ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli 2 % dane pre OZ KUKUČÍNKA!
Vyučovanie od 1.6.2020
26.máj.2020Vážení rodičia!


na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodnutia zriaďovateľa školy sa umožňuje otvorenie 1. - 5. ročníka ZŠ, preto zverejňujeme všetky dôležité informácie a dokumenty, ktoré budete potrebovať k dobrovoľnému nástupu žiakov 1. až 5. ročníka do školy od 1. júna 2020:

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ M. Kukučína DK od 1.6.2020

 

- Príloha 2 - vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

- Prihláška do ŠKD od 1.6.2020 do konca šk. roka

 

- Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ

 

- Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania - vydané MŠVVaŠ SR

 
OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História