ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


POZOR! Zmeny v platbách nájdete v menu - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ (Oznamy, Poplatky), ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ (Pokyny pre rodičov), CVČ, ZÁUJMOVÁ Č.
Marec - mesiac knihy
16.marec.2019Nie sme žiadni básnici, čo píšu básne. Nie sme maliari, ktorí maľujú krásne.
Sme len ľudia - žiaci, pedagógovia, čo chcú čítať, učiť sa a vzdelávať.
Preto si aj v našej škole pripomíname každý rok Marec – mesiac knihy. Počas tohto mesiaca pripravujeme rôzne aktivity týkajúce sa kníh a ich využitia. Usporadúvajú sa besedy, návštevy Oravskej knižnice, Hviezdoslavov Kubín-recitačná súťaž,...
Počas tohoto mesiaca sa využíva vo väčšej miere aj naša školská knižnica, ktorá je veľmi dobre zásobená knižným materiálom. Knižničný fond je delený na náučnú literatúru – encyklopédie, odborné knihy, umeleckú literatúru – knihy pre deti, beletria, časopisy a hudobniny. V našej školskej knižnici máme k dispozícii cez 8000 titulov zo všetkých oblastí. Všetci žiaci a zamestnanci školy sú registrovanými členmi školskej knižnice.

 OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Daj si čas

-11.september.2019


Preplácanie nákladov na dopravu

-6.september.2019


Čerstvé hlavičky pre naše detičky

-3.september.2019


Kategórie

História