ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


V mene detí ďakujeme za darovanie 2% z Vašich daní OZ Kukučínka. Viac informácií nájdete v menu vľavo "2% Z DANE".OZNAMY


Prekrytie dýchacích ciest, karanténa - zmeny
21.apríl.2022Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nebude potrebné nastúpiť automaticky do karantény.

Tieto informácie a zmeny budú detailnejšie popisované v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR. 

 

 OZNAMY  

Voľby do Rady školy
11.apríl.2022Vážení rodičia a zamestnanci školy,

 

v prílohe nájdete Vyhlásenie volieb do Rady školy pri ZŠ M. Kukučína D. Kubín, ktoré sa uskutočnia dňa 10. mája 2022 a ďalšie dokumenty potrebné ku kandidatúre, aby boli dodržané všetky náležitosti GDPR.

Kandidatúru záujemcov na členstvo do rady školy je potrebné predložiť do 6. mája.
Využite svoje právo hlasovať, ale aj kandidovať ako člen rady školy.

 

Prílohy:

- Vyhlásenie volieb do Rady školy

Výzva na nomináciu kandidátov

Písomný súhlas s kandidatúrou

- Rodič - súhlas so spracovaním osobných údajov

- Zamestnanec - súhlas so spracovaním osobných údajovOZNAMY  

Deň učiteľov
27.marec.2022      Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu aj chcenie odovzdávať mladej generácii nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete. S cieľom nielen ho spoznať , ale urobiť ho i lepším a dokonalejším.  

     Všetci chceme, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. Lebo: „Duša bez učiteľa, akokoľvek cnostná, je ako rozpálený uhoľ ponechaný na seba... skôr vychladne, ako sa rozhorí..."

  

 

     Deň učiteľov by mal byť aj dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

Milí učitelia, ĎAKUJEME za Vašu prácu v prospech žiakov i našej spoločnosti, za ochotu pomôcť a poradiť, za myšlienky i nápady, ktorými posúvate aj úroveň našej školy k lepšiemu.

Ďakujem  Vám za Vašu starostlivosť pre všetky deti bez rozdielu.

     Želáme Vám hlavne dobré zdravie, veľa trpezlivosti, pedagogického optimizmu, veľa radosti zo ...


celý článok...


OZNAMY  

Pomoc Ukrajine koordinovaná mestom Dolný Kubín
28.február.2022 

Vážení rodičia žiakov ZŠ M. Kukučína,


- ďakujeme Vám za Vašu ochotu pomôcť v súvislosti s dianím na Ukrajine, evidujeme v týchto dňoch množstvo ponúk prispieť, či už materiálne, finančne alebo dobrovoľníckou činnosťou; každého z Vás berieme už teraz ako súčasť nášho veľkého spoločného humanitárneho tímu, ktorý v meste vzniká;


- našu pomoc koordinujeme prevažne so Spišskou katolíckou charitou, od ktorej budeme dostávať pravidelné avízo, aké materiálne alebo dobrovoľnícke formy pomoci sú aktuálne najviac potrebné;


- aj po akcii "Charitatívne fašiangy" máme momentálne dostatok všetkých potrebných vecí, ktoré postupne odchádzajú na ukrajinskú hranicu a do rôznych ubytovní v rámci Slovenska, stav zásob sa však pravdepodobne bude každým dňom meniť; na základe požiadaviek Vás preto budeme prostredníctvom Vašej školy informovať o tom, čoho je aktuálne nedostatok a s čím môžete pomôcť v rámci Vašich síl a kapacít.

 

JEDNOTNÁ KOMUNIKAČNÁ LINKA MESTA
V prípade, že viete o niekom, kto aktuálne ...


celý článok...


OZNAMY  

Nové opatrenia od 25.1.2022
25.január.2022Nové opatrenia od 25.1.2022 - TU

Školský semafor od 25.1.2022 - TU alebo na facebookovej stránke MŠVVaŠ SR.

 

  OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 17 [ďalšia]26-30 z 82


Posledné oznamy


Kategórie