ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetky naše zdokumentované akcie, aktivity, podujatia, ... môžete sledovať v našej FOTOGALÉRII.OZNAMY


Slávnostné vyhodnotenie hokejovej sezóny
29.jún.2018V priestoroch našej školy sa vo štvrtok 19. júna 2018 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie hokejovej sezóny 2017/2018 domáceho klubu MHK Dolný Kubín.

 

Viac informácií a fotografií nájdete TU.

 

     OZNAMY  

Zápis do 1. ročníka ZŠ - usmernenie
23.január.2017Vážení rodičia,

 

podľa VZN mesta Dolný Kubín č. 13/2015 mesto Dolný Kubín určuje dátum zápisu dieťaťa

na plnenie povinnej školskej dochádzky vždy v dňoch: 15. - 16. apríla príslušného roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V prípade, že niektorý z týchto dní  pripadne na sobotu, nedeľu alebo na veľkonočné prázdniny, zápis sa uskutoční v prvé dva pracovné dni nasledujúceho týždňa.

 

Keďže tento rok je 15. a 16. apríla Veľká noc,

 

zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 19. a 20. apríla  2017 (streda a štvrtok).

 

Utorok nie je pre školy pracovný deň, lebo sú Veľkonočné prázdniny.

 OZNAMY  

Odhlasovanie zo ŠKD
13.január.2017Upozornenie pre rodičov – odhlasovanie zo ŠKD

 

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa  zo ŠKD doručte mesiac vopred do kancelárie školy.

 

Dieťa bude odhlásené až od 1. dňa nasledujúceho mesiaca podľa dátumu doručenia žiadosti do školy.

 

Za ten mesiac, v ktorom je doručená žiadosť, je potrebné zaplatiť.OZNAMY  

Nariadená dezinsekcia - prevencia pedikulózy
21.november.2016Vážení rodičia,

 

v dňoch od 11. 11. do 18. 11. 2016 bolo nutné v rodinách vykonať kontrolu vlasov u detí a vykonať dezinsekciu (v rámci prevencie pedikulózy /zavšivavenia/ aj u zdravých detí).

 

POZOR!

 

Rodič bol povinný do 24. 11. 2016 podpísať a doručiť do školy písomné prehlásenie,

že dieťaťu vlasy skontroloval, vyčistil a dieťa neprejavuje príznaky zavšivavenia (toto prehlásenie deti obdržali v škole, v prípade, že ho dieťa neprinieslo, nájdete ho TU.)

 

Ak ste toto prehlásenie do dnešného dňa nedoručili, urobte tak v čo najkratšom čase (protiepidemické opatrenie je nariadené RÚVZ v Dolnom Kubíne - viď nižšie).

 

Pokyn RŠ č. 1/2016 k prevencii pedikulózy TU.

Rozhodnutie RÚVZ v Dolnom Kubíne o zabezpečení protiepidemických opatrení proti šíreniu pedikulózy v detských kolektívoch TU - časť 1, časť 2.OZNAMY  

Projekt ALINO
21.október.2016Vážení rodičia!

    

     V tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa zapoja do environmentálneho projektu s názvom ALINO. Ide o projekt zameraný na zber hliníkového odpadu/potravinové vrchnáky, obaly, plechovky.../Deti dostanú domov na mesiac krabicu, do ktorej budú separovať hliníkový odpad podľa inštrukcii na www.prealina.sk. Po mesiaci odpad donesú do školy na zváženie a spracovanie. Víťazná trieda získava plagát Alina a súťaž pokračuje do konca školského roka.  Víťazná  trieda na konci školského roka  získava preplatený koncoročný výlet.

 

Prosíme o pomoc a spoluprácu.

 
OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca] 1 ... 14 15 16 [17] 18 19  [ďalšia]81-85 z 91


Posledné oznamy


Kategórie