ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".FEBRUÁR 2021Krásne umiestnenia v OK dejepisnej olympiády
20.február.2021Máme pekné umiestnenia v okresnom kole dejepisnej olympiády!
 
kategória C - 3. miesto: Michal Osadský
kategória E - 1. miesto: Viktor Poláček, postupuje do krajského kola
kategória F - 3. miesto: Samuel Hažlinský
 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a aj za to, že naši žiaci to dokázali aj pri dištančnom vzdelávaní za sťažených podmienok! kiss


ÚSPECHY  

Deti sa vrátili do škôl
16.február.2021Deti sa v pondelok 8. februára 2021 vrátili do školských lavíc, Vy si môžete pozrieť

reportáž TV DK o návrate detí do škôl.INFO  

Naša školská knižnica je bohatšia o stovku kníh!
10.február.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi".
Výzva bola určená všetkým základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.
Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, ministerstvo našlo vo svojich rezervách finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl.
Jednou zo škôl, ktorá bola úspešná, bola aj naša škola, dostali sme na nákup kníh do školskej knižnice v sume 800,-€. Pri výbere kníh sme spolupracovali s učiteľmi prvého aj druhého stupňa, s koordinátorkami čitateľskej gramotnosti v našej školy, aby knihy boli čo najviac využívané žiakmi a robili radosť čítania chtivým žiakom.
Knihy sú už zakúpené, máme ich už v škole, ďakujeme vydavateľstvu Martinus za poskytnutie zľavy z celkovej ceny. ...

celý článok...


INFO  

Krásne umiestnenia v OK geografickej olympiády
10.február.2021Aj napriek situácii a stále prebiehajúcemu dištančnému vzdelávaniu na 2. stupni, sťaženým podmienkam na prípravu, máme krásne umiestnenia v okresnom kole geografickej olympiády.
Toto sa uskutočnilo dištančnou formou, prví traja súťažiaci v kategóriách E a F postupujú do vyššieho - krajského kola, kategória G končí okresným kolom.
 
Naši najlepší:
 
Kategória G - 1. miesto: Nina Čellárová 5.A, 2. miesto: Richard Bradík 5.B
Kategória E - 2. miesto: Šimon Polák 8.C
Kategória F - 2. miesto: Tamara Červeňová 7.A
 
Veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy, hlavne v takýchto podmienkach. Odmena na vás čaká......keď budeme všetci v škole. kiss
 


ÚSPECHY  

Dotovanie obedov pokračuje
7.február.2021Vážení rodičia,

 

na základe Vašich otázok ku platbe obedov pre deti v našej školskej jedálni:
"Strava zadarmo" pokračuje tak ako v minulom roku, plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta skončí.


Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú 26.11.2020 schválil parlament.OZNAMY  


 

[domov] 1-5 z 5


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie