ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
POZOR! 2. číslo školského časopisu MLADÉ LETÁ v elektronickej podobe je na svete! Čítajte v menu "ČASOPIS MLADÉ LETÁ".


Rodičia prvákov pozor! Mesto Dolný Kubín poskytuje jednorazový finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Bližšie info v menu "OZNAMY PRE RODIČOV".Mikuláš, Vianočná akadémia
1.december.2016Už v utorok 6. decembra 2016 nás v škole navštívi Mikuláš. Tešíte sa?

 

Okrem sladkej nádielky prináša aj pozvanie na

 

VIANOČNÚ AKADÉMIU

 

v divadelnej sále MsKS v stredu 14. decembra 2016 o 16:00 h.

 

    OZNAMY  

Úspech v bedmintone
1.december.2016Ďalší krásny úspech v športe dosiahli dvaja naši ôsmaci Samuel Poláček a Michal Kurhajec,

ktorí v krajskom kole v bedmintone žiakov základných škôl 30. novembra 2016 získali

 

1. miesto a postúpili na celoslovenské kolo.

 

    

 

Blahoželáme a držíme im palce!OZNAMY  

Preplácanie cestovného
28.november.2016Vážení rodičia,

 

riaditeľstvo ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín Vám oznamuje, že vyplácanie cestovného v školskom roku 2016/2017 sa bude realizovať prevodom platby na Váš osobný účet (nemusíte chodiť osobne prevziať si cestovné do školy). Pre Vás rodičov býva často časovým problémom chodiť si osobne prevziať cestovné do školy, preto sme sa rozhodli na tento spôsob vyplácania cestovného.

Obce na preplácanie cestovného zostávajú nezmenené, podobne aj doručovanie cestovných lístkov za jednotlivé mesiace z Veličnej a Veličná Revišné.

Cestovné sa bude vyplácať 2-krát za školský rok, tak ako doposiaľ a to koncom decembra za I. polrok šk. roka a za II. polrok šk. roka koncom júna nasledujúceho roka.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o doručenie čísla Vášho osobného účtu po Vašom dieťati do kancelárie školy do 09. 12. 2016. (Každé dieťa, ktoré má nárok na poberanie cestovného dostane oznam s návratkou, kde vpíšete číslo účtu).OZNAMY  

Nariadená dezinsekcia - prevencia pedikulózy
21.november.2016Vážení rodičia,

 

v dňoch od 11. 11. do 18. 11. 2016 bolo nutné v rodinách vykonať kontrolu vlasov u detí a vykonať dezinsekciu (v rámci prevencie pedikulózy /zavšivavenia/ aj u zdravých detí).

 

POZOR!

 

Rodič bol povinný do 24. 11. 2016 podpísať a doručiť do školy písomné prehlásenie,

že dieťaťu vlasy skontroloval, vyčistil a dieťa neprejavuje príznaky zavšivavenia (toto prehlásenie deti obdržali v škole, v prípade, že ho dieťa neprinieslo, nájdete ho TU.)

 

Ak ste toto prehlásenie do dnešného dňa nedoručili, urobte tak v čo najkratšom čase (protiepidemické opatrenie je nariadené RÚVZ v Dolnom Kubíne - viď nižšie).

 

Pokyn RŠ č. 1/2016 k prevencii pedikulózy TU.

Rozhodnutie RÚVZ v Dolnom Kubíne o zabezpečení protiepidemických opatrení proti šíreniu pedikulózy v detských kolektívoch TU - časť 1, časť 2.OZNAMY  

Víťazstvo v OK - vybíjaná mladších žiakov
21.november.201616. 11. 2016 sa v ZŠ s MŠ Žaškov konalo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiakov. Zúčastnilo sa ho 5 škôl a naši žiaci skončili na krásnom 1. mieste.

 

 

Blahoželáme!

 

Viac fotografií v našej FOTOGALÉRII.ÚSPECHY  


 

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 14 [ďalšia]1-5 z 66


Posledné oznamy


Mikuláš, Vianočná akadémia

-1.december.2016


Úspech v bedmintone

-1.december.2016


Preplácanie cestovného

-28.november.2016


Kategórie

História