ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% dane OZ KUKUČÍNKA. Ďakujeme. Viac informácií v menu "2% Z DANE".
Naša školská knižnica je bohatšia o stovku kníh!
10.február.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi".
Výzva bola určená všetkým základným školám na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.
Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, ministerstvo našlo vo svojich rezervách finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl.
Jednou zo škôl, ktorá bola úspešná, bola aj naša škola, dostali sme na nákup kníh do školskej knižnice v sume 800,-€. Pri výbere kníh sme spolupracovali s učiteľmi prvého aj druhého stupňa, s koordinátorkami čitateľskej gramotnosti v našej školy, aby knihy boli čo najviac využívané žiakmi a robili radosť čítania chtivým žiakom.
Knihy sú už zakúpené, máme ich už v škole, ďakujeme vydavateľstvu Martinus za poskytnutie zľavy z celkovej ceny. Už nám chýba len „maličkosť" – byť riadne v škole a zapožičať si knihu. Lebo knihy sú zdrojom múdrosti a tvorivosti!


INFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História