ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Jeseň je druhá jar, keď je každý list kvetom. (Albert Camus)
Moje ľudské práva - poďakovanie
16.jún.2022Aj takto vychovávame a vzdelávame našich žiakov!

 

 

Dostali sme poďakovanie a ďakovný list:

 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vám dovoľuje poďakovať za účasť v 10 ročníku súťaže "Moje ľudské práva".
Výtvarné práce žiakov a žiačok Vašej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudskoprávnej úrovni tejto súťaže.
Stredisko súčasne ďakuje pedagogickému kolektívu Vašej školy za odbornú pomoc žiakom a žiačkam pri tvorbe výtvarných prác. Chceme vysloviť presvedčenie, že aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Laurinská 18
811 01 Bratislava

 

Práce žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili, nájdete v našej GALÉRII PRÁC ŽIAKOV.ÚSPECHY  


 


Posledné oznamy


Konzultačné hodiny

-5.december.2022


EKO Vianoce

-2.december.2022


Oslavy 55. výročia školy

-1.december.2022


Kategórie