ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Európsky deň jazykov – ruský a nemecký jazyk – 27.9.2023V rámci Európskeho dňa jazykov si žiaci 8. ročníka, ktorí sa učia ruský jazyk, zasúťažili v spievaní žartovnej piesne a odprezentovali svoje projekty týkajúce sa tém spojených s krajinami hovoriacimi týmto jazykom.

EDJ si pripomenuli aj na hodine nemeckého jazyka. Žiaci 7. a 8. ročníka robili ilustrácie nemeckých riekaniek a vyčítaniek, deviataci si pripravili pekné prezentácie z reálií Nemecka. Následne diskutovali i nemeckých filmoch, literatúre, kultúrnych a prírodných pamiatok.


Zážitková tvorivá dielňa – 1.C – 26.9.2023Naši prváci z 1.C zažili deň plný tvorivosti:

- prepojenie kníh a výstavy

- Benkove krajiny slovom i obrazom

- Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 DEDIČSTVO ŽI!


Odmeňovanie za úspechy v súťažiach – 22.9.2023V piatok 22. septembra sme opäť odmeňovali za úspechy v súťažiach!

Lukáš Zavoďančík (8.A) a Matej Turoň ( 8.A ) sa úspechy v atletike, Bibiána Kubalová (4.B), Lea Kriváňová (9.A), Tatiana Brezániová (8.B), Oskar Šabasevičius (8.C) za úspech vo výtvarnej súťaži.

Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme!


Vyhodnotenie súťaže "Keď gajdoši gajdujú..." – september 2023Cieľom výtvarnej súťaže bol zábavnou formou podporiť záujem o tradičnú kultúru regiónu v ktorom žijú a jeho typický prejav - gajdy, gajdošskú hudbu, piesne a tance.

Súťaž chcela povzbudiť účastníkov k vyjadreniu radosti z hry, tanca, zábavy a spolupatričnosti.

Z celkového počtu 125 prác odborná porota ocenila aj našich žiakov v jednotlivých kategóriách.

Kategória II. ZŠ 1. – 4.:

2. miesto: Bibiana Kubalová

Kategória III. ZŠ 5. – 9.:

3. miesto:

Lea Kriváňová

Tatiana Brezániová

Oskar Šabasevičius

Gratulujeme!


Vyhodnotenie súťaže Knihomoli do Aquaparku – 21.9.202321. septembra v knižnici slávnostne vyhodnotili čitateľskú súťaž Knihomoli do Aquaparku 2. ročník. Zapojilo sa 5 tried zo základných škôl, viac ako 110 žiakov.

Úspešné boli obidve naše zapojené triedy:

2. miesto - noc v knižnici s prekvapením získala minuloročná 6.C trieda pod vedením p. učiteľky Osadskej,

3. miesto - Callo zmrzlinu zadarmo pre celú triedu získala minuloročná 2.B pod vedením p. učiteľky Kevešovej.

Srdečne gratulujeme.


Telesná výchova inak – 3.A – 20.9.2023Žiaci 3.A zažili hodinu telesnej výchovy trochu inak. Otestovali si svoje znalosti z dopravných značiek, predviedli jazdu zručnosti, a tiež si zopakovali aké dôležité je zodpovedné správanie sa na ceste i na chodníku.


Jazda zručnosti na horskom bicykli – 20.9.2023V stredu 20. septembra sa aj naši štvrtáci zúčastnili súťaže v jazde zručnosti na horskom bicykli, ktorú pripravili pracovníci Mesta Dolný Kubín v rámci Európskeho týždňa mobility 2023.

Všetci naši štartujúci žiaci preukázali výborné ovládanie bicykla a schopnosť reagovať na nástrahy trate, ktorá simulovala prekážky a situácie na našich cestách, za čo im patrí veľké uznanie.

Najlepšie sa z našich dievčat umiestnila Kristína Dibdiaková - 3. miesto. Z chlapcov Alexej Bištiak na 6. mieste.

Ďakujeme za reprezentáciu!

Ceny pre všetkých súťažiacich venovali Mesto Dolný Kubín a Arriva, a.s.


Projekt Domestos – september 2023Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do projektu Domestos pre školy. Celý rok budú spĺňať jednotlivé úlohy zamerané na zdravie, správne stravovanie, hygienu a boj s baktériami. Tešíme sa, že tento boj vyhráme.


Tréneri v škole u prvákov -  20.9.2023V stredu 20. septembra prváci absolvovali prvú hodinu zameranú na koordináciu pohybov a schopnosti prekonávať prekážky. Žiaci si to užili a už sa tešia na ďalšie stretnutie s trénerom.


Stretnutie s D. Vojtasovou – 18.9.2023V pondelok 18. septembra 2023 sme mali v Kukučínke vzácnu návštevu.

Prišla sa na nás po niekoľkých rokoch pozrieť a porozprávať sa naša bývalá žiačka, súčasná MISS SLOVENSKO – Daniela Vojtasová.

Počas milého stretnutia s našimi dievčatami porozprávala o svojej ceste za úspechom, o svojom živote, o tom, čo všetko robí, aby bola spokojná, šťastná a úspešná.

Rozprávala o náročnej ceste, ale aj o tom, že nič neľutuje.

Daniela bola vždy cieľavedomá, chcela sa niekde posunúť a získať kvalitné vzdelanie. Keď mala 15 rokov, skončila našu školu so samými jednotkami a odišla z Dolného Kubína študovať na gymnázium do Bratislavy. Stretla tam super ľudí, robila a robí to, čo ju baví.

Do súťaže sa prihlásila najmä preto, lebo chcela búrať stereotypy, ktoré sú často spájané so súťažami krásy a s mladými krásnymi ženami, ktoré sú často považované za hlúpe. Chcela týmto ukázať, že to tak nie je. Ku všetkému, čo robí pristupuje s maximálnym úsilím a nasadením.

Jej životná filozofia je: Veriť si a neustále na sebe pracovať. Vždy sa máme kde posúvať.

Pekná životná filozofia, treba sa jej držať, mládež z Kukučínky! Ďakujeme veľmi pekne, Danielka, za príjemne strávené chvíle a prajeme krásny a úspešný život!


Majstrovstvá stredoslovenskej atletickej oblasti – 17.9.2023V nedeľu 17. septembra sa naši atléti zúčastnili Majstrovstiev stredoslovenskej atletickej oblasti jednotlivcov v Banskej Bystrici.

Vďaka výborným výkonom a osobným rekordom si naši chlapci priniesli 2 medaily.

Zlatú medailu vyhral Lukáš Zavoďančík v hode kriketovou loptičkou s výkonom 54, 94 m a striebro vybojoval Matej Turoň v skoku do výšky s výkonom 145 cm. Gratulujeme!


Plody jesene – september 2023Plody zeme a jesene - výstavka v našej škole...


Upracme si Slovensko – 3.B, 1.C – september 2023Druhý septembrový týždeň sa žiaci z 3.B a 1.C zapojili do celoslovenskej akcie UPRACME SI SLOVENSKO (Deti nechcú smeti 4). Naučili sa, či zopakovali pravidlá triedenia odpadu, čo a kam patrí. Potom sa vyzbrojili dobrou náladou, a pomôckami na upratovanie (ďakujeme OZ Upracme si Slovensko a spoločnosti Lidl) a upratali areál a širšie okolie našej školy.


Nezabudnutí susedia – 9.C – 8.9.2023Slovensko si 9. septembra pripomína DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA a všetky zločiny holokaustu a rasovej diskriminácie. V roku 1941, v deviaty septembrový deň, začal v slovenskom štáte platiť Židovský kódex - vládne nariadenie o právnom postavení Židov, ktoré obsahovalo množstvo protižidovských predpisov. Súčasne s týmito zákonnými nariadeniami sa počas obdobia druhej svetovej vojny vydávali aj také, ktoré obmedzovali práva Rómov a mali jednoznačne diskriminačný charakter. Tragické osudy týchto ľudí končili napríklad v Osvienčime...

Pri tejto príležitosti sa naši deviataci zúčastnili dnes podujatia NEZABUDNUTÍ SUSEDIA v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, pri bývalej synagóge aj na židovskom cintoríne. Mali možnosť uctiť si obete holokaustu, stretnúť sa a diskutovať s ľuďmi, ktorých rodiny prešli ťažkými skúškami, ale mali to šťastie a prežili. Všetci sme si priali, aby sa ľudia poučili z histórie a neboli odsúdení prežívať hrôzy opäť. NENÁVISŤ sa nestratila a dnes má rafinované podoby. Z mnohých ľudí opäť robí terče...


Účelové cvičenie v prírode – OČAP (ochrana človeka a prírody) – 6.9.2023Objednané počasie, na jednotku!!!

Žiaci II. stupňa plnili rôzne zaujímavé úlohy a zároveň trávili pol dňa na čerstvom vzduchu.

Žiaci 5. ročníka strávili deň na ihrisku v Medzihradnom. Zašportovali si, zdravo zasúťažili a utužili vzťahy v nových kolektívoch. Riešili vedomostný kvíz o Dolnom Kubíne i o dopravných značkách. Vyskúšali si určovanie svetových strán pomocou buzoly a mapy i pozorovaním prírody. A na záver otestovali aj pripravenosť v prípade ohrozenia chemickými látkami. Na záver ich potešila sladká odmena i zmrzlina.

Šiestaci a deviataci si zopakovali, ako sa orientovať v teréne, naučili sa založiť oheň, pripraviť si jedlo na ohni - opekať slaninku, či zapiecť zemiaky v pahrebe. Počasie prialo, tak sa mohli zahrať aj s loptou.

Žiaci tried 7.A, 8.A, 8.B, 8.C mali viac turistiky. Pri výstupe k vysielaču nad Brezovcom mohli pozorovať krásnu inverziu počasia a Kubín ponorený v hmle. Po oddychu a občerstvení boli žiaci poučení o postupoch, ako riešiť mimoriadne situácie civilnej ochrany a tiež si zopakovali zo zdravotnej prípravy poskytnutie prvej pomoci.

Nové vedomosti využili v súťaži päťčlenných družstiev, ktorá prebehla na ihriskách na Brezovci. Družstvá mali za úlohu správne vyplniť vedomostný test, určiť vybrané druhy rastlín a súťažili tiež v rýchlosti a šikovnosti pri prenose "zraneného" na nosidlách. Víťazné tímy si odniesli sladkú odmenu. Pestrý a plný deň nášho účelového cvičenia zakončili niektorí žiaci ešte futbalom, volejbalom a cvičením na outdoorových ihriskách.


Prvýkrát v knižnici – 1.C – 6.9.2023Spolupráca s vydavateľstvom ARES - 3.B – 6.9.2023Ešte sme po prázdninách len prekročili prah našej školy, a už nás - deti z 3.B čakal balíček z vydavateľstva ARES. V júni sme vypracovali súťažné úlohy z časopisu Enviráčik, odpovede vložili do obálky a trpezlivo čakali. A dnes ráno nás čakalo prekvapenie - diplomy pre súťažiacich, časopisy a knihy. Jedna pre deti, no a druhá pre pani učiteľku. Ďakujeme!

V júni sa žiaci 3.B zúčastnili besedy s pani spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou v Oravskej knižnici A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Beseda bola poučná, veselá, a zdala sa krátka. Po príchode do školy sme sa chceli p. spisovateľke poďakovať, a tak sme jej napísali dopis. Časť z neho vyšla v septembrových číslach časopisov vydavateľstva ARES.


Vitajte v KUKUČÍNKE, prváčikovia! – 4.9.2023Prváčikom prajeme krásne školské dni, veľa radosti z poznávania, z priateľstiev a nových zážitkov. Nech sa im darí každý jeden školský deň!