ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Návrat do školy od 10.1.2022 - informácie nižšie.INFO


Informácie - nástup do školy od 10.1.2022
7.január.2022Vážení rodičia,
dovoľte mi takto na začiatok popriať všetko najlepšie v novom roku, veľa zdravia, elánu a trpezlivosti pri zvládaní školských záležitostí.
Zároveň si dovoľujem vysloviť prianie, aby sme v škole spoločne a všetci vydržali čo najdlhšie. Apelujem na zodpovednosť nás všetkých pri dodržiavaní opatrení, skúsme to spoločne .

V prílohe sú pokyny pre ďalšie fungovanie školy, dokumenty potrebné pre nástup žiakov do školy.

Užívajte slnečné prázdninové januárové dni a v pondelok sa na Vás tešíme.
Mgr. K. Števonková, rš.

 

Prílohy: 

Informácie k nástupu do školy od 10.1.2022

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

- Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 

Školský semafor

- Postup pri karanténe a domácej izolácii

 INFO  

Základné informácie k návratu do škôl od 10.1.2022
4.január.2022Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie sa žiaci vrátia do škôl 10. januára 2022.

Prvotné informácie nájdete na facebookovej stránke MŠVVaŠ SR

Podrobné informácie o návrate do školy od 10.1.2022 plánujeme zverejniť v piatok 7.1.2022.

 

 INFO  

Výška príspevkov - CVČ, ŠJ, ŠKD
20.december.2021Vážení rodičia,


v súvislosti so vstúpením do platnosti (od 1.1.2022) nového VZN mesta Dolný Kubín č,.10/2021
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín Vám prinášam informáciu o výške príspevkov.

Mení sa jedine výška príspevku v školskej jedálni, z dôvodu prechodu do 3. finančného pásma (doteraz sme boli v 2. finančnom pásme) na nákup potravín v súvislosti na odporúčané výživové dávky...
Ostatné poplatky - v ŠKD a CVČ sa nemenia.
Preštudujte, ale zálohové platby, ako boli určené doteraz, nemeníme, netreba meniť príkazy na úhradu.

 

Prílohy: 

- CVČ - určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka

- ŠJ - určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka

- ŠKD - určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiakaINFO  

Pasovanie prvákov
6.december.2021Aj napriek mimoriadnej situácii sa nám podarilo pasovať našich najmladších školákov 

za prvákov KUKUČÍNKY. Pasoval ich špeciálny hosť - samotný MIKULÁŠ.

Deti mu zaspievali, zarecitovali a zložili pred ním sľub zodpovedných školákov.

Mikuláš im okrem sladkej odmeny vystavil aj pasovací dekrét.

 

 

 

Viac fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.INFO  

EKO VIANOCE
1.december.2021Aj my si vyzdobíme svoj stromček! Naša rozprávka: O rybárovi a zlatej rybke.

 INFO  


 

[domov] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 28 [ďalšia]1-5 z 136


Posledné oznamy


Kategórie