ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 Chcete sa dozvedieť viac o aktivitách v našej škole? Kliknite v menu vľavo "FOTOGALÉRIA" :-)
Oznam o udelení riaditeľského voľna
16.marec.2023OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA
pre žiakov 7. - 8. ročníka Základnej školy M. Kukučína v Dolnom Kubíne


Riaditeľka Základnej školy M. Kukučína v Dolnom Kubíne na základe § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka v znení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z, o podrobnostiach a organizácii školského roka


udeľuje
riaditeľské voľno žiakom 7. a 8. ročníka
na deň 22. 3. 2023 (streda)
z organizačných dôvodov - zabezpečenie plynulého chodu celoslovenského testovania Testovanie 9 - 2023

 

V uvedený deň budú stravujúci sa žiaci 7. a 8. ročníka z obedov automaticky odhlásení.
Kto má záujem o obed, je potrebné sa individuálne deň dopredu na obed prihlásiť.
Výchovno-vzdelávací proces 1. – 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu, ročníky 5. a 6. budú mať upravený rozvrh a bude obohatený o rôzne edukačné činnosti.

 

Viac informácií TU.OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie