ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetky naše zdokumentované akcie, aktivity, podujatia, ... môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.OZNAMY


Testovanie 9 - držíme palce!
21.marec.2023Zajtra čaká našich 67 deviatakov prvá vážnejšia skúška - TESTOVANIE 9.
Držte sa všetci, otvorte hlavy, zapisujte do odpoveďových hárkov s rozvahou, poriadne a zhlboka dýchajte... Veľa šťastia!

 

 OZNAMY  

Oznam o udelení riaditeľského voľna
16.marec.2023OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA
pre žiakov 7. - 8. ročníka Základnej školy M. Kukučína v Dolnom Kubíne


Riaditeľka Základnej školy M. Kukučína v Dolnom Kubíne na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka


udeľuje
riaditeľské voľno žiakom 7. a 8. ročníka
na deň 22. 3. 2023 (streda)
z organizačných dôvodov - zabezpečenie plynulého chodu celoslovenského testovania Testovanie 9 - 2023

 

V uvedený deň budú stravujúci sa žiaci 7. a 8. ročníka z obedov automaticky odhlásení.
Kto má záujem o obed, je potrebné sa individuálne deň dopredu ...


celý článok...


OZNAMY  

PROJEKT DIGITÁLNY ŽIAK – tablety pre žiakov
14.marec.2023Dávame do pozornosti  rodičom, ktorí môžu spĺňať podmienky užívateľov príspevku -

PROJEKT DIGITÁLNY ŽIAK – tablety pre žiakov.

 

 

Viac informácií nájdete TU.OZNAMY  

OZNAM O ZRUŠENÍ TESTOVANIA 5 v tomto školskom roku
1.február.2023Rozhodnutie ministra z 1. februára 2023


Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

V školskom roku 2022/2023 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5).

Odôvodnenie nájdete TU.OZNAMY  

OZNAM O POPLATKOCH V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH - ŠJ, ŠKD, CVČ od 1.1.2023
29.december.2022Mesto Dolný Kubín v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, 6 a 7, § 49 ods. 4, 5 a 6, § 114 ods. 6 a 7, § 116 ods. 6, 7 a 8 a § 140 ods. 10 a 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") vydáva všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta DK ...( VZN č. 12/2022 v prílohe)

Vážení rodičia, prinášame nemilú správu o zvyšovaní poplatkov, doba to takto priniesla, škola za to nemôže ...
Prosíme, pozrite si zmenené výšky poplatkov, preštudujte pokyny. Zároveň si zmeňte trvalé príkazy vo svojich bankách a od nového roka budeme ...


celý článok...


OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca]  1 2 [3] 4 5 6 7 ... 19 [ďalšia]11-15 z 91


Posledné oznamy


Kategórie