ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré žiak musí priniesť po každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni, nájdete v menu "TLAČIVÁ/DOKUMENTY".
Vyučovanie od 1.6.2020
26.máj.2020Vážení rodičia!


na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa školy sa umožňuje otvorenie 1. - 5. ročníka ZŠ, preto zverejňujeme všetky dôležité informácie a dokumenty, ktoré budete potrebovať k dobrovoľnému nástupu žiakov 1. až 5. ročníka do školy od 1. júna 2020:

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ M. Kukučína DK od 1.6.2020

 

- Príloha 2 - vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

- Prihláška do ŠKD od 1.6.2020 do konca šk. roka

 

- Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania - vydané MŠVVaŠ SR

 
OZNAMY  

Úspech v celoslovenskej súťaži DÚHA
13.máj.2020Veľmi nás teší, že aj v tejto mimoriadnej a náročnej situácii sa môžeme radovať z krásneho úspechu.

 

Koncom februára sa žiaci II.B Tomáško Zelenák a Tadeáško Kostroš zapojili do 24. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA, ktorej vyhlasovateľom bolo MŠVVaŠ SR a organizátorom Ľubovnianske osvetové stredisko.

 

Vo výtvarnej tvorbe v 2. kategórii mladší žiaci

získali Tomáško 2. miesto a Tadeáško čestné uznanie.

 

   

 

Talentovaným výtvarníkom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.ÚSPECHY  

Na základných školách sa vyučuje online; Poďakovanie učiteľom
12.máj.2020"Na základných školách sa vyučuje online" - názov reportáže v správach TVDK

 

a zároveň skutočnosť, ktorú žiaci, učitelia aj rodičia prijali ako výzvu zo dňa na deň.

 

Už dva mesiace sa všetci snažia zvládnuť takéto vzdelávanie čo najlepšie,

za čo si zaslúžia veľkú pochvalu.

 


 

Pripájame sa aj k poďakovaniu všetkým učiteľom,

ktorí sa počas tejto mimoriadnej situácie postavili výzvam čelom

a stali sa z nich dištanční učitelia - video

zverejnenené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.INFO  

Prijímacie konanie do športovej triedy
5.máj.2020Milí chlapci a dievčatá!

 

Ak chcete športovať, ste pohybovo zdatní, baví vás niektorý zo športov, ktoré máme v rámci športových tried od 5. ročníka u nás v škole (hokej, futbal, atletika a volejbal dievčatá), poďte medzi nás!

 

 

NEPOKÚSIŤ SA O ZMENU JE HORŠIE AKO PREHRAŤ.

 

 

 

Prihláste sa do športovej triedy, ktorú budeme otvárať pre budúcich piatakov

aj v školskom roku 2020/2021!

 

Žiaci, ktorí športovú triedu už navštevujú (súčasná 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A), novú prihlášku nepodávajú!

 

Vzhľadom k súčasnej situácii môžete prihlášku doručiť nasledovne:

 

a) oskenovať a poslať ako prílohu v správe prostredníctvom Edupage p. zástupkyni Michaligovej (ak je záujemca žiakom našej školy)

 

b) oskenovať a poslať mailom na michaligova@zsmkdk.sk

 

c) poslať poštou na: ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, 02601 Dolný Kubín

 

d) osobne priniesť - vhodiť do schránky, ktorá je umiestnená pred hlavnou ...


celý článok...


OZNAMY  

Pre našich budúcich prváčikov
20.apríl.2020 

Tešíme sa do školy, aj keď sme na zápise neboli,

všetkým pekne ukážeme, čo všetko už dokážeme.

Precvičme si hlavičky a aj svoje ručičky!

 

Kliknutím na básničku sa dostanete k materiálom pre našich budúcich prváčikov, ktorí sa nemohli zúčastniť na zápise, ale chcú nám ukázať, čo všetko už dokážu.

Materiály pripravili p. učiteľky materských škôl. kissPOZVÁNKY  


 

[predchádzajúca] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 46 [ďalšia]26-30 z 226


Posledné oznamy


Kategórie

História