ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".AUGUST 2016Ponuka záujmových útvarov
31.august.2016 

Prihlášku do záujmového útvaru si môžete stiahnuť TU.OZNAMY  

Zmena úhrady poplatku za ŠKD
26.august.2016POZOR ZMENA!

 

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od školského roku 2016/2017 sa

 

poplatok za ŠKD bude hradiť bezhotovostne

 

na účet školy – trvalým príkazom, alebo jednorazovým vkladom v banke

(tak, ako je to s platbou v školskej jedálni).

 

Poplatky v hotovosti do rúk vychovávateliek už nebudeme realizovať!

 

Rozhodnutie č. 1/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) a spôsob jeho úhrady TU.OZNAMY  

Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
19.august.2016Vážení rodičia budúcich prvákov s trvalým pobytom v meste Dolný Kubín.

 

Mesto Dolný Kubín poskytuje sociálnu pomoc občanom mesta, ktorých príjmy nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, alebo presahujú hranicu životného minima  a ocitli sa v mimoriadnej sociálnej situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

 

Jednou z oblastí takejto pomoci je aj

JEDNORAZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU,

ktorý sa poskytuje rodičom, ktorým v poradí druhé a ďalšie narodené dieťa dosiahlo 6 rokov a nastúpilo na povinnú školskú dochádzku (platí to aj v prípade prvorodených dvojčiat).

 

Je potrebné vypísať žiadosť, škola vydá potvrdenie, že prvé dieťa riadne v minulom roku navštevovalo školu a druhé (prípadne ďalšie) dieťa nastupuje do školy. Po schválení na Mestskom úrade obdrží rodič poukážku na nákup školských potrieb v predajni zmluvného dodávateľa.

 

Bližšie informácie a žiadosť nájdete v menu OZNAMY PRE RODIČOV.INFO  


 

[domov] 1-3 z 3


Posledné oznamy


Nízky záujem o desiatu

-22.september.2021


Aktualizované dokumenty

-10.september.2021


Ponuka záujmových útvarov CVČ

-8.september.2021


Kategórie