ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


V mene detí ďakujeme za darovanie 2% z Vašich daní OZ Kukučínka. Viac informácií nájdete v menu vľavo "2% Z DANE".OZNAMY


Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2022/2023
19.september.2022PRIHLASOVANIE do záujmových útvarov je UZAVRETÉ!

Viac informácií nájdete v menu CVČ, ZÁUJMOVÁ Č.

Záväznú prihlášku do záujmového útvaru si môžete stiahnuť TU.OZNAMY  

Škola volá
4.september.2022Kukučínkári, zajtra začíname, už sa na vás všetkých po 2 mesiacoch tešíme.
 
Nezabudnite sa prihlásiť na obedy, zobrať si čipy, prezuvky, zošit, pero...
S úsmevom zatra do školičky.smile
Nezabudnite aj na vyhlásenie o bezpríznakovosti!
 
 
Pokojný, úspešný a hlavne v zdraví prežitý školský rok 2022/23 vám všetkým prajeme.


OZNAMY  

Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov
4.september.2022Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov - predovšetkým pre nových žiakov a pre tých, kde nastala zmena!

ZŠ M. Kukučína aj v školskom roku 2022/2023 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa môžu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka náklady na dopravu do verejnej školy v spoločnom školskom obvode, ak v mieste trvalého pobytu žiaka nie je zriadená základná škola.
Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu školy a mal v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný, ani byt v nájme), a zároveň dochádzal do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.

Školský obvod pre ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín:
obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1.-9.ročník, Osádka 1.-9.ročník, Leštiny 1.-9.ročník, Pucov 5.-9.ročník, Pokryváč 5.-9.ročník....

Viac informácií v prílohách: 

- Oznam o dopravnom - preplácaní cestovných nákladov

- Čestné prehlásenie ...


celý článok...


OZNAMY  

Letná škola 2022
15.august.2022V pondelok 15.8.2022 sa začala letná škola. 

 

 

Reporty z každého dňa môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.

 

Rodičia, ktorí prihlásili svoje dieťa do letnej školy, nájdu všetky potrebné informácie v prílohe. 

 

Príloha:

- informácie pre rodičov

- program letnej školy

- vyhlásenie o bezpríznakovostiOZNAMY  

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
8.júl.2022OZNAM  pre rodiny, ktoré si  budú od 1. septembra uplatňovať poskytnutie dotácie  na podporu výchovy k stravovacím návykom – stravovanie  dieťaťa v školskej jedálni – do 8.8.2022 treba predložiť potvrdenie alebo čestné vyhlásenie!!!

 

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si môžu uplatniť rodičia,  ktorí sú  :

  1. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi
  2. Ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
  3. Ani jeden člen domácnosti si neuplatní na vyživované dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia /Daňový bonus/

K poskytnutiu dotácie na stravu je nevyhnutné predložiť potrebné potvrdenie alebo vyhlásenie :

- Potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi

- Potvrdenie, že ide o dieťa v životnom minime

- Nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus

 

Termín predloženia: do  08.08.2022 - Kancelária školskej jedálne – prízemie, alebo vhodiť do poštovej schránky pri bráne školy,  prípadne info: jurigova@zsmkdk.sk , t.č. 0917949404

 

Od 01.07.2022 v zmysle §52 ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani ...


celý článok...


OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca]  1 2 [3] 4 5 6 7 ... 17 [ďalšia]11-15 z 82


Posledné oznamy


Kategórie