ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, pevné zdravie, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní. Stretneme sa v škole opäť 5. septembra 2022.
Prijímacie konanie na stredné školy
9.február.2022Od 1.2.2022 si deviataci môžu podať prihlášku na stredné školy. 

Dôležité informácie nájdete aj na facebookovej stránke MŠVVaŠ SR.

Pozrite si: Podávanie prihlášok na stredné školy - VIDEO.


  INFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie