ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme všetkým, ktorí poskytli 2 % dane pre OZ KUKUČÍNKA!
2. kolo prijímacích skúšok
28.máj.2020Dôležitá informácia pre rodičov a žiakov 9. ročníka, ktorí neboli prijatí na strednú školu

 

1. Ak žiak 9.ročníka nebol prijatý na strednú školu, sleduje na webovej stránke

www.svs.edu.sk/miesta od 29.5. - 15.6.2020 voľné miesta a informácie o uskutočnení 2. kola prijímacích skúšok, kde školské výpočtové stredisko sprostredkuje zverejnenie všetkých stredných škôl SR s nenaplneným počtom miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacie konanie sa uskutoční do 23.6.2020.

 

2. Oznámte do 15.6.2020 na edupage alebo na adresu babicova@zsmkdk.sk na akú strednú školu si chce žiak podať prihlášku do 2. kola prijímacích skúšok. Nezabudnite napísať názov strednej školy a odbor.

 

3. Prihlášku spracujeme a odošleme na stredné školy do 19.6.2020.

 

4. Bližšie informácie poskytne Mgr. Oľga Babicová, výchovná poradkyňa, kontakt: 0918857386.OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História