ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie pre žiakov a rodičov k priebehu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 - 2022) nájdete v menu TESTOVANIE T9 A T5.
Základné informácie k návratu do škôl od 10.1.2022
4.január.2022Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie sa žiaci vrátia do škôl 10. januára 2022.

Prvotné informácie nájdete na facebookovej stránke MŠVVaŠ SR

Podrobné informácie o návrate do školy od 10.1.2022 plánujeme zverejniť v piatok 7.1.2022.

 

 INFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie