ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, pevné zdravie, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní. Stretneme sa v škole opäť 5. septembra 2022.
Slávnostné ukončenie školského roka
29.jún.2022Program slávnostného ukončenia školského roka:

 

7.50 - nástup žiakov do tried
8.00 - hlásenie v školskom rozhlase - báseň, príhovor p. riaditeľky
8.30 - vyhodnotenie školského roka v triedach - rozdávanie vysvedčení
9.30 - odchod žiakov na obed s tr. učiteľmi - 5., 6. roč. dolná jedáleň, 7., 8., 9. horná jedáleň,

                                                                 obedy s vychovávateľkami 1. - 4. roč. o 10.30
10.30 - rozlúčka s deviatakmi na chodbe bloku B

 OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie