ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme Vám za poskytnutie 2 % Vašich daní pre OZ KUKUČÍNKA, ktoré využijeme pre deti našej školy. Viac informácií o možnosti ich poskytnutia nájdete v menu "2 % Z DANE".OZNAMY


Návrat do škôl 2021
17.december.2020Návrat detí do školy a forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 bude pokračovať podľa manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Návrat do škôl 2021.

 

Podrobnejšie informácie nájdete TU a v prílohách: 

 

Návrat do škôl 2021 - manuál

- Manuál COVID ŠKOLSKÝ SEMAFÓR pre základné školy

 

 

Sledujte pozorne aktualizované informácie k návratu prostredníctvom Edupage aj zsmkdk.sk.OZNAMY  

Usmernenie k opatreniam - "Spoločná zodpovednosť" - 8. 11. 2020
9.november.2020Vážení rodičia, milí žiaci, 

prinášame Vám: 

 

- usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" (8. 11. 2020) pre testované okresy - TU

 

- kto a za akých podmienok môže vstupovať do priestorov školy - TU a vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti - TU

 

- nezabudnite zajtra na vyplnené a podpísané vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti - TU (pred vstupom do školy sa ním Vaše dieťa preukáže a odovzdá ho svojej triednej pani učiteľke, vytlačené tlačivo sa nachádza aj pri hlavnom vstupe do školy) alebo elektronicky cez Edupage - "Žiadosti / Vyhlásenia", 

 

- nezabudnite informovať svojho triedneho učiteľa o prípadnej zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa.

 

Ďakujeme.OZNAMY  

Pokyny k nástupu žiakov do školy po celoplošnom testovaní
30.október.2020Pokyny k nástupu žiakov do školy po jesenných prázdninách dňa 3.11.2020, k tomu prislúchajúce dokumenty a "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti":

 

- Pokyny k nástupu žiakov do školy po celoplošnom testovaní

 

- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (môžete využiť aj možnosť elektronického vyhlásenia cez Edupage - "Žiadosti / Vyhlásenia")

 

- Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

 

- Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

 

- Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  

 

- Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu

 

 OZNAMY  

Oravský záchranný systém v akcii
28.október.2020V stredu 28.10.2020 podvečer sa v našej škole pracovalo aj takto...

 

Veľká VĎAKA Oravskému záchrannému systému za obrovskú pomoc - bezplatné vydezinfikovanie všetkých priestorov našej školy aj školskej jedálne.

 

 

Viac fotografií v našej FOTOGALÉRII.OZNAMY  

Organizácia vyučovania od 26.10.2020; Pokyny RŠ k dištančnému vzdelávaniu
23.október.2020Zmeny pri organizácii vyučovania od pondelka 26.10.2020 a zmeny termínu jesenných prázdnin - TU.

 

Pokyny riaditeľky školy k dištančnému vzdelávaniu pre žiakov 2. stupňa - TU.

 OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca]  1 2 [3] 4 5 6 7 ... 14 [ďalšia]11-15 z 67


Posledné oznamy


Kategórie

História