ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Prechod na dištančné vzdelávanie - 2. stupeň - od 30.11.2021 - informácie nižšie.
Informácie k otvoreniu školy od 12.4.2021
8.apríl.2021Vážení rodičia,

minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje
- školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni
- prevádzku školských klubov detí...

Všetky informácie k otvoreniu školy od 12.4.2021 a čestné vyhlásenie nájdete v prílohách.

 

Prílohy:  

Informácie k otvoreniu školy od 12.4.2021

Čestné vyhlásenie

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športuINFO  


 


Posledné oznamy


Kategórie