ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Ďakujeme Vám za poskytnutie 2 % Vašich daní pre OZ KUKUČÍNKA, ktoré využijeme pre deti našej školy. Viac informácií o možnosti ich poskytnutia nájdete v menu "2 % Z DANE".AUGUST 2016Ponuka záujmových útvarov
31.august.2016 

Prihlášku do záujmového útvaru si môžete stiahnuť TU.OZNAMY  

Zmena úhrady poplatku za ŠKD
26.august.2016POZOR ZMENA!

 

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od školského roku 2016/2017 sa

 

poplatok za ŠKD bude hradiť bezhotovostne

 

na účet školy – trvalým príkazom, alebo jednorazovým vkladom v banke

(tak, ako je to s platbou v školskej jedálni).

 

Poplatky v hotovosti do rúk vychovávateliek už nebudeme realizovať!

 

Rozhodnutie č. 1/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) a spôsob jeho úhrady TU.OZNAMY  

Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
19.august.2016Vážení rodičia budúcich prvákov s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín.

 

Mesto Dolný Kubín poskytuje sociálnu pomoc občanom mesta, ktorých príjmy nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, alebo presahujú hranicu životného minima  a ocitli sa v mimoriadnej sociálnej situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

 

Jednou z oblastí takejto pomoci je aj

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU,

ktorý sa poskytuje rodičom, ktorým v poradí druhé a ďalšie narodené dieťa dosiahlo 6 rokov a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku (platí to aj v prípade prvorodených dvojčiat).

 

Je potrebné vypísať žiadosť, škola vydá potvrdenie, že prvé dieťa riadne v minulom roku navštevovalo školu a druhé (prípadne ďalšie) dieťa nastupuje do školy. Po schválení na Mestskom úrade obdrží rodič poukážku na nákup školských potrieb v predajni zmluvného dodávateľa.

 

Bližšie informácie a žiadosť nájdete v menu OZNAMY PRE RODIČOV.INFO  


 

[domov] 1-3 z 3


Posledné oznamy


Kategórie

História