ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Vážení rodičia budúcich prvákov. Informácie a tlačivá na stiahnutie k zápisu do 1. ročníka nájdete v menu "OZNAMY PRE RODIČOV".


Darujte 2 % Vašich daní OZ Kukučínka. Ďakujeme! Viac informácií v menu "2 % Z DANE".


Vážení rodičia budúcich piatakov (aj starších žiakov) so záujmom o šport. Prihlášku do športovej triedy nájdete v menu "TLAČIVÁ/DOKUMENTY".OZNAMY


Marec - mesiac knihy
16.marec.2019Nie sme žiadni básnici, čo píšu básne. Nie sme maliari, ktorí maľujú krásne.
Sme len ľudia - žiaci, pedagógovia, čo chcú čítať, učiť sa a vzdelávať.
Preto si aj v našej škole pripomíname každý rok Marec – mesiac knihy. Počas tohto mesiaca pripravujeme rôzne aktivity týkajúce sa kníh a ich využitia. Usporadúvajú sa besedy, návštevy Oravskej knižnice, Hviezdoslavov Kubín-recitačná súťaž,...
Počas tohoto mesiaca sa využíva vo väčšej miere aj naša školská knižnica, ktorá je veľmi dobre zásobená knižným materiálom. Knižničný fond je delený na náučnú literatúru – encyklopédie, odborné knihy, umeleckú literatúru – knihy pre deti, beletria, časopisy a hudobniny. V našej školskej knižnici máme k dispozícii cez 8000 titulov zo všetkých oblastí. Všetci žiaci a zamestnanci školy sú registrovanými členmi školskej knižnice.

 OZNAMY  

Týždeň prevantívnych aktivít
8.február.2019V týždni od 11. marca do 15. marca 2019 bude na celom prvom stupni

našej základnej školy prebiehať týždeň preventívnych aktivít s kpt. Mgr. Tiborom Šándorom, zameraných na  dopravnú výchovu s názvom Bezpečne do cieľa,

ktorej súčasťou bude aj výchovný koncert s názvom  Maj rád druhého ako hudbu.

 

V tomto týždni sa uskutoční aj vyhodnotenie výtvarnej súťaže Školské brány bez šikany,

do ktorej sa zapojili  žiaci prvého a druhého stupňa našej školy

a preventívna a osvetová aktivita určená pre žiakov 8. ročníka,

na ktorej vystúpia s programom aj naši žiaci.OZNAMY  

Nina na Majstrovstvách sveta žien do 18 rokov v Rakúsku!
6.január.2019Výborná správa!

 

Naša žiačka Nina Cengelová (športová hokejová trieda) sa zúčastnila

ako členka reprezentačného družstva SR 18 Ženy

 

IIHF Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov v Rakúsku (Radenthein)

v termíne od 6.1. do 14.1.2019.

 

Mladé hokejistky dosiahli pre Slovensko historický úspech, keď sa im podarilo premiérovo postúpiť na majstrovstvá sveta medzi elitu!

 

Nine gratulujeme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu! smileOZNAMY  

Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi / životné minimum
18.december.2018Žiadame rodičov žiakov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo príjem rodín je na hranici životného minima,

 

aby to oznámili škole prinesením dokladov o priznaní životného minima alebo kópie rozhodnutia o priznaní pomoci v hmotnej núdzi

 

do 8. januára 2019 do kancelárie školy.

 

Viac informácií TU.OZNAMY  

Metodický pokyn k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov
24.september.2018Vážení rodičia,

 

v menu TLAČIVÁ/DOKUMENTY nájdete

 

Metodický pokyn k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v zmysle Smernice MŠ SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,

 

 

ktorý je prílohou Školského poriadku, aby ste sa mohli oboznámiť s charakteristikou a prevenciou šikanovania, s postupmi pri zisťovaní a preverovaní šikanovania, s opatreniami na riešenie

a so spoluprácou školy s organizáciami a zákonnými zástupcami.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na výchovné poradkyne, vedenie školy, prípadne triedneho učiteľa.OZNAMY  


 

[domov] [1] 2 3 4 5 6  [ďalšia]1-5 z 30


Posledné oznamy


Kategórie

História