ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Naše deti Vám vopred ďakujú za Vaše 2% z dane, ktoré darujete občianskemu združeniu KUKUČÍNKA! ĎAKUJEME! Nestihli ste darovať 2 % z dane? Nič to. Termín sa posúva. Viac informácií v menu "2% Z DANE".




Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na strednej škole
26.máj.2020



Vážení rodičia,

 

zo SŠ by Vám malo (do 29.5.2020) prísť rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí Vášho dieťaťa na zvolenú strednú školu.

 

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je potrebné, aby ste najneskôr do 4. júna 2020 doručili strednej škole, do ktorej bolo Vaše dieťa prijaté na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

 

Toto potvrdenie posiela strednej škole zákonný zástupca, nie základná škola.

 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním vyplneného, naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.

 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Takže nezabudnite!

 

Prílohy:  Rozhodnutie ministra a tlačivo/potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na SŠ.

 

Mgr. K. Števonková, riaditeľka školy

 

Dôležité termíny:

 

do 15.5.  rodič podával prihlášku na SŠ riaditeľovi ZŠ

do 29.5.  riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam uchádzačov

do 4.6.    rodič oznámi SŠ nastúpenie alebo nenastúpenie na SŠ

  1. 6.   riaditeľ SŠ zverejní  počet voľných a obsadených miest

do 15.6.  riaditeľ  SŠ  zverejní , či bude 2. kolo

do 19.6.  rodič podá prihlášku  na 2. kolo

do 25.6.  riaditeľ  SŠ rozhodne o  prijatí

do 30.6.  rodič oznámi SŠ záväzné potvrdenie nástupu



OZNAMY  






 


Posledné oznamy


Kategórie

História