ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Prechod na dištančné vzdelávanie - 2. stupeň - od 30.11.2021 - informácie nižšie.
Triedy v karanténe
28.november.2021Triedy v karanténe: 

 

2.B triedakaranténa od 27.11. do 6.12.2021 (vrátane)

časť triedy 2.C - tí žiaci, ktorí boli v ŠKD spolu s triedou 2.B 

 

6.A trieda - karanténa od 25.11. do 4.12.2021 (vrátane)

časť tried 6.B, 6.C - tí žiaci, ktorí sú s triedou 6.A v skupine na ENV alebo boli na šk. kole GO

 

5.C - druhá časť triedy - karanténa od 24.11. do 3.12.2021 (vrátane)

časť tried 5.A, 5.B - tí žiaci, ktorí sú s triedou 5.C v skupine na ENV

 

8.A trieda - karanténa od 20.11. do 29.11.2021 (vrátane)

5.D trieda - karanténa od 20.11. do 29.11.2021 (vrátane)

časť triedy 5.C - tí žiaci, ktorí sú s triedou 5.D v skupine na ANJ a TECH

  

Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny (Vyhláška ÚVZ SR platnej od 11.10.2021), priniesť vyplnené tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" a výsledok PCR testu.

Tí žiaci, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť karantény podľa platnej vyhlášky a chcú si túto výnimku uplatniť,  prídu do školy s vyplneným tlačivom "Oznámenie o výnimke z karantény" (alebo cez EduPage) a pokračujú prezenčnou formou vzdelávania.
Škola zabezpečí pre žiakov v karanténnom období dištančné vzdelávanie, podrobnosti oznámia triedni učitelia.

Všetci žiaci sú ako blízke kontakty pozitívnej osoby povinní zostať počas týchto dní v domácej karanténe a dodržiavať ju.

V prípade problémov s technickým vybavením alebo internetovým pripojením, prosím, informujte svojich triednych učiteľov.

Vzhľadom na to, že nemáme prehľad,  na koho sa vzťahuje preventívne karanténne opatrenie a kto má výnimku, zo stravy v ŠJ sa musíte odhlásiť a znovu prihlásiť sami.

V prípade zmien Vás budeme včas informovať.OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie