ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Upozorňujeme Vás na aktualizáciu informácií o testovaní T9 a T5. Viac v menu "TESTOVANIE T9 A T5".
Pokračuje dištančná výučba a prevádzka ŠKD
14.január.2021Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení (Rozhodnutie MŠVVaŠ).

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. 


Vážení rodičia,

takže aj na budúci týždeň pokračujeme v dištančnej výučbe pre 1. aj 2. stupeň.

 

Budúci týždeň pokračuje aj celodenný ŠKD v nezmenenej prevádzke a podmienkach.

Všetky informácie dostali rodičia žiakov 1. stupňa v správe na EduPage.


Prosíme, denne sledujte informácie na EduPage. O novinkách Vás budeme priebežne informovať.OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie

História