ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".POZVÁNKY


Ponuka záujmových útvarov CVČ
8.september.2021 

Ponuku záujmových útvarov CVČ pri ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín a záväznú prihlášku nájdete na podstránke "CVČ, ZÁUJMOVÁ Č.".

 

Najnovšie do tejto ponuky pribudol aj "Mediálny krúžok" pre žiakov 7. až 9. ročníka. 

 

Ďalšie informácie - v kancelárii školy.

 

 POZVÁNKY  

14. jún - Svetový deň darcov krvi
11.jún.2021     14. jún si ako Svetový deň darcov krvi pripomíname od r. 2004. Je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv.
     Svetový deň darcov krvi je celosvetovým podujatím, ktoré sa spája s narodením Karla Landsteinera (14. jún 1868 Baden pri Viedni - 26. jún 1943 New York) - lekára-nositeľa Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu (1930) za objasnenie funkcie a určenie systému 4 krvných skupín AB0. Neskôr sa spolupodieľal aj na objavení Rh faktora.
     Cieľom tohto dňa je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali darcami krvi a darovali krv pravidelne. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného darovania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom. Tejto téme sa výtvarne venovali aj naši žiaci.
 
      


POZVÁNKY  

Letný denný tábor
27.máj.2021Ponúkame pre našich žiakov 1. stupňa letný denný tábor, prihlasovanie začína od 1. 6. 2021.

Prioritne je aktivita určená pre žiakov našej školy!

 POZVÁNKY  

Memoriál Barnabáša Üvegeša
19.máj.2021Pripomeňme si pamiatku nášho bývalého kolegu, učiteľa, zanieteného športovca

Barnabáša - Benca Üvegeša.

 POZVÁNKY  

Prijímacie konanie do športovej triedy
9.máj.2021Milí chlapci a dievčatá!

 

Ak chcete športovať, ste pohybovo zdatní, baví vás niektorý zo športov, ktoré máme v rámci športových tried od 5. ročníka u nás v škole (hokej, futbal, atletika a volejbal dievčatá), poďte medzi nás!

 

 

NEPOKÚSIŤ SA O ZMENU JE HORŠIE, AKO PREHRAŤ. 

 

  

 

Pozrite si zaujímavé video o našich športovcoch a prihláste sa do športovej triedy, ktorú budeme otvárať pre budúcich piatakov

aj v školskom roku 2021/2022!

 

Žiaci, ktorí športovú triedu už navštevujú (súčasná 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A), novú prihlášku nepodávajú!

 

Vzhľadom k súčasnej situácii môžete prihlášku doručiť nasledovne:

 

a) oskenovať a poslať ako prílohu v správe prostredníctvom Edupage p. zástupkyni Michaligovej (ak je záujemca žiakom našej školy)

 

b) oskenovať a poslať mailom na michaligova@zsmkdk.sk

 

c) poslať poštou na: ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, 02601 Dolný Kubín

 

d) osobne priniesť - ...


celý článok...


POZVÁNKY  


 

[domov] [1] 2 3 4  [ďalšia]1-5 z 20


Posledné oznamy


Kategórie