ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash playerMilí rodičia a priatelia školy! Týmto Vás prosíme o venovanie 2% z Vašej už odvedenej dane. Bližšie informácie v menu "2% Z DANE". Ďakujeme.


Milí rodičia a žiaci 9. ročníka. Ponúkame Vám možnosť prezrieť si aktuálnu ponuku učebných miest v systéme duálneho vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji. Bližšie informácie v menu "PORADENSTVO" - podstránka "Výchovné poradenstvo".OZNAMY


Elektronická žiacka knižka
3.október.2017Oznamujeme žiakom a rodičom našej školy, že elektronická žiacka knižka je spustená.

 

Prihlasovacie údaje pre rodičov boli zaslané na ich mailové adresy. V prípade, že rodič nepoužíva mail, je potrebné si prísť prihlasovacie údaje prevziať osobne k triednemu učiteľovi.

 

Papierovú žiacku knižku môžu žiaci ďalej používať, ale len napríklad na lekárske potvrdenia (nie na zápis známok).

 OZNAMY  

Rozvrh hodín krúžkov 2017/2018
3.október.2017 

Bližšie informácie TU.OZNAMY  

Zmeny vo vyplácaní cestovného
3.október.2017Vážení rodičia.

 

Na základe prípisu z Okresného úradu -  odboru školstva v Žiline zo dňa 23.08.2017 Vám oznamujeme, že od 1.9.2017 nastala zmena vo vyplácaní cestovného   žiakom, ktorí majú nárok na dopravné (Oravská Poruba, Veličná, Veličná-Revišné, Jasenová, Vyšný Kubín, Osádka, Leštiny, Pucov 5.-9. ročník a Pokryváč 5.-9. ročník). Autobusové cestovné lístky musia dokladať iba žiaci z Veličnej a Veličná Revišné, ktorí majú duálnu dopravu (autobus + vlak).

Cestovné náklady sa budú preplácať  MESAČNE (nie  polročne, ako doteraz) zákonnému zástupcovi žiaka za dané obdobie až po jeho skončení – na začiatku nasledujúceho mesiaca po doručení nalepených autobusových cestovných lístkov z miesta trvalého bydliska do školy a späť. Vyplatenie  sa uskutoční vtedy, keď  bude  známy počet dní, v ktorých bol žiak v škole.

Tieto finančné prostriedky vyplatí  ZŠ, a to preukázateľne na účet zákonného zástupcu žiaka, ktorý do školy dochádza a spĺňa ustanovenie § 8 ods. 6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších ...


celý článok...


OZNAMY  

Nábor - volejbal
20.september.2017

OZNAMY  

Konzultácie
6.september.2017Vážení rodičia,

 

od tohto školského roka (2017/2018) rušíme konzultačné dni (utorky v mesiaci školského roka) pre nízky záujem rodičov o túto službu a aktivitu.

 

 

Konzultácie RODIČ - UČITEĽ (+ ŽIAK) sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode oboch strán, ale vždy tak, aby nebolo zasahované do rozvrhu pedagóga alebo konania dozoru.

 

Viac informácií o konzultáciách nájdete  v menu OZNAMY PRE RODIČOV alebo v TLAČIVÁ/DOKUMENTY - Školský poriadok.OZNAMY  


 

[domov] [1] 2 3 4 5  [ďalšia]1-5 z 21


Posledné oznamy


Kategórie

História