ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Naše deti Vám vopred ďakujú za Vaše 2% z dane, ktoré darujete občianskemu združeniu KUKUČÍNKA! ĎAKUJEME! Nestihli ste darovať 2 % z dane? Nič to. Termín sa posúva. Viac informácií v menu "2% Z DANE".
Koronavírus - Informácie mesta Dolný Kubín, Vyhlášky, Usmernenia
11.marec.2020Dňa 10. 3. 2020 zasadal krízový štáb mesta Dolný Kubín, kde boli prijaté nasledovné opatrenia:

 

  • podľa rozhodnutia Mesta a hlavnej okresnej hygieničky zatiaľ nie je dôvod, aby sa zatvárali školské zariadenia, preto všetky ZŠ, MŠ, ZUŠ ZOSTÁVAJÚ OTVORENÉ,
  • školy majú prijať zvýšené hygienické  štandardy,
  • krúžková činnosť detí môže prebiehať. 
  • zakazuje sa však zatiaľ do 23. 3. 2020 prenájom telocviční a priestorov škôl pre cudzích nájomníkov,
  • v školách sa nesmú organizovať iné podujatia – olympiády, metodické školenia, kultúrne a športové  podujatia, exkurzie, rodičovské združenia a pod.,
  • zatvorený je AquaRelax, Zimný a Letný štadión.

 

     Prosíme rodičov a iných cudzích návštevníkov o eliminovanie vstupu do priestorov školy (iba v nevyhnutných prípadoch), rodičia nech svoje dieťa odprevadia iba ku vchodu do školy, aby sme zbytočne nezvyšovali riziko šírenia infekčných ochorení. To isté platí pre vstup rodičov a cudzích do školskej jedálne.

 

     Ďalej žiadame rodičov o dodržanie pokynov Úradu verejného zdravotníctva a ich opatrení - pri zhoršení zdravotného stavu dieťaťa - komunikácia s ošetrujúcim lekárom, sledovanie zdravotného stavu a prípadná karanténa na pokyn lekárov.

 

Ďakujeme, že budete zodpovední za svoje zdravie i zdravie nás všetkých!

 

     V súvislosti s tým zverejňujeme:

Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia,

Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia,

Usmernenie č.3 MŠVVaŠ,

Usmernenie hlavného hygienika SR o karanténe,

Usmernenie o vykazovaní OČR a PN,

ktoré je potrebné pozorne prečítať a dodržiavať.

 

     Dávame do pozornosti aj informácie zverejnené na stránke mesta Dolný Kubín.

 
OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História