ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme Vám za poskytnutie 2 % Vašich daní pre OZ KUKUČÍNKA, ktoré využijeme pre deti našej školy. Viac informácií o možnosti ich poskytnutia nájdete v menu "2 % Z DANE".
Oznámenie o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach
20.január.2021Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v Centre voľného času pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie  výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie  žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni pri ZŠ M. Kukučína - TU.

 

Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí  - TU.

Zriaďovateľ (Mesto Dolný Kubín) zníži mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD na tretinu, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to od momentu predloženia žiadosti s uvedenými dokladmi.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 9/2020 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU.OZNAMY  

Správy z knižnice
18.január.2021

INFO  

Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021
15.január.2021Pokyny k polročnému hodnoteniu žiakov v školskom roku 2020/2021 nájdete TU.

 OZNAMY  

Informácie - klasifikácia, Testovanie 5 a 9, prijímačky; Plán návratu do škôl
4.január.2021Informácie ku klasifikácii, Testovaniu 5 a 9, prijímacím skúškam - TU.

 

Plán na návrat detí do školy (článok z 4.1.2021) - TU.

 

Plán na návrat detí do školy (vysielanie Edu TV z 4.1.2021) - TU.

 

 

 OZNAMY  

Návrat do škôl 2021
17.december.2020Návrat detí do školy a forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 bude pokračovať podľa manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Návrat do škôl 2021.

 

Podrobnejšie informácie nájdete TU a v prílohách: 

 

Návrat do škôl 2021 - manuál

- Manuál COVID ŠKOLSKÝ SEMAFÓR pre základné školy

 

 

Sledujte pozorne aktualizované informácie k návratu prostredníctvom Edupage aj zsmkdk.sk.OZNAMY  


 

[predchádzajúca] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 49 [ďalšia]21-25 z 243


Posledné oznamy


Kategórie

História