvorené hodiny

29. 9. 2015Európsky deň jazykov - 25. 9. 2015Detský jarmok zábavy - 19. 9. 20151. školský deň - privítanie prvákov - 2. 9. 2015