ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% dane OZ KUKUČÍNKA. Ďakujeme. Viac informácií v menu "2% Z DANE".FEBRUÁR 2021Krásne umiestnenia v OK dejepisnej olympiády
20.február.2021Máme pekné umiestnenia v okresnom kole dejepisnej olympiády!
 
kategória C - 3. miesto: Michal Osadský
kategória E - 1. miesto: Viktor Poláček, postupuje do krajského kola
kategória F - 3. miesto: Samuel Hažlinský
 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a aj za to, že naši žiaci to dokázali aj pri dištančnom vzdelávaní za sťažených podmienok! kiss


ÚSPECHY  

Deti sa vrátili do škôl
16.február.2021Aj keď si deti momentálne užívajú jarné prázdniny, Vy si môžete pozrieť

reportáž TV DK o návrate detí do škôl v pondelok 8. februára 2021.INFO  

Jarné prázdniny
11.február.2021Jarné prázdniny sa začínajú v pondelok 15. februára 2021 a trvajú do piatku 19. februára 2021

Naša základná škola a jej školské zariadenia sú v tomto období pre žiakov zatvorené.

 

Vyučovanie by sa malo začať v pondelok 22. februára 2021

 

Pozorne sledujte situáciu a všetky informácie, hlavne Edupage.

 

Prajeme Vám príjemné prežitie jarných prázdnin, oddýchnite si a načerpajte energiu do ďalších dní.

 

Viac informácií TU.INFO  

Naša školská knižnica je bohatšia o stovku kníh!
10.február.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi".
Výzva bola určená všetkým základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.
Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, ministerstvo našlo vo svojich rezervách finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl.
Jednou zo škôl, ktorá bola úspešná, bola aj naša škola, dostali sme na nákup kníh do školskej knižnice v sume 800,-€. Pri výbere kníh sme spolupracovali s učiteľmi prvého aj druhého stupňa, s koordinátorkami čitateľskej gramotnosti v našej školy, aby knihy boli čo najviac využívané žiakmi a robili radosť čítania chtivým žiakom.
Knihy sú už zakúpené, máme ich už v škole, ďakujeme vydavateľstvu Martinus za poskytnutie zľavy z celkovej ceny. ...

celý článok...


INFO  

Krásne umiestnenia v OK geografickej olympiády
10.február.2021Aj napriek situácii a stále prebiehajúcemu dištančnému vzdelávaniu na 2. stupni, sťaženým podmienkam na prípravu, máme krásne umiestnenia v okresnom kole geografickej olympiády.
Toto sa uskutočnilo dištančnou formou, prví traja súťažiaci v kategóriách E a F postupujú do vyššieho - krajského kola, kategória G končí okresným kolom.
 
Naši najlepší:
 
Kategória G - 1. miesto: Nina Čellárová 5.A, 2. miesto: Richard Bradík 5.B
Kategória E - 2. miesto: Šimon Polák 8.C
Kategória F - 2. miesto: Tamara Červeňová 7.A
 
Veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy, hlavne v takýchto podmienkach. Odmena na vás čaká......keď budeme všetci v škole. kiss
 


ÚSPECHY  


 

[domov] [1] 2  [ďalšia]1-5 z 6


Posledné oznamy


Kategórie

História