ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Informácie k ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA nájdete v menu "ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA".
Nové podvody na senioroch
23.marec.2020POZOR!

 

      V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID - 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. Seniorov je nutné upozorniť na tieto nové praktiky podvodníkov (napr. osobne, prostredníctvom internetovej stránky alebo miestneho rozhlasu). V prípade, ak by boli svedkami obdobného konania, je potrebné ich informovať, aby kontaktovali políciu č. 158.

     Klienti sa v súčasnosti môžu obrátiť na Informačnú kanceláriu v Žiline v čase od 8:00 – 11:00 hod. (v čase osobnej prítomnosti zamestnancov), telefonicky (041/511 74 25) alebo prostredníctvom LiveChatu na www.prevenciakriminality.sk.

     Článok "Absolútny hyenizmus...".OZNAMY  

Zmeny v opatreniach k 16.3.2020 - koronavírus
17.marec.2020Zverejňujeme dokumenty so zmenami v opatreniach ku koronavírusu:

 

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb,

 

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia,

 

Opatrenie ÚVZ SR o karanténe,

 

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska,

 

Uznesenie vlády SR - vyhlásenie núdzového stavu.OZNAMY  

Info o zatvorení škôl a školskych zariadení; Pokyny - samoštúdium žiakov
12.marec.2020V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období

 

od 16. do 27. marca 2020 prerušené vyučovanie

 

vo všetkých školách a školských zariadeniach.

 

Bližšie informácie o tom, aké zmeny v organizácii školského roka to prinesie, nájdete v usmernení ministerky školstva Martiny Lubyovej.

 

Prosíme, majte na pamäti, že toto preventívne opatrenie NIE SÚ PRÁZDNINY, dodržujte domáci režim a všetky opatrenia určené štátom.

 

My máme povinnosť zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie, preto naši pedagógovia dostali pokyn byť k dispozícii žiakom v zmysle rozvrhu denne v dopoludňajších hodinách od 8.30 - 12.00 hod., kde je možnosť navzájom komunikovať.
Niektorí pedagógovia sa už dopredu so žiakmi dohodli a zadali úlohy, pracovné listy, prosíme, postupujte podľa toho a splňte, čo treba.

Podľa pokynov sa termín Testovania 9 nemení (je naplánované na 1.4.2020), takže verím, že naši deviataci využijú tento čas na samoštúdium - doplnené o komunikáciu ...


celý článok...


OZNAMY  

Oznam o udelení riaditeľského voľna
12.marec.2020Riaditeľka školy Mgr. Katarína Števonková  oznamuje, že

 

udeľuje

 

na základe rozhodnutia (o preventívnom uzavretí škôl  a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) krízového štábu Mesta Dolný Kubín

 

všetkým žiakom ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne na dni : 

 

13. marca 2020 (piatok)

16. marca 2020 (pondelok)

 

riaditeľské voľno

 

z dôvodov preventívneho zatvorenia školy v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19 (koronovírus).

 

Škola aj školské zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) v tieto  dni  nebudú v prevádzke, z obedu budú všetci automaticky odhlásení.

 

Prípadné zmeny (iné  pokyny  nariadené príslušnými orgánmi alebo ministerstvami) budú aktualizované a oznámené.

 

Oznam o udelení RV TU.OZNAMY  

Koronavírus - Informácie mesta Dolný Kubín, Vyhlášky, Usmernenia
11.marec.2020Dňa 10. 3. 2020 zasadal krízový štáb mesta Dolný Kubín, kde boli prijaté nasledovné opatrenia:

 

  • podľa rozhodnutia Mesta a hlavnej okresnej hygieničky zatiaľ nie je dôvod, aby sa zatvárali školské zariadenia, preto všetky ZŠ, MŠ, ZUŠ ZOSTÁVAJÚ OTVORENÉ,
  • školy majú prijať zvýšené hygienické  štandardy,
  • krúžková činnosť detí môže prebiehať. 
  • zakazuje sa však zatiaľ do 23. 3. 2020 prenájom telocviční a priestorov škôl pre cudzích nájomníkov,
  • v školách sa nesmú organizovať iné podujatia – olympiády, metodické školenia, kultúrne a športové  podujatia, exkurzie, rodičovské združenia a pod.,
  • zatvorený je AquaRelax, Zimný a Letný štadión.

 

     Prosíme rodičov a iných cudzích návštevníkov o eliminovanie vstupu do priestorov školy (iba v nevyhnutných prípadoch), rodičia nech svoje dieťa odprevadia iba ku vchodu do školy, aby sme zbytočne nezvyšovali riziko šírenia infekčných ochorení. To isté platí pre vstup rodičov a cudzích do školskej jedálne.

 

     Ďalej žiadame rodičov o dodržanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a ich opatrení - pri zhoršení ...


celý článok...


OZNAMY  


 

[predchádzajúca]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 42 [ďalšia]6-10 z 206


Posledné oznamy


Kategórie

História