ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré žiak musí priniesť po každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni, nájdete v menu "TLAČIVÁ/DOKUMENTY".
OZNAM pre stravníkov v ŠJ; POPLATKY ŠJ, ŠKD - šk. rok 2020/2021
18.august.2020- Oznam pre stravníkov v školskej jedálni pre šk. rok 2020/2021 - LEŽITÉ POKYNY OHĽADOM STRAVOVANIA!

 

Oznam o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a na paušálne mesačné náklady za stravovanie žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni (viac informácií nájdete aj v menu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - OZNAMY)

 

 

Zápisný lístok  stravníka ŠJ pre bežné stravovanie na školský rok 2020/2021  

 

Zápisný lístok stravníka pre osobitné stravovanie a uplatnenie dotácie na školský rok 2020/2021

 

Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí ( ŠKD )OZNAMY  

Letná škola v Kukučínke
18.august.2020Naša škola a niektorí jej absolventi si pamätajú vyučovanie v sobotu, či neskoršie pracovné soboty. Určite však nik z nás ani netušil, že sa budeme učiť i v lete. A predsa... 

 

17. augusta 2020 o pol ôsmej sa stalo čosi nevídané. Do triedy v našej škole postupne prichádzali deti. 20 prvákov zasadlo do školských lavíc. Plní očakávania a zvedavosti.

 

Začala Letná škola 2020.

 

 

 

Viac fotografií a informácií nájdete v našej FOTOGALÉRII.

Píšu o nás a našej Letnej škole aj na skolske.sk a taves.sk.

A na záver si pozrite reportáž v správach TVDK - archív alebo facebook.OZNAMY  

Prvé info pre nástup do nového školského roka
18.august.2020Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.  

Na stránke minedu.sk a facebook.com/minedu.sk nájdete informácie,

ktoré súvisia s nástupom detí do nového školského roka.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať neskôr. OZNAMY  

Čerstvé hlavičky sú späť!
30.júl.2020Tak to vyzerá, že sme zvíťazili v 2. ročníku Čerstvé hlavičky Kaufland! laughing

 

Tešíme sa na ovocie a zeleninu jedenkrát do týždňa pre všetkých našich žiakov a zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí za našu školu bojovali, súťažili... smile

 INFO  

Orava a Liptov čítajú diela Martina Kukučína
18.jún.2020     Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši vyhlásil pri príležitosti 160. výročia narodenia Martina Kukučína aktivitu - ČITATEĽSKÝ MOST pre žiakov 5. ročníka.

ZŠ M. Kukučína sa 17. 6. 2020 zapojila do tejto akcie so 45 žiakmi z troch tried piateho ročníka.        Podujatie sa uskutočnilo v školskej knižnici, mali sme milú návštevu - pozvaní boli hostia Ing. M. Zembjak – predseda Miestneho odboru Matice slovenskej a Ing. M. Švento – vedúci odboru školstva v Dolnom Kubíne.

 

 

 

Viac informácií a fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.INFO  


 

[predchádzajúca]  1 2 3 [4] 5 6 7 ... 46 [ďalšia]16-20 z 226


Posledné oznamy


Kategórie

História