ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme Vám za poskytnutie 2 % Vašich daní pre OZ KUKUČÍNKA, ktoré využijeme pre deti našej školy. Viac informácií o možnosti ich poskytnutia nájdete v menu "2 % Z DANE".
Naša školská knižnica je bohatšia o stovku kníh!
10.február.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi".
Výzva bola určená všetkým základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.
Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, ministerstvo našlo vo svojich rezervách finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl.
Jednou zo škôl, ktorá bola úspešná, bola aj naša škola, dostali sme na nákup kníh do školskej knižnice v sume 800,-€. Pri výbere kníh sme spolupracovali s učiteľmi prvého aj druhého stupňa, s koordinátorkami čitateľskej gramotnosti v našej školy, aby knihy boli čo najviac využívané žiakmi a robili radosť čítania chtivým žiakom.
Knihy sú už zakúpené, máme ich už v škole, ďakujeme vydavateľstvu Martinus za poskytnutie zľavy z celkovej ceny. ...

celý článok...


INFO  

Krásne umiestnenia v OK geografickej olympiády
10.február.2021Aj napriek situácii a stále prebiehajúcemu dištančnému vzdelávaniu na 2. stupni, sťaženým podmienkam na prípravu, máme krásne umiestnenia v okresnom kole geografickej olympiády.
Toto sa uskutočnilo dištančnou formou, prví traja súťažiaci v kategóriách E a F postupujú do vyššieho - krajského kola, kategória G končí okresným kolom.
 
Naši najlepší:
 
Kategória G - 1. miesto: Nina Čellárová 5.A, 2. miesto: Richard Bradík 5.B
Kategória E - 2. miesto: Šimon Polák 8.C
Kategória F - 2. miesto: Tamara Červeňová 7.A
 
Veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy, hlavne v takýchto podmienkach. Odmena na vás čaká......keď budeme všetci v škole. kiss
 


ÚSPECHY  

Dotovanie obedov pokračuje
7.február.2021Vážení rodičia,

 

na základe Vašich otázok ku platbe obedov pre deti v našej školskej jedálni:
"Strava zadarmo" pokračuje tak ako v minulom roku, plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta skončí.


Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú 26.11.2020 schválil parlament.OZNAMY  

Pokračuje dištančná výučba a prevádzka ŠKD; Koniec 1. polroka
29.január.2021Vážení rodičia,

 

aj na budúci týždeň (1.2. - 5. 2.) pokračujeme v dištančnej výučbe pre 1. aj 2. stupeň.

 

Budúci týždeň pokračuje aj celodenný ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry v nezmenenej prevádzke a podmienkach.

 

V piatok 29.1.2021 bol posledný deň 1. polroka, žiaci dostali výpisy hodnotenia za 1. polrok prostredníctvom Edupage, ktoré im poslali triedni učitelia v PDF formáte.

Tieto výpisy môžu rodičia podpísať, aby triedni učitelia boli informovaní, že výpis rodičia videli.


Prosíme, denne sledujte informácie na EduPage. O novinkách Vás budeme priebežne informovať.OZNAMY  

Oznámenie o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach
20.január.2021Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie  žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí  - TU.

Zriaďovateľ (Mesto Dolný Kubín) zníži mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD na tretinu, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to od momentu predloženia žiadosti s uvedenými dokladmi.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 9/2020 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU.OZNAMY  


 

[predchádzajúca]  1 2 3 [4] 5 6 7 ... 49 [ďalšia]16-20 z 243


Posledné oznamy


Kategórie

História