ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Informácie pre žiakov a rodičov k priebehu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 - 2022) nájdete v menu TESTOVANIE T9 A T5.
Deň učiteľov
27.marec.2022      Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu aj chcenie odovzdávať mladej generácii nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete. S cieľom nielen ho spoznať , ale urobiť ho i lepším a dokonalejším.  

     Všetci chceme, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla. Lebo: „Duša bez učiteľa, akokoľvek cnostná, je ako rozpálený uhoľ ponechaný na seba... skôr vychladne, ako sa rozhorí..."

  

 

     Deň učiteľov by mal byť aj dňom stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.

Milí učitelia, ĎAKUJEME za Vašu prácu v prospech žiakov i našej spoločnosti, za ochotu pomôcť a poradiť, za myšlienky i nápady, ktorými posúvate aj úroveň našej školy k lepšiemu.

Ďakujem  Vám za Vašu starostlivosť pre všetky deti bez rozdielu.

     Želáme Vám hlavne dobré zdravie, veľa trpezlivosti, pedagogického optimizmu, veľa radosti zo svojej práce a v neposlednom rade aj osobného šťastia, spokojnosti a pozitívneho myslenia.OZNAMY  


 


Posledné oznamy


Kategórie