ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetky naše zdokumentované akcie, aktivity, podujatia, ... môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.OZNAMY


Záujmové útvary - šk. rok 2023/2024
25.september.2023Prihlasovanie na záujmové útvary v šk. roku 2023/2024 je uzavreté

 

Záujmové útvary začnú pracovať od 2. októbra 2023,

vedúci útvarov sa so zákonnými zástupcami spoja prostredníctvom Edupage,

kde podajú všetky potrebné informácie.

 

 OZNAMY  

Deviataci, dovidenia!
30.jún.2023"Všetko má svoj začiatok i koniec. Ale to čo vyzerá ako koniec, môže byť iba začiatok."
 
Dnes sa mnohým zdá, že sa všetko končí. Je predsa koniec školského roka. Končí sa učenie, skoré vstávanie. Končia sa desiatky iných vecí. Ale naozaj je to koniec???
Pre vás sa dnes končí, snáď to najkrajšie, bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z vás tu zanechá svoju stopu v našich spomienkach.
Prajeme vám, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových, dobrých kamarátov a aby každý z vás našiel svoje šťastie!
 
Nuž teda, dovidenia a krásny život prajeme!
 
 
Viac fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.


OZNAMY  

Deň otcov
18.jún.2023Krásny Deň otcov prajeme všetkým oteckom z Kukučínky!

 OZNAMY  

ZBER PAPIERA - vyhodnotenie
16.jún.2023Dnes sme vyhodnocovali tých v našej škole, ktorí boli najaktívnejší v zebere papiera a snažia sa prispieť k ochrane našej planéty, podporujú recykláciu a ochraňujú životné prostredie. Spolu sme nazbierali takmer 7800 kg papiera.
 
Podľa počtu žiakov sme urobili prepočet a tu sú tí naj:
I. stupeň:
  1. miesto 4.B trieda
  2. miesto 3.C trieda
  3. miesto 2.B trieda
II. stupeň:
  1. miesto 6.A trieda
  2. miesto 9.A trieda
  3. miesto 6.C trieda
 
Ďakujeme za každý kilogram odovzdaného papiera, tých najlepších sme odmenili! Dúfame, že chutilo!
 
 
 
Viac fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.


OZNAMY  

Jún - rovesnícke vzdelávanie v Kukučínke
1.jún.2023JÚN - ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE V KUKUČÍNKE
- vzdelávacie aktivity, kde starší žiaci (deviataci) budú učiť svojich mladších spolužiakov
 
"Učenie znamená zistiť, čo už viete." (Richard Bach, americký spisovateľ)
 
 
    Rovesnícke vzdelávanie sa považuje za inovatívny koncept budúceho vzdelávania, pričom sa u žiakov rozvíjajú zručnosti pre 21. storočie: tvorivosť a inovatívnosť, kritické myslenie, riešenie problémov a rozhodovanie, komunikácia, tímová práca, digitálna a mediálna gramotnosť a zručnosti pre život.
    Zo starších žiakov školy sa postupnou prípravou (zameranie na to - ako viesť skupinu, či celú triedu, pripraviť pomôcky, zostaviť vhodné, pútavé a interaktívne aktivity), stávajú žiacki lektori (rovesníci), ktorí pripravia činnosti a vyučovacie hodiny pre mladších žiakov.
     Cieľom je, aby rovesníci zostavovali všetko v čo najväčšej miere samostatne, a to od návrhu až po realizáciu. Priebežne je potrebné s nimi ich návrhy konzultovať, svoje pripravené činnosti a hodiny si môžu odskúšať medzi sebou ...

celý článok...


OZNAMY  


 

[domov] [1] 2 3 4 5 6 7 ... 18 [ďalšia]1-5 z 90


Posledné oznamy


Záujmové útvary - šk. rok 2023/2024

-25.september.2023


Deviataci, dovidenia!

-30.jún.2023


Deň otcov

-18.jún.2023


Kategórie