ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, pevné zdravie, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní. Stretneme sa v škole opäť 5. septembra 2022.
Výsledky volieb do Rady školy pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne
11.máj.2022Dňa 10.  mája 2022 sa v našej škole uskutočnili voľby  za rodičov/zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a  nepedagogických zamestnancov. 

 

 1. Mená členov Rady školy pri ZŠ M. Kukučína v D. Kubíne za rodičov/zákonných zástupcov v poradí s najvyšším počtom hlasov vo voľbách:
 1. Roman Večerek, Mgr.Art.
 2. Bibiána Buganová, Ing.
 3. Martin Gočala, PhDr.
 4. Veronika Mariňáková, Mgr.

     Ďalšie poradie / náhradníci v poradí s najvyšším počtom hlasov vo voľbách:

 1. Veronika Neznáma, Mgr.
 2. Rudolf Salcer, Ing.
 3. Martina Kereškényiová
 4. Daša Vankúšová, Mgr.
 5. Zuzana Retišáková, Bc.
 6. Dagmara Hastíková, Mgr.
 7. Klára Poláková, Bc.

 

  B. Mená členov Rady školy pri ZŠ M. Kukučína v D. Kubíne za pedagogických zamestnancov

      v poradí s najvyšším počtom hlasov vo voľbách:

 

 1. Miriam Kazimírová, Mgr.
 2. Eva Paveleková, Mgr.

     Ďalšie poradie / náhradníci v poradí s najvyšším počtom hlasov vo voľbách:

 1. Pavol Bača, Mgr.

 

  C. Mená členov Rady školy pri ZŠ M. Kukučína v D. Kubíne za nepedagogických zamestnancov

      v poradí s najvyšším počtom hlasov vo voľbách:

 

 1. Lenka Augustínová, Ing.

     Ďalšie poradie / náhradníci v poradí s najvyšším počtom hlasov vo voľbách:

 1. Mária Jurigová

 

Zvoleným kandidátom srdečne gratulujeme! Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutoční 17.5.2022.INFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie