ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


Dejepisná olympiáda – krajské kolo – 19.4.2024Naši žiaci Lívia Kaščáková z 8.B a Samo Hažlinský z 9.B postúpili z prvých miest okresného kola dejepisnej olympiády v kategóriách C a D do krajského kola. Konalo sa 19. apríla v priestoroch historickej budovy Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Výsledky ešte nemajú, ale zhodli sa na tom, že to pre nich bola prínosná skúsenosť...


Vybíjaná mladších žiakov – OK – 17.4.2024Vybratí žiaci 4. A, 4. B, 4. C, 3. A sa zúčastnili 17. apríla okresného kola súťaže vo vybíjanej mladších žiakov. Získali pekné 3. miesto, srdečne gratulujeme!


Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024/25 - 2. deň – 16.4.2024Aj 16. apríla boli v našej škole budúce prváčky a prváčikovia spolu s ich rodičmi. Pokračoval zápis do 1. ročníka.

Deti nezablúdili a svoje triedy si ľahko našli podľa obľúbených rozprávkových postavičiek. Darilo sa im v rôznych úlohách, ktoré by mal zvládnuť každý predškolák. Tí najodvážnejší i zarecitovali a zaspievali. Už teraz sa na Vás tešíme, milí noví žiaci. Dovidenia v septembri!


Zápis do prvého ročníka pre šk. rok 2024/2025 - 1. deň – 15.4.2024Predškoláci 15. apríla mali výnimočný deň – začal sa zápis do 1. ročníka. Na deti čakali v triedach pani učiteľky i pán učiteľ. Pripravili si rôzne úlohy, hry, rozhovory a nakoniec všetky deti za ich usilovnú prácu odmenili. Dievčatá i chlapci sa lúčili s úsmevom, do prvej triedy sa všetci tešia. Úprimne ďakujeme za záujem a dôveru.


Dejepis netradične – 9.A – 12.4.2024My z 9.A sme dnes absolvovali zaujímavý dejepis na židovskom cintoríne. Pri vstupe sme sa dozvedeli viac o živote tejto komunity v našom meste až do prijatia prísnych protižidovských opatrení v roku 1941, ktoré viedli k deportáciám našich spoluobčanov do koncentračných táborov. Viac času sme však strávili jarným upratovaním miesta, ktoré v minulosti využívali vandali. Poriadne sme zamakali, aby príroda mohla naplno oživiť náhrobné kamene. V máji sa chystáme do Osvienčimu.


Odmeny za úspechy v súťažiach - 11.4.2024Naši šikovní žiaci dnes boli odmenení za:

Krajské kolo matematickej olympiády Z9:

10. miesto: Samuel Mikula - 9.B.

Okresné kolo pytagoriády

- 1. miesto P3 : Jakub Šabo - 3.A

- 1. miesto P4 : Alžbeta Mikulášová - 4.C

- 1. miesto P5 : Filip Lehotský - 5.A

Regionálne kolo florbal - 2. miesto ( Nina Čellárová, Viktória Balleková, Barbora Krakovská, Adela Luptáková, Lucia Luptáková, Viktória Mariňáková, Veronika Michalicová, Karin Tichá)

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.


Knihy v marci – 1. stupeň – marec 2024I tento rok sa žiaci 1. stupňa zapojili do marcovej súťaže. Ich úlohou bolo prečítať knihu a zapojiť sa do hlasovania. Síce sme neprekonali vlaňajší rekord (... marec bol trošku kratší), ale i tak nás deti potešili. Prečítali 113 kníh a dokopy 16 824 strán.

Zo zúčastnených sme vylosovali 20 detí, ktoré dostali malú odmenu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme ešte veľa prečítaných kníh.


Technická výchova v altánku – 8.C – 8.4.2024Krásne počasie v pondelok 8. apríla triedu 8.C vylákalo do altánku. Tam na hodine technickej výchovy vyrábali ozdobné darčekové krabičky. Pestrofarebná mozaika niektorých potrápila. Trpezlivosť nie je silná stránka mnohých z nás.


Oslavy oslobodenia mesta – 5.4.2024Osláv 79. výročia oslobodenia nášho mesta sa v piatok 5. apríla zúčastnili naši štvrtáci z ŠKD.


Upracme si Slovensko – apríl 2024Už aj naši žiaci sa zapojili začiatkom apríla do celoslovenskej akcie UPRACME SI SLOVENSKO (Deti nechcú smeti 5). Dievčatá a chlapci z 1.C a 3.B sa naučili sa, či zopakovali pravidlá triedenia odpadu, čo a kam patrí. Potom sa vyzbrojili dobrou náladou, pomôckami na upratovanie (ďakujeme OZ Upracme si Slovensko) a upratali areál a širšie okolie našej školy.


Odmeny za úspechy v súťažiach - 5.4.2024Máme krásne výsledky v súťažiach!

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2024 - prednes poézie a prózy:

2. miesto a postup na krajské kolo Vajanského Martin - Nikol Škerdová 3.A trieda,

Okresné kolo matematická olympiáda :

kategória Z6 - 2. miesto: Miroslav Laššák 6.B, 4. miesto - úspešná riešiteľka: Karolína Šuvadová 6.C,

kategória Z7 - 2. miesto: Sofia Furindová 7.D,

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.


Zveľaďovanie zborovne - 2.4.2024Po veľkonočných sviatkoch zavládla u nás v škole pracovná atmosféra. Prebehla brigáda na zveľadení našej zborovne. Aby sa nám dobre pracovalo, treba aj estetické prostredie. Nový nábytok, pracovné stoly, stoličky... a dobrá nálada.


Občianska náuka v praxi – 8.C – 25.3.202425. marca hodina občianskej náuky v 8.C ku téme TRESTNÉ PRÁVO prebiehala trochu inak, pretože medzi nás zavítal pán Mariňák, ktorý pracuje ako vyšetrovateľ na polícii v Dolnom Kubíne. Porozprával nám o svojich neľahkých začiatkoch, či o svojej súčasnej práci na úseku ekonomickej trestnej činnosti. Pútavo nám opísal policajné prípady spojené s mladistvými. Varoval nás pred nebezpečenstvom, ktoré prinášajú internet, sociálne siete a hlavne drogy. Tie sú medzi mladými veľmi rozšírené...


Týždeň otvorených dverí - 22.3.202422. marca je Deň vody a aj nám týždeň s predškolákmi uplynul ako voda.

Piatkoví hostia boli opäť v 1. A a boli to deti a pani učiteľky z materskej školy v Párnici.

Tešili sa najmä na svojich bývalých „spoluškôlkarov“, z ktorých sú už dnes šikovní žiaci. Program o vode, ktorý si s pani učiteľkou pripravili, deti zaujal. Počítali s dažďovými kvapkami, pomocou dáždnika si zopakovali farby po slovensky aj po anglicky, rozkladali slová na slabiky a spájali ich s témou vody, zahrali sa na tichý dážď i silnú búrku a zaspievali si Prší, prší...

Na záver prváci prečítali rozprávku o kvapke Katke a pred odchodom ešte dostali od škôlkarov pekný a užitočný darček – záložku do knihy. Potom sa už museli rozlúčiť, lebo vlak na nikoho nečaká.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na našich budúcich žiakov – prvákov.


Deň otvorených dverí – 21.3.202421. marec bol veľmi bohatý deň pre Kukučínku! Vzácnych hostí sme mali. Predškolákov so svojimi rodičmi sme srdečne privítali na Dni otvorených dverí v našej školičke, ukázali sme im, ako si žijeme, čo máme zaujímavé a nové. Deti si mohli vyskúšať, čo len chceli. Pohybové aktivity v telocvični, svoju zručnosť v tvorivých dielňach, šikovnosť pri fanfóne, pobyt v hudobnom štúdiu, súťaže v knižnici…. Deti boli veľmi šikovné a ani sa im nechcelo ísť domov. Ďakujeme za milú návštevu, dovidenia na zápise.

Video 1, video 2, video3, video 4, video 5.


Veľkonočný strom – 21.3.2024My sme už 21. marca v Kukučínke privítali jar a ozdobili sme VEĽKONOČNÝ STROM!

Video 1, video 2, video 3, video 4.


Týždeň otvorených dverí - 21.3.2024Aj vo štvrtok 21. marca sme mali v škole milú návštevu, tentokrát to boli dve triedy predškolákov s pani učiteľkami z materskej školy na Námestí slobody v Dolnom Kubíne.

Žiaci a pani učiteľky z 1. A, 1. B a 1. C triedy ich s radosťou očakávali a ochotne im predviedli ako čítajú, píšu, počítajú, recitujú, kreslia a stále sa niečo nové učia.

Dnes škôlkari zažili aj netradičnú hodinu telesnej výchovy s pánom trénerom, na ktorej nielen povzbudzovali prvákov, ale si aj sami zacvičili.

Pred rozlúčkou sa pridali k našim žiakom a spoločne oslávili príchod jari ozdobením veľkonočného stromu. Ďakujeme za návštevu.


Európsky kvíz o peniazoch – 8.C – 21.3.2024Kvíz je súčasťou Európskeho týždňa financií (18. - 24. marec 2024), každoročnej iniciatívy, ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe.

Každoročne sa počas jedného marcového týždňa konajú vo viac ako 30 krajinách stovky aktivít na podporu finančnej gramotnosti v Európe. Na Slovensku to je práve Európsky kvíz o peniazoch organizovaný Slovenskou bankovou asociáciou v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.

Kvíz bol online 21. marca a z našej školy sa kvízu sa zúčastnili žiaci 8. C.

Súťažilo sa na správnosť odpovedí a čas. Zo 470 zúčastnených škôl sa naši žiaci umiestnili na 70. mieste. Blahoželáme!


Návšteva Oravskej galérie – 5.C – 20.3.2024Kým sa deviataci v stredu 20. marca trápili s Testovaním 9, žiaci 5.C triedy navštívili Oravskú galériu a mali možnosť ako prví vidieť tvorbu Kláry Bočkayovej - BÝVALÝ RAJ a jej interpretáciu ľudovej kultúry. Pre svoju tvorbu objavuje kedysi bežný materiál - nájdené vyšívané dečky, časti ženského odevu, predtlačené textílie - tzv. kuchárky. Žiaci spoznali, ako sa vyšívali „kuchárky“, ktoré tvorili v minulosti výzdobu kuchynských stien. Ich úlohou bolo hľadať textové posolstvá v zobrazených scénach z rodinného, ľúbostného, náboženského života.

Vytvorili aj vlastné kresby, pričom sa inšpirovali 3 skupinami diel: úvaha, nálada, zručnosť (Rudolf Suran).

Poslednou aktivitou bolo poskladať hlavolam “tangram“, ktorý znázorňoval činnosť, v ktorej je žiak dobrý, a potom všetci spolu hádali danú činnosť. Dali si naozaj záležať pri skladaní a pri niektorých činnostiach sa aj potrápili, kým ich uhádli.


Týždeň otvorených dverí - deň druhý - 19.3.2024Aj druhý deň mali naši prváci hostí, 19. marca to boli deti z MŠ vo Veličnej, ktoré si na chvíľu skúsili, aké je to byť žiakom v 1.B. Najskôr sa srdečne zvítali so svojimi kamarátmi, ktorí sa ešte vlani spolu s nimi hrávali v škôlke.

Radosť bola nielen pri privítaní, ale aj pri učení sa matematiky, čítania, písania i angličtiny.

Nezabudli sme ani na hry a relaxačné aktivity s pesničkami a pohybom. Všetko, čo od nich prvácka pani učiteľka očakávala, ochotne splnili a na konci aj sami zhodnotili. Veľmi sa im páčilo kreslenie, skladanie obrázkov na interaktívnej tabuli, čítanie i počítanie na počítadle.

Prezradili nám, že sa už tešia do školy. Tak dovidenia v septembri a ďakujeme za návštevu.


Týždeň otvorených dverí - deň prvý – 18.3.2024Prešiel rok a dvere našej školy sa opäť otvorili budúcim prvákom. Ako prví nás 18. marca navštívili predškoláci spolu s pani učiteľkami z materskej školy v Dolnom Kubíne – Na Sihoti.

Po privítaní s pani riaditeľkou ich už v triedach 1. A, 1. B, 1. C a 2. A netrpezlivo očakávali ich starší kamaráti – školáci a usmiate pani učiteľky. Po vzájomnom zoznámení škôlkari spolu s prvákmi a druhákmi čítali, počítali, hádali hádanky, plnili rôzne úlohy, recitovali básničky, spievali pesničky, vyskúšali si prácu s interaktívnou tabuľou i angličtinu a výtvarné aktivity.

Ukázali, že sú na školu pripravení, veď už poznajú čísla, písmenká, vedia vyslabikovať slová, pekne kresliť i písať na tabuľu. Ďakujeme za milú návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.


Vítanie jari – 15.3.2024Dňa 15. marca sa naši žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili krásnej akcie vynášania Moreny - privítali sme jarné dni. Tento krásny zvyk sme si pripomenuli v spolupráci s MŠ Námestia slobody.

Vynášanie Moreny vyjadruje túžbu skoncovať s chladným počasím a privolať teplé počasie. Morena bola symbolom zimy a jej zapálenie bolo túžbou skoncovať s chladnými dňami.

Na rozlúčku sme si zatancovali a zaspievali niekoľko tradičných ľudových piesní.


Jar prichádza – marec 2024Hoci býva vonku niekedy ešte poriadne sviežo, aj do areálu našej školy už pomaly zavítala jar.


Super noc s Andersenom – 3.A – 15.3 – 16.3.2024V našej škole sa z piatka na sobotu (15.3 - 16.3.) dialo niečo nevídané, nocovali v nej deti.

V piatok už od rána sa dievčatá a chlapci z 3. A tešili na večer, kedy sa v škole ocitnú úplne sami a spoločnosť im budú robiť len pekné knihy z ich novej triednej knižnice i školskej knižnice.

Pripojili sa k tisícom detí, ktoré sa tiež zúčastnia medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. Zažili krásny večer a noc plnú čítania rozprávok a kúzelných príbehov.

V školskej knižnici deti privítala ich triedna pani učiteľka a pani riaditeľka im prečítala rozprávku Pýcha triedy.

Zoznámili sa s knihami Hansa Christiana Andersena a Márie Ďuríčkovej, hádali hádanky, súťažili, skladali názvy rozprávok zo slov a písmen, „rozmotali“ popletené rozprávky, spájali ilustrácie s názvami rozprávok, čítali si z kníh v triede i z digitálnej knižnice KUBO, trénovali pamäť, zdobili medovníky so šikovnou starou mamou, podnikli nočnú cestu tmavou školou, na ktorej ich čakali strašidielka s tajomnou šifrou a vybláznili sa na diskotéke.

Ráno povyliezali so spacákov, nasledovala hygiena, ktorá, aj keď na nocovačke v škole, musí byť! Nakoniec ešte stihli záverečné aktivity (posedieť si v triednej knižnici, predstaviť svoje obľúbené knihy, ktoré si v nej našli, uhádnuť názvy a hrdinov rozprávok v rýchlokvíze a napokon nájsťj poklad – plný košík sladkostí). Na záver bolo vyhodnotenie tejto krásnej akcie, rozlúčka... a šup domov.

Noc s Andersenom 2024 je už pre 3. A históriou. Splnili úlohy, pomáhali si, podporovali sa a ocenili navzájom, pochvalu i odmenu si právom zaslúžili. Všetci, ktorí spoločne strávili noc v škole, majú na čo spomínať.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o toto pekné podujatie.


Stolný tenis – žiaci – krajské kolo – 2. miesto – 14.3.2024Máme 2. miesto na krajskom kole v stolnom tenise žiakov!

14. marca nás v Čadci krásne reprezentovali Marek Grobarčík, Samuel Mikula a Adam Mikula. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.


Chemická olympiáda – OK – 14.3.202414. marca sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, kde Lucia Bencúrová z 9. B triedy ukázala, že chémia ju baví a získala krásne 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!


Návšteva z Írska – 9.B – 13.3.2024Naši deviataci mali návštevu z Írska.

Manus žiakom porozprával veľa zaujímavého o jeho rodnej krajine. Naučili sa pár fráz v Irštine, ktorá sa na angličtinu ani len nepodobá, dozvedeli sa, že v írštine nie je možné na otázku odpovedať iba "áno" alebo "nie", pretože u nich tieto slová neexistujú .

A zistili aj to, že ak by im v Írsku chýbala čo i len kravata zo školskej uniformy, ani by ich nevpustili do budovy školy.

Okrem ďalších zaujímavých informácií mali žiaci možnosť hlavne počuť rozprávať človeka, pre ktorého je angličtina rodný jazyk a mohli s ním komunikovať.


Tvorivé dielne v OKS – práca s hlinou - 3.B – 12.3.202412. marca dievčatá a chlapci z 3.B tvorili. Hneď po veľkej prestávke sa vybrali do OKS v Dolnom Kubíne. Tam ich už čakala pani Janka Tarabová a miestnosť naplnená tvorivou atmosférou. Uprostred čakala hlina s rôznymi tvorítkami.

Deti nelenili a tvorili. Každý miesil, vaľkal, otláčal, krájal, lepil, formoval. Výsledkom sú krásne a jedinečné mydelničky.


Jarná cena vo vrhu guľou – 8.3.2024V piatok 8. marca sa v našej veľkej telocvični stretli žiačky a žiaci dolnokubínskych škôl na 8. ročníku Jarnej ceny vo vrhu guľou.

Výsledky tých najúspešnejších:

Kategória: najmladšie žiačky 2013 a mladšie, hmotnosť gule 2 kg:

 1. Sabína Kubačková 5,75

 2. Ella Kacková 5,05

 3. Kristína Dibdiaková 4,22

Kategória: najmladší žiaci 2013 a mladšie, hmotnosť gule 2 kg :

 1. Ján Šimko 5,57

 2. Simon Šimko 4,41

 3. Marek Lupák 4,25

Kategória: mladšie žiačky 2011-2012, hmotnosť gule 2 kg:

 1. Viktória Zajacová 9,06

 2. Timea Hríňová 7,05

 3. -

Kategória: mladší žiaci 2011-2012, hmotnosť gule 3 kg:

 1. Andrej Mučka 7,73

 2. Matej Ďaďo 6,79

 3. Ľubomír Dibdiak 6,09

Kategória: staršie žiačky 2009-2010, hmotnosť gule 3 kg :

 1. Ivana Zavoďančíková 8,81

 2. Viktória Mariňáková 7,53

 3. Lea Kriváňová 7,47

Kategória: starší žiaci 2009-2010, hmotnosť gule 4 kg:

 1. Jakub Prílepok 10,44

 2. Ján Ďaďo 9,81

 3. Andrej Kalis 9,69

Kategória: dorast 2007-2008, hmotnosť gule 5kg a 3kg

 1. Juraj Jaroslav Lešňovský 12,32

 2. Matúš Kleja 7,93

 Dievčatá:

 1. Alexandra Tkáčová 5,82

Srdečne gratulujeme!

Poďakovanie patrí ale všetkým zúčastneným športovcom za ich výkon a účasť v súťaži, všetkým organizátorom , rozhodcom, meračom...za vytvorenie výbornej atmosféry a kvalitný priebeh súťaže.

Len škoda, že jedinými súťažiaciami v tejto súťaži boli len žiaci našej školy, tak snáď sa iné školy pripoja na budúci rok.


3x3 basketbal – OK – 7.3.2024Naši žiaci boli úspešní na okresnom kole v 3×3 basketbale chlapcov a dievčat. Chlapci obsadili 2. miesto, dievčatá 3. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 2. stupeň – 5.3.2024Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl.

Víťazi školského kola - 2. stupeň ZŠ, ktorí postupujú do okresného kola:

II. kategória (5. - 6. r.):

poézia - Adela Luptáková 5.A

próza - Marco Škrabák 5.C

III. kategória (7. - 9. r.):

poézia - Tereza Šuvadová 7.C

Všetkým recitátorom gratulujeme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole!


Návšteva výstavy obrazov – 3.B – 5.3.2024V utorok 5. marca sa žiaci 3.B vybrali do OKS v Dolnom Kubíne.. So záujmom si popozerali obrazy p. Juraja Mazúra. Tesne pred ich odchodom sa v dverách objavil pán maliar. Ešte chvíľu sa s ním porozprávali, pochválili, poďakovali.


Korčulka cup 2024 – 1.3.2024Naši žiaci 4. ročníka - neaktívni hokejisti a hokejistky nás reprezentovali na školskom hokejovom turnaji KORČULKA CUP 2024, ktorý organizovali tréneri MHK Dolný Kubín.

Video TU.


Tvorivé dielne v OKS - plstenie - 2.A – 1.3.20241. marca sa žiaci 2. A triedy vybrali do Oravského kultúrneho strediska, kde sa dozvedeli zaujímavosti o spracovaní a využití ovčej vlny v minulosti. Potom si pod vedením Janky Tarabovej vyrobili z nej krásne náhrdelníky starodávnou textilnou technikou - plstením.


Majstrovstvá Slovenska v atletickom 5-boji – 24.2.2024Dňa 24. februára sa v Bratislave konali Majstrovstvá Slovenska v atletickom 5-boji mladšieho žiactva, na ktoré sa kvalifikovala aj naša žiačka Viktória Zajacová.

Je to veľmi náročný viacboj, ktorý pozostáva z behu cez prekážky, šprintu na 60 m, skoku do diaľky, vrhu guľou a na záver beh na 600bm. Prihlásilo sa naň 105 dievčat, do súťaže vybrali 64 podľa tabuľkových predpokladov výkonnosti.

Viktória mala najlepší výkon v behu na 60 m, kde bola piata a po súčte bodov zo všetkých disciplín skončila na výbornom 8. mieste. Gratulujeme!


Zveľaďovanie našej školičky – február 2024Počas jarných prázdnin sa v našej škole usilovne pracovalo!

Okrem jarných upratovacích prác sa pracovalo aj na posilnení kamerového systému, aby bolo v škole bezpečnejšie.  Pridali sme ďalšie 4 kamery, 2 na najvyššie poschodie a 2 pred vchody do školy.

Tiež sa postupne vymieňajú dvere na triedach za kvalitnejšie a odolnejšie, tak dúfame, že dlho vydržia bez akejkoľvek ujmy!

Svetlá LED už boli vymenené v niektorých triedach a chodbách v minulom roku, teraz sa pokračovalo ďalej.

Nábytok do šatne pre pani kuchárky bol vymenený za krásne skrine.

Po týchto úpravách je naša školička ešte krajšia, spoločne ju zveľaďujme.


Triedne knižničky – február 2024V tomto školskom roku sme boli úspešní  v projekte MŠSR – Čítame radi a získali sme pre školu 1500,- €.

Cieľom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov. Radi by sme dosiahli, aby bolo čítanie v našej škole a v jednotlivých triedach pre deti radosť, nie povinnosť!

Zatiaľ máme triedne knižničky v týchto šiestich triedach: 1.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C.

V každej triede je široké spektrum čitateľov a na rôznej úrovni. Pri zastavovaní triednej knižnice sme na to mysleli, knižky si osobne pre triedu vyberali pani učiteľky.  Knihovničky pre tento účel sme zakúpili z rozpočtu školy.

Chceme  v triedach vytvoriť príjemné čitateľské prostredie a motivovať   detí čítať viac a najmä čítať radostnejšie. Chceme sa dopracovať ku  konceptu čitateľského sebavedomia, čitateľských vzorov a knižnej kultúry, ktorá sa nedá pestovať iba doma.

Aj napriek tomu, že máme našu školskú knižnicu, triedne knižnice sú deťom najbližšie – doslova na pár krokov. Majú ich na očiach počas prestávok, svojho voľna, môžu si v nich kedykoľvek listovať a na vypožičanie nepotrebujú čitateľský preukaz.

Nechceme, aby z triednych knižníc boli len zbierky kníh, ktoré už doma nikto nechce.

Knihy v triednych knižniciach budú  moderné, pútavé, zábavné a krásne, chceme, aby to boli knihy na  mieru čitateľskej úrovni žiakov v jednotlivých ročníkoch a v triedach. Už teraz vieme, že knižnica sa rozširuje, pekné knihy darovali triedam aj rodičia.

Veríme, že tento osvietený zámer , veľmi vhodný pre túto dobu,  sa nám podarí. Potom už naozaj nevieme, čo pomôže, lebo podmienky na rozvoj čitateľskej gramotnosti máme v škole vynikajúce!

A dobrá motivujúca správa: naše deti s nadšením privítali nové knihy v triedach a pustili sa do čítania.


Projekt Zdravý chrbátik - ukončenie – 12.2.2024,V pondelok 12. februára naši štvrtáci úspešne ukončili projekt Zdravý chrbátik. Na záverečnej hodine si zopakovali všetky potrebné a užitočné cviky na posilnenie, spevnenie a správne držanie tela, vystriedali fit lopty, balančné podložky či  posilňovacie gumy. Ďakujeme trénerke Zuzke Hollej za inšpiratívne a zábavné hodiny. Ak vás žiaci motivovali, pridajte sa aj vy! Dobré nápady sú aj vo fotogalérii nižšie. Každý pohyb sa ráta!

Aj žiaci 3.B a 3.C ukončili v polovici februára tento projekt. Dúfame, že cvičenia neupadnú do zabudnutia, a že ich deti naučia i svojich rodičov.


Karneval – 9.2.2024V piatok 9. februára dopadol karneval 1. stupňa našej školy na výbornú. Chodbu zaplnili krásne a originálne masky, vládla dobrá nálada, smiech a zábava...

video 1

video 2

video 3

video 4


Lyžiarsky výcvik – Kubínska hoľa – 8.A, 8.B, 8.C – 5.2. až 9.2.2024Vyše 50 našich ôsmakov sa od 5. februára do 9. februára zdokonaľovalo v lyžiarskom umení na oravských kopcoch.

Počasie bolo rôznorodé, snehu bolo našťastie dostatok a naše deti ukázali, že sú naozaj šikovné.


Prírodoveda zábavne a hravo – 3.A, 4.C – február 2024Ako sa správne starať o novonarodené dieťatko - učivo štvrtáckej prírodovedy. V 4.C to poňali zábavne a hravo... A k tomu vytvorili aj krásne projekty na tému - Ja, ako novorodenec.

V 3.A si overili vedomostí o fungovaní ľudského tela pomocou skupinového vyučovania.


Nehejtujem, dávam lajk – 5.2.2024V pondelok - 5. 2. 2024 sa naši žiaci 7. ročníka zúčastnili preventívno – osvetového podujatia s názvom NEHEJTUJEM, DÁVAM LAJK. Organizátorom bol KIC Edukos o. z. a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s viacerými organizáciami.

Cieľom tohto podujatia bolo zvyšovanie vedomia žiakov v rôznych oblastiach: bezpečné používanie moderných informačných a komunikačných technológii s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu, následky nevhodného správania, duševné zdravie, emocionálne prežívanie... V programe vystupoval aj náš žiak Marek Grobarčík z 8.A triedy.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže MÔJ DEŇ BEZ INTERNETU.

Zo 159 výtvarných prác boli z našej školy najúspešnejší:

- kategória 3. - 4. ročník: 2. miesto - Lukáš Budiak

- kategória 5. - 6. ročník: 1. miesto - Lukas Migel

- kategória 7. - 9. ročník: 1. miesto - Roland Mistrík

Ďakujeme za reprezentáciu!


Projekt Zdravý chrbátik - február 2024Aj vo februári pokračuje projekt Zdravý chrbátik.

Inšpirácia na správne cvičenie s fit loptami doma - video 1, video 2, video 3, video 4.


XXV. ročník Rodičovskej zábavy KUKUČÍNKYKorčuliarsky výcvik – 3.A, 3.B – 29.1. – 2.2.2024Žiaci 3.A a 3.B triedy opäť po roku absolvovali korčuliarsky výcvik pod vedením hokejových trénerov MHK Dolný Kubín. Poctivo trénovali, súťažili, úspešne prekonávali prekážky, navzájom si pomáhali a na záver si vyslúžili diplomy, medaily a veľkú pochvalu. ĎAKUJEME trénerovi Tomášovi, Nikolajovi a Jurajovi. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.


Meluzína v Slniečku – 4.B – február 2024Žiaci 4.B sa zapojili do novembrovej výzvy v časopise Slniečko, v ktorej mali výtvarne stvárniť Meluzínu – vílu, ktorá prináša silný kvílivý vietor.

Potešili sme sa, keď z mnohých krásnych výtvarných prác (pozn. redakcie) uverejnili vo februárovom čísle aj obrázky Romanky Briestenskej a Timonka Gajdošíka. Hoci je február zimný mesiac a Meluzína by mala úradovať v plnom prúde, počasie tomu veľmi nenasvedčuje. Preto si pripomeňme zimu aspoň vďaka detskej fantázii na obrázkoch napr. aj prostredníctvom časopisov.


Moduly – gymnastika – 2.B, 4.C – 30.1.2024Od 30. januára sme začali s MODULMI - GYMNASTIKA... Žiaci z 2.B a 4.C budú obratní a ohybní.


Odmenenie stolných tenistov – 30.1.2024Naši stolní tenisti a tenistky si zaslúžili poďakovanie a odmenu za výborné umiestnenie v okresnom kole (1. a 2. miesto). Nech sa darí aj naďalej!


Pyramída zdravej výživy – 3.B – 29.1.2024V pondelok 29. januára žiaci 3.B besedovali s pracovníčkou z regionálneho úradu verejného zdravotníctva na tému Pyramída zdravej výživy. Dozvedeli sa viac o potravinách, ktoré by sme jesť mali a nemali, a prečo.


Žiacky ples Kukučínky – 12. ročník – 26.1.2024V piatok 26. januára večer sa naša škola rozžiarila vyparádenými dievčatami a chlapcami. Zábava bola perfektná, volili sa aj kráľovné a králi plesu, sympaťáčky a sympaťáci... a žrebovala sa aj obľúbená tombola!

Pozrite si aj video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7


Stolný tenis dievčatá a chlapci – okresné kolo – 25.1.2024Máme krásne dve umiestnenia - okresné kolo v stolnom tenise, ktoré sa konalo 25. január 2024:

chlapci - 1. miesto,

dievčatá - 2. miesto.

Gratulujeme!


Olympijský odznak všestrannosti – oceneniaNaša škola sa v školskom roku 2023/24, na jeseň, zapojila do plnenia Olympijského odznaku všestrannosti.

Je to preverenie všetkých pohybových schopností – sily, rýchlosti aj vytrvalosti a pozostáva zo šiestich testov: člnkový beh, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, sed – ľah, skok do diaľky z miesta a hod medicimbalom.

Mnohé deti mali výborné výkony, ale nie vo všetkých disciplínach, preto sa im odznak nepodarilo získať.  Certifikát získala aj naša škola a odznaky a certifikát získali:

ZLATÝ  ODZNAK: Viktória Zajacová

STRIEBORNÝ ODZNAK: Nela Záchelová, Peter Jančo, Róbert Macek, Jakub Prílepok

BRONZOVÝ ODZNAK: Matej Ďaďo, Matej Jamriška, Klára Laučeková, Bibiána Majková, Andrej Mučka, Ján Ďaďo, Soňa Kobelová, Barbora Krakovská, Matúš Pacák, Tatiana Palugová

GRATULUJEME!


Pracovné  vyučovanie s vareškami – 4.D – 23.1.2024Aj z varešiek sa dajú vyrobiť bábky. Naši štvrtáci vyrobili bábky babky a na konci vyučovacej hodiny si s nimi zahrali divadlo.


Projektanti na technike – 8.C – 22.1.202422. januára sa z ôsmakov na technike stali projektanti. Zatiaľ si len z krabice a kartónu stavali svoj naprojektovaný dom. Uvidíme, kto z nich ho zrealizuje v budúcnosti.


Začiatok halovej atletickej sezóny – 20.1.2024Halová atletická sezóna v tomto kalendárnom roku začala pre našich atlétov 20.1. 2024 v Bratislave v známej hale Elán na Majstrovstvách stredoslovenskej oblasti.

Priniesli sme 3 medaily: zlato vybojoval náš bývalý žiak Juraj Lešňovský a nasledovali  ho naši deviataci Peter Jančo vo vrhu guľou a Matúš Pacák v trojskoku, ktorí získali strieborné medaily.

Ďalšie výborné  výkony dosiahli:

Jakub Prílepok, ktorý bol  4. vo vrhu guľou a 5. v skoku do diaľky.

Naši výškari dosiahli zhodne 145 cm, čo stačilo Martinovi Turoňovi na 5. miesto a Viktória Zajacová výkonom siahala na bronzovú medailu, ale jej súperky zvládli túto výšku na menej pokusov, preto sa umiestnila na 7. mieste.

Ivana Zavoďančíková skončila vo vrhu guľou na 5. mieste.

Tomáš Lešňovský na svojich prvých pretekoch získal 2x šieste miesto, a to vo vrhu guľou a v skoku do diaľky.

Ale najviac súperov porazil Matúš Škerda, ktorý v behu na 60 m bežal finále a skončil na 7. mieste. V tejto disciplíne súťažilo 49 pretekárov.

Gratulujeme!


Geografická olympiáda – školské kolo – 19.1.2024Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili 19.januára  školského kola 52.ročníka Geografickej olympiády , kde si 43 mladých geografov a geografiek našej školy mohlo zasúťažiť.

Geografická olympiáda je súťaž, ktorá žiakov povzbudzuje v štúdiu a žiak môže zistiť, aký má prehľad o svete.


Osmijanko v 2.C – 16.1.2024V spolupráci s Oravskou knižnicou sme sa pustili do Osmijankovej literárnej záhrady, celoslovenskej čitateľskej súťaže.

Z kníh, ktoré sme si vybrali, nás 1. stopa zaviedla do Zelenej pošty. Je to kniha od spisovateľky V. Šikulovej. Deti, ktoré vyrastajú v dome so záhradou, si stavajú bunkre, lozia po stromoch, zakopávajú svoje poklady, občas niečo vyparatia.

2. stopa viedla k špuntu z knihy O štoplíkovi od spisovateľky H. Ponickej. Je o korkovom panáčikovi, ktorý vyskočil z hrdla fľaše a vybral sa spoznávať svet.

3. stopa nás zaviedla k otvorenej bráničke cez záhradné vrátka, kde sa hlavný hrdina príbehu Billy snaží preskúmať, čo je za nimi.

Nakoniec - 4. stopa viedla ku kvetinovému záhonu v knihe Poklad na dne kalamára od talianskeho spisovateľa Gianni Rodari, k básničke Zakvitnuté hlavy. Zistili sme, aké by to bolo, keby namiesto vlasov rástli kvety. A vyjadrili sme to aj kresbami.


Tréneri v škole – 1.C – január 2024Telesná výchova v 1.C s trénerom - deti to baví, zlepšujú sa a na hodiny sa tešia.


Odovzdanie výťažku z vianočného bazára – 16.1.2024Zástupcovia žiackeho parlamentu, ktorí s pani učiteľkami zabezpečovali VIANOČNÝ BAZÁR, odovzdali 16. januára darovací list a sumu 700 eur pre detské oddelenie našej nemocnice. Stretli sa s pani primárkou Dudášikovou a ďalšími zamestnankyňami. Príjemne si posedeli a porozprávali sa o škole a detských pacientoch. Čoskoro sa dozvieme, na kúpu čoho budú peniažky použité...


Dentálna hygiena – 1.A, 1.C – 15.1.2024V pondelok 15. januára sa v 1.C a v 1.A uskutočnili besedy s pracovníčkou RÚVZ zamerané na dentálnu hygienu. Deti sa naučili - ako si správne čistiť zúbky, akú zubnú kefku a pastu treba používať a kedy je vhodné navštíviť zubného lekára.


Korčuliarsky výcvik – 2.B, 2.C – 8.1. až 12.1.2024Žiaci 2.B a 2.C v dňoch 8.1. - 12.1.2024 absolvovali na zimnom štadióne korčuliarsky výcvik. Poniektorí stáli na ľade prvý krát, nebáli sa a naučili sa už na druhý deň korčuľovať bez pomôcky. Iní sa zdokonalili, ukázali svoje schopnosti a nadanie. Všetci to výborne zvládli bez zranenia.

12. januára ukončili výcvik slávnostným pochodom s olympijským ohňom a olympijskou vlajkou. Záver patril ich triednym hymnám.


Projekt Zdravý chrbátik - január 2024Od 8. januára v projekte "Zdravý chrbátik"  počas 6 týždňov je 1 hodina telenej výchovy pod vedením cvičiteľky Z. Hollej zameraná na cvičenia pre správne držanie tela, rovnováhu, správnu chôdzu...

Tešíme sa zo všetkých pozitív, ktoré žiakom tieto pohybové aktivity prinášajú.


Vzdelávanie s KUBOM – december 2023Čítaj, uč sa a zabávaj s KUBO-m (digitálna knižnica ) aj na hodinách informatiky.

S nárastom informácií rastie aj nárast dezinformácií na internete, a teda rastie aj naša zodpovednosť naučiť deti pracovať s týmito informáciami, aby sa nestali ľahkými obeťami bludov.

Aj na geografii sme sa učili s KUBO-m, o Česku a Slovensku. Kde sa vyrába krištáľ, pivo, olomoucké syrčeky, tatrovky? Kto vymyslel kockový cukor? Boli ste už v NP České Švajčiarsko?

O tomto a mnohom ďalšom sme sa dozvedeli....


Oravská knižnica a galéria – 2.C – 19.12.2023Žiaci 2.C navštívili Oravskú knižnicu, zaspomínali si na spisovateľa Tomáša Janovica, prostredníctvom jeho tvorby, keďže zomrel 14.12.2023. Každý žiak si vybral báseň a prečítal ju. Tak si uctili jeho pamiatku.

Potom sa presunuli do Oravskej galérie, kde obdivovali novoročenky, mohli sa inšpirovať a vyrobiť si vlastné pohľadnice. Vypísané pohľadnice poslali poštou.


Predvianočný čas – 6.C – december 2023Predvianočný čas od Mikuláša v škole má svoje čaro! Hlavne, ak sa podarí užiť si ho nie len v triede ale aj mimo nej. My zo 6.C sa tešíme na chvíle, ktoré trávime spolu. Pred časom sme si užili sneh a čaj v parku. Dnes sme si vychutnali čaj zo školskej jedálne aj prvé domáce vianočné pečivo.


Škola v galérii – 4.B – 14.12.2023Dňa  14. decembra si naši štvrtáci spríjemnili adventný čas návštevou Oravskej galérie. Po prehliadke aktuálnych výstav  sa tešili na tvorivú dielňu, v ktorej si vyrábali vianočné a novoročné pozdravy.  V pokojnom galerijnom prostredí  využili  naplno svoju fantáziu a kreativitu a výsledkom boli  milé umelecké dielka, ktoré s úprimnou vinšovačkou  môžu poputovať  k ich najbližším a urobiť im radosť. Možno inšpirovali viacerých a vnukli im nápad na vlastnoručne zhotovený darček. Darček zo srdca!


Adventné čítanie v 4.B – 13.12.2023Dňa 13. decembra sa žiaci  4.B v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom zapojili do adventného čítania a tak ukázali svoje čitateľské zručnosti svojim kamarátom a prostredníctvom krátkeho videa  aj rodičom. V krásny adventný  čas si pripomenuli  vianočné zvyky a  tradície,  zimné porekadlá a pranostiky a nadšene si obzerali zimné ilustrácie v detských knihách.

Svoje zážitky znázornia aj vo výtvarných prácach na tému Zimná rozprávka, z ktorých tie najvydarenejšie pošlú do časopisu Adamko.

Želáme všetkým nadšencom čítania (aj tým ostatným), aby  prežili krásne a pokojné Vianoce ako zo "Zimnej rozprávky".

Môžete si pozrieť aj krátke videá: video 1, video 2.


Zvyky na Luciu – 13.12.2023Prišiel 13. december a meniny má Lucia.

Tento deň naši predkovia považovali v staroslovanskom zvykosloví za najväčší stridží deň. Povráva sa, že vtedy mohli ľudia vidieť lietať na metlách strigy.

Aj napriek kresťanským legendám sa verilo, že Lucia bola najväčšou bosorkou a že v noci sa stretávajú vospolok všetky strigy. Toto tvrdenie dalo základ početným legendám a poverám.

Najznámejším zvykom na sviatok svätej Lucie je chodenie bosoriek zahalených v bielych plachtách po domoch, ktorých úlohou bolo vyhnať z gazdovských domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. S týmto dňom sa spájalo i ometanie kútov husím krídlom, aby všetko zlé zmizlo preč...

Tieto zvyky a obyčaje oživujeme aj v dnešnej dobe.

Triedy a riaditeľňa sú vymetené, všetko vyčistené od chorôb a zla.

Nový rok môžeme privítať, hádam budeme stávať rovnými nohami a dobre sa budeme mať..

Pozrite si aj video z nášho facebooku.


Adventné čítanie v Oravskej knižnici - 1.C – 11.12.2023Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné médium nedostaneme.


Prevencia na Okresnom súde – OBN – 8. ročník – 11.12.2023Naši ôsmaci a ôsmačky zo všetkých troch tried 11. decembra absolvovali v jednej zo súdnych siení preventívne prednášky zamerané na šikanovanie, kyberšikanovanie, delikvenciu a kriminalitu detí a mladistvých. Vďaka sudkyni, prokurátorke a pracovníčkam resocializačného zariadenia sa dozvedeli veľa zaujímavého a hlavne podnetného na premýšľanie. Na hodinách občianskej náuky pokračujeme...


DOD v SOŠP Kňažia – 9. ročník – 8.12.20238. decembra sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole polytechnickej v Kňažej.

Pozreli si prezentáciu venovanú škole a jej aktivitám, učebne i miesta odborného výcviku. Dozvedeli sa o duálnom vzdelávaní a jeho výhodách.

V rámci tohto dňa chlapci navštívili firmu Miba a jej výrobné haly, vyskúšali si prácu na CNC stroji.

Vo firme Mahle si pozreli priestory výroby s odborným výkladom. Po exkurzii firmy poskytli žiakom občerstvenie a odovzdali informačné letáky a darčekové predmety.


Viem, čo zjem – 7.12.2023I v tomto školskom roku sa tretiaci, štvrtáci, piataci a šiestaci zapojili do celoročného projektu Viem, čo zjem. Jeho cieľom je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Vo štvrtok 7.12. absolvovali prvé besedy s pracovníčkami Úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne. Odniesli si množstvo poznatkov o potravinovej pyramíde, o tom, ktoré potraviny sú zdravšie a prečo.

Veríme, že nadobudnuté informácie budú pre žiakov prospešné.


Školský korčuliarsky program – 3.C, 4.A, 4.B, 4.C – 4.12. – 8.12.2023V dňoch 4. až 8. decembra sa žiaci 3.C, 4.A, 4.B a 4.C  zúčastnili školského korčuliarskeho programu na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne. Pod vedením trénerov sa celý týždeň  zdokonaľovali vo svojich korčuliarskych zručnostiach a užívali si športové hry na ľade, ktoré posledný deň zavŕšili malou olympiádou s krásnym úvodným ceremoniálom a záverečnými triednymi korčuliarskymi hymnami. Za svoj výkon boli žiaci odmenení medailami, diplomami  a dvaja z každej triedy aj trofejami za najusilovnejšiu korčuliarku a korčuliara. Veľké  POĎAKOVANIE patrí trénerom Tomášovi, Jurajovi a Miňovi za trpezlivý prístup, zábavné vedenie hodín korčuľovania a motiváciu detí k športovaniu. Bolo naozaj SUPER!

Pozrite si aj príspevok ku korčuiarskemu kurzu našej 4.D facebook MHK DK.


Milé predvianočné stretnutie – 6.12.2023Ďalšiu vzácnu návštevu sme mali poobede 6. decembra. Stretli sme sa s našimi bývalými zamestnancami, ktorí od nás odišli do dôchodku.

Mikuláš síce neprišiel osobne, ale nechal pre našich milých hostí darčeky a malé pohostenie.

Po krátkom programe sa rozprávalo, smialo, spomínalo ...veru, bolo na čo. Tešíme sa na stretnutie znova o rok.


Povzbudzovanie parahokejistov – 6.12.2023Presne na Mikuláša sa naši žiaci 7. až 9. ročníka vybrali pozrieť na parahokejový zápas a povzbudiť slovenskú parahokejovú reprezentáciu v boji s reprezentáciou z Južnej Kórey. Povzbudzovali dobre, lebo naši reprezentanti vyhrali 5:2. Blahoželáme!

V popoludňajších hodinách zase naše šikovné deti predviedli parahokejistom svoj program v hoteli Park na pozápasovom posedení. O tomto si môžete prečítať a pozrieť pár fotiek TU.


Prišiel Mikuláš! – 6.12.20236. decembra sme mali v škole milú návštevu. Zavítal k nám Mikuláš. Samozrejme, že s ním i jeho nerozluční kamaráti - Anjel a Čert.

Pozdravili deti, tie im zarecitovali, zaspievali, zahrali. Sľúbili, že budú ešte lepšie ako doteraz.

Z tejto akcie robila živé vstupy do vysielania rádia Regina pani reportérka – pozrite TU.


Florinov dom – Od Kataríny do Hromníc – 5.A – 5.12.20235. decembra žiaci 5.A navštívili Florinov dom, kde aktuálne prebieha výstava s názvom Od Kataríny do Hromníc.

Pani lektorka ich oboznámila s prežívaním adventného a vianočného obdobia našich predkov, ich zvykov a tradícií, ako boli páračky, zvyky na sv. Ondreja, sv. Luciu, koledovanie.

Mali možnosť vidieť ukážky betlehemov, tradičnej vianočnej výzdoby, či štedrej večere, ale aj ručne vyšívaných kňazských ornátov.

Ďakujeme za spríjemnenie predvianočného času.


Mikulášska zbierka sladkostí – november / december 2023Veľká vďaka, Kukučínkári! Ste deti s veľkým srdcom. V Mikulášskej zbierke sladkostí sme nazbierali takúto kopu všeličoho. Tí, ktorým to patrí, budú mať veľkú radosť.


EKO Vianoce – 1.12.20231. decembra začal najjagavejší mesiac v roku - začali EKO Vianoce.

"O čom sníva Zem"... je názov EKO Vianoc. Stromčeky v Parku Martina Kukučína sú ladené do farieb vybraných štátov, ich vlajok. My sme si vybrali veselé, farebné a roztancované Španielsko a v jeho farbách naše deti ozdobili náš Kukučínkovský strom.

Podvečer sa viacerí stretli v Parku Martina Kukučína, pani vychovávateľky rozpredali za pár minút medovníčky, ktoré napiekli pani kuchárky. Po krátkom programe a príhovore organizátorov nastal dlho očakávaný okamih – rozsvietenie stromčekov, ktoré vyzdobili deti kubínskych škôlok a škôl.

Medzi nimi je i ten náš. Veľmi sa teší na Vašu návštevu. A kto ho ešte nevidel, možno sa inšpiruje, a vyberie sa na večernú prechádzku - reportáž RTVS.

Veľké poďakovanie patrí dievčatám a chlapcom z 3.B, ktorí časť svojich novembrovým prestávok venovali výrobe ozdôb v duchu témy. A tak je náš stromček ozdobený recyklovanými ozdobami v  červenej a žltej farbe.

Zároveň ďakujeme všetkým rodinám, ktoré nám pomohli s materiálom na tvorenie.


Zimno-vianočná atmosféra – 1.12.2023Celá naša škola a jej areál sa 1. decembra odeli do čarovnej zimno-vianočnej atmosféry. Veríme, že sneh nám vydrží až do Vianoc, aj keď ho občas treba odhadzovať...


Super florbal pohár žiakov a žiačok ZŠ - OK – 2. a 1. miesto – 28.11. a 30.11.2023V okresnom kole Super florbal pohár žiakov a žiačok základných škôl pre školský rok 2023/2024 získali naši chlapci 2. miesto a dievčatá 1. miesto (postupujú do bojov o krajské kolo)!

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.


Vianočná akadémia – 29.11.2023Úžasná atmosféra, krásny zážitok, skvelé deti! Taká bola školská akadémia RUKA V RUKE 2023.

Pozrite si aj videá na našom facebooku: video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8, video 9, video 10, video 11, video 12, video 13, video 14


Záložka do knihy – 3.B, 4.B – november 202314. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy, ktorá spája školy - Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou J. Mahena v Brne a Ministerstvom školstva SR projekt, do ktorého sa zapojili i naši žiaci.

Deti z 3.B a 4.B (pod vedením p. učiteliek J. Kevešovej a E. Zvadovej) čítali, prečítané rozoberali a ilustrovali.

Druhou časťou projektu bolo vytvorenie 75 kusov záložiek. Každá v sebe ukrývala odkaz na zaujímavú knihu. Tieto naše deti poslali pridelenej škole. Bola ňou Fakultní ZŠ Komenium, 8. května, Olomouc.

A už o pár dní ich potešila zásielka so záložkami a pozdravom od kamarátov z Česka.


Bedminton – okresné kolo – 2. miesto – 21.11.2023V utorok 21. novembra sa naše žiačky zúčastnili okresného kola v bedmintone. A uspeli!

Získali krásne 2. miesto.

Ďakujeme dievčatám: Timea Reguliová, Klára Laučeková, Viktória Zajacová za reprezentáciu.


Bubnovačka – 5.C, 7.C – 20.11.2023V pondelok 20. novembra sa v našom meste už 10. krát konalo celoslovenské podujatie BUBNOVAČKA - aby bolo deti lepšie počuť!

Aj naši žiaci z 5.C a 7.C triedy boli tento rok bubnovať na námestí, aby bolo deti lepšie počuť.

Je nevyhnutné posilniť tému nenásilia na deťoch, pretože ticho deti pred násilím neochráni.


Olympiáda slovenského jazyka - OK – 2. miesto – 15.11.2023Naša žiačka z 9.B triedy - Lucia Bencúrová nás 15. novembra reprezentovala na okresnom kole Olympiády slovenského jazyka, kategória C, ktoré sa uskutočnilo v Oravskom Podzámku. Umiestnila sa na 2. mieste, srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!


Lego na matematike – 7.B, 7.D – november 2023Lego vždy a všade! Výborný pomocník aj na vyučovaní. Lego zlomky - zmysluplná zábava na hodine matematiky 7.B, 7.D.


INŠPIRÁCIE – 3.B – 10.11.2023Deti z 3.B v piatok odprevadili Martina na koni a vybrali sa i do Msks v Dolnom Kubíne, kde je vo výstavnej sieni nainštalovaná výstava kubínskych výtvarníkov INŠPIRÁCIE.

Popozerali si obrazy, a tradične nevynechali ani stálu výstavu venovanú dolnokubínskym židovským spoluobčanom.


Martin na bielom koni – 10.11.2023Tak k nám ten Svätý Martin prišiel, ale nie na bielom koni... Aká bude teda zima, uvidíme, ale my všetci sme ho privítali, ako sa patrí. Aj spevom, aj čajom, kávou, lekvárovými buchtami... Aj sokoliari boli! Tak zima už môže prísť.

Pozrite si aj reportáž televízie JOJ a facebookovú stránku Mesta Dolný Kubín.


Korčuliarsky výcvik – 1.A, 1.B, 1.C, 2.A – 6.11. až 10.11.2023V týždni od 6.11. do 10.11. sa tešili z ľadu na korčuliarskom výcviku žiaci z 1.A a 1.B triedy.

Deti pod vedením trénerov boli veľmi šikovné a ľadu, či pádov sa nikto nebojí. Užívali si pohyb na ľade a zdokonaľovali sa v korčuľovaní.

Privítali medzi sebou aj bývalého reprezentačného hokejového brankára Rasťa Staňu.

Aj triedy 1.C a 2.A dňoch 6.11. - 10.11. absolvovali kurz korčuľovania. Okrem aktívneho pohybu zažili aj obrovské množstvo zábavy s trénermi.

V piatok všetci ukončili kury slávnostným pochodom s olympijským ohňom, s vlajkami a malou ukážkou svojich schopností. Tešíme sa o rok.

Pozrite si aj: facebook MHK Dolný Kubín


Osmijankova literárna záhrada – 2.C – 9.11.2023Vo štvrtok 9.novembra sa žiaci 2.C zapojili do literárnej súťaže Osmijankova literárna záhrada. Teta Alenka z Oravskej nám  prečítala ukážky z 8 kníh. Žiaci si vybrali 4 detské knižky, najviac sa im páčila kniha od Hany Ponickej - O štoplíkovi, kým do školy nechodil.


Malí výskumníci – 4.B – 9.11.2023Vo štvrtok 9. novembra sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku žiaci v 4.B na hodine prírodovedy zmenili na malých výskumníkov, ktorí sa zamerali na skúmanie vesmíru.

Dozvedeli sa čo je veda a technika, ktoré zariadenia pomáhajú ľuďom skúmať vesmír a tiež uľahčovať im život na Zemi, čo tvorí slnečnú sústavu, vyhľadávali zaujímavosti o vesmíre v encyklopédiách a na internete, pozorovali ďalekohľadom okolitú krajinu a skonštruovali dopravný prostriedok, ktorým by sa mohlo letieť do vesmíru. Žiaci boli danou témou nadchnutí a zážitkovým učením získali nové vedomosti z oblasti vedy a techniky.


Elektrotechnika na technike – 8.A, 9.C – 8.11.2023Žiaci 8. A a 9. C na hodine technickej výchovy v rámci týždňa vedy a techniky pracovali s elektrotechnickými stavebnicami.

Samostatná tvorivá práca so stavebnicami napomáha ku skvalitneniu a zefektívneniu vyučovania, prispieva k väčšej názornosti, motivuje žiakov k štúdiu na technických školách a predovšetkým vlastnoručne zhotovený fungujúci výrobok prináša žiakom radosť.


Cesta za vedou a technikou – 8.11.2023Slovensko nikdy nepatrilo medzi veľmoci v oblasti vedecko-technického pokroku, no aj tak sa našli jednotlivci, ktorí dokázali zrealizovať svoje prevratné nápady a prispieť tak svetu revolučnými technológiami.

V 7.A triede sa o niektorých porozprávali na triednickej hodine . Boli to Jozef Murgaš – bezdrôtový telegraf, Aurel Stodola – parné a spaľovacie turbíny, tepelné čerpadlo, Štefan Banič – padák, Ján Bahýľ – helikoptéra a súčasný inovátor Štefan Klein – lietajúce auto. Potom žiaci potrápili svoje mozgové závity pri riešení hlavolamov.

V triedach deviateho ročníka sa žiaci venovali praktickému využitiu neutralizácie. Vyskúšali si analytickú metódu titráciu, ktorou možno presne stanoviť množstvo kyselín alebo hydroxidov v látkach. Tiež dokázali, že pri neutralizácii môžeme vyrobiť soľ.


Výroba fotoaparátov – 8.B – 8.11.2023Žiaci ôsmeho ročníka na hodine techniky využili vedomosti z fyziky a v skupinách zostrojili fotoaparáty zo zápalkovej krabičky. Tieto funkčné fotoaparáty s filmami si budúcu hodinu sami vyskúšajú a urobia svoje zábery. Filmy dáme vyvolať a uvidíme, aké fotky sa im podarilo zachytiť ich vlastnoručne vyrobenými fotoaparátmi.

Po kroku k pokroku!


Veda a technika na pracovnom vyučovaní – 3.A – 8.11.2023V rámci týždňa vedy a techniky sa žiaci 3.A počas pracovného vyučovania zamerali na zostavovanie elektrických obvodov, pričom ich úlohou bolo zasvietiť žiarovku a zároveň dostať do pohybu malú vrtuľku.

Po úspešnom zvládnutí úloh absolvovali hodinu prírodovedných zručností s našimi deviatakmi, ktorí im vysvetlili zásady správneho mikroskopovania a zapojili ich do pozorovania tela blchy, krídla muchy, nohy pavúka, či dokonca zvlečenej hadej kože. Aktivity boli pre deti zaujímavé, a to hlavne preto, že im učivo sprostredkovali rovesníci, len o niečo starší kamaráti. Ďakujeme!


Týždeň vedy a techniky na ruskom jazyku -  8.11.2023Žiaci, ktorí sa učia tento cudzí jazyk druhý a tretí rok, odprezentovali pozitíva využívania technických zariadení na vyučovaní.

Začiatočníci si z populárnej rozprávky vypísali slová, ktoré už dokážu preložiť.


iBobor – Benjamíni – 8.11.2023Symbolom súťaže iBobor je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Cieľom súťaže je posmeliť žiakov v kreatívnejšom používaní moderných technológií a precvičiť si logické myslenie. To si dnes precvičili aj niektorí žiaci 6. a 7. ročníka našej školy v kategórii „Benjamíni“. Riešili 15 náročných úloh počas 40-tich minút. Všetci pracovali na maximum a my veríme, že ich umiestnenia budú čo najlepšie.


Hlavolamy na matematike – 7.C, 8.B – 8.11.2023Existuje celý rad vecí, ktoré môžeme robiť pre svoje zdravie – športovať, zdravo jesť, mať dostatok spánku. Ale aj náš mozog potrebuje tréning. Je dôležité neustále ho vystavovať novým podnetom a výzvam. Preto si dnes žiaci 7.C a 8.B triedy v rámci „Týždňa vedy a techniky“ na hodinách matematiky potrápili svoje hlavičky riešením rôznych hlavolamov. Ukázali, že vedia vyriešiť rôzne typy úloh, poskladať skladačky, vyplniť sudoku, ... A išlo im to výborne!


Lom svetla a presýpacie hodiny na fyzike – 7.A, 8.C – 8.11.2023Ôsmaci si na hodine fyziky ukazovali rôzne optické klamy, pri ktorých sa pozeráme na nejaký predmet a on v skutočnosti vyzerá inak.

Rozprávali sa o tom, prečo sa nám zdá slamka vo vode v pohári ako zlomená, prečo rybky v akváriu vidíme pod určitým uhlom, že je ich akoby viac, prečo šípku na papieri, ktorá ukazuje doľava, vidíme otočenú, ak ju pozorujeme za kadičkou naplnenou vodou. Ôsmaci už vedia, že je to vďaka lomu svetla.

Siedmaci si zas vyskúšali byť konštruktérmi presýpacích hodín z 15. storočia. Presýpacie hodiny sa začali bežne používať približne v 14.-15. stor. a to v najrôznejších odvetviach, na mori, v kostole, v priemysle či v gastronómii. Boli prvým spoľahlivým, opakovane použiteľným a pomerne presným meradlom času.

Na hodine fyziky siedmaci prezentovali svoje vlastnoručne vyrobené presýpacie hodiny. Každé merali iný stanovený čas. Dôležité bolo zvoliť správnu konštrukciu hodín, správne ich upevniť a tiež zvoliť správny materiál, ktorý sa v hodinách presýpa. Vydarené presýpacie hodiny si žiaci odprezentovali pred spolužiakmi.

Krásny zážitok!


Hokejová reprezentácia žien – november 2023Naša žiačka Nina Čellárová zo športovej triedy - hokej, z 8.A triedy, bola nominovaná do reprezentačného družstva SR 16/18 Ženy a zúčastnila sa na Výcvikovom tábore v Bratislave a tiež na Turnaji 4 krajín vo Francúzsku (Vaujany). Gratulujeme a želáme veľa športových úspechov!


Môj najkrajší zážitok na bicykli – 3.11.2023V rámci Týždňa mobility bola pánom primátorom nášho mesta vyhlásená literárna súťaž s názvom Môj najkrajší zážitok na bicykli, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci piatych ročníkov dolnokubískych škôl.

Medzi tri autorky, ktoré získali od poroty najviac hlasov, patrila aj naša žiačka Charlottka Nechalová z 5.C triedy.

Vo štvrtok 3.11. 2023 sa uskutočnilo stretnutie autoriek víťazných prác u pána primátora, ktorý im odovzdal ceny. Charlottke srdečne blahoželáme.


Spomínanie na blízkych s nádejou – 2.11.2023Dňa 2. novembra sa v rámci dňa Pamiatky zosnulých žiaci navštevujúci vyučovanie náboženstva vybrali na neďaleký cintorín.

Návštevy cintorína sa zúčastnili žiaci 5. až 7. ročníka, navštevujúci katolícke a evanjelické náboženstvo.

Zmyslom návštevy cintorína bolo uvedomovanie si hodnoty, jedinečnosti, no aj konečnosti ľudského života a uvedomenie si hodnoty vzťahov a blízkych osôb.


Exkurzia – Knieža z Popradu a jeho hrobka – 6.C – 26.10.2023Viete o tom, že v roku 2005 bola pri výstavbe priemyselného parku pod Tatrami objavená unikátna DREVENÁ hrobka germánskeho bojovníka zo 4. storočia? Naši šiestaci v tom majú už jasno! Navštívili novú a modernú expozíciu KNIEŽA Z POPRADU A JEHO HROBKA priamo v Podtatranskom múzeu, kde absolvovali špeciálne hodiny dejepisu s historičkou a archeológom! Dozvedeli sa aj o vzácnom náleze odliatku mozgovne neandertálca z roku 1926 a veľa zaujímavého o praveku a dobe kovov pod našimi veľhorami. Odporúčame navštíviť!


Zážitkové učenie - 1.C – 26.10.2023Súťaženie s Enviráčikom – 3.B – október 2023Keď žiakom z 3.B pani poštárka doručí balíček časopisov, hneď sa na ne vrhnú. Prelistujú, prečítajú a vždy sa zapoja do súťaží. Niekedy stihnú odpovedať na všetky súťažné úlohy, inokedy je to viac o šťastí.

A tak sa v októbri tešilo až 12 detí z výhry od časopisu ENVIRÁČIK. Blahoželáme.


Každý z nás je výnimočný – 23.10.202323. október je Medzinárodným dňom školských knižníc, a preto sme v tento deň zorganizovali podujatie v našej školskej knižnici s názvom Každý z nás je výnimočný.

Cieľom tohto podujatia bolo podporiť pozitívny a trvalý vzťah k školskej knižnici, ku knihe a k samostatnému čítaniu žiakov. Do podujatia sa zapojili takmer všetci žiaci našej školy.

Prváci boli (a niektorí ešte len budú) pasovaní za nových čitateľov našej školskej knižnice a druháci, tretiaci a štvrtáci sa pri reťazovom čítaní stretli s výnimočnými knižnými hrdinami. Pre piatakov bola pripravená veľmi podnetná beseda s pánom Romanom Večerekom, riaditeľom Okresnej knižnice Antona Habovštiaka, ktorý im porozprával o svojich knižných hrdinoch a predstavil im nový online výpožičný systém - KUBO. O šiestakov sa postarali naši šikovní deviataci, ktorí im formou rovesníckeho vzdelávania vysvetlili v čom bol výnimočný Martin Kukučín. Siedmaci a ôsmaci sa venovali dôležitej aktuálnej téme – rozpoznávanie hoaxov a ako sa dobrať pravdy z prečítaného. No a nakoniec naši deviataci opäť prežili ,,stretnutie“ s výnimočným Malým princom, ktorý tentokrát nielen pohladil ich dušu, ale aj preveril ich logické myslenie.

Tento deň strávený v školskej knižnici bol naozaj výnimočný a my veríme, že aj vďaka nemu si naši žiaci cestu do knižnice, ku knihe a k čítaniu ľahšie nájdu.


Z prvákov sú už čitatelia – 1.B – 23.10.2023V pondelok 23. októbra si v našej škole pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Pri tejto príležitosti sa prváci zo ŠKD stávajú čitateľmi školskej knižnice. Dnes to boli žiaci 1. B triedy. V miestnosti plnej kníh sa stretli nielen s usmiatou pani knihovníčkou, ale aj s veselými rozprávkovými hrdinami. Tom a Jerry sprevádzali pani riaditeľku školy, ktorá prváčikov slávnostne pasovala na čitateľov. Najskôr však museli splniť tri úlohy. So všetkými si ľahko poradili. Vyriešili rozprávkové hádanky, v ktorých rýchlo spoznali známe i menej známe postavy.

Niektorí žiaci už pekne čítajú, čo všetkým prítomným aj predviedli. Všetci prváčikovia sľúbili, že sa budú vždy správať ako dobrí čitatelia, knihy budú často čítať, opatrovať ako vzácne poklady a budú ich mať radi. Potom ich už mohla pani riaditeľka pasovať na skutočných čitateľov s vlastnými čitateľskými preukazmi. Viacerí ich hneď využili a domov odišli s požičanou peknou knižkou.

Aj „klubisti“ z 1. A a 1. C triedy dostanú svoj preukaz a zložia čitateľský sľub. Stane sa tak ešte v tomto týždni.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli akciu zorganizovať.


Hovorme o jedle - farebný týždeň – čierna - 20.10.2023Mám čierny deň, mám dnes skrátka čierny deň......

Mnohí z nás preferujú pestrejšie jedlo plné rôznych farieb predovšetkým preto, že je to krajšie. No vedeli ste, že nejde len o výzor, ale aj o efekt, aký majú tieto farby na naše zdravie?

Príroda to zariadila veľmi jednoducho. Všetky rastliny obsahujú fytochemikálie, ktoré sú ich obranným systémom, chránia ich pred infekciami, škodcami, majú antibakteriálne, pesticídne a protiplesňové vlastnosti. Tieto chemické zlúčeniny sú taktiež zodpovedné aj za ďalšie vlastnosti ako napr. farba, vôňa, chuť, či antioxidačné účinky a teda v konečnom dôsledku určujú aj ich vplyv na náš zdravotný stav.

Na dnes bola vyhlásená téma: CUKRY, TUKY, SOĽ .... všetko veľmi problematické potraviny... Dnes sme boli v čiernom, aby sme si zapamätali, že aj to, čo nám v jedle veľmi chutí, nemusí byť vždy celkom zdravé!

Cukry: Sú dôležitou zložkou potravy. Nachádzajú sa bežne v potravinách a sú zdraviu prospešné. Opatrnosť je potrebná v prípade ich nadmernej konzumácie. Takýto cukor by sa mal stať len okrajovou zložkou potravy. Tam, kde je to možné je dobré ich zo stravy vynechať, respektíve nahradiť ich zdravšími variantmi, napr. vyberať čokoládu s vysokým obsahom kakaa, sušené ovocie namiesto cukríkov, a vyvarovať sa prílišnej konzumácie sladených nápojov, cukroviniek, či alkoholu.

Tuky: Sú tiež dôležitou zložkou potravy, ktorá sa bežne nachádza v potravinách, predovšetkým v mliečnych výrobkoch, mäse, olejoch, živočíšnych, či rastlinných tukoch. Problémy však môže spôsobiť ich nadmerná konzumácia, preto by mali rovnako tvoriť iba okrajovú zložku potravy.

Soľ: slúži nielen na ochucovanie pokrmov, ale je i zdrojom sodíka nevyhnutných pre činnosť nášho organizmu. Vo vyšších dávkach nám soľ, rovnako ako cholesterol, škodí.

Za bezpečnú, zdraviu neškodnú dávku je považovaných 5 g soli denne, čo je približne jedna čajová lyžička. Nadmerná konzumácia soli podporuje zvýšenie krvného tlaku, zlyhanie srdca, mozgové príhody a zdravotné problémy spojené so zadržiavaním vody v tele. Čím menej solíme, tým viac vyniknú ostatné jemnejšie chute toho, čo jeme.

Pozrite si aj video, ako si naše deti zaspievali na záver týždňa spojeného s aktivitou „Hovorme o jedle“.

Krásny a zdravý deň prajeme!


Hovorme o jedle - farebný týždeň – črvená - 19.10.2023Vo štvrtok 19. októbra u nás v škole prevládala červená farba!

Červené potraviny sú bohaté aj na lykopén a prospievajú obehovému systému, pretože pomáhajú budovať zdravú bunkovú stenu. Tým sa zlepšuje aj krvný tlak, funkcia orgánov a celkový krvný obeh.

Pigmenty nazývané antokyány dodávajú farbu červeným a fialovým potravinám a slúžia ako účinné antioxidanty v tele. Sú dôležité pre zachovanie dobrej pamäti a zdravého srdca. Štúdie tiež ukázali, že antokyány znižujú riziko niektorých typov rakoviny a mozgovej mŕtvice.

Tieto potraviny tiež chránia náš organizmus pred škodlivým UV žiarením, prispievajú k ochrane pred rakovinou prostaty a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Zaujímavosťou je, že lykopén sa najlepšie absorbuje z tepelne upravených potravín a jeho využiteľnosť zvyšujú tiež tuky. Preto ho dokážeme lepšie využiť z dusených alebo varených paradajok oproti surovým. Medzi červené potraviny patria ďalej melóny, maliny, jahody, repa, červená paprika a podobne.

Ako na nás pôsobí červená farba? Červená vyjadruje vášeň, lásku a energiu.

Patrí ku radostným teplým farbám a dodáva okoliu vitalitu, vyhnime sa preto využitiu červenej farby v detských izbách. Červenú farbu v minulosti využívali vládcovia, pretože pôsobí vznešene a budí dojem rešpektu.

Červená ovplyvňuje ľudskú psychiku, celkové rozpoloženie a náladu. Ľudia, ktorí majú obľúbenú červenú farbu a dávajú jej prednosť napríklad pri výbere svojho odevu, sú všeobecne plní energie a životného elánu.

A u nás v škole to tak naozaj bolo!


Dejepis v galérii – 5.C – 18.10.2023Dnešný dejepis bol pre 5.C netradičný. Ako vytvoriť rodostrom? Žiakom to vysvetlila galerijná pedagogička Žofia Mäsiarová. Vzorom bola významná rodina Zmeškalovcov. Žiaci svoje vedomosti z dejepisu spoja s poznatkami z galérie na výtvarnej výchove, kde svoje rodostromy dokončia.


Hovorme o jedle - farebný týždeň – biela - 18.10.2023V stredu 18. októbra sa u nás v škole belelo!

Potraviny, ktorých prirodzená farba je biela, obsahujú široké spektrum živín. Sú zdrojom draslíka, vitamínu C, kyseliny listovej a samozrejme obsahujú aj veľa vlákniny.

Sú prospešné pri problémoch s vysokým krvným tlakom a cholesterolom. Taktiež pomáhajú pri prevencii rakoviny žalúdka a srdcových chorôb. Patria sem napr. banány, karfiol, cesnak, cibuľa, zázvor, paštrnák, šalotka, biela repa, zemiaky, fenikel, biela fazuľa či huby

Biela farba v živote symbolizuje začiatok. Je to farba nepoškvrnenia. Posilňuje tvorivosť a energetický tok, očisťuje a dodáva silu a tým uzdravuje telo. Je to farba vyrovnaných, úprimných a sebavedomých ľudí.


Hovorme o jedle - farebný týždeň – zelená - 17.10.2023V utorok 17. októbra u nás v škole dominovala zelená farba!

Zdrojom zelenej farby v potravinách je chlorofyl, prírodný „čistič“ krvi, ktorý pomáha pečeni a obličkám pri odstraňovaní toxických látok z organizmu. Listová zelenina (kel, rímsky šalát, špenát, rukola, mangold a pod.) by mala byť pravidelnou súčasťou našej stravy.

Okrem mnohých ďalších živín obsahujú zelené potraviny aj vysoké množstvo vitamínu K, ktorý je nevyhnutný pri zrážaní krvi a budovaní pevných kostí.

Ďalšie zelené potraviny ako kivi, zelená paprika, brokolica či kapusta sú dobrým zdrojom vitamínu C. Kapustovité druhy zeleniny obsahujú zlúčeniny, ktoré stimulujú telo k produkcii vlastných enzýmov bojujúcich proti rakovine a pomáhajú neutralizovať účinky karcinogénov...

Viete aj to, že: ZELENÁ - je farbou rastlinného života a krajiny?

Spája sa s pocitovým chápaním, s pocitom byť prospešný a nápomocný. Podnecuje mier a kamarátstvo a pozitívne vplýva na vzťahy. Obľubujú ju ľudia kreatívni, emotívni, samostatní, s vlastnou hlavou ... a to sme my všetci v Kukučínke!!!!!!

Ďakujeme všetkým zeleným!


Sendvičové myšky – 16.10.2023V pondelok 16. októbra sa začal týždeň zdravej výživy (aktivita Hovorme o jedle).  Tento deň sa niesol v znamení oranžovej a hnedej farby. Keďže dnes bol i deň chleba, tak sme so žiakmi deviateho ročníka, ale i so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka vyrábali sendvičové myšky.  Zaujímavé boli výsledky tých malých, ktorí nezaostali za staršími.


Hovorme o jedle - farebný týždeň – oranžová, hnedá - 16.10.2023V pondelok 16. októbra sa mnohí objavili v škole oblečení v hnedom alebo oranžovom. Ďakujeme všetkým za aktívny prístup. V jedálni nás tiež čakali tieto farby.

V utorok sa dáme do zeleného ... a čaká nás na obed špenát ...


Jesenná výzdoba v našej škole - október 2023Beseda s R. Bratom – 6.A, 6.B, 7.C, 7.D – 12.10.2023Vo štvrtok 12. októbra sa žiaci 4 tried našej školy (6.A, 6.B, 7.C, 7.D) zúčastnili v Oravskej knižnici besedy so známym slovenským prekladateľom, redaktorom a spisovateľom pre deti a mládež Romanom Bratom. Deťom sa vo svojom príhovore pokúsil predstaviť literatúru ako príbeh, nie strašiaka a nudu.

Pre deti a mládež napísal už vyše 20 kníh a krátky úryvok nám prečítal aj zo svojej najnovšej pripravovanej knihy. V tvorbe sa inšpiruje reálnym životom, preto mnohé témy, ktorým sa venuje, sú veľmi aktuálne. Na besede sa zameral najmä na problém šikany a kyberšikany, s ktorými sa súčasné deti, bohužiaľ, stretávajú čoraz častejšie. Žiaci mali pre autora nachystané aj milé prekvapenie - dotvárali autorov príbeh podľa vlastnej fantázie a ich výtvory dostal ako darček. Samozrejme, nechýbala ani štipka humoru a uistenie spisovateľa, že dobro napokon vždy dôjde do cieľa - a to je aj odkaz všetkých jeho kníh :)


Žiacky parlament - úvodné stretnutie – 11.10.2023V škole sme sa od začiatku septembra už zabehli. Preto je najvyšší čas, aby začal pracovať aj ŽIACKY PARLAMENT. Na úvodnom stretnutí v stredu 11. októbra vystúpila aj pani zástupkyňa a riešili sme prvé problémy. Čaká nás príprava mnohých aktivít. Už budúci týždeň bude o jedle a farbách...


Testovanie pohybových predpokladov – 1. ročník – 11.10.2023Testovanie pohybových predpokladov pokračovalo aj 11. októbra v prvom ročníku. Prváci ukázali, akí sú zdatní a tiež akú majú obrovskú radosť z pohybu.


Testovanie pohybových predpokladov – 3. ročník – 10.10.2023Testovanie pohybových predpokladov žiakov 3. ročníka sa v našej škole uskutočnilo 10. októbra pod vedením triednych učiteliek 3. ročníka, asistentiek, pani učiteľky Žáčikovej a starších žiačok. Celé testovanie prebehlo v dobrej nálade, deti si vyskúšali svoje schopnosti, vzájomnú toleranciu a ukázali, aké sú šikovné.


Gaštankovia z 3.B – 4.10.2023Dievčatá a chlapci z 3.B sa cez pracovné vyučovanie rozhodli osláviť Svetový deň zvierat (4.10.). Prijali pozvanie od pána lesníka, a spolu s ním nazbierali gaštany pre zvieratká. Určite si na nich v zimných mesiacoch pochutia.

A aby ani deťom (a tiež rodičom) nebolo ľúto, tak časť gaštanov skončila vo vreckách nohavíc, či búnd. Večer iste potešili celú rodinu. A ráno figúrky z nich pani učiteľku.

Tento zážitok ešte na slohu premenili na správu.


Šikovní štvrtáci – 4.B – 4.10.2023V stredu 4. októbra  žiaci 4.B prežili zážitkové dopoludnie v Oravskej knižnici A. Habovštiaka pri stretnutí s ilustrátorom Bystríkom Vančom. Po prvotnom zoznámení sa a informáciách zo života a tvorby ilustrátora, výtvarníka, pedagóga a umeleckého fotografa v jednej osobe bola pre žiakov pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si vyskúšali  výtvarnú techniku grafiku. Pod ich rukami vznikali nádherné výtvarné práce inšpirované povesťami o Oravskom hrade. Na šablónach z odpadového tetrapakového materiálu vyrývali obrázky plné tajomstiev a magickej atmosféry. Ďakujeme  za príležitosť naučiť sa a vyskúšať si niečo nové a tak ukázať  šikovnosť a kreativitu našich štvrtákov. Bolo naozaj SUPER!


V škole jeme zdravo – 4.10. a 6.10.2023Aj tento školský rok si deti v našej škole doprajú porcie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov vďaka projektom „Čerstvé hlavičky“ od Kuaflandu, „Ovocie a zelenina do škôl“ (podpora EÚ pre zdravú výživu) a "Mliečny školský program". Zdravá výživa je pre detský organizmus dôležitá.

V stredu 4. októbra si žiaci pochutnali na slivkách a polotučnom mlieku.

A v piatok 6. októbra v škole na deti čakali hrušky a smotanové jogurty. Tak na zdravie a dobrú chuť!


Dedičstvo, ži! – 3.B – 29.9.202329. september strávili žiaci 3.B v Oravskej knižnici A. Habovštiaka a Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Prostredníctvom projektu DEDIČSTVO, ŽI! si pripomenuli Deň európskeho kultúrneho dedičstva a 135.výročie narodenia maliara, ilustrátora a grafika Martina Benku.

Pani Alenka Javorková a pani Žofka Mäsiarová pripravili deťom zábavné a poučné aktivity (kvíz, lego, skladanie obrazu, dotváranie obrázkov, ... ). Skupinky predstavili svoje "obrazy" na vernisáži, "zahrali" obraz.

Na záver ešte zhliadli výstavu obrazov M. Benku, a ďalších slovenských maliarov.


Európsky deň jazykov – 26.9.2023V rámci Európskeho dňa jazykov si žiaci 8. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk, zasúťažili v spievaní žartovnej piesne a odprezentovali svoje projekty týkajúce sa tém spojených s krajinami hovoriacimi týmto jazykom.

EDJ si pripomenuli aj na hodine nemeckého jazyka. Žiaci 7. a 8. ročníka robili ilustrácie nemeckých riekaniek a vyčítaniek, deviataci si pripravili pekné prezentácie z reálií Nemecka. Následne diskutovali i nemeckých filmoch, literatúre, kultúrnych a prírodných pamiatok.

Žiaci 5.C na hodine angličtiny počas tvorby mapy a zástav rozličných krajín využili svoje znalosti z geografie. Rovnako si skúsili aj prácu v menších tímoch, rozdeľovanie úloh, hľadanie kompromisov. Spoločne si užili čas, ktorý tvorením spoločného diela plynul veľmi rýchlo.

Na hudobnej výchove v 5.B si žiaci vybrali ľubovoľného hudobného interpreta zo sveta, napísali jeho meno /názov skupiny, napísali krajinu odkiaľ pochádza a jazyk v akom spieva. Mohli pridať ďalšie zaujímavosti, ktoré o ňom vedia, alebo kresby, ktoré uvedeného interpreta vystihujú.

V 3.A spoznávali štáty, hrali sa hry a mali na návšteve žiaka zo Spojených štátov amerických - z Arizony, ktorý im rozprával ako to u nich v škole funguje.

I žiaci z 3.B si pripomenuli Európsky deň jazykov. Spoločne spomínali aké pozdravy počuli - doma, na dovolenke, v televízii,... Spoločne z nich vytvorili i krásny plagát. Časť kreslila a časť pracovala s časopisom Enviráčik, kde si predstavili spoločný jazyk ESPERANTO. Vypracovali úlohy k článku, a aj súťažnú otázku. Mnohé deti pokračovali i cez prestávku. Vytiahli mapy, ktoré dostali presne pred rokom od kamarátov z Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. A hľadali - štáty, mestá, pozdravy...

Aj žiaci z 1.B sa zapojili do Dňa jazykov a na výtvarnej výchove modelovali písmenká z plastelíny, ktoré už poznajú zo Šlabikára a modelovali veci začínajúce sa na tieto písmenká. Práca všetky deti veľmi bavila.

Aj žiaci 4.B si pripomenuli EDJ 2023 aktivitami na hodine slovenského jazyka a literatúry. V rodnom slovenskom jazyku, ktorý im je najbližší , vytvárali pojmovú mapu, lúštili tajničku, vyrábali vlajky EÚ a SK, pracovali s mapou Európy, vyhľadávali európske štáty a ich hlavné mestá, poznávali ich jazyky a písali krátku úvahu na tému Prečo mám rád slovenčinu.

Ich pekné myšlienky v krátkych slohových prácach ukazujú prehlbujúci sa cit a lásku k ich rodnému jazyku i k Slovensku, na ktoré musíme byť hrdí.

Aj žiaci 4.C a 1.B si pripomenuli dôležitosť ovládať svoj materinský jazyk, ale aj poznávať iné cudzie jazyky. V rodnom slovenskom jazyku, ktorý im je najbližší vytvárali pojmovú mapu, lúštili tajničku, vyrábali vlajky EÚ a SK, pracovali s mapou Európy, vyhľadávali európske štáty a ich hlavné mestá. Vytvorili krásne plagáty s najznámejšími európskymi jazykmi, vyhľadávali zaujímavosti o jednotlivých jazykoch a naučili sa aj základné frázy napr. po taliansky, francúzsky, chorvátsky.

Naši štvrtáci (4.C) s prvákmi (1.B) si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie. Šikovné štvrtáčky naučili deti veľa anglických hier a ukázali našim najmenším, ako môžu komunikovať po anglicky už na 1. stupni. Cieľom týchto aktivít bolo osláviť jazykovú a kultúrnu pestrosť v Európe a podporiť učenie sa materinského, ale aj cudzích jazykov už od začiatku školskej dochádzky.


Zážitková tvorivá dielňa – 1.C – 26.9.2023Naši prváci z 1.C zažili deň plný tvorivosti:

- prepojenie kníh a výstavy

- Benkove krajiny slovom i obrazom

- Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 DEDIČSTVO ŽI!


Odmeňovanie za úspechy v súťažiach – 22.9.2023V piatok 22. septembra sme opäť odmeňovali za úspechy v súťažiach!

Lukáš Zavoďančík (8.A) a Matej Turoň ( 8.A ) sa úspechy v atletike, Bibiána Kubalová (4.B), Lea Kriváňová (9.A), Tatiana Brezániová (8.B), Oskar Šabasevičius (8.C) za úspech vo výtvarnej súťaži.

Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme!


Vyhodnotenie súťaže "Keď gajdoši gajdujú..." – september 2023Cieľom výtvarnej súťaže bol zábavnou formou podporiť záujem o tradičnú kultúru regiónu v ktorom žijú a jeho typický prejav - gajdy, gajdošskú hudbu, piesne a tance.

Súťaž chcela povzbudiť účastníkov k vyjadreniu radosti z hry, tanca, zábavy a spolupatričnosti.

Z celkového počtu 125 prác odborná porota ocenila aj našich žiakov v jednotlivých kategóriách.

Kategória II. ZŠ 1. – 4.:

2. miesto: Bibiana Kubalová

Kategória III. ZŠ 5. – 9.:

3. miesto:

Lea Kriváňová

Tatiana Brezániová

Oskar Šabasevičius

Gratulujeme!


Vyhodnotenie súťaže Knihomoli do Aquaparku – 21.9.202321. septembra v knižnici slávnostne vyhodnotili čitateľskú súťaž Knihomoli do Aquaparku 2. ročník. Zapojilo sa 5 tried zo základných škôl, viac ako 110 žiakov.

Úspešné boli obidve naše zapojené triedy:

2. miesto - noc v knižnici s prekvapením získala minuloročná 6.C trieda pod vedením p. učiteľky Osadskej,

3. miesto - Callo zmrzlinu zadarmo pre celú triedu získala minuloročná 2.B pod vedením p. učiteľky Kevešovej.

Srdečne gratulujeme.


Telesná výchova inak – 3.A – 20.9.2023Žiaci 3.A zažili hodinu telesnej výchovy trochu inak. Otestovali si svoje znalosti z dopravných značiek, predviedli jazdu zručnosti, a tiež si zopakovali aké dôležité je zodpovedné správanie sa na ceste i na chodníku.


Jazda zručnosti na horskom bicykli – 20.9.2023V stredu 20. septembra sa aj naši štvrtáci zúčastnili súťaže v jazde zručnosti na horskom bicykli, ktorú pripravili pracovníci Mesta Dolný Kubín v rámci Európskeho týždňa mobility 2023.

Všetci naši štartujúci žiaci preukázali výborné ovládanie bicykla a schopnosť reagovať na nástrahy trate, ktorá simulovala prekážky a situácie na našich cestách, za čo im patrí veľké uznanie.

Najlepšie sa z našich dievčat umiestnila Kristína Dibdiaková - 3. miesto. Z chlapcov Alexej Bištiak na 6. mieste.

Ďakujeme za reprezentáciu!

Ceny pre všetkých súťažiacich venovali Mesto Dolný Kubín a Arriva, a.s.


Projekt Domestos – september 2023Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do projektu Domestos pre školy. Celý rok budú spĺňať jednotlivé úlohy zamerané na zdravie, správne stravovanie, hygienu a boj s baktériami. Tešíme sa, že tento boj vyhráme.


Tréneri v škole u prvákov -  20.9.2023V stredu 20. septembra prváci absolvovali prvú hodinu zameranú na koordináciu pohybov a schopnosti prekonávať prekážky. Žiaci si to užili a už sa tešia na ďalšie stretnutie s trénerom.


Stretnutie s D. Vojtasovou – 18.9.2023V pondelok 18. septembra 2023 sme mali v Kukučínke vzácnu návštevu.

Prišla sa na nás po niekoľkých rokoch pozrieť a porozprávať sa naša bývalá žiačka, súčasná MISS SLOVENSKO – Daniela Vojtasová.

Počas milého stretnutia s našimi dievčatami porozprávala o svojej ceste za úspechom, o svojom živote, o tom, čo všetko robí, aby bola spokojná, šťastná a úspešná.

Rozprávala o náročnej ceste, ale aj o tom, že nič neľutuje.

Daniela bola vždy cieľavedomá, chcela sa niekde posunúť a získať kvalitné vzdelanie. Keď mala 15 rokov, skončila našu školu so samými jednotkami a odišla z Dolného Kubína študovať na gymnázium do Bratislavy. Stretla tam super ľudí, robila a robí to, čo ju baví.

Do súťaže sa prihlásila najmä preto, lebo chcela búrať stereotypy, ktoré sú často spájané so súťažami krásy a s mladými krásnymi ženami, ktoré sú často považované za hlúpe. Chcela týmto ukázať, že to tak nie je. Ku všetkému, čo robí pristupuje s maximálnym úsilím a nasadením.

Jej životná filozofia je: Veriť si a neustále na sebe pracovať. Vždy sa máme kde posúvať.

Pekná životná filozofia, treba sa jej držať, mládež z Kukučínky! Ďakujeme veľmi pekne, Danielka, za príjemne strávené chvíle a prajeme krásny a úspešný život!


Majstrovstvá stredoslovenskej atletickej oblasti – 17.9.2023V nedeľu 17. septembra sa naši atléti zúčastnili Majstrovstiev stredoslovenskej atletickej oblasti jednotlivcov v Banskej Bystrici.

Vďaka výborným výkonom a osobným rekordom si naši chlapci priniesli 2 medaily.

Zlatú medailu vyhral Lukáš Zavoďančík v hode kriketovou loptičkou s výkonom 54, 94 m a striebro vybojoval Matej Turoň v skoku do výšky s výkonom 145 cm. Gratulujeme!


Plody jesene – september 2023Plody zeme a jesene - výstavka v našej škole...


Upracme si Slovensko – 3.B, 1.C – september 2023Druhý septembrový týždeň sa žiaci z 3.B a 1.C zapojili do celoslovenskej akcie UPRACME SI SLOVENSKO (Deti nechcú smeti 4). Naučili sa, či zopakovali pravidlá triedenia odpadu, čo a kam patrí. Potom sa vyzbrojili dobrou náladou, a pomôckami na upratovanie (ďakujeme OZ Upracme si Slovensko a spoločnosti Lidl) a upratali areál a širšie okolie našej školy.


Nezabudnutí susedia – 9.C – 8.9.2023Slovensko si 9. septembra pripomína DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA a všetky zločiny holokaustu a rasovej diskriminácie. V roku 1941, v deviaty septembrový deň, začal v slovenskom štáte platiť Židovský kódex - vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré obsahovalo množstvo protižidovských predpisov. Súčasne s týmito zákonnými nariadeniami sa počas obdobia druhej svetovej vojny vydávali aj také, ktoré obmedzovali práva Rómov a mali jednoznačne diskriminačný charakter. Tragické osudy týchto ľudí končili napríklad v Osvienčime...

Pri tejto príležitosti sa naši deviataci zúčastnili dnes podujatia NEZABUDNUTÍ SUSEDIA v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, pri bývalej synagóge aj na židovskom cintoríne. Mali možnosť uctiť si obete holokaustu, stretnúť sa a diskutovať s ľuďmi, ktorých rodiny prešli ťažkými skúškami, ale mali to šťastie a prežili. Všetci sme si priali, aby sa ľudia poučili z histórie a neboli odsúdení prežívať hrôzy opäť. NENÁVISŤ sa nestratila a dnes má rafinované podoby. Z mnohých ľudí opäť robí terče...


Účelové cvičenie v prírode – OČAP (ochrana človeka a prírody) – 6.9.2023Objednané počasie, na jednotku!!!

Žiaci II. stupňa plnili rôzne zaujímavé úlohy a zároveň trávili pol dňa na čerstvom vzduchu.

Žiaci 5. ročníka strávili deň na ihrisku v Medzihradnom. Zašportovali si, zdravo zasúťažili a utužili vzťahy v nových kolektívoch. Riešili vedomostný kvíz o Dolnom Kubíne i o dopravných značkách. Vyskúšali si určovanie svetových strán pomocou buzoly a mapy i pozorovaním prírody. A na záver otestovali aj pripravenosť v prípade ohrozenia chemickými látkami. Na záver ich potešila sladká odmena i zmrzlina.

Šiestaci a deviataci si zopakovali, ako sa orientovať v teréne, naučili sa založiť oheň, pripraviť si jedlo na ohni - opekať slaninku, či zapiecť zemiaky v pahrebe. Počasie prialo, tak sa mohli zahrať aj s loptou.

Žiaci tried 7.A, 8.A, 8.B, 8.C mali viac turistiky. Pri výstupe k vysielaču nad Brezovcom mohli pozorovať krásnu inverziu počasia a Kubín ponorený v hmle. Po oddychu a občerstvení boli žiaci poučení o postupoch, ako riešiť mimoriadne situácie civilnej ochrany a tiež si zopakovali zo zdravotnej prípravy poskytnutie prvej pomoci.

Nové vedomosti využili v súťaži päťčlenných družstiev, ktorá prebehla na ihriskách na Brezovci. Družstvá mali za úlohu správne vyplniť vedomostný test, určiť vybrané druhy rastlín a súťažili tiež v rýchlosti a šikovnosti pri prenose "zraneného" na nosidlách. Víťazné tímy si odniesli sladkú odmenu. Pestrý a plný deň nášho účelového cvičenia zakončili niektorí žiaci ešte futbalom, volejbalom a cvičením na outdoorových ihriskách.


Prvýkrát v knižnici – 1.C – 6.9.2023Spolupráca s vydavateľstvom ARES - 3.B – 6.9.2023Ešte sme po prázdninách len prekročili prah našej školy, a už nás - deti z 3.B čakal balíček z vydavateľstva ARES. V júni sme vypracovali súťažné úlohy z časopisu Enviráčik, odpovede vložili do obálky a trpezlivo čakali. A dnes ráno nás čakalo prekvapenie - diplomy pre súťažiacich, časopisy a knihy. Jedna pre deti, no a druhá pre pani učiteľku. Ďakujeme!

V júni sa žiaci 3.B zúčastnili besedy s pani spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Beseda bola poučná, veselá, a zdala sa krátka. Po príchode do školy sme sa chceli p. spisovateľke poďakovať, a tak sme jej napísali dopis. Časť z neho vyšla v septembrových číslach časopisov vydavateľstva ARES.


Vitajte v KUKUČÍNKE, prváčikovia! – 4.9.2023Prváčikom prajeme krásne školské dni, veľa radosti z poznávania, z priateľstiev a nových zážitkov. Nech sa im darí každý jeden školský deň!