ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Naše deti Vám vopred ďakujú za Vaše 2% z dane, ktoré darujete občianskemu združeniu KUKUČÍNKA! ĎAKUJEME! Nestihli ste darovať 2 % z dane? Nič to. Termín sa posúva. Viac informácií v menu "2% Z DANE".
Pozastavenie platieb príspevkov do škôl a školských zariadení
31.marec.2020Oznam pre rodičov

 

     Mesto Dolný Kubín oznamuje rodičom, ktorých deti navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ŠKD, CVČ, ŠJ) v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta  Dolný Kubín, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky  pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení.

 

     Prípadne zrealizované platby za apríl (máj, jún)  budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach.

 

     O opätovnom obnovení platby príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budeme informovať .

 

     Poznámka: Prosíme Vás , aby ste pred pozastavením platieb skontrolovali, či máte doteraz uhradené všetky poplatky, ktoré bolo potrebné uhradiť a v správnej výške. Zistili sme, že niektorí rodičia si nezmenili výšku poplatku napr. za ŠKD na 12,- €, platia stále len 10,- €. Vznikol by tak zas nedoplatok, čo tiež nie je v poriadku.

 

     Ďakujeme za porozumenie.

 

                                                                       Mgr. Katarína Števonková, riad. školyOZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História