ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie o stravovaní v školskej jedálni od 1.9.2021 nájdete v menu vľavo "ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ".
31. MÁJ - SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU (World No Tobacco Day)
30.máj.2021 

  

 

31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň bez tabaku.

Cieľom tohto významného dňa je znížiť počet aktívnych aj pasívnych fajčiarov, u ktorých je zvýšené riziko ochorení spôsobených tabakovým dymom, ako aj zvyšovať informovanosť verejnosti o nepriaznivých účinkoch fajčenia na zdravie.

Užívanie tabaku je celosvetovo druhou príčinou úmrtí na chronické ochorenia a zodpovedá za úmrtie jedného z desiatich dospelých.

Vďaka tejto „zhubnej záľube“ môže stratiť priemerný fajčiar až 8 rokov života v porovnaní s nefajčiarom. Pri aktuálnom stúpajúcom trende spotreby tabakových výrobkov je možné za 20 rokov očakávať až 10 miliónov úmrtí zapríčinených fajčením ročne. Uvedené čísla sú alarmujúce a pre zaujímavosť, rovnaký počet osôb zahynul v 1. svetovej vojne. Heslom kampane pre rok 2021 je „Zaviažte sa nefajčiť“.

Pandémia COVID-19 viedla k tomu, že milióny používateľov tabaku povedali, že chcú skončiť s fajčením. Rozhodli sa na základe zverejnených dôkazov o tom, že u fajčiarov v porovnaní s nefajčiarmi je pravdepodobnejšie, že sa u nich rozvinú závažné príznaky ochorenia. Ukončenie fajčenia môže byť náročné, najmä s pridaným sociálnym a hospodárskym stresom, ktorý prišiel v dôsledku pandémie, ale existuje mnoho dôvodov, prečo prestať.

 

K tejto téme sa aj výtvarne vyjadrili naše dievčatá zo 7. C – Viktória Mešková, Vaiana Távora, Terézia Kostrošová, Silvia Povalová, Daniela Hrúziková. INFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie