ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".
Ponuka záujmových útvarov CVČ
8.september.2021 

Ponuku záujmových útvarov CVČ pri ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín a záväznú prihlášku nájdete na podstránke "CVČ, ZÁUJMOVÁ Č.".

 

Najnovšie do tejto ponuky pribudol aj "Mediálny krúžok" pre žiakov 7. až 9. ročníka. 

 

Ďalšie informácie - v kancelárii školy.

 

 POZVÁNKY  


 


Posledné oznamy


Kategórie