ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
POZOR! 2. číslo školského časopisu MLADÉ LETÁ v elektronickej podobe je na svete! Čítajte v menu "ČASOPIS MLADÉ LETÁ".


Rodičia budúcich prvákov pozor! Mesto Dolný Kubín poskytuje jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Bližšie info v menu "OZNAMY PRE RODIČOV".Zmena úhrady poplatku za ŠKD
26.august.2016POZOR ZMENA!

 

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od budúceho školského roku sa

 

poplatok za ŠKD bude hradiť bezhotovostne

 

na účet školy – trvalým príkazom, alebo jednorazovým vkladom v banke

(tak, ako je to s platbou v školskej jedálni).

 

Poplatky v hotovosti do rúk vychovávateliek už nebudeme realizovať!

 

Rozhodnutie č. 1/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) a spôsob jeho úhrady TU.OZNAMY  

Oznam školskej jedálne - výdaj stravných lístkov
20.august.2016Výdaj stravných lístkov na mesiac september 2016 bude

 

v dňoch 30. 8. – 2. 9. 2016 v čase od 6:45 hod –  14:45 hod. 

 

Všetci stravníci si musia prísť po stravné lístky po zaplatení stravného. Platba za obedy  musí byť zaplatená na účet ŠJ vopred - to znamená do konca augusta 2016. Treba priniesť vyplnený zápisný lístok na stravovanie na školský rok 2016/17 (vytlačiť si ho môžete TU).

 

Bankové spojenie:    VÚB Banka

                                  IBAN:   SK 81 0200 0000 0000 2143 7332

                                  VS:       9

                                  KS:       0308

                                  Do správy pre príjmateľa: Meno a priezvisko žiaka

 

Doporučené mesačné platby:             obed 1. – 4. ročník               22,- €

                                                           obed 5. – 9. ročník               23,- € 

                                                           obed športové triedy            26,- €

                                                           desiata                                6,- €

Info na t. č. 0917949404OZNAMY  

Rekoštrukcia telocvične
17.júl.2016V týchto dňoch začali v našej telocvični rekonštrukčné práce – výmena podlahy v cvičebnom priestore, rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia (pokládka teplovodného potrubia pod podlahou), výmena obkladov stien v telocvični a výmena cvičebného náradia.       

 

Rekonštrukcia telocvične je hradená sčasti z projektu MŠ SR – finančné prostriedky na rozvoj výchovy vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na vybavenie telocviční.

 

Z tohto fondu sme získali:

kapitálové výdavky: 26 000,- €

bežné výdavky:          2 500,- €

 

Spolufinancovanie – Mesto Dolný Kubín:

kapitálové výdavky:                 10 570,- €

bežné výdavky:                             250,- €

projektová dokumentácia:         3 000,- €

 

Spolufinancovanie ZŠ M. Kukučína z vlastných zdrojov:

obklady na stenu + rebriny:                                  13 714,- €

nákup telocvičného náradia cca:                             4 000,- €

maľovanie a vysprávkovanie stien a stropu:          6 820,- €

 

Predbežný plánovaný termín ukončenia rekonštrukcie 31. august 2016.

 

Veríme, že sa nám všetko podarí a hlavne včas!

 

 

Priebeh rekonštrukcie si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

...
celý článok...


OZNAMY  

Prázdninový tábor pre deti
17.júl.2016 

                                              

 

 

Centrum voľného času pri ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín

Občianske Združenie „KUKUČÍNKA“

Mesto Dolný Kubín – grantová podpora „ŠANCA PRE VŠETKÝCH“

 

 

 

LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR - "ČAROVNÉ CHODNÍČKY SMELÝCH VÝLETNÍKOV"

sa vydaril, deti sa výborne zabávali a majú plno krásnych zážitkov.

 

Čo všetko zažili? Pozrite si FOTOGALÉRIU.

 INFO  

Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
30.jún.2016Vážení rodičia budúcich prvákov s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín.

 

Mesto Dolný Kubín poskytuje sociálnu pomoc občanom mesta, ktorých príjmy nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, alebo presahujú hranicu životného minima  a ocitli sa v mimoriadnej sociálnej situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

 

Jednou z oblastí takejto pomoci je aj

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU,

ktorý sa poskytuje rodičom, ktorým v poradí druhé a ďalšie narodené dieťa dosiahlo 6 rokov a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku (platí to aj v prípade prvorodených dvojčiat).

 

Je potrebné vypísať žiadosť, škola vydá potvrdenie, že prvé dieťa riadne v minulom roku navštevovalo školu a druhé (prípadne ďalšie) dieťa nastupuje do školy. Po schválení na Mestskom úrade obdrží rodič poukážku na nákup školských potrieb v predajni zmluvného dodávateľa.

 

Bližšie informácie a žiadosť nájdete v menu OZNAMY PRE RODIČOV.INFO  


 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 [ďalšia]1-5 z 40


Posledné oznamy


Kategórie

História