ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


V mene detí ďakujeme za darovanie 2% z Vašich daní OZ Kukučínka. Viac informácií nájdete v menu vľavo "2% Z DANE".OZNAMY


Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2023
22.december.2022Vianočný čas sú krásne chvíle,

čas znovu zažiť niečo  milé.

Rodinu objať, stretnúť priateľov,

spojenie duší cítiť aj bez slov.

 

Prajeme Vám všetkým krásne Vianoce prežité v kruhu svojich blízkych,

 v novom roku 2023 pevné zdravie, pokoj, šťastie a lásku.

 OZNAMY  

Oznam o prerušení prevádzky školy a školských zariadení (chrípkové prázdniny)
15.december.2022Na základe odporúčania RÚVZ v Dolnom Kubíne (príloha) a so súhlasom zriaďovateľa sa prerušuje vyučovanie v Základnej škole M. Kukučína v Dolnom Kubíne (chrípkové prázdniny) na 7 dní - od 16.12.2022 do 22.12.2022 z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti detí - akútne respiračné ochorenia - viac ako 30 % z celkového počtu žiakov.
Po dohode so zriaďovateľom je pozastavená aj činnosť CVČ, ŠKD a školskej jedálne.
Všetci žiaci budú odhlásení zo školskej stravy.
Vyučovanie sa začne až po vianočných prázdninách - 9.1.2023.
Podrobnejšie informácie, aj o vyzdvihnutí vecí z tried a zo školy, Vám poskytnú Vaši triedni učitelia.

 

 

Oznam o prerušení prevádzky školy a školských zariadení OZNAMY  

Kukučínka je už 55- ročná
15.november.2022Vážení rodičia a priatelia školy!

 

Chceme Vás čo najsrdečnejšie pozvať na oslavy 55. výročia otvorenia našej školy.

Uskutočnia sa  v dvoch častiach:

  • 30. novembra 2022 o 16.00 hod. – Slávnostná školská akadémia pre všetkých rodičov priateľov a priaznivcov školy  * pozvánka  na akadémiu v prílohe /Divadelná sála MsKS  v Dolnom Kubíne/.
  • 1. decembra 2022 o 10.30 hod. (len pre pozvaných hostí) – Slávnostná školská akadémia pre zamestnancov školy, bývalých zamestnancov školy a pozvaných hostí /Divadelná sála MsKS  v Dolnom Kubíne/.

V tento deň – 1.12. - vo štvrtok, bude žiakom školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov  * oznam o riaditeľskom voľne v prílohe.

 

 

Prílohy: 

Oznam (celé znenie)

- Pozvánka na akadémiu 

- Oznam o riaditeľskom voľneOZNAMY  

Jesenné prázdniny
27.október.2022Od 28. 10.2022 do 1. 11.2022 sú jesenné prázdniny.
Stretneme sa opäť v škole v stredu 2.11.2022.
 
Dovoľte nám zároveň popriať Vám všetkým aj príjemné chvíle spolu s Vašimi rodinami počas Sviatku všetkých svätých - Pamiatky zosnulých.Tento sviatok patrí neodmysliteľne k tomuto jesennému času.
Zapáľme na znak úcty sviečky pre všetkých tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich mysliach a srdciach a dávajú na nás pozor zhora......
 
SPOMÍNAJME!
 
 


OZNAMY  

Prihlasovanie do záujmových útvarov
4.október.2022PRIHLASOVANIE do záujmových útvarov je UZAVRETÉ!OZNAMY  


 

[domov] [predchádzajúca]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 17 [ďalšia]6-10 z 82


Posledné oznamy


Kategórie