ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré musí zákonný zástupca žiaka poslať po každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni, odovzdávajte elektronicky cez Edupage.
Organizácia vyučovania od 26.10.2020; Pokyny RŠ k dištančnému vzdelávaniu
23.október.2020Zmeny pri organizácii vyučovania od pondelka 26.10.2020 a zmeny termínu jesenných prázdnin - TU.

 

Pokyny riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu pre žiakov 2. stupňa - TU.

 OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História