ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Naše deti Vám ďakujú za 2% Vašich daní, ktoré budú môcť využiť prostredníctvom OZ Kukučínka. Viac informácií v menu vľavo (2% Z DANE).


Chcete sa dozvedieť viac o aktivitách v našej škole? Kliknite v menu vľavo "FOTOGALÉRIA" :-)OZNAMY


OZNAM O ZRUŠENÍ TESTOVANIA 5 v tomto školskom roku
1.február.2023Rozhodnutie ministra z 1. februára 2023


Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

V školskom roku 2022/2023 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5).

Odôvodnenie nájdete TU.OZNAMY  

OZNAM O POPLATKOCH V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH - ŠJ, ŠKD, CVČ od 1.1.2023
29.december.2022Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, 6 a 7, § 49 ods. 4, 5 a 6, § 114 ods. 6 a 7, § 116 ods. 6, 7 a 8 a § 140 ods. 10 a 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta DK ...( VZN č. 12/2022 v prílohe)

Vážení rodičia, prinášame nemilú správu o zvyšovaní poplatkov, doba to takto priniesla, škola za to nemôže ...
Prosíme, pozrite si zmenené výšky poplatkov, preštudujte pokyny. Zároveň si zmeňte trvalé príkazy vo svojich bankách a od nového roka budeme ...


celý článok...


OZNAMY  

Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2023
22.december.2022Vianočný čas sú krásne chvíle,

čas znovu zažiť niečo  milé.

Rodinu objať, stretnúť priateľov,

spojenie duší cítiť aj bez slov.

 

Prajeme Vám všetkým krásne Vianoce prežité v kruhu svojich blízkych,

 v novom roku 2023 pevné zdravie, pokoj, šťastie a lásku.

 OZNAMY  

Oznam o prerušení prevádzky školy a školských zariadení (chrípkové prázdniny)
15.december.2022Na základe odporúčania RÚVZ v Dolnom Kubíne (príloha) a so súhlasom zriaďovateľa sa prerušuje vyučovanie v Základnej škole M. Kukučína v Dolnom Kubíne (chrípkové prázdniny) na 7 dní - od 16.12.2022 do 22.12.2022 z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti detí - akútne respiračné ochorenia - viac ako 30 % z celkového počtu žiakov.
Po dohode so zriaďovateľom je pozastavená aj činnosť CVČ, ŠKD a školskej jedálne.
Všetci žiaci budú odhlásení zo školskej stravy.
Vyučovanie sa začne až po vianočných prázdninách - 9.1.2023.
Podrobnejšie informácie, aj o vyzdvihnutí vecí z tried a zo školy, Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.

 

 

Oznam o prerušení prevádzky školy a školských zariadení OZNAMY  

Kukučínka je už 55- ročná
15.november.2022Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Chceme Vás čo najsrdečnejšie pozvať na oslavy 55. výročia otvorenia našej školy.

Uskutočnia sa  v dvoch častiach:

  • 30. novembra 2022 o 16.00 hod. – Slávnostná školská akadémia pre všetkých rodičov priateľov a priaznivcov školy  * pozvánka  na akadémiu v prílohe /Divadelná sála MsKS  v Dolnom Kubíne/.
  • 1. decembra 2022 o 10.30 hod. (len pre pozvaných hostí) – Slávnostná školská akadémia pre zamestnancov školy, bývalých zamestnancov školy a pozvaných hostí /Divadelná sála MsKS  v Dolnom Kubíne/.

V tento deň – 1.12. - vo štvrtok, bude žiakom školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov  * oznam o riaditeľskom voľne v prílohe.

 

 

Prílohy: 

Oznam (celé znenie)

- Pozvánka na akadémiu 

- Oznam o riaditeľskom voľneOZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 20 [ďalšia]21-25 z 98


Posledné oznamy


DEŇ MATIEK

-12.máj.2024


Krásnu Veľkú noc!

-27.marec.2024


Deň učiteľov - 28. marec

-27.marec.2024


Kategórie