ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, pevné zdravie, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní. Stretneme sa v škole opäť 5. septembra 2022.
Prechod na dištančné vzdelávanie - 2. stupeň
29.november.2021Vážení rodičia, 

od zajtra 30.11.2021 platí rozhodnutie RÚVZ v Dolnom Kubíne o zákaze prezenčného vzdelávania žiakov 2. stupňa, je to opatrenie pri ohrození verejného zdravia:

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. v územnom obvode okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo zákazom prezenčného vzdelávania:
a) 2. stupeň základných škôl........

Žiaci 2. stupňa od 30.11.2021 (utorok) prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

Pozorne sledujte Edupage, bude zverejnený upravený rozvrh, tiež sledujte pokyny od Vašich triednych učiteľov, komunikujte s nimi. 

Z obedov v ŠJ budú odhlásení centrálne všetci žiaci 2. stupňa. 

Do kedy toto opatrenie potrvá nie je známe, záleží od epidemiologickej situácie.

 

Žiaci 1. stupňa sa vyučujú v škole ďalej prezenčne s nastavenými prísnymi opatreniami, aj obedy, aj ŠKD riadne pokračuje.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Príloha: Vyhláška RUVZ v D. Kubíne č. 267OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie