ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".ÚSPECHY


Výtvarná súťaž Nakresli zdravie
8.máj.2021V mesiaci apríli ÚVZ SR v rámci Svetového dňa zdravia 2021 realizoval pre žiakov I. stupňa výtvarnú súťaž Nakresli zdravie. Žiaci s veľkou fantáziou výtvarne vyjadrili svoje predstavy, čo pre nich zdravie znamená. Keďže každá škola mohla zaslať len 2 práce, do regionálneho kola postúpili kresby Bibky Kubalovej z I.B a Viktorky Balekovej zo VII. oddelenia ŠKD. Ďakujeme za účasť v školskom kole všetkým nadšeným výtvarníkom aj pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré žiakov pri ich práci viedli.

 

Tieto dve žiačky za svoje práce získali diplom a krásne a zdravé odmeny, ktoré im odovzdali pracovníčky dolnokubínskeho ÚVZ.

 

Ďakujeme za reprezentáciu!

 

  

 

Viac fotografií nájdete v našej GALÉRII PRÁC ŽIAKOV.

 

 ÚSPECHY  

Výsledky okresného kola v Pytagoriáde
20.apríl.2021Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže. Tento rok bolo aj okresné kolo on-line formou, čo bolo dosť náročné.
 
Krásne umiestnenie dosiahli naši žiaci 6. ročníka:
1. Benjamín Bečka 6.A
2. Lukáš Sojčák 6.C
3. Samuel Mikula 6.B
 
Ďalší 23 žiaci z našej školy boli úspešnými riešiteľmi.
 
Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
 


ÚSPECHY  

Krásne umiestnenia v OK dejepisnej olympiády
20.február.2021Máme pekné umiestnenia v okresnom kole dejepisnej olympiády!
 
kategória C - 3. miesto: Michal Osadský
kategória E - 1. miesto: Viktor Poláček, postupuje do krajského kola
kategória F - 3. miesto: Samuel Hažlinský
 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a aj za to, že naši žiaci to dokázali aj pri dištančnom vzdelávaní za sťažených podmienok! kiss


ÚSPECHY  

Krásne umiestnenia v OK geografickej olympiády
10.február.2021Aj napriek situácii a stále prebiehajúcemu dištančnému vzdelávaniu na 2. stupni, sťaženým podmienkam na prípravu, máme krásne umiestnenia v okresnom kole geografickej olympiády.
Toto sa uskutočnilo dištančnou formou, prví traja súťažiaci v kategóriách E a F postupujú do vyššieho - krajského kola, kategória G končí okresným kolom.
 
Naši najlepší:
 
Kategória G - 1. miesto: Nina Čellárová 5.A, 2. miesto: Richard Bradík 5.B
Kategória E - 2. miesto: Šimon Polák 8.C
Kategória F - 2. miesto: Tamara Červeňová 7.A
 
Veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu školy, hlavne v takýchto podmienkach. Odmena na vás čaká......keď budeme všetci v škole. kiss
 


ÚSPECHY  

Úspechy vo výtvarných súťažiach
1.december.2020Máme krásne umiestnenia vo výtvarných súťažiach

CHUTNÉ MAĽOVANIE a OCHRANÁRIK 2020.

 

Naša prváčka Sabinka KUBAČKOVÁ z I.B triedy zvíťazila v 1. kategórii v VII. ročníku týždňa HOVORME O JEDLE v tejto výtvarnej súťaži (téma: Cukry, tuky, soľ) a vo výtvarnej súťaži OCHRANÁRIK 2020 v kategórii ZŠ - I. stupeň sa jej práca umiestnila na 2. mieste (Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany).

Krásnu cenu a diplom za 2. miesto jej prišiel odovzdať prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne Mgr. Pavol Ľorko. 

 

Pri jej tvorbe ju viedla p. učiteľka Mária Tomášová.

 

Srdečne blahoželáme!

 

   

 

Viac fotografií nájdete v našej FOTOGALÉRII.ÚSPECHY  


 

[domov] [predchádzajúca]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 14 [ďalšia]6-10 z 66


Posledné oznamy


Kategórie