ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka 2022/2023!
Les ukrytý v knihe - vyhodnotenie
7.jún.2022Prišlo nám z Národného lesníckeho centra – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky takéto oznámenie:
 
S radosťou Vám oznamujeme, že Vaši žiaci, žiačky a školské kolektívy sa úspešne zúčastnili v projekte Les ukrytý v knihe v kategórii tvorba lesných spevníkov a škola s najväčším počtom zaslaných slovníkov a budú odmenení na slávnostnom vyhodnotení projektu dňa 17. 6. 2022 .....
 
Do projektu Les ukrytý v knihe sa v roku 2022 zapojilo 19 knižníc z celého Slovenska, v ktorých sa uskutočnilo 58 programov lesnej pedagogiky pre 1056 školopovinných detí pod vedením 24 lesných pedagógov, ktorí venovali aktivitám lesnej pedagogiky 69 hodín. V rámci korešpondenčnej súťaže
vytvorili deti a žiacke kolektívy 98 lesných spevníkov a do ich tvorby sa zapojilo 25 základných a materských škôl v spolupráci s knižnicami.
 
Ocenenie za LESNÝ SPEVNÍK:
ZŠ M. Kukučína, 2. B trieda, 026 01 Dolný Kubín
 
Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
 
 
Gratulujeme a tešíme sa!
Viac obrázkov si pozrite v našej "GALÉRII PRÁC ŽIAKOV".


ÚSPECHY  


 


Posledné oznamy


Kategórie