ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré musí zákonný zástupca žiaka poslať po každom prerušení vyučovania na viac ako 3 dni, odovzdávajte elektronicky cez Edupage.
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
20.november.2020Zapojme sa aj my do tejto krásnej akcie, vy najlepšie viete, či a ako Vaše rodiny môžu pomôcť. Myslime na osamotených ľudí, na seniorov, hlavne v tomto období.

Kukučinkári, už sme to veľakrát dokázali!

 

 

Informácie nájdete na: kolkolasky.sk

 POZVÁNKY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História